Đường dẫn truy cập

Hình ảnh mới về nhà tù S-21 của Khmer Đỏ

Phổ biến ngày 22/8/2012
Xem thêm

Một đống ảnh căn cước do một nhà sưu tập vô danh trao cho Trung tâm Tài liệu Kampuchia. (DC-Cam)
1

Một đống ảnh căn cước do một nhà sưu tập vô danh trao cho Trung tâm Tài liệu Kampuchia. (DC-Cam)

Một nhân viên phân loại các tấm ảnh vừa mới được tặng cho trung tâm. (DC-Cam)
2

Một nhân viên phân loại các tấm ảnh vừa mới được tặng cho trung tâm. (DC-Cam)

Một nhân viên phân loại các tấm ảnh vừa mới được tặng cho trung tâm. (DC-Cam)
3

Một nhân viên phân loại các tấm ảnh vừa mới được tặng cho trung tâm. (DC-Cam)

Sau mỗi ảnh đều có ghi tên và nơi sanh của người trong ảnh. (DC-Cam)
4

Sau mỗi ảnh đều có ghi tên và nơi sanh của người trong ảnh. (DC-Cam)

XS
SM
MD
LG