Thứ sáu, 31/10/2014
Xem

Tranh chấp Trung-Nhật thách thức nhiệm kỳ hai của TT Obama i
X
22.02.2013
Tình trạng đối đầu giữa Trung Quốc và Nhật Bản liên quan đến các hải đảo tranh chấp ở Biển Hoa Ðông đang ngày càng gia tăng. Video sau đây ghi nhận một số ý kiến nhận định về ý nghĩa của vụ tranh chấp lãnh hải này trong nhiệm kỳ hai của Tổng thống Obama, khi nói đến một sách lược đối phó của Mỹ .

Tranh chấp Trung-Nhật thách thức nhiệm kỳ hai của TT Obama

Phổ biến ngày 22.02.2013

Tình trạng đối đầu giữa Trung Quốc và Nhật Bản liên quan đến các hải đảo tranh chấp ở Biển Hoa Ðông đang ngày càng gia tăng. Video sau đây ghi nhận một số ý kiến nhận định về ý nghĩa của vụ tranh chấp lãnh hải này trong nhiệm kỳ hai của Tổng thống Obama, khi nói đến một sách lược đối phó của Mỹ .