Thứ hai, 30/05/2016
Xem

  Hoa Kỳ

  Du khách Trung Quốc đến Mỹ tăng vọti
  X
  11.12.2012
  Trong vòng vài năm qua, có sự gia tăng đáng kể về con số du khách Trung Quốc đến Hoa Kỳ. Sự có mặt của họ đã giúp đẩy mạnh nhiều nền kinh tế địa phương tại Mỹ. Các doanh nghiệp hy vọng chiều hướng này tiếp tục gia tăng và nhiều doanh nghiệp đang phục vụ cho làn sóng các du khách ngày càng tăng này.

  Du khách Trung Quốc đến Mỹ tăng vọt

  Phổ biến ngày 11.12.2012

  Trong vòng vài năm qua, có sự gia tăng đáng kể về con số du khách Trung Quốc đến Hoa Kỳ. Sự có mặt của họ đã giúp đẩy mạnh nhiều nền kinh tế địa phương tại Mỹ. Các doanh nghiệp hy vọng chiều hướng này tiếp tục gia tăng và nhiều doanh nghiệp đang phục vụ cho làn sóng các du khách ngày càng tăng này.