Chủ nhật, 29/11/2015
Xem

Hoa Kỳ

Chuẩn bị cho lễ nhậm chức của Tổng thống Obamai
X
01.01.2013
Theo thông lệ bốn năm một lần, thủ đô Washington của Mỹ phải chuẩn bị cho lễ nhậm chức của tổng thống. Tuy nhiên, lễ nhậm chức nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Barack Obama lần này sẽ không hoành tráng giống như lễ nhậm chức của nhiệm kỳ đầu, như qu‎ý vị sẽ thấy trong video sau đây.

Chuẩn bị cho lễ nhậm chức của Tổng thống Obama

Phổ biến ngày 02.01.2013

Theo thông lệ bốn năm một lần, thủ đô Washington của Mỹ phải chuẩn bị cho lễ nhậm chức của tổng thống. Tuy nhiên, lễ nhậm chức nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Barack Obama lần này sẽ không hoành tráng giống như lễ nhậm chức của nhiệm kỳ đầu, như qu‎ý vị sẽ thấy trong video sau đây.