Thứ năm, 26/05/2016
Xem

  Việt Nam

  Phản đối VN ứng cử vào Hội đồng Nhân quyền LHQi
  X
  19.10.2012
  Các tổ chức bảo vệ nhân quyền phản đối Việt Nam ứng cử vào Hội đồng Nhân quyền Liên hiệp quốc. Mỹ chấm dứt vụ điều tra chống trợ cấp đối với thép Việt Nam. Nạn nhân buôn người ở Anh tăng, chủ yếu từ Việt Nam, Trung Quốc, Đông Âu. FBI phá vỡ một âm mưu khủng bố. Xem thêm: http://www.voatiengviet.com/ và http://www.youtube.com/VOATiengVietVideo

  Phản đối VN ứng cử vào Hội đồng Nhân quyền LHQ

  Phổ biến ngày 19.10.2012

  Các tổ chức bảo vệ nhân quyền phản đối Việt Nam ứng cử vào Hội đồng Nhân quyền Liên hiệp quốc. Mỹ chấm dứt vụ điều tra chống trợ cấp đối với thép Việt Nam. Nạn nhân buôn người ở Anh tăng, chủ yếu từ Việt Nam, Trung Quốc, Đông Âu. FBI phá vỡ một âm mưu khủng bố. Xem thêm: http://www.voatiengviet.com/ và http://www.youtube.com/VOATiengVietVideo