Thứ hai, 30/11/2015
Xem

Việt Nam

VN tuyên bố hoạt động của TQ ở Biển Đông 'vô giá trị'i
X
13.10.2012
Việt Nam tuyên bố hoạt động của Trung Quốc ở Biển Đông 'vô giá trị'. Giới sản xuất Mỹ đặt vấn đề về việc Việt Nam tham gia Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương. Liên hiệp Châu Âu đoạt Giải Nobel Hòa Bình năm 2012. Giải Nobel Hòa bình được trao cho Liên hiệp Âu châu. Khôi nguyên giải Nobel văn chương kêu gọi phóng thích ông Lưu Hiểu Ba. Nam Triều Tiên biểu tình chống nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên. Xem thêm: http://www.voatiengviet.com/ và http://www.youtube.com/VOATiengVietVideo

VN tuyên bố hoạt động của TQ ở Biển Đông 'vô giá trị'

Phổ biến ngày 14.10.2012

Việt Nam tuyên bố hoạt động của Trung Quốc ở Biển Đông 'vô giá trị'. Giới sản xuất Mỹ đặt vấn đề về việc Việt Nam tham gia Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương. Liên hiệp Châu Âu đoạt Giải Nobel Hòa Bình năm 2012. Giải Nobel Hòa bình được trao cho Liên hiệp Âu châu. Khôi nguyên giải Nobel văn chương kêu gọi phóng thích ông Lưu Hiểu Ba. Nam Triều Tiên biểu tình chống nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên. Xem thêm: http://www.voatiengviet.com/ và http://www.youtube.com/VOATiengVietVideo