Chủ nhật, 29/05/2016
Xem

  Hoa Kỳ

  Hơn phân nửa số cử tri đi bỏ phiếu sớmi
  X
  26.10.2012
  Một chuyên gia tính toán thực tế có khoảng 800,000 cử tri còn đang phân vân ở những bang quyết chiến giữa 2 ứng cử viên. Con số này có nghĩa là hai bên sẽ chi khoảng 1.000 đô la để thuyết phục cử tri bầu cho mình.

  Hơn phân nửa số cử tri đi bỏ phiếu sớm

  Phổ biến ngày 27.10.2012

  Một chuyên gia tính toán thực tế có khoảng 800,000 cử tri còn đang phân vân ở những bang quyết chiến giữa 2 ứng cử viên. Con số này có nghĩa là hai bên sẽ chi khoảng 1.000 đô la để thuyết phục cử tri bầu cho mình.