Chủ nhật, 26/10/2014
Xem

LM Nguyễn Văn Lý và Hòa thượng Thích Quảng Độ được đề cử Nobel Hòa Bìnhi
X
08.02.2013
Linh mục Nguyễn Văn Lý và Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ được đề cử Giải Nobel Hòa Bình 2013 Bộ Tài chính Việt Nam giải quyết nợ cho tập đoàn Vinashin bằng việc phát hành trái phiếu có bảo đảm Trung Quốc sẽ tuần tra ngư nghiệp thường nhật ở Biển Đông vào năm 2014

LM Nguyễn Văn Lý và Hòa thượng Thích Quảng Độ được đề cử Nobel Hòa Bình

Phổ biến ngày 08.02.2013

Linh mục Nguyễn Văn Lý và Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ được đề cử Giải Nobel Hòa Bình 2013 Bộ Tài chính Việt Nam giải quyết nợ cho tập đoàn Vinashin bằng việc phát hành trái phiếu có bảo đảm Trung Quốc sẽ tuần tra ngư nghiệp thường nhật ở Biển Đông vào năm 2014