Thứ năm, 26/05/2016
Xem

  Hoa Kỳ

  Mỹ hoãn trục xuất 1 số di dân bất hợp phápi
  X
  06.11.2012
  Sắc lệnh của Tổng thống Obama tạm ngưng trục xuất một số di dân không có giấy tờ hợp lệ, mang lại cho thành phần này niềm hy vọng, nhưng quyết định đó cũng chia rẽ gia đình và bạn hữu. Câu chuyện sau đây ghi nhận ý kiến của một số người tại New York về sắc lệnh của Tổng thống Obama.

  Mỹ hoãn trục xuất 1 số di dân bất hợp pháp

  Phổ biến ngày 06.11.2012

  Sắc lệnh của Tổng thống Obama tạm ngưng trục xuất một số di dân không có giấy tờ hợp lệ, mang lại cho thành phần này niềm hy vọng, nhưng quyết định đó cũng chia rẽ gia đình và bạn hữu. Câu chuyện sau đây ghi nhận ý kiến của một số người tại New York về sắc lệnh của Tổng thống Obama.