Đường dẫn truy cập

Vài sự kiện về chương trình thử nghiệm hạt nhân của Bắc Triều TiênVài sự kiện về chương trình thử nghiệm hạt nhân của Bắc Triều Tiên

• Ngày 9 tháng 10, 2006, tại một địa điểm thử nghiệm hạt nhân gần Paekam, Cơ quan Thăm dò Địa chất Hoa Kỳ USGS đo được vụ nổ ngang với một cơn động đất có cường độ 4.3
• Ngày 25 tháng 5, 2009, tại một địa điểm thử nghiệm hạt nhân gần Paekam, Cơ quan Thăm dò Địa chất Hoa Kỳ USGS đo được vụ nổ ngang với một cơn động đất có cường độ 4.7
• Ngày 12 tháng 2, 2013 tại một địa điểm thử nghiệm hạt nhân gần Paekam, Cơ quan Thăm dò Địa chất Hoa Kỳ USGS đo được vụ nổ ngang với một cơn động đất có cường độ 5.1
• Cuộc thử nghiệm hạt nhân thứ tư theo lời đe doạ sẽ là cuộc thử nghiệm đầu tiên dưới quyền lãnh đạo của ông Kim Jong-un

Nguồn: Tin tức, Cơ quan Thăm dò Địa chất Hoa Kỳ

XS
SM
MD
LG