Thứ năm, 23/10/2014
Xem

Đức Giáo Hoàng thoái vị, lần đầu tiên trong 600 năm. i
X
23.02.2013
Đức Giáo Hoàng Bênêđíchtô sẽ thoái vị vào cuối tháng này. Đây là đầu tiên trong gần 600 năm lịch sử lại có một giáo hoàng tuyên bố thoái vị. Từ thủ đô London của Anh, thông tín viên Al Pessin ghi nhận ý kiến của một số người dân qua video sau đây.

Đức Giáo Hoàng thoái vị, lần đầu tiên trong 600 năm.

Phổ biến ngày 23.02.2013

Đức Giáo Hoàng Bênêđíchtô sẽ thoái vị vào cuối tháng này. Đây là đầu tiên trong gần 600 năm lịch sử lại có một giáo hoàng tuyên bố thoái vị. Từ thủ đô London của Anh, thông tín viên Al Pessin ghi nhận ý kiến của một số người dân qua video sau đây.