Thứ hai, 30/05/2016
Xem

  Việt Nam

  VN tuyên bố hoạt động của TQ ở Biển Đông 'vô giá trị'i
  X
  13.10.2012
  Việt Nam tuyên bố hoạt động của Trung Quốc ở Biển Đông 'vô giá trị'. Giới sản xuất Mỹ đặt vấn đề về việc Việt Nam tham gia Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương. Liên hiệp Châu Âu đoạt Giải Nobel Hòa Bình năm 2012. Giải Nobel Hòa bình được trao cho Liên hiệp Âu châu. Khôi nguyên giải Nobel văn chương kêu gọi phóng thích ông Lưu Hiểu Ba. Nam Triều Tiên biểu tình chống nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên. Xem thêm: http://www.voatiengviet.com/ và http://www.youtube.com/VOATiengVietVideo

  VN tuyên bố hoạt động của TQ ở Biển Đông 'vô giá trị'

  Phổ biến ngày 14.10.2012

  Việt Nam tuyên bố hoạt động của Trung Quốc ở Biển Đông 'vô giá trị'. Giới sản xuất Mỹ đặt vấn đề về việc Việt Nam tham gia Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương. Liên hiệp Châu Âu đoạt Giải Nobel Hòa Bình năm 2012. Giải Nobel Hòa bình được trao cho Liên hiệp Âu châu. Khôi nguyên giải Nobel văn chương kêu gọi phóng thích ông Lưu Hiểu Ba. Nam Triều Tiên biểu tình chống nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên. Xem thêm: http://www.voatiengviet.com/ và http://www.youtube.com/VOATiengVietVideo