Thứ năm, 26/11/2015
Xem

Việt Nam

CPJ nói VN siết chặt Internet và tự do báo chíi
X
15.02.2013
Ủy ban Bảo Vệ Ký Giả Quốc tế nói Việt Nam siết chặt Internet và tự do báo chí. Hàng ngàn người ký tên kêu gọi phóng thích các nhà hoạt động Công giáo và Tin Lành. Trung Quốc tiếp tục tuần tra Biển Đông trong dịp Tết Nguyên Đán. Nhật Bản tuyên bố họ có quyền tấn công phủ đầu nếu xét có nguy cơ rõ rệt trước mắt. Xem thêm: http://www.voatiengviet.com/ và http://www.youtube.com/VOATiengVietVideo

CPJ nói VN siết chặt Internet và tự do báo chí

Phổ biến ngày 15.02.2013

Ủy ban Bảo Vệ Ký Giả Quốc tế nói Việt Nam siết chặt Internet và tự do báo chí. Hàng ngàn người ký tên kêu gọi phóng thích các nhà hoạt động Công giáo và Tin Lành. Trung Quốc tiếp tục tuần tra Biển Đông trong dịp Tết Nguyên Đán. Nhật Bản tuyên bố họ có quyền tấn công phủ đầu nếu xét có nguy cơ rõ rệt trước mắt. Xem thêm: http://www.voatiengviet.com/ và http://www.youtube.com/VOATiengVietVideo