Chủ nhật, 29/05/2016
Xem

  Việt Nam

  CPJ nói VN siết chặt Internet và tự do báo chíi
  X
  15.02.2013
  Ủy ban Bảo Vệ Ký Giả Quốc tế nói Việt Nam siết chặt Internet và tự do báo chí. Hàng ngàn người ký tên kêu gọi phóng thích các nhà hoạt động Công giáo và Tin Lành. Trung Quốc tiếp tục tuần tra Biển Đông trong dịp Tết Nguyên Đán. Nhật Bản tuyên bố họ có quyền tấn công phủ đầu nếu xét có nguy cơ rõ rệt trước mắt. Xem thêm: http://www.voatiengviet.com/ và http://www.youtube.com/VOATiengVietVideo

  CPJ nói VN siết chặt Internet và tự do báo chí

  Phổ biến ngày 15.02.2013

  Ủy ban Bảo Vệ Ký Giả Quốc tế nói Việt Nam siết chặt Internet và tự do báo chí. Hàng ngàn người ký tên kêu gọi phóng thích các nhà hoạt động Công giáo và Tin Lành. Trung Quốc tiếp tục tuần tra Biển Đông trong dịp Tết Nguyên Đán. Nhật Bản tuyên bố họ có quyền tấn công phủ đầu nếu xét có nguy cơ rõ rệt trước mắt. Xem thêm: http://www.voatiengviet.com/ và http://www.youtube.com/VOATiengVietVideo