Đường dẫn truy cập

90 năm Chiến thắng Olympic

Bảng thông tin tương tác này cho biết số lượng huy chương mỗi nước giành được qua các kỳ Thế Vận Hội Mùa Đông, bắt đầu được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1924 và kéo dài đến Vancouver 2010. Rê con trỏ lên đường đồ thị để xem số huy chương.

  1. Croatia lần đầu tham dự với tư cách một quốc gia độc lập vào năm 1992.
  2. CH Czech lần đầu tham dự với tư cách một quốc gia độc lập vào năm 1994.
  3. Tiệp Khắc tham dự từ 1924-1992.
  4. Đức tham dự với tư cách một quốc gia thống nhất từ năm 1992. (Bao gồm CHLB Đức, CHDC Đức và Đội Đức Hợp nhất).
  5. Kazakhstan lần đầu tham dự với tư cách một quốc gia độc lập vào năm 1994.
  6. Liên bang Nga tham dự từ năm 1994. (Bao gồm Đội Hợp nhất (Liên Xô cũ) và Liên Xô).
  7. Slovakia lần đầu tham dự với tư cách một quốc gia độc lập vào năm 1994.
  8. Ukraina lần đầu tham dự với tư cách một quốc gia độc lập vào năm 1994.
  9. Nam Tư tham dự từ năm 1924-1988.

Infographic built by Stephen Mekosh and Dino Beslagic. Notes compiled by John Featherly.
Data source: olympic.org/olympic-results

XS
SM
MD
LG