Thứ Tư, 02/12/2015
Xem

Việt Nam

Phản đối VN ứng cử vào Hội đồng Nhân quyền LHQi
X
19.10.2012
Các tổ chức bảo vệ nhân quyền phản đối Việt Nam ứng cử vào Hội đồng Nhân quyền Liên hiệp quốc. Mỹ chấm dứt vụ điều tra chống trợ cấp đối với thép Việt Nam. Nạn nhân buôn người ở Anh tăng, chủ yếu từ Việt Nam, Trung Quốc, Đông Âu. FBI phá vỡ một âm mưu khủng bố. Xem thêm: http://www.voatiengviet.com/ và http://www.youtube.com/VOATiengVietVideo

Phản đối VN ứng cử vào Hội đồng Nhân quyền LHQ

Phổ biến ngày 19.10.2012

Các tổ chức bảo vệ nhân quyền phản đối Việt Nam ứng cử vào Hội đồng Nhân quyền Liên hiệp quốc. Mỹ chấm dứt vụ điều tra chống trợ cấp đối với thép Việt Nam. Nạn nhân buôn người ở Anh tăng, chủ yếu từ Việt Nam, Trung Quốc, Đông Âu. FBI phá vỡ một âm mưu khủng bố. Xem thêm: http://www.voatiengviet.com/ và http://www.youtube.com/VOATiengVietVideo