Thứ Tư, 22/10/2014
Xem

Tân Ngoại trưởng Mỹ John Kerry chúc Tết Nguyên Đáni
X
07.02.2013
Blogger Điếu Cày tố cáo những vi phạm trong vụ án của mình Tân Ngoại trưởng Mỹ John Kerry chúc Tết Nguyên Đán Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta kêu gọi Trung Quốc làm việc với ASEAN để giải quyết các tranh chấp Biển Đông

Tân Ngoại trưởng Mỹ John Kerry chúc Tết Nguyên Đán

Phổ biến ngày 07.02.2013

Blogger Điếu Cày tố cáo những vi phạm trong vụ án của mình Tân Ngoại trưởng Mỹ John Kerry chúc Tết Nguyên Đán Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta kêu gọi Trung Quốc làm việc với ASEAN để giải quyết các tranh chấp Biển Đông