Thứ bảy, 28/11/2015
Xem

Việt Nam

Thỉnh nguyện thư kêu gọi Quốc hội Mỹ thông qua Luật Nhân quyền cho VNi
X
25.06.2013
Chuyến thăm Trung Quốc của ông Trương Tấn Sang tái khẳng định chính sách ngoại giao của Việt Nam. Thỉnh nguyện thư kêu gọi Quốc hội Mỹ thông qua Luật Nhân quyền cho Việt Nam. Trung Quốc in sách về Tam Sa. Dân Úc xem Trung Quốc là mối đe dọa trong tương lai. Xem thêm: http://www.voatiengviet.com/ và http://www.youtube.com/VOATiengVietVideo

Thỉnh nguyện thư kêu gọi Quốc hội Mỹ thông qua Luật Nhân quyền cho VN

Phổ biến ngày 25.06.2013

Chuyến thăm Trung Quốc của ông Trương Tấn Sang tái khẳng định chính sách ngoại giao của Việt Nam. Thỉnh nguyện thư kêu gọi Quốc hội Mỹ thông qua Luật Nhân quyền cho Việt Nam. Trung Quốc in sách về Tam Sa. Dân Úc xem Trung Quốc là mối đe dọa trong tương lai. Xem thêm: http://www.voatiengviet.com/ và http://www.youtube.com/VOATiengVietVideo