Thứ hai, 30/05/2016
Xem

  Việt Nam

  Đại sứ Mỹ: Nhân quyền là yếu tố quan trọng trong quan hệ Việt-Mỹ i
  X
  15.12.2012
  Đại sứ Hoa Kỳ nói Nhân quyền là yếu tố quan trọng trong quan hệ Việt-Mỹ. Mỹ tái cân bằng giao tiếp chiến lược với Châu Á. Trung Quốc nộp văn kiện dành chủ quyền Biển Đông lên LHQ. Giới sản xuất Mỹ yêu cầu áp thuế chống phá giá tuabin gió của Việt Nam. Ngoại trưởng Ấn: New Dehli sẽ phải chấp nhận sự hiện diện của Trung Quốc. Xem thêm: http://www.voatiengviet.com/ và http://www.youtube.com/VOATiengVietVideo

  Đại sứ Mỹ: Nhân quyền là yếu tố quan trọng trong quan hệ Việt-Mỹ

  Phổ biến ngày 15.12.2012

  Đại sứ Hoa Kỳ nói Nhân quyền là yếu tố quan trọng trong quan hệ Việt-Mỹ. Mỹ tái cân bằng giao tiếp chiến lược với Châu Á. Trung Quốc nộp văn kiện dành chủ quyền Biển Đông lên LHQ. Giới sản xuất Mỹ yêu cầu áp thuế chống phá giá tuabin gió của Việt Nam. Ngoại trưởng Ấn: New Dehli sẽ phải chấp nhận sự hiện diện của Trung Quốc. Xem thêm: http://www.voatiengviet.com/ và http://www.youtube.com/VOATiengVietVideo