Thứ sáu, 31/10/2014
Xem

NASA công bố video hiện tượng phát xạ vành nhật hoai
X
01.02.2013
Cơ quan Vũ trụ Mỹ NASA công bố video cho thấy một hiện tượng thiên văn gọi là phát xạ vành nhật hoa diễn ra với cường độ cao từ bề mặt Mặt trời. Hiện tượng này có thể phát tán hàng tỷ tấn các hạt năng lượng mặt trời vào không gian và đôi khi có thể ảnh hưởng đến hệ thống điện tử ở các vệ tinh và trên mặt đất.

NASA công bố video hiện tượng phát xạ vành nhật hoa

Phổ biến ngày 01.02.2013

Cơ quan Vũ trụ Mỹ NASA công bố video cho thấy một hiện tượng thiên văn gọi là phát xạ vành nhật hoa diễn ra với cường độ cao từ bề mặt Mặt trời. Hiện tượng này có thể phát tán hàng tỷ tấn các hạt năng lượng mặt trời vào không gian và đôi khi có thể ảnh hưởng đến hệ thống điện tử ở các vệ tinh và trên mặt đất.