Thứ ba, 31/05/2016
Xem

  Tin tức / Việt Nam

  Kỷ niệm 40 năm Hiệp Định Paris

  Lễ kí Hiệp Định Paris.
  Lễ kí Hiệp Định Paris.
  Ngọc Hân
  Nghe bài tường trình
  Nghe bài tường trìnhi
  || 0:00:00
  ...    
   
  X

  Chủ Nhật 27 tháng 1 năm 2013 sẽ là ngày kỷ niệm 40 năm Hiệp Định Paris về Việt Nam.

  Được mệnh danh là ‘Hiệp Định Chấm Dứt Chiến Tranh Lập Lại Hòa Bình ở Việt Nam’, Hiệp Định Paris gồm 9 Chương 23 Điều và được ký kết tại Paris ngày 27 tháng 1 năm 1973 bởi bốn ngoại trưởng đại diện cho bốn bên tham dự theo lập luận của Hà Nội, hoặc giữa 2 bên - tức là phe đồng minh và phe cộng sản - theo quan điểm của Sài Gòn. Đó là ông William P. Rogers, Bộ Trưởng Bộ Ngoại Giao thay mặt Chính Phủ Hoa​Kỳ và ông Trần Văn Lắm, Tổng Trưởng Ngoại Giao thay mặt Chính Phủ Việt Nam Cộng Hòa, ông Nguyễn Duy Trinh, Bộ Trưởng Bộ Ngoại Giao thay mặt Chính Phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và bà Nguyễn Thị Bình, Bộ Trưởng Bộ Ngoại Giao thay mặt Chính Phủ Cách Mạng Lâm Thời Cộng Hòa Miền Nam Việt Nam.

  Chữ kí ông Nguyễn Duy Trinh và bà Nguyễn Thị Bình.Chữ kí ông Nguyễn Duy Trinh và bà Nguyễn Thị Bình.
  x
  Chữ kí ông Nguyễn Duy Trinh và bà Nguyễn Thị Bình.
  Chữ kí ông Nguyễn Duy Trinh và bà Nguyễn Thị Bình.
  Tuy nhiên, hai nhân vật quan trọng nhất trong tiến trình kéo dài trên bốn năm từ ngày 13 tháng 5 năm 1968 khi Hòa Đàm Paris bắt đầu đến ngày 27 tháng 1 năm 1973 khi Hòa Đàm Paris kết thúc là Tiến sĩ Henry Kissinger, Cố Vấn An Ninh của Tổng thống Mỹ Richard Nixon và ông Lê Đức Thọ, Ủy Viên Bộ Chính Trị Đảng Lao Động tức là Đảng Cộng Sản Việt Nam. Ông Kissinger và ông Lê Đức Thọ đã mật đàm nhiều lần với nhau để mặc cả khai thông Hòa Đàm mà Washington lại không thông báo với đồng minh Sài Gòn.

  Chính quyền Hà Nội trước đây và bây giờ, lúc nào cũng coi Hiệp Định Paris là một chiến thắng ngoại giao lớn của phe cộng sản trong cuộc chiến Việt Nam. Hà Nội đã có thể đạt được chiến thắng ngoại giao này là vì Washington đã nhượng bộ, bất chấp phản đối mạnh mẽ của Sài Gòn, hai yếu tố quan trọng quyết định cuộc chiến Việt Nam về mặt pháp lý và thực tế chiến trường:

  Điều 1 của Hiệp Định Paris qui định rằng: “Hoa Kỳ và các nước khác tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của nước Việt Nam như Hiệp định Giơ-ne-vơ năm một nghìn chín trăm năm mươi tư về Việt Nam đã công nhận.”

  Nhìn từ quan điểm của Hà Nội, đây là cơ sở pháp lý cho phép Cộng sản Bắc Việt xâm chiếm Miền Nam Việt Nam bằng võ lực.

  Điều 3 khoản (a) của Hiệp Định Paris viết rằng: “Các bên cam kết giữ vững ngừng bắn, bảo đảm hòa bình lâu dài và vững chắc. Bắt đầu từ khi ngừng bắn: Các lực lượng của Hoa Kỳ và của các nước ngoài khác đồng minh của Hoa Kỳ và của Việt Nam cộng hòa sẽ ở nguyên vị trí của mình trong lúc chờ đợi thực hiện kế hoạch rút quân." Và điều 5 qui định rằng việc rút quân này sẽ hoàn tất trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày ký Hiệp Định.

  Điều 3 và Điều 5 của Hiệp Định Paris thay đổi hoàn toàn cán cân quân sự tại chiến trường, vì Hà Nội chẳng những được quyền duy trì Bộ đội Bắc Việt tại Miền Nam, theo Hiệp Định, mà còn trắng trợn vi phạm Hiệp Định, khi ồ ạt chuyển quân vào Nam sau ngày 27 tháng 1 năm 1973 trong chiến dịch gọi là ‘Đại Thắng Mùa Xuân’ đến ngày 30 tháng 4 năm 1975 khi bộ đội cộng sản Miền Bắc tiến vào chiếm đóng Thủ đô Sài Gòn.
   
  Vậy thì bối cảnh nào đã đưa đẩy đến Hiệp Định Paris 1973 và tại sao VNCH đã phải ký tên vào Hiệp Định khi biết rằng Hiệp Định này hoàn toàn bất lợi? Sài Gòn đã chống đối Washington như thế nào và đã nỗ lực vận động các đồng minh khác ra sao?

  Chúng tôi nêu lên các câu hỏi này với Ls Lưu Tường Quang tại Sydney. Cho đến ngày 30 tháng 4 năm 1975, ông Lưu Tường Quang, phục vụ tại Trung Ương Bộ Ngoại Giao ở Sài Gòn cũng như tại Đại Sứ Quán Việt Nam Cộng Hòa ở Canberra, đã đảm nhận một vài nhiệm vụ có ít nhiều liên hệ đến Hiệp Định Paris.

  Ngọc Hân: Thưa ông Lưu Tường Quang – Nhìn lại cục diện chính trị của những năm sau cùng thập niên 1960 và đầu thập niên 1970, những yếu tố nào đã đưa đẩy đến Hiệp Định 1973 về Việt Nam?

  Lưu Tường Quang: Thưa cô Ngọc Hân và kính chào quí vị thính giả Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ – Trừ phi có một chiến thắng quân sự rõ rệt, cuộc chiến nào cũng được giải quyết bằng một tiến trình thương thuyết hòa bình. Điểm khác biệt nổi bật trong cuộc chiến Việt Nam là một chiến thắng quân sự đã đạt được hoàn toàn nhờ vào một hiệp định gọi là để ‘lập lại hòa bình’. Hà Nội đã ký kết Hiệp Định Paris, vì họ đánh giá là Hiệp Định cho họ cơ hội chiến thắng quân sự, một thành quả mà họ đã không đạt được tại chiến trường, trước khi Hiệp Định được ký kết.

  Còn tại Washington, chính phủ Mỹ thúc đẩy việc ký kết Hiệp Định, vì Mỹ cần Hiệp Định này để giải kết khỏi Việt Nam gọi là ‘trong danh dự’. Lúc vận động tranh cử, cũng như sau khi đắc cử và nhậm chức vào đầu năm 1969, Tổng Thống Richard Nixon lúc nào cũng sử dụng nhóm chữ ‘hòa bình trong danh dự’ khi nói về cuộc chiến Việt Nam. Tuy nhiên, chính phủ Mỹ đã mất ý chí chính trị để tiếp tục trợ giúp quân sự cho Sài Gòn dưới thời Tổng Thống Đảng Dân Chủ Lyndon Johnson, khi Hà Nội mở cuộc Tổng tấn công Tết Mậu Thân 1968. Hà Nội đã thất bại nặng nề về mặt quân sự tại Miền Nam và về mặt chính trị vì nhân dân Miền Nam đã không ‘nổi dậy’ như Hà Nội mong đợi, nhưng Hà Nội lại chiến thắng chính trị tại Washington, khi Tổng Thống Johnson quyết định không tái tranh cử và bắt đầu tiến trình thương thuyết với Hà Nội ngày 13 tháng 5 năm 1968.

  Tổng thống kế nhiệm Richard Nixon đã bắt đầu kế hoạch ‘giải kết’ này với chương trình Việt-Nam-hóa [Vietnamization] mà ông đã thảo luận và áp đặt với Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu tại Hội Nghị Thượng Đỉnh Việt-Mỹ ở Midway ngày 8 tháng 6 năm 1969 tức là ngày 9 tháng 6 tại Sài Gòn. Tôi đã tháp tùng Ngoại Trưởng Trần Chánh Thành trong Phái Đoàn Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu tham dự Hội Nghị Thượng Đỉnh Midway này. Sau đó vào ngày 25 tháng 7 năm 1969 tại Guam ông Nixon công bố chính sách gọi là Chủ thuyết Nixon – theo đó Mỹ phân biệt 3 loại đồng minh: đồng minh mà Mỹ có nghĩa vụ kết ước, đồng minh mà Mỹ không có nghĩa vụ kết ước nhưng bị đe dọa tấn công bằng võ khí nguyên tử, và thứ 3 là nhóm quốc gia khác như Việt Nam Cộng Hòa, tức là không bị tấn công nguyên tử và không có hiệp ước với Mỹ - thì phải ‘tự lực cánh sinh’ trước khi được Mỹ giúp đỡ.

  Ngoài những áp lực chính trị quốc nội, một diễn tiến quan trọng khác trên chính trường quốc tế, là vào tháng 2 năm 1972, Tổng thống Nixon thăm viếng Bắc Kinh và ký Thông Cáo Chung Thượng Hải với Chu Ân Lai để công nhận và thiết lập bang giao với Trung Quốc. Với biến chuyển này, cuộc chiến chống Cộng tại Miền Nam Việt Nam không còn quan trọng trong chính sách Châu Á của Mỹ.

  Ngọc Hân: Đã đánh giá là dự thảo Hiệp Định Paris hoàn toàn bất lợi, nhưng tại sao chính phủ VNCH lại ký tên vào Hiệp Định và Sài Gòn đã có các nỗ lực cải thiện Hiệp Định như thế nào với Mỹ và các đồng minh khác, thưa ông Lưu Tường Quang?

  Lưu Tường Quang: Tiến sĩ Kissinger đến Sài Gòn hồi tháng 10 năm 1972 với bản dự thảo Hiệp Định mà ông chuẩn bị ký tắt với ông Lê Đức Thọ tại Hà Nội, nếu được Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu đồng ý. Tất nhiên, Tổng Thống Thiệu bác bỏ dự thảo này, vì dự thảo hoàn toàn trái ngược lập trường cố hữu của Sài Gòn là: Hà Nội cũng phải rút bộ đội cộng sản trở về Miền Bắc, như các quăn đội ngoại nhập khác tại Miền Nam. Ông Kissinger không thể đi Hà Nội như mong muốn mà phải trở về Washington.

  Đến tháng 12 năm 1972, Tổng thống Nixon lại gởi Tướng Alexander Haig, Phụ tá Cố Vấn An Ninh, đến Sài Gòn với bản dự thảo không khác gì bản dự thảo trước, với lời đe dọa là nếu Tổng Thống Thiệu tiếp tục chống đối, Mỹ dự trù ký kết một mình với Hà Nội và cắt đứt viện trợ cho VNCH.

  Chữ kí ông William Rogers và ông Trần Văn Lắm.Chữ kí ông William Rogers và ông Trần Văn Lắm.
  x
  Chữ kí ông William Rogers và ông Trần Văn Lắm.
  Chữ kí ông William Rogers và ông Trần Văn Lắm.
  Sau năm 1975, tại Canberra, cựu ngoại trưởng Trần Văn Lắm đã nhiều lần xác nhận với tôi về sự bế tắc này, khiến ông phải ký tên vào Hiệp Định Paris 1973. Tất nhiên, trong tình trạng bang giao bế tắc với Mỹ, Tổng thống Thiếu đã gởi nhiều sứ giả đi vận động các đồng minh khác của VNCH nhưng không đạt được sự ủng hộ mong đợi.

  Thứ trưởng Ngoại Giao Trần Kim Phượng, cựu đại sứ tại Kuala Lumpur và Canberra, phụ trách công tác vận động với Malaysia, Sinpapore và Australia. Ngày thứ Sáu 3 tháng 11 năm 1972, tôi đã từ Canberra đến Sydney để tham dự cuộc thảo luận giữa Đặc sứ Trần Kim Phượng và Ngoại trưởng Úc Nigel Bowen trong chính phủ liên đảng Tự Do-Quốc Gia - là thế lực chính trị Australia đã quyết định tham chiến taị Việt Nam hồi năm 1965. Ngoại trưởng Bowen từ chối ủng hộ Sài Gòn trong nỗ lực chống lại Washington.
  Diễn đàn này đã đóng.
  Trình bày ý kiến
  Ý kiến
       
  bởi: PHUONG NAM từ: binh dinh vn
  25.01.2013 23:20
  Xin hoi cac su gia viet cong duong trung quoc (cai ten nghe la ten dom roi thoi do cha me ai dam dac ten cho con la ten quan xam luoc trung quoc tau nghe la biet loai thich lam tai sai bo dit thang tau roi ) duoc dao tao trong che do bu nhin cong san
  mang tieng hoc su co biet ai la vua Quang trung khong la su gia vay, ong do nha mi che do vua QUANG TRUNG NGUYEN HUE va che do tay sai nguyen phuc anh tu gia long vay ben nao thang ben nao thua that su mi noi ta nghe hi ?? khong duoc noi vong vo
  theo dinh kien bay gio , viet nam cong hoa la ben vua Quang trung ben thang cuoc xem nhu quan nguyen anh gia long
  bay gio that long ai thang ai thua trong long con dan viet nam . tra loi dung duoc thuong traloi sai ong tru di tam toc thang duong trung quoc

  bởi: tran trung từ: TPHCm
  25.01.2013 16:18
  lịch sử dân tộc chịu bao đau khổ,nhân dân lầm than,mình là nước nhỏ phải chịu nhiều sức ép từ nhiều nước lớn.hòa bình rồi ,tập trung đoàn kết để dụng xây đất nước.đó là nhưng trang sử .hãy để nó như một bài học cho con chau hậu thế.

  bởi: Huong - HH. từ: Hoa Ky
  22.01.2013 22:01
  Hiep dinh Paris bi VC xe nat chiem tron Mien Nam tai sao khong loi co may ong (12 nuoc lon ) bao dam ra hoi toi de nhan dan VNchiu khon kho vi ach doc tai tan ac cua CS den ngay nay.>Cai hau qua cua tranh dau chi vua vao ban giay khoa ban ma bo quan diem quan chung la su that bai duong nhien. Hoa ky lo quyen loi cua HK. HK khong don ban san cho ai an. Muon thang CS phai o trong dan ma danh CS dung trong cay ten ngoai quoc nao thuong va giup minh. Minh lam duoc viec thi ho ung ho . CS song trong dan nhu ca voi nuoc thi phai co sach luoc tat het nuoc cho ca chet.

  bởi: XTNTS từ: Tha Hương
  22.01.2013 18:46
  Nếu lấy những đau khổ và thiệt thòi của những Nạn nhân bởi hiện tượng này đem ra cân, thì chẳng có chiếc cân nào có thể thực hiện được cả.
  Những ai có liên quan đến vấn đề này nếu chưa quá bệnh hoạn, xin hãy dùng tòa án lý trí mà tự phán xét chính mình.

  bởi: Vô danh
  22.01.2013 17:46
  Chẳng phải VNCH bị cộng sản tiêu diệt mà đã bị Mỹ "khai tử" (coi như không tồn tại) ngay từ khâu đàm phán: Mỹ đã đàm phán với cộng sản như là VNCH không hề tồn tại. Những kẻ theo VNCH thấy được "ba miếng ăn" là sướng rơn nhưng không biết cuộc đời "răng là nhục là vinh".

  bởi: Em Gái VN
  22.01.2013 17:09
  Cứ xem như thời VNCH vừa qua là làm nháp đi. Bây giờ làm thật.
  Trả lời

  bởi: Vô danh
  24.01.2013 07:37
  Làm thật thì bỏ điều 4 hiến pháp, bầu bán công khai, viết lại hiến pháp quy định quân đội nhân dân chỉ trung thành với đất nước với nhân dân, còn không là chỉ làm giả .

  bởi: Bô câu từ: phap
  22.01.2013 13:40
  O trên doi này tai sao lai co nhung ke ngu dôt không chiu mo to mac ra dê nhin su thât,không chiu vênh cai lô tai ra dê mà nghe,không chiu lây dâu oc cua minh ra dê phan doan dâu là le phai dâu là le trai,mà lai cu cam dâu chay theo nhung tên nghich dô phan bôi quôc gia,phan bôi tô quôc,chiu làm tay sai nôi giao cho giac hà hiêp dân tôc minh,dung là môt lu hèn,thê mà cu luc nào ha môm ra là ta da danh thang giac,danh thang My nguy, chung mày danh thang gi,danh thang ai?nêu không phai vi nhân dân My ngày xua ho xuông duong biêu tinh chông dôi chiên tranh VN,nêu không phai vi tên tông thông Nixon ham loi da di dêm voi bac kinh vi loi nhuân kinh tê,nêu không vi hiêp dinh Paris,và nêu chinh phu VNCH ngày xua không tuân thu giu dung su ky kêt hiêp dinh paris,và nêu ngay luc do chinh phu VNCH không chiêu nghe loi cua liên hiêp quôc thi se oanh tac thêm khoang chung hon môt tiêng dông hô nua thi bon CS chung mày ngày hôm nay dâu co ngôi trên diên dàn này mà ha môm phun nuoc miêng,bây gio tôi khuyên cac câu hay nên mo to mac ra mà xem bon dê quôc Tàu no dang chiêm lân lanh thô cua VN,và lân này se không co hiêp dinh Paris nhu ngày xua nua dâu nhé,hay vênh to cai lô tai ra mà nghe thê gioi se chuoi chung mày là lu côn dô phan bôi không giu loi hua,và viêt danh nhau lân này là không phai anh em cung giong mau dâu nhé mà là môt ke thu doi doi kiêp kiêp cua dân tôc VN,và môt lân nua chung se dô hô và dông hoa dân tôc VN,và cung se không con nhung anh hung hào kiêt nhu cha ông minh ngày xua dê danh duôi chung,dung nam mo nua nhung tên tay sai ngu dôt,cac nguoi co muôn bit tai lai thi hay bit tai voi bon CSVN,cac nguoi hay mo to mac ra xem bon CSVN chung dang làm gi dôi voi dân tôc và quê huong tô quôc minh,hay nhin xem ngoài khoi bon bành truong Bac kinh chung dang làm gi,hay nhin lai ban dô vn ngày hôm nay và hôm xua no khac nhau chô nào,cua ai Nam quang và doc theo biên gioi da bi khuyêt di mât bao nhiên cây sô vuông,hay lang nghe dân tôc minh ho dang khoc loc ho dang kêu gào nôi dau vi ho dang bi dàn ap dè bop boi nhung tên phan dô ban nuoc nhung tên tay sai nôi giao cho giac dang tri vi dât nuoc.

  bởi: Nhô từ: Hoa Kỳ
  22.01.2013 10:05
  Điều 1, Chương I của Hiệp Định Paris là tài liệu tối mật, tuyệt mật trong truyền thông báo chí VNCH. Truyền thông và báo chí VNCH cấm nói, cấm đăng tãi Điều 1, Chương I của Hiệp Định Paris. VNCH chỉ cho dân chúng biết về Hiệp Định Paris bằng những bản tin cắt đầu, cắt đuôi.
  Trả lời

  bởi: Người giầu nhất HN từ: Khách sạn ngàn sao
  22.01.2013 17:13
  Khi CS làm điều gì bậy là đổ ngay sang cho người khác cái ấy. Ai còn lạ gì CS.
  Trả lời

  bởi: Vô danh
  22.01.2013 11:36
  Đừng nghe những gì CS nói, mà hảy nhìn kỹ những gì CS làm.

  bởi: Minh từ: VN
  22.01.2013 09:30
  Hiệp Định Paris qui định rằng: “Hoa Kỳ và các nước khác tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của nước Việt Nam như Hiệp định Giơ-ne-vơ năm một nghìn chín trăm năm mươi tư về Việt Nam đã công nhận.”
  Như thế có nghĩa là miền bắc hay miền nam đều là nước VN và chỉ có một nước VN độc lập, có chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ. Theo tinh thần đó thì Mỹ và các nước khác không có quyền gì để bắt buộc quân đội nhân dân VN phải rút quân khỏi miền nam, vì miền nam cũng là lãnh thổ VN thống nhất, quân đội nhân dân VN có quyền đóng quân, chiến đấu và công tác bất cứ nơi nào thuộc lãnh thổ VN thống nhất gồm cả miền bắc và miền nam. Thế thì làm gì có chuyện miền bắc xâm lược miền nam, chẳng lẽ tôi lại đi xâm lược chính tôi.
  Điều này giống như chuyện gia đình ông A có một cái nhà hợp pháp (tương tự như điều 1 của hiệp định Pari), người trong gia đình ông A mất đoàn kết, chia thành 2 phe đấu đá nhau. Dù đấu đá nhau nhưng chính quyền cũng như không có bất kỳ ai có quyền gì bắt buộc người của phe này hoặc phe kia trong gia đình ông A phải ra khỏi nhà, không được sống trong cái nhà đó nữa.
  Trả lời

  bởi: Vô danh
  22.01.2013 19:29
  Người vn không xâm lăng vn, nhưng chủ nghỉa cs đả xâm lăng vn, không ai có thể phủ nhận điều này; cs đả khéo dùng màu sắc dân tộc che đậy . Quân đội nhân dân thực chất của đảng của bác do bác do đảng dựng lên, kiểm soát qua hệ thống chính uỷ . Ng vn chân chính không phải là ng cs đừng có lập lờ đánh lận con đen .
  Trả lời

  bởi: minh thành từ: vn
  22.01.2013 12:33
  vậy sao lại đứng im mà nhìn trung cộng đánh chiếm hoàng sa năm 1974. sao không biết dẹp thù nhà mà lo việc nước. sao không chung tay góp sức bảo vệ quê hương
  Trả lời

  bởi: Vô danh
  22.01.2013 11:04
  QĐVN ở vn là đúng rồi, nhưng bây giờ ai củng rỏ quân đội cs bv không phải là của nhân dân mà chỉ là của đảng cs vn đuợc trang bị bởi ngoại quốc dấu mình trong dân tộc vn thôi, và không có hiệp định nào 73, hay 2013 quy định người miền nam không đồng tư tưởng cs, không muốn cs phải chấp nhận cs . Ai củng biết cs sinh ra trong dối trá, lớn mạnh nhờ tội ác và chết đi trong khinh bỉ của nhân loại . nhà cửa đất đai là vật vô tri mà ô A ông B dành nhưng lý tưởng lý trí thì không đơn giản chỉ có A, B hay C .Hiệp định Paris đối với Mỷ là hoà bình trong danh dự . Đối với A và B CS là thời gian mở rộng đường mòn HCM chuẩn bị đưa quân và đối với miền nam là thảm hoạ nhiều người không lường trước .
  Trả lời

  bởi: HĐ Geneve
  22.01.2013 10:51
  Hiệp định Geneve nói gì, coi lại đi, khoan hãy diển dịch kiểu đó.

  Hai Hiệp Định này cộng lại sẽ là gì, vì HĐ Paris rõ ràng là muống lấy tinh thần HĐ Geneve làm nền tảng cho cái gọi là một "VN thống nhất",
  Trả lời

  bởi: Vô danh
  23.01.2013 11:00
  cái gọi là "Việt Nam Thống Nhất" đúng dùng từ rất đúng chỉ là cái gọi là thôi chứ thực chất ng vn không thống nhất; đây chính là thảm hoạ do cs gây ra . ngăn cấm dân miền bắc vào nam ngay sau 75 để thấy thành quả "giải phóng" rồi sau đổi mới lại sợ dân miền nam, đẩy ào ạt dân "thuần dưởng" miền bắc tràn ngập vào nam để đồng hoá cs gây bao thảm hoạ cho dân thiểu số tây nguyên và ng địa phương tị hiềm gây chia rẻ dân tộc, thật là độc hại!

  bởi: Nhô từ: Hoa Kỳ
  22.01.2013 09:04
  Không ai thương mình bằng chính mình. CSVN thì dương cao ngọn cờ Độc Lập Tự Chủ, làm chủ trên bàn hội ngị. VNCH và các bạn dân chủ thì giao phần xác lẫn phần hồn cho Hoa Kỳ.

  Số phận VNCH được quyết định trên bàn Hội nghị Paris, và trong văn bản Hiệp định Paris. Chừ, VNCH và các bạn dân chủ đổ hê Mỹ "bán đứng", Mỹ "bỏ rơi" các bạn. Biết thế mà lúc nào, đến chừ vẫn tìm nách ngoại bang để rúc là thế nào đây? Âu cũng từ cái truyền thống vong nô cha truyền con nối, chưa từng có tinh thần Độc Lập Tự Chủ là gì! Bài học 40 năm mà học hoài vẫn không thuộc.
  Trả lời

  bởi: Vô danh
  26.01.2013 02:38
  .............Biết thế mà lúc nào, đến chừ vẫn tìm nách ngoại bang để rúc là thế nào đây? Âu cũng từ cái truyền thống vong nô cha truyền con nối, chưa từng có tinh thần Độc Lập Tự Chủ là gì!

  *** Anh Cò Mồi nên hiểu rằng tìm nách ngoại bang mà…rúc, nó khoái tỉ hơn sống với chế độ Cộng láo…với Cộng Bịp,

  Dưới…nách ngoại bang, dân Việt còn có người thật thà, còn dưới chế độ Cộng láo, không láo theo nó thì…khó sống, hay sống…khó nuôi.

  Người cũng như chế độ nhờ…láo với bịp, chuyên khoe…láo, bịp để tự sướng với nhau…

  Sống thế còn ý nghĩa gì nữa, trời?

  * VC không có RÚC NÁCH ngoại bang, họ chỉ…NHẤT BỘ, NHẤT BÁI Trung Cộng TỪ NGOÀI CỔNG VÔ NHÀ không hè. Cò Mồi thấy cái cảnh Nông đức Mạnh KHOM LƯNG SÁT ĐÁT, CUNG KÍNH Hồ cẫm Đào trước hàng quân dàn chào chưa? Thấy thương lắm….........
  Trả lời

  bởi: Trúc Bạch
  26.01.2013 02:25
  Sai rồi Nhô !

  - Chính CSVN mới đem cả xương máu, xác hồn làm bia đở đạn cho Tầu, làm lính “đánh giặc” ….Mỹ cho Tầu…;Bằng chứng là hơn 2 triệu thanh niên “Sinh bắc Từ Nam”, chết thảm để cho Tầu làm chủ Biễn Đông .

  Nên có câu thơ rằng :

  Đánh cho Mỹ cút Ngụy nhào
  Để bác Hồ rước Tàu vào Biển Đông .

  - Còn VNCH thì lợi dụng tiền bạc và xương máu của Mỹ để ngăn Tàu, đến khi Mỹ chịu không nổi với chính sách “TQ đánh Mỹ tời người VN cuối cùng” của Mao, đành phải bỏ chạy, lúc đó VNCH cũng chả dại gì mà “đơn độc” chống Tàu cho thế giới tự do …nên thà bỏ chạy chứ không chịu bị “phỏng giái” .

  Nên có câu thơ rằng :

  Người khôn dùng “Mỹ” giữ nhà .
  Mỹ giữ không nổi, chúng ta cùng….vù .
  “bác” Hồ mới thật là …ngu.
  Bắt cả dân tộc “chổng khu” thờ Tàu .
  Đúng là một lũ ngu…lâu !

  Ai khôn, ai ngu là ở chỗ ấy đấy !
  Trả lời

  bởi: Dai bàng từ: phap
  22.01.2013 14:00
  tra loi Nhô, dung ban noi rât là dung bài hoc vong nô cha truyên con nôi cua bon chinh quyên CSVN mà gio dây dân tôc VN phai tra môt cai gia rât là cao,cao dên nôi co thê doi doi kiêp kiêp vân phai tra và co thê ho không con co hôi dê không phai tra,boi bon dê quôc lân này không phai là dê quôc tây âu mà là dê quôc TÂU CÖNG,co dung vây không ha ban Nhô, tôi thây ban rât hài long lam lam luôn vi ban da tra thu dân tôc ban.
  Trả lời

  bởi: Vô danh
  22.01.2013 10:35
  Không ai thương mình bằng mình đó là điều dỉ nhiên nói bằng thừa . Vì biết không ai thương mình bằng mình nên cán bộ cs, quan chức vơ vét tài sản quốc gia đầu tư ra nước ngoài Miến điện, New zealand, Nam Mỷ v.v.. để phòng rủi ro về sau có chổ dung thân dưởng già và con cháu no ấm .Còn bài học 40 năm phải chờ 40 năm nửa vn đổi thay rồi mới có thể mở ra coi học để đừng quên không nên nghe nhửng gì cs nói mà hảy nhìn kỷ nhửng gì cs làm . Một bài học chua xót, đắng cay cho dân tộc vn .

  bởi: Người tỵ nạn
  22.01.2013 08:53
  Đối với quân dân cán chính miền Nam Việt Nam, những ai đặt bút ký vào hiệp định này đều là kẽ thù của họ !
  Trả lời

  bởi: Người VNCH từ: Sài Gòn
  22.01.2013 12:09
  Theo lý sự của "Người tị nạn" thì: Ông bộ trưởng ngoại giao VNCH Trần Văn Lắm đã thay mặt chính quyền VNCH để ký vào hiệp định Pari 1973, cho nên cả cái chính quyền VNCH từ ông tổng thống xuống đến ông ấp trưởng đều là kẻ thù của Người tỵ nạn. Như vậy, Người tị nạn nhận ra bất cứ ai là người của chính quyền VNCH thì phải căm thù và...biểu tình đấu tranh để cô lập, chống đối họ cho đến người của chính quyền VNCH cuối cùng.

  bởi: Mao Cương
  22.01.2013 08:50
  Cái hiệp định nhá đèn cho Tàu Cộng giúp Việt Cộng lấy nốt miền Nam chiếm Hoàng Sa của Việt Nam này có còn giá trị gì nữa đâu mà cứ nhắc đi nhắc lại hoài cho đau lòng nhân dân miền Nam Việt Nam? Cộng sản đã xé rách nát hiệp định từ sau ngày 27/1/73 rồi còn gì nữa đâu?Nên đổi tên hiệp định này thành "Giao kèo chuyễn nhượng Hoàng Sa cho Trung quốc và miền Nam cho Cộng sản" thì rõ nét hơn

  bởi: Nhô từ: Hoa Kỳ
  22.01.2013 08:47
  Thất bại trong chiến dịch dùng vũ lực B52 để khuất phục VN. Hoa Kỳ và VN trở lại bàn Hội nghị Paris. Lê Đức Thọ chỉ mặt và lên án Kis "lật lọng và tàn ác". Kis dùng Hội nghị Parisđể phục vụ mục tiêu chính trị tái đắc cử TT. Đắc cử xong, Kis lật lọng, dùng vũ lực B52 tàn phá Hà nội, tàn ác giết hại đồng bào thủ đô. Thái độ lật lọng của Kis và Nixon không khác thái độ lật lọng của James Earl Ray. Trước tòa án Hoa Kỳ, James Ear Ray thú nhận giết hại nhà đấu tranh nhân quyền vĩ đại của nhân loại Martin Luther King. Ba ngày sau James Earl Ray lật lọng chối bỏ tất cả,đến chết vẫn cho mình là vô tội. Giống các bạn dân chủ quá!
  Trả lời

  bởi: Trẻ Cà Mau
  22.01.2013 11:47
  Trong bất cứ cuộc chiến nào, kẻ thù giết kẻ thù đó là chuyện tất nhiên, thậm chí mỗi chiến sĩ cả hai bên đều nhận nhiều huân chương dựa trên số kẻ thù mình giết được, kể ra là ác đấy nhưng là chuyện phải làm. Duy có một điều không thể tha thứ được là chính mình đi giết dân mình, cái đó mới là TỘI ÁC, chỉ có CS mới làm đuợc, Stalin, Mao và HCM đã chứng minh được điều này.
  Trả lời

  bởi: Vô danh
  23.01.2013 12:25
  Rất nhiều Việt Nam bị chết vì bom Mĩ,ai gây nên thảm cảnh này?
  Đừng có nói ông Thiệu phản đối nhé.Dân Aspganistan,Pakistan bị bom NATO chết oan là chính phủ họ phản đối.Ông Thiệu êm re,ngáo ngơ như không hề đọc báo.Ổng có cố giữ cái "sổ hưu"?
  Trả lời

  bởi: Vô danh
  22.01.2013 10:53
  Lê Đức Thọ chỉ mặt và lên án Kis "lật lọng và tàn ác".

  *** Cả hai tên Lê Đức Thọ & Kis "lật lọng và tàn ác" này được trao giải Nobel hòa bình.
  Trả lời

  bởi: Vô danh
  25.01.2013 10:05
  Trong chiến tranh có khi bom đạn vô tình giết hại, cái quan trọng là có xác định đúng mục tiêu, và có nên thả bom, pháo kích bừa bải vào thành phố, hay ngườ dân chạy nạn hay không . Bạn nói củng đúng là "rất nhiều Việt Nam bị chết vì bom Mĩ:"Tôi khẳng định với bạn có nhiều Việt Nam bị chết vì bom Mĩ trong tay cầm AK . Ai gây nên thảm cảnh này! Trước 75 vc pháo kích sg , gài mìn đường xá, gài chất nổ phá bưu điện gia định, quán cơm quận Bình thạnh dân vô tội chết hàng loạt sao ko nghe Ô Hồ, Ô Duẩn lên án .
  Trả lời

  bởi: Vô danh
  22.01.2013 10:46
  Thất bại trong chiến dịch dùng vũ lực B52 để khuất phục VN. Hoa Kỳ và VN trở lại bàn Hội nghị Paris.

  *** Ngày 19/12, khi Linerbacker II bắt đầu được thi hành, Tướng Haig được cử tới dinh Độc lập cùng Đại sứ Bunker, ông mang thư của Tổng thống Nixon cho TT Thiệu,bức thư cho ông Thiệu biết Mỹ sẽ oanh tạc và BV sẽ trở lại bàn hội nghị.
  TT Nixon quyết định oanh tạc tối đa trận này .. nó được tái diễn để nói cho Hà Nội biết một lần nữa họ đừng rỡn mặt với TT Nixon” ,
  No Peace No Honor, p.217)

  *** Sau 7 ngày oanh tạc, Nixon ngưng ném bom ngày Giáng sinh, ngày 26 lại đánh tiếp, hầu như NGAY SAU DÓ Hà nội MUỐN TRỞ LẠI BÀN HỘI NGHỊ. Những trận tấn công sau ngày 26 nói chung ồ ạt, 10 mục tiêu từ 15 hương bị đánh mạnh. *** Trận oanh tạc ngưng ngày 29, Hà nội CHỊU TRỞ LẠI HÒA ĐÀM.. ...........Nhẹ không nghe, thích nghe nặng. Dân Hà Nội lãnh đủ.
  Trả lời

  bởi: Vô danh
  22.01.2013 09:45
  Nixon and Kis lật lọng còn ta luôn yêu chuộng hoà bình tuân thủ hiệp định và mặc dù thắng vẩn ký hiệp định Paris, nghe sao thấy thương bác sáu thọ và chú Nhô con cháu bác . Nhân dịp 20 năm ngày sg thất thủ ABC có phỏng vấn trực tiếp bác sáu thọ ở sg ngồi trong mát mà đeo kính râm giống như thầy bói hay mật vụ cám ơn nhân dân Mỷ, loài người tiến bộ rối rít, phóng viên phải cố chấm dứt hết giờ mà cứ "rất ngắn, rất ngắn, một phút thôi" . Theo tôi nghỉ chuyện gì quá 50 năm hoạ may ra mới là chuyện lịch sử vì hạn chế của thời đại, chế độ hiện nay rất phản động khó mà nhìn lịch sử với nhản quan khách quan .
  Trả lời

  bởi: Vô danh
  23.01.2013 09:25
  Nhô từ: Hoa Kỳ...................cấm chỉ học sinh, sinh viên học lịch sử cận đại.

  Cộng Sản VN cấm chỉ học sinh, sinh viên học lịch sử cận đại NHƯ CÔNG HÀM BÁN NƯỚC của Phạm Văn Đồng năm 1958. Cộng Sản VN cho rằng các sự kiện lịch sử BÁN NƯỚC phải đợi 100 năm sau mới được học. Ngay cả cái công hàm bán nước đã ký năm 1958 trước ngày có hiệp định Paris. ĐÚNG KHÔNG đồng chí Nhô ?
  Trả lời

  bởi: Nhô từ: Hoa Kỳ
  22.01.2013 13:00
  Che dấu nguồn gốc vong nô là đứa con đẻ Quốc Gia Việt Nam do thực dân Pháp sinh nặn ra, VNCH cấm chỉ học sinh, sinh viên học lịch sử cận đại. VNCH cho rằng các sự kiện lịch sử phải đợi 100 năm sau mới được học. VNCH tìm cách che dấu các sự kiện lịch sử người CSVN đấu tranh giải phóng dân tộc, dành độc lập dân tộc cho con người và đất nước VN.

  Bên Mỹ, học sinh, sinh viên ngày đã học lịch sử Hoa Kỳ đến thời kỳ chiến tranh Vùng Vịnh, chiến tran I Rắc và Afghanistan.

  bởi: Vô danh
  22.01.2013 08:40
  Từ năm 1972 khi mà Ngoại Trưởng HK lúc đó Ô Kissinger đi đêm với Ô CHU a LAI ,TT Nixon sang dàm phán với Mao CT thì quan hệ Mỹ -Trung đi vào hoà hoãn . Chính vì chính sách kinh tế lỏng lẻo của HK mà một bộ phận TB Hoa Kỳ chảy vào TQ [ đem tiền về khg thuế… ],cùng với Hiệp Dịnh Paris năm 73 HK không còn can thiệp vào Đông Dương. Năm 1974 Tàu Công cưỡng chiếm Quần Đảo Hoàng Sa của VN cướp đi sinh mạng 50 chiến sĩ VNCH. Tàu Công tiếp tay hậu thuẫn cho Khơ Me Đỏ gay ra tội diệt chủng khiến hơn 2 triệu dân Campuchia chết oan .Từ năm 79 – 92 Tàu Cộng xâm lăng VN ngoài thiệt hại về vật chất Tàu Cộng đã cướp đi hơn 70000 sinh mạng dân và quân VN,từ 92 đến nay ĐCS TQ đã khuynh đảo ĐCS VNdồn VC vào thế bí để nuốt trọn VN, nhưng năm 1995 VN vượt vòng kiềm tỏa thiết lập quan hệ ngoại giao với Hoa Kỳ làm vỡ mộng TDTQ . Kế đến cũng tương tự như cuộc chiến ở LYBIA Tư Bản Đỏ TQ đầu tư khai thác ,nhưng khg quan tâm gì đến quyền Tự Do, Dân Chủ ,Dân Sinh chính quốc nên bị thất. Kể từ khi nền kinh tế TQ vượt qua Nhật đứng sau Hoa Kỳ ,TDTQ trở nên hung hăng lộ liễu hơn ,cổ vũ cho tư tưởng Dân Tộc cực đoan ,hướng dẫn dư luận vào tranh chấp lãnh thổ với các lân bang quên đi thực trạng tham nhũng cửa quyền trong nước ,ngụy tạo sử ký địa lý , ngồi xổm lên các Hiệp Ước QT ,Luật Pháp QT mà mình đã ký kết,Đảng CS TQ đã đổi máu thành Đảng Phát –Xít Đỏ TQ .Hoa Kỳ đã nuôi đc Quỷ Đỏ thì cũng có trách nhiệm diệt NÓ chưa muộn.Nhân dân các nước trong khu vực có tranh chấp lãnh thổ với TD TQ tán đồng quan điểm với TNS Jim Webb ông nói [ HK nên dùng năng lượng sáng tạo trong vai trò lãnh đạo, tìm giải pháp cho các tranh chấp đang leo thang ]. Không thể để cho kẻ mạnh [ ĐPXĐ TQ ] muốn làm gì thì làm trong khi các nước nhỏ phải chịu thiệt .Các nước có tranh chấp biên giới hải đảo với TQ hãy đoàn kết lại cùng đệ đơn đưa TQ ra Tòa Án Quốc Tế để giải quyết.

  bởi: Người lính già
  22.01.2013 08:40
  Cái thành phần thứ ba trong thời điểm Hiệp Định París này đang ngồi ôm đầu tại Sài gòn vì Công an ngăn chận bắt bớ không cho biểu tình chống Trung quốc thì nên quay sang hùa theo ông tướng Vịnh và Thanh "ơn Tàu,thù Mỹ" mà biểu tình chống Mỹ như năm xưa cho thỏa chí chứ sao lại im như hến vậy?

  bởi: Vô Danh
  22.01.2013 08:38
  Nhân kỷ niệm 40 năm hiệp định Paris tôi muốn nêu câu hỏi, mà củng là ý kiến . Không biết ai trên diển đàn này có biết đảng nhà nước ta từ vndcch cho tới hậu thân là chxhcnvn có tôn trọng hiệp định nào ký kết trong lịch sử không ? xin trả lời giùm .
  Trả lời

  bởi: Vô danh
  23.01.2013 12:29
  Đã là mục tiêu " đánh cho Mĩ cút,đánh cho nguỵ nhào" thì phương tiện nào cũng là tốt.
  Việt Nam thống nhất là ý chí tối hậu.Sạch bóng ngoại xâm cái đã!
  Trả lời

  bởi: Vô danh
  22.01.2013 17:34
  Vậy ai tôn trọng độc lập và chủ quyền của VN? Ai bán rẻ độc lập và chủ quyền của VN?
  Trả lời

  bởi: linh tinh từ: vn
  22.01.2013 12:30
  làm gì có tôn trọng nào hả vô danh, bạn ngu thì cũng ngu vừa thôi, có người có ta, hiệp định nào thống nhất hai miền mà mãi không thực hiện để rồi phải thống nhất bằng vũ lực tạo bao đau thương. anh không tôn trọng tôi trước thì tại sao tôi phải tôn trọng anh.
  Trả lời

  bởi: DT
  22.01.2013 10:23
  Hiệp định Paris ban đầu chỉ có VNDCCH và Mỹ . Điều này chứng tỏ sự thật gì?
  Sau đó thì 4 bên - chỉ là nước đi trong cuộc cờ trong đó VNCH và CPLTCHMNVN chỉ là những quân cờ của 2 kỳ thủ.
  Những người CSVN đã hoàn thành sứ mạng giải phóng DT còn hiện nay thế nào thì còn bàn tiếp.
  Tôn trọng hiệp định ký với 6 nước lớn tại Thụy sĩ là hiệp thương 2 miền sau 2 năm, có thực hiện ko?
  Kissinger và Nixon đi đêm với Mao và Chu ân Lai chia chác trên lưng VN ( với cả 2 phía ) sau đó ném bom hủy diệt HN là có tôn trọng ko?
  Nếu chúng ta ở vai trò lãnh đạo cả 2 phía thì thấy rằng chỉ có mục tiêu là nhất quán còn có tôn trọng hiệp định hay ko sẽ là rất phụ. Mục tiêu của người CSVN là giải phóng, thống nhất đất nước. Còn mục tiêu thứ 2 là xây dựng CNXH thì không biết đến khi nào???!!!

  bởi: Vô danh
  22.01.2013 08:37
  Một vết nhơ trong lịch sử Hoa Kỳ .Dù cho biện minh với bất kỳ lý do nào thì việc cam kết giữa Hoa Kỳ và VNCH là bài học để đời . Hoa Kỳ cũng bị mang tiếng bỏ bạn VNCH đi đêm với Bắc Kinh hám lợi từ thị trường TQ rộng lớn hơn [.Năm 1972 ngoại trưởng Hoa KỲKissinger đi đêm với Chu An Lai , TT HK Nixon bắt tay với Mao CT ] Cho đến nay nhiều cựu chiến binh VNCH ,cũng như cố TT NGUYỄN VĂN THIỆU vẫn ngậm quả bồ hòn ,[Vừa bị phản bội và bị mang nhục ].Chính là kết quả hàng trăm ngàn ngươi đi cải tạo ,hàng trăm ngàn người làm mồi cho cá ,hàng triệu người bị CS lừa đảo bóc lột ..Có hay ho gì khi gợi đống tro tàn anh em đi nghe người ngoài chem giết nhau nay lọt lưới TDTQ . AI đã ai oán phán một câu [ …đồ Bành Trướng Bắc Kinh …]..?

  bởi: Trịnh Đình Thi
  22.01.2013 08:33
  Bất cứ chính quyền hoặc nhân vật nào trên thế giới này mà nói chuyện hòa hợp hòa giải,hòa bình với Cộng Sản đều là những tay chính trị tồi vì với cộng sản chỉ có sắt máu, chém giết. Nếu ai đồng hóa cộng sản với khủng bố là người biết rất rành về cộng sản và mới thắng cộng sản được! Dối trá,lật lọng là phương châm của cộng sản trên toàn thế giới mà tiêu biểu là cái Đảng cộng sản của nướcVN tôi! Đến giờ này mà vẫn còn tôn thờ Mác Lê Nin trong khi ngay tại cái nôi Nga sô và các nước cộng sản thế giới người ta đã kéo lê tượng Lê nin vào những hố xí.
  Trả lời

  bởi: Vô danh
  23.01.2013 12:34
  Họ không tôn thờ đâu bạn ạ.Họ phải nói vậy để đạt mục tiêu lớn hơn.CSVN và CSTQ cùng ý thức hệ nhưng oánh nhau tùm lum.Liên xô,Trung quốc oánh nhau tùm lum.Việt Nam, Căm pu chia dân chủ tiêu diệt lẫn nhau cũng ...tùm lum.

  bởi: Đảng viên trả thẻ đảng
  22.01.2013 08:20
  Ủa ? cái gọi là chính phủ lâm thời Cộng Hòa Miền Nam Việt Nam này bị ai làm cho mà tan rã mất vậy? Cuộc tan hàng này khiến Hoàng văn Hoan,Trương Như Tảng chạy sang Trung quốc cầu cứu và bây giờ Trung Quốc đem tàu chiến vào biển đông để thị uy đó chứ gì?

  bởi: Dân Cà Mau từ: VN
  22.01.2013 08:19
  Mỹ muốn chấm dứt và rút chân ra khỏi VN vì nhân dân họ (thể hiện qua Quốc hội Hoa Kỳ) đã quá mệt mỏi do phải hy sinh ngân sách và sinh mạng con em tại VN mà không có một mối lợi nào. Và khi không còn được viện trợ vũ khí, đạn dược, hậu cần thì phía cộng sản, được khối CS quốc tế ủng hộ, viện trợ dồi dào và đang có lợi thế cắm được bộ đội tại miền Nam nên họ chiến thắng là phải (ở đây chưa nói đến việc CS vi phạm hiệp định Paris). Nhưng tổng hợp lại thì, tuy rút được khỏi VN trong danh dự, nhưng Mỹ lại được lợi lớn là sau đó khối CS quay ra chia rẽ, kình chống nhau (TQ và LX đối đầu ở Tân Cương) rồi CS quốc tế dần dần đổ sụp (tại LX, Đông Âu, ...) mà Mỹ không hề tốn 1 viên đạn và 1 đồng ngân sách nào. Về phía VN cũng được lợi là tuy VNCH buông súng, lại làm cho người dân nhìn rõ sự phi nhân, tàn ác của CS, nhiều người di tản qua Mỹ, Tây Âu, Úc,...nay thành đạt cả công danh lẫn sự nghiệp và họ gởi được kiều hối (qua gia đình) giúp nâng cao đáng kể ngân sách nghèo túng của VN. Nếp sống miền Nam tự do, trù phú đã cải tạo miền Bắc nghèo đói nhiều hơn những gì miền Bắc đã làm qua giải phóng, cải tạo tàn bạo. Giả sử ngược lại, nếu miền Nam chiến thắng, thì những quan chức cán bộ đảng viên di tản, chạy sang các nước cộng sản LX, TQ, Đông Âu sẽ làm gì được cho đất nước với việc buôn lậu thuốc lá, hàng hóa, quần áo và lao động tay chân ? Tóm lại dù thống nhất kiểu nào, thì miền Nam tự do cũng phải gánh miền Bắc CS đói nghèo (Hãy nhìn vào nền kinh tế và đời sống ở Đông-Tây Đức và Nam-Bắc Hàn).
  Trả lời

  bởi: Vô danh
  22.01.2013 17:32
  Dân Cà Mau nên nhớ là chủ quyền quốc gia không tính được bằng tiền.

  bởi: LÃO HŨ từ: BƠ VƠ
  22.01.2013 07:52
  Đứng trên lập trường bảo vệ lơi ích sống còn của Hoa Kỳ trong cuộc đối đầu với phe CS, và trong chiến lược toàn cục thời bấy giờ, phải bảo vệ những cam kết, phải kết thúc " VN War", vốn là bóng ma đè nặng mấy đời Tổng thống Mỹ. Có thể nói sách lược và hành động của người Mỹ đáp ứng được mục tiêu, thành công trong sách lược chung qua cuộc chiến tại VN.
  Cắt lớp cuộc chiến nầy, cận cảnh tại Nam VN, suốt các thập niên 60 -70, các đời Tổng thống Mỹ phạm phải những sai lầm nghiêm trọng.
  Lật đổ và giết Tổng thống Diệm, khởi đầu một giai đoạn quân nhân lãnh đạo liên tục rối ren. Nôn nóng xây dựng chính quyền kiểu Mỹ, nhưng sau Ngô Đình Diệm, không ai đủ bản lĩnh đương đầu và đánh bại chế độ CS Bắc Việt. Dù Ô. Diệm có độc tài, nhưng chế độ VNCH vẫn phát triển hơn hẳn mọi mặt so với chế độ đảng trị phát xít của Hồ Chí Minh ở Bắc Việt.
  Quan hệ xử sự Mỹ - VNCH là những gì người Mỹ phải ăn năn, đấm ngực vì những gì Mỹ làm với đồng minh của mình, thua xa những gì Nga Xô, Trung Cộng đã làm với đồng minh CS Bắc Việt.
  Lịch sử đi qua, vẫn còn những gì còn lại...Để sống, cần có tấm lòng và sự tha thứ.
  Nếu không có sự sáng suốt và kiên quyết với Tàu Cộng và CSVN, Mỹ lại tiếp tục đánh mất cơ hội trong vai trò của họ đối với thế giới.
  Trả lời

  bởi: Vô danh
  22.01.2013 17:30
  Đi theo Mỹ vì tiền mà bây giờ lại trách Mỹ làm chi.

  bởi: Nhô từ: Hoa Kỳ
  22.01.2013 07:23
  Vai trò và vị trí của chính quyền VNCH trên bàn hội nghị Paris là vai trò cuả một chính quyền bù nhìn. VNCH hoàn toàn không có một tiếng nói nào trên bàn hội nghị, trên văn bản của hiệp định. Toàn bộ nội dung, điều khoản của Hiệp định là sự thoả thuận giữa Hoa Kỳ và Hà nội. Xếp xòng bầu cua VNCH là Nguyễn văn Thiệu và Hoàng Đức Nhã cũng hoàn toàn mù tịt nội dung và các điều khoản của Hiệp định cho đến cái ngày quan thầy Kissinger cho Thiệu và Nhã biết nó là cái gì, và cho biốt bằng bản tiếng Anh, 1 tuần trước khi ký.

  Các bạn dân chủ chiến đấu cho ai mà văn bản một hiệp định quan trọng nhưthé mà không thể có một tiếng nói, một ý kiến, một quyết định? Rõ ràng các bạn chỉ là những kẻ đánh thuê, là tay sai của ngoại bang.

  bởi: Vô danh
  22.01.2013 06:10
  Đã nói chiến tranh thì ai lưu manh thì kẻ ấy thắng cuốn cờ bỏ chạy còn ù ơ dí dẫu gì nữa, Kỷ niệm 40 năm ngu dốt hay à!
  Trả lời

  bởi: Vô danh
  25.01.2013 08:27
  Đã nói chiến tranh thì ai lưu manh thì kẻ ấy thắng ................

  Thằng Cộng Sản " lưu manh" đã thắng : Để giải quyết việc nghèo đói Miền Bắc, chúng đã ồ ạt xua quân chiếm Việt Nam Cộng Hòa năm 1975. Đội lốt giải phóng mục đích ăn cướp hốt của người dân Miền Nam, biến họ từ triệu phú trở thành trắng tay ăn mày bị gậy và suốt đời phải mang kiếp Việt gian phản động. Kết quảhàng triệu người Miền Nam đã chết đói, chết bệnh trong các trại tù, ngã gục vì kiệt sức trên các vùng kinh tế mới cũng như bỏ mình dưới lòng đại dương. Hơn nữa, sau trên 37 năm cai trị (tính từ1975), Việt Namđã chấm dứt chiến tranh nhưng cộng sản làm được gì cho dân tộc và đất nước ? Hay chúng đã đưa cả dân tộc đi giật lùi đà tiến hóa nhân loại bằng cái những thủ đoạn tàn bạo của những người vô học và cái văn hóa đỏ vô liêm sỉ của chúng. Sau thời gian cai trị của thành phần dốt nát, tham nhũng, bán nước cầu vinh.. đất nước Việt Namđã đi về đâu ? Lẽ ra, với rừng vàng bạc biển, đồng ruộng cò bay thẳng cánh, tôm cá đầy đồng thì Miền Nam phải trở nên một con rồng lớn của Á Châu nếu nhà cầm quyền biết lo cho dân và biết bảo vệ đất nước. Nhưng thực tế Việt Nam ngày nay được gì ngoài một nền kinh tế rỗng ruột, nợ nần chồng chất với một nền văn hóa quái thai và một xã hội xô bồ thối nát từ hạ tầng lên đến thượng tầng.
  Trả lời

  bởi: Vô danh
  22.01.2013 12:13
  Chiến tranh này là do Cộng sản miền Bắc tấn công Cộng hoà miền Nam. Do cs láo với với dân rằng miền Nam bị kềm lẹp, dân chúng...oằn oại, cần được miền Bắc...giãi phóng.

  VNCH không muốn dây dưa với cs, lúc nào cũng cố gằng chống đở, ngăn không cho cs phát triển ờ miền Nam. Không hề kêu gọi nhân dân miền Nam khỡi động chiến tranh...giãi phóng hay xâm lược đất Bắc...

  Cộng sản miền Bắc không nên bắt buộc người dân VN phải theo chủ nghĩa cs như họ, chịu sự lãnh đạo của cs. Đó là một điều thậm vô lý. Giửa người và người, anh thích cs thì...theo cs, nhưng anh không có quyền đem súng vào Miền Nam,bắt người không thích cs, phải theo chủ nghĩa cs!... hành nghề ăn cướp như các anh.

  Nạn nhân cũng...có tội như là tên cướp?

  Mong mọi người hãy...nhìn rỏ cái bộ mặt của anh Vẹm này...
  Trả lời

  bởi: Lục Lạc Lửa từ: Nha Trang
  24.01.2013 01:31
  Việt Nam Cộng Hòa, ngoại trưởng Trần văn Đỗ khóc không chịu ký vào Hiệp Định Geneve chia đôi đất nước 1954 và chính Phạm văn Đồng đã nghe theo lệnh Nga Tàu để chia đôi đất nước đấy nhé anh vẹm dốt vô danh tiểu tốt ơi
  Trả lời

  bởi: Vô danh
  23.01.2013 08:46
  "Cộng sản miền Bắc tấn công cộng hòa miền Nam" là do "cộng hòa MN" đi theo ngoại bang và chia cắt đất nước. Có gì là sai?

  bởi: Nhô từ: Hoa Kỳ
  22.01.2013 06:02
  Tiến trình của Hiệp định Paris đã cho thấy chính quyền VNCH là chính quyền bù nhìn, không có ký lô nào, chỉ đóng vai trò của một tên chầu rìa, thợ gật. Quan thầy phán gì, VNCH gật nấy. Cuối mùa ọ eọ không chịu gật, là bị đòi cắt đầu (cut off his head). Độc lập - Tự do chổ nào?

  bởi: Người Câu Cá từ: Sông Yarra
  22.01.2013 05:32
  Nhân chuyện giáo sư Ngô vĩnh Long ( Đại Học Harvard ) trả lời phỏng vấn trên BBC, ông ta lên án Tổng Thống Thiệu đã sai lầm, đã để lỡ cơ hội hòa bình vì sau hiệp định Paris 1973 TT Thiệu vẫn hành quân tiểu trừ quân MTGPMN làm cho một số phe phái chống cộng bất mãn và trở thành trung lập và rằng ông Thiệu đã phá hoại tiến trình hòa giãi dân tộc (!) vì cố tận diệt MTGPMN v.v và v.v.
  Thưa ông Ngô vĩnh Long, xin ông hãy có thái độ ngay thẳng của người trí thức, mặc dù tôi biết ông là Việt cộng nằm vùng tại Mỹ (!) từ trước 1975. Tôi không hưỡng ân huệ của chế độ VNCH ( như được đi du học Mỹ như ông ) nhưng tôi lên tiếng ngắn gọn ở đây vì lòng ngay thẳng . Thưa ông Long. Ông Thiệu không có trách nhiệm gì trong việc để lỡ cơ hội hòa bình như ông Long nói vì quyết định hòa bình hay chiến tranh tùy thuộc ở Hà Nội và khối cộng sản quốc tế, VNCH chỉ tự vệ trước sự tấn công liên tục của cộng sản và tay sai MTGPMN ( ngay cả sau khi chúng đã ký HĐ Paris) và các đảng phái đối lập của miền Nam cũng có việt cộng nằm vùng trong đó, ra sức khuấy động, phá hoại , Ông Thiệu dĩ nhiên phải trấn áp thì ông Long cho đó là ông Thiệu củng cố uy quyền cá nhân phá hoại tiến trình hòa giãi...
  Thưa ông Long, khi Bắc Việt bức tử, loại bỏ MTGPMN để áp đặt chủ nghĩa cộng sản lên toàn lãnh thổ VN thì ông nghĩ sao ? Đó không phải chính Bắc Việt đã phá hoại tiến trình hòa giãi dân tộc sao ??? Sao ông không kết án phe cộng sản ???
  Tóm lại VNCH chỉ tự vệ, thảm trạng của dân tộc ngày hôm nay là do sự sai lầm của ai thì ông Long thừa biết nhưng tại sao ông vẫn cam tâm trút trách nhiệm cho cố TT Thiệu ??? Phải chăng Hà Nội đã chỉ thị cho đám nằm vùng như ông ở hải ngoại lên tiếng trong lúc nầy để cố tìm cách chạy tội trước dân tộc và lịch sử ??? ...
  ( Melbourne, 22/01/13, Người Câu Cá có bằng cấp về ngành Luật và Bang Giao Quốc Tế, thưa ông Long )
  Trả lời

  bởi: Vô danh
  28.01.2013 09:52
  Hay ở chỗ :" ...Phải chăng Hà Nội đã chỉ thị cho đám nằm vùng như ông ở hải ngoại lên tiếng trong lúc này để cố tìm cách` chạy tội trước dân tộc và lịch sử ??? ..."
  Trả lời

  bởi: Vô danh
  22.01.2013 17:28
  Thôi đi ông ơi đừng lý thuyết dài dòng nữa. Cuộc đời làm tay sai có kết cục như vậy là đúng rồi.
  Trả lời

  bởi: Vô Danh từ: Nhà Bè
  23.01.2013 16:13
  Trình độ của Việt cộng chỉ chừng nầy thôi sao ? Khi đuối lý thì líu lưỡi, hàm hồ là người ta lý thuyết dài dòng. Đúng là thời đại ma quỉ. Chừng nào dân tộc VN mới thoát khỏi cái nghiệp chướng thời hậu cộng sản hiện đang diễn ra trước mắt ???
  Trả lời

  bởi: Huỳnh Hải Bằng từ: USA
  22.01.2013 10:44
  G/s Ngô Vĩnh Long nói Ông Thiệu nên mời MTGPMN tham chính để hòa giãi dân tộc ư ???? Thật là nhảm nhí . MTGPMN là công cụ, con đẻ của Hà Nội mà dám nhận lời mời của Ông Thiệu sao ??? Làm thế để Hà Nội chém đầu MTGPMN sớm hơn vài năm à ??? Xin ông Long đừng làm ô danh hai chữ Harvard ....
  Trả lời

  bởi: Lâm Giang từ: Grenoble- France
  22.01.2013 10:29
  Khi trục xuất Đại Sứ Pháp Jean Marie Meirillons khỏi Sài Gòn, Lê đức Thọ còn xấc xược đòi Meirillons ra Hà Nội " trình diện " trước khi về Pháp ( dĩ nhiên Đại Sứ Pháp từ Sài Gòn về thẳng Paris chứ việc gì phải ra Hà Nội ), Lê đức Thọ đã nói với Meirillons qua thông dịch viên là Hà Nội sẽ áp dụng chủ nghĩa Mác Lê trên toàn lãnh thổ Việt Nam !!! NHƯ VẬY LÀ HÀ NỘI ĐÃ TRÁO TRỞ HOÀN TOÀN VỚI NHỮNG CAM KẾT QUỐC TẾ ĐỂ CHO MIỀN NAM TỰ QUYẾT.!!! Như vậy làm gì có chuyện HÒA GIÃI DÂN TỘC hả ông g/s Ngô vĩnh Long ??? Nhưng cũng vì Lê Đức Thọ xấc xược với Đại Sứ Pháp nên sau đó chính phủ Pháp hủy bỏ số tiền viện trợ mấy chục triệu Mỹ Kim như đã hứa, báo hại Phạm văn Đồng phải sang Pháp với cây gậy cái bang, xin chính phủ Pháp và ông Thủ Tướng Raymond Barre bỏ qua cho LĐT và xin Pháp viện trợ.... Nhưng Chính phủ Pháp trả lời thẳng là số tiền mấy chục triệu Mỹ kim đó sẽ dành lại để giúp những người tị nạn cộng sản !!! ( Le Monde...) [ Chưa bao giờ trong thông lệ Bang Giao Quốc Tế người ta thẳng thừng như thế với cái nước Việt Nam - Lê Đức Thọ cứ tưởng Nga vô địch rồi xấc xược to giọng, thân dê lốt cọp, hahaha người ta nghe tiếng " gầm " của con dê. Thật oan nghiệt cho đất nước chúng ta ]

  bởi: CAH
  22.01.2013 05:17
  CQ Mỹ có lý do riêng để rút ra khỏi Miền Nam. Sau khi bắt tay được với Mao, chống cộng không còn là trọng tâm của họ nữa, nhưng cuộc chiến tranh lạnh với Liên Xô lúc ấy, ngày càng hùng mạnh về mặt quân sự vẫn còn tiếp diễn. Mỹ cần đồng minh và vào thời bấy giờ không ai bằng TQ, nhất là sau cuộc chiến biên giới Nga Hoa năm 1969.
  Nếu người Mỹ tiếp tục ủng hộ Miền Nam, chết chốc sẽ tiếp diễn vì sự "thiếu" kiến thức của đa số người Miền Nam về cộng sản cũng như tay sai của chúng, MTGPMN. Và nếu người Mỹ vẫn còn hiện diện ở vùng đất mà ít người Mỹ nào vào thời đó có thể biết là nơi đâu thì rất có thể CS lan tràn khắp thế giới chứ không sụp đổ và tránh cho nhân loại được cái tai họa Đỏ như ngày nay. Việt Nam là một trong ít QG bất hạnh vẫn còn nạn quỹ Đỏ hoành hành, chứ vào thập niên 1960, 1970 người ta vẫn nghĩ sớm muộn vì hành tinh trái đất sẽ bị nhuộm Đỏ vì cái "bạo lực cách mạng" phát xuất từ Liên Xô.
  Sự sụp đổ của Miền Nam giúp QG được thống nhất nhưng lại bức tử tất cả người dân yêu nước của cả hai Miền. Sự thống nhất thiếu đoàn kết dân tộc vì chính sách chia rẽ của kẻ cầm quyền cũng như không hoàn toàn độc lập hiện nay là do lãnh đạo vọng ngoại VC chủ trương từ hơn 60 năm nay nên đất nước ngày càng nghèo đói.
  Vẫn còn nhiều người oán trách Mỹ bỏ rơi Miền Nam hay người Việt yêu chuộng dân chủ khắp đất nước, nhưng "tiên trách kỷ hậu trách nhân" chúng ta người Việt nên tự hỏi đã làm được gì cho tổ quốc? Chỉ thấy Việt Cộng, kẻ cầm quyền, bám vào quần chúng để hưởng thụ, còn người Việt có tâm huyết muốn thấy một Việt Nam hùng cường thì bị truy bức. Chẳng lẽ toàn dân 90 triệu người lại phải quỳ lụy 3,4 triệu Việt cộng hết thế hệ này sang thế hệ khác mãi sao?
  Hôm nay người Mỹ làm lễ mừng sinh nhật Ô Martin Luther King, biểu tượng cho sự tranh đấu về dân quyền cho người Mỹ da màu, hy vọng người Việt chúng ta cũng sớm tìm được dân quyền để được "bình đẳng" với Việt cộng như người nước Mỹ không còn bị kỳ thị vì màu da nữa.

  bởi: Le-Xuan từ: Da-lat -VN
  22.01.2013 04:35
  Đọc bài kỹ-niệm nầy và so với lời bình-luận của ông G7s Ngô-vỉnh-Long ở Hoa-kỳ tôi nhận thấy .Sự hiểu biết của g/s NVL quá ư là hạn hẹp..Như vậy mà là nhà nghiên cứu sử-hoc? Hy-vọng rằng g/s nầy cần sự hiểu biết nhiều hơn... Vì khi 1 g/s đứng trên bụt giảng cho nhiều sinh-viện hoặc học giả khác nghe thì thật là nguy-hiểm. Những nhận xét sai lầm ,khọng cần phải có tiếng nói...

  bởi: PHAM VAN PHUC từ: SAIGON
  22.01.2013 04:35
  Truoc 1975 , Viet Nam co 2 dat nuoc Viet Nam Cong Hoa va Viet Nam Dan Chu Cong Hoa tu hiep dinh Geneve tai Phap .Mien Bac Viet Nam duoc su ung ho manh me ve kinh te va quan su cua khoi cong san quoc te Nga so, Trung cong.Mien Nam duoc su tro giup do ve moi mat cua Hoa Ky , dai dien cho the gioi tu do. Tu y do muon xam luoc va thon tin mien Nam duoi chieu bai giai phong dan toc Ha Noi da day manh cac buoc chien tranh ,danh pha mien Nam Viet Nam tien toi lat do hoan toan chinh phu Viet Nam Cong Hoa va thong linh dat nuoc ., khong ton trong cac dieu khoan da ghi trong hiep dinh Geneve va Pari ., va dong minh cua mien Nam la My da hoan toan bo roi nguoi ban cung chien tuyen bao ve tu do trong khoang thoi gian hang chuc nam sat canh ben nhau .Do la nhung quy luat tat yeu cua cuoc choi tren ban co chinh tri the gioi giua cac sieu cuong .La mot con dan cua Viet Nam Cong Hoa , toi xin thap mot nen huong tuong nho den chinh the quoc gia va la co vang ba soc do .

  bởi: Bình sọ não từ: Hn
  22.01.2013 04:34
  Sống phụ thuộc vào viện trợ chú Sam khổ lắm.
  Viện trợ còn thì phải chấp nhận cho cộng sản Bắc Việt có chỗ đứng ở Nam Việt, nghĩa là phải đặt bút kí không theo ý mình.
  Không kí thì mất viện trợ, cộng sản vẫn có binh lực ở Nam Việt dưới lá cờ xanh đỏ, trời có sập, người Việt cũng không rút khỏi đất Việt.
  Ông Thiệu đành ngậm ngùi, vớt vát ít tiền còm, đằng nào thì Mỹ cũng cút, tiền cầm mà ổng vẫn chửi Mỹ sa sả.Đến giờ vẫn còn nhiều kẻ thù hận, dù đã là công dân Hoa kỳ.
  Nam Việt không còn mấy ý nghĩa khi Nixon bắt tay Mao để cùng hạ Nga xô. Ai cũng biết thế, ông Thiệu càng biết rõ hơn!
  Chiến tranh phải có kẻ thắng, kẻ thua, nhiều bạn than mất nước không đúng tí nào. Nước Nam vẫn còn, chỉ có chế độ của ông Thiệu là mất thôi.
  Giờ thì Ápga cũng vậy, Mỹ lại hạ cờ cùng NATO chuồn lẹ. Họ chẳng còn mấy ý nghĩa khi kẻ thù của Mỹ mạnh mẽ hơn đang đe doạ an ninh cả thế giới.
  Đã có ít nhất một vị tổng thống bị treo lủng lẳng ở thành Cabun cách nay 20 năm vì bị Nga xô bỏ rơi. Nay chú Sam lại chuẩn bị bỏ rơi một vị tổng thống nữa. Liệu với một nền kinh tế rỗng tuếch, ông Cazai được mấy hơi? Chẳng thế mà ổng lại mon men đề nghị đàm phán với Taliban, lần này chú Sam khôn ngoan đứng ngoài cuộc. Sẽ không có hình ảnh "thuyền nhân" nhưng "xa nhân" thì có đấy. Họ sẽ tràn sang Pakistan gây bất ổn, làm sụp đổ tiếp một quốc gia có bom nguyên tử nữa và tràn tiếp sang TQ...
  Xem ra ông Thiệu vẫn là vị cựu tổng thống may mắn.
  Đừng có nói là Việt Nam giờ phụ thuộc nước nào.Tầu bay,tầu ngầm,tầu thuỷ đều bỏ tiền túi ra mua hết,chẳng mua chịu của chú nào,một tẹo viện trợ quân sự cũng không ngửa tay xin.Riêng cái khoản này đã chẳng kẻ nào dám lên mặt ông Lớn!
  Trả lời

  bởi: Bitmieng.com từ: Thiên Đàng CS
  23.01.2013 00:58
  @ Bình sọ não Hn - Đừng có nói là Việt Nam giờ phụ thuộc nước nào.Tầu bay,tầu ngầm,tầu thuỷ đều bỏ tiền túi ra mua hết,chẳng mua chịu của chú nào,một tẹo viện trợ quân sự cũng không ngửa tay xin.Riêng cái khoản này đã chẳng kẻ nào dám lên mặt ông Lớn! - - - Bởi vậy nên bây giờ đảng Việt cộng hết còn " Hăng Tiết Cầy " như hồi xưa. " Ta đánh Mỹ là đánh cho TQ, LX và các nước XHCN anh em. Cho dù phải hy sinh hàng triệu Thanh niên miền Bắc, đốt cháy cả dảy rừng núi Trường son. Để đạt được chiến thắng, Ta vẫn cứ tiến hành. "( Lời Lê Duẫn )
  Trả lời

  bởi: Vô danh
  23.01.2013 12:43
  Và giờ đây mới ngã ngửa ra rằng,ông Lê Duẩn nói dóc.
  Ổng đánh Mỹ té ra là cho Việt Nam độc lập.
  Hậu Lê Duẩn,VN vẫn độc lập.Có kẻ nào dám không cúi chào lá cờ Việt Nam khi có lời thỉnh sang thăm hữu nghị?
  Trả lời

  bởi: Em Gái VN
  22.01.2013 16:29
  Cộng sản có vũ khí xài đâu cần nhờ nước nào viện trợ? Cắt đất, cắt đảo đổi ngang không hà. Nhiều cái tới giờ vẫn còn nợ. Lâu lâu chủ nợ nhắc chừng, líu lưỡi không nhớ cả tên, kêu "tàu lạ". Hèn!
  Trả lời

  bởi: Vô danh từ: Hà Nội
  22.01.2013 13:12
  @BSN Nầy bsn Vậy chứ ai đem vận tải cơ của Liên Xô vào Sài Gòn chôm 16 tấn vàng ra Hà Nội rồi lại vu cáo ông Thiệu tẩu tán 16 tấn vàng ra nước ngoài ? Hừ Bsn bôi nhọ người khác thì hãy nhìn kỷ bộ mặt của chủ mình đi nhé ! 14 tên trộm thành Thăng Long thời hiện đại. Bây giờ thì VC xin ai cho nữa hả Bsn ??? Còn mua vũ khí hã ??? VC mua một thì Tàu cộng mua mười !!! Mua làm kiểng thôi chứ thằng bé lên mười cũng biết là Việt cộng không dám xữ dụng. Việt cộng ngon như bsn quảng cáo thì Tàu cộng đâu có vào được tử huyệt Tây Nguyên của Việt Nam chứ ??? Phố Tàu mọc lên trên quê cha đất tổ bsn không thấy sao ????

  bởi: Vô danh
  22.01.2013 04:22
  Đố ” các bạn ” biết, vì sao Cộng Sản Bắc Việt, lại mang
  cờ xanh đỏ MTGPMN treo trên nóc Dinh Độc Lập,

  Sau đó lại vẫn dép râu nón cối, tự nhận mình là MTGPMN
  mà bắt ép một tổng thống ” vi hiến” của VNCH (là Big
  Minh) đầu hàng đấy ?

  Đố biết, rõ ràng là thằng Bắc Việt ”xoay sở đủ kiểu, đủ cách để, AN GIAN" Đúng không ?

  bởi: Vô danh
  22.01.2013 04:04
  Sinh thời, cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt, khi nhắc lại chiến thắng ngày 30-4-1975, đã nói rằng: “Một sự kiện liên quan đến chiến tranh khi nhắc lại, có hàng triệu người vui, mà cũng có hàng triệu người buồn. Đó là vết thương chung của dân tộc.

  bởi: BỐ Th...NHÔ(NPCN)Hoàng Kỳ
  22.01.2013 03:42
  Bốn mươi năm sau ngaỳ Miền Nam bị bức tử bởi Hiệp Định Paris.Toàn thể Công Dân VIỆT NAM CỘNG HOÀ chỉ "thất trận" nhưng ko hề "thua trận".Lịch sử chắc chắn sẽ minh bạch,về caí Chết Bi hùng nhất cuả VNCH,và sẽ giải mã tất cả sự thật về cuộc chiến VN.Kẻ bắn viên đạn vaò VNCH là KISSINGER,và "danh dự cuả Hoa kỳ" được mua bằng chính thể VNCH.Caí giá bi thảm mà miền Nam phaỉ trả,chỉ để bảo vệ TD cho miền Nam.Ngaì KISS chắc đã nhìn thấy những thảm cảnh sau đó.Hơn 120 ngàn quân,cán chính VNCH phaỉ di tản trên những con tầu bi thảm,những năm sau đó hơn 200 ngàn quân,cán,chính VNCH bị trả thù hèn hạ,trong các trại tù cải tạo,cuả caí gọi "hoà giải dân tộc" cuả CSVN,1triệu người tìm cách thoát khỏi bàn tay đẫm maú cuả CQCS,và nưả triệu người VN đã chết trên Biển cả,những trận đòn thù chí tử vaò Miền Nam như đồi tiền,caỉ tạo công thương nghiệp,đẩy dân ra biển đi bán chính thức để lấy vàng.Mặt nạ của "chiến thắng cuả kẻ cướp" dưới chiêu baì Giaỉ Phóng Miền nam đã rơi xuống.Caí "đại thắng muà xuân" bằng xương maú hơn 300 ngàn cán binh,những con dân VN,chỉ để cho ĐCS đem ĐN vaò vòng "nô bộc chủ nghiã" cho TẦU.Sau caí "đại thắng muà xuân" rợn người,và kinh hoàng ấy cả DTVN lại phaỉ đối diện với kẻ thù truyền kiếp phương Bắc.Tổ quốc VN có thật Độc Lập Ko?Hay chỉ là thứ Độc Lập dưới Ô,Dù TQ?.Bốn mươi năm sau hiệp định Paris,kẻ thua cuộc đang là ĐCS VN,và chế độ XHCN độc đảng.Chắc chắn DTVN sẽ "quét sạch nó đi" để lấy lại nền ĐỘC LẬP Thật sự cho DTVN.Nhưng dù sao đây cũng là baì học đau thương choa cả DT.
  Trả lời

  bởi: Bình sọ não từ: Hn
  22.01.2013 15:10
  @BTN.
  Không có người lính Việt nào thua trong chiến tranh, chỉ có kẻ đánh cờ là thắng bạn già ạ .Kẻ gọi là thắng cũng đã lần lượt ra đi.....
  Suy cho cùng, lý tưởng là cái chi chi? Khi ông và tôi cầm súng mà số phận chẳng may đối mặt nhau, liệu có vận dụng cái lý tưởng gì đó ra để... buông súng ôm hôn nhau ? Mà lý tưởng nào, về mặt lý thuyết chẳng đề cao lòng nhân đạo?
  Ông đã cứu một người lính Bắc khi họ không còn khả năng kháng cự, khi ông ra đi, chỉ một bọc thuốc lào Tiên lãng mà lòng ông ngậm ngùi.
  Giả sử người lính ấy nói tiếng Hán, chắc ông không ngần ngại tặng cho hắn một viên đạn ân huệ, lòng tự dối lòng rằng, giải thoát cho hắn một kiếp người, cũng là vì nhân đạo(?).
  Cái tình đồng chủng đồng bào nó ở chỗ ấy ông ạ.
  Chào ông nhá.

  bởi: Chị Ba
  22.01.2013 02:51
  Hoa Kỳ đã thắng bàn cờ: "Ngăn chặn CNXH bành trướng tại Đông Nam Á" bằng ký kết bang giao với TQ tháng 2, 1972. Làm cho phe XHCN kình chống nhau.

  Tuy nhiên HĐ Paris 1973 đã làm cho hàng triệu người dân, quân, cán chính miền Nam VN rơi vào cảnh lầm than không bút nào tả hết, không nước mắt nào vơi đi.

  Lợi ích quốc gia HK không chỉ nằm trong liên hệ quốc gia HK mà còn nằm trên những người dân các nước đã chịu ảnh hưởng từ HK. Giải quyết trách nhiệm ấy HK mới xứng đáng lãnh đạo thế giới.
  Trả lời

  bởi: Vô danh
  22.01.2013 08:13
  Điều 1 của Hiệp Định Paris qui định rằng: “Hoa Kỳ và các nước khác tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của nước Việt Nam như Hiệp định Giơ-ne-vơ năm một nghìn chín trăm năm mươi tư về Việt Nam đã công nhận.”

  bởi: Lịch sử đau buồn
  22.01.2013 02:09
  Khi Mỹ phủi tay, họ ko muốn quốc gia nào nhảy vào, vì họ hiểu rằng nếu để một quốc gia nào chống đỡ cho miền nam Việt Nam thì họ sẽ mất mặt. Cho nên họ lôi kéo các nước Úc và khối đồng minh Châu Âu phớt lờ bỏ mặc cho MNVN chết trong tức tưởi. Nước mình kém may mắn là ở chỗ đó, phải chi nước Anh hoặc Pháp trực tiếp giúp đỡ VNCH thì có lẽ không có cái kết cục đau buồn mà hệ luỵ của nó kéo dài cho đến ngày hôm nay sau gần 40 năm chấm dứt chiến tranh.

  Thời sự Việt Nam, thế giới (Bấm để xem thêm)