Thứ hai, 30/05/2016
Xem

  Phóng sự đặc biệt

  Tân thị trưởng Westminster áp dụng triết học vào quản trịi
  X
  24.12.2012
  Thành phố Westminster ở California chính thức tuyên thệ nhậm chức cho thị trưởng mới hôm thứ Tư vừa qua. Ông Trí Tạ, lớn lên ở Sài Gòn và di cư qua Hoa Kỳ lúc 19 tuổi, là thị trưởng dân cử gốc Việt đầu tiên của thành phố này. Nhưng ông còn là một nhà thơ và một nhà triết học đã phối hợp các triết thuyết của cả phương Đông và phương Tây để tìm ra một phong cách quản trị riêng của mình. Ông Trí Tạ đã nói chuyện với cộng tác viên ban Việt ngữ tại văn phòng của ông ở Westminster.

  Tân thị trưởng Westminster áp dụng triết học vào quản trị

  Phổ biến ngày 25.12.2012

  Thành phố Westminster ở California chính thức tuyên thệ nhậm chức cho thị trưởng mới hôm thứ Tư vừa qua. Ông Trí Tạ, lớn lên ở Sài Gòn và di cư qua Hoa Kỳ lúc 19 tuổi, là thị trưởng dân cử gốc Việt đầu tiên của thành phố này. Nhưng ông còn là một nhà thơ và một nhà triết học đã phối hợp các triết thuyết của cả phương Đông và phương Tây để tìm ra một phong cách quản trị riêng của mình. Ông Trí Tạ đã nói chuyện với cộng tác viên ban Việt ngữ tại văn phòng của ông ở Westminster.

  Phóng sự đặc biệt

  VOA Video Phóng sự mang tới cho quí vị các tin tức, phóng sự đặc biệt về đời sống và văn hóa của nước Mỹ, Việt Nam và Thế giới.

  VOA Video Phóng sự mang tới cho quí vị các tin tức, phóng sự đặc biệt về đời sống và văn hóa của nước Mỹ, Việt Nam và Thế giới.