Thứ sáu, 24/10/2014
Xem

Trung Quốc dính líu tới các vụ tấn công mạng ở Mỹi
X
19.02.2013
Một tổ chức an ninh mạng có trụ sở đặt tại Hoa Kỳ tố cáo chính quyền Trung Quốc dính líu tới một chiến dịch tấn công mạng tinh vi nhắm vào các doanh nghiệp Mỹ, chính phủ Mỹ và cơ sở hạ tầng thiết yếu của Hoa Kỳ.

Trung Quốc dính líu tới các vụ tấn công mạng ở Mỹ

Phổ biến ngày 19.02.2013

Một tổ chức an ninh mạng có trụ sở đặt tại Hoa Kỳ tố cáo chính quyền Trung Quốc dính líu tới một chiến dịch tấn công mạng tinh vi nhắm vào các doanh nghiệp Mỹ, chính phủ Mỹ và cơ sở hạ tầng thiết yếu của Hoa Kỳ.