Thứ Tư, 25/05/2016
Xem

  Phóng sự đặc biệt

  Quốc hội mới mang tính đa dạng nhất trong lịch sử nước Mỹi
  X
  18.01.2013
  Các nhà lập pháp mới của Hoa Kỳ nhậm chức lần đầu tiên trong tuần này được xem là đa dạng nhất so với bất cứ thời điểm nào trong lịch sử Hoa Kỳ. Những rào cản về sắc tộc, giới tính và tôn giáo đã bị phá vỡ. Thực vậy, trong số 200 dân biểu Dân chủ, con số phụ nữ và những người thuộc các sắc tộc thiểu số khác nhau sẽ vượt qua con số thuộc nam giới da trắng. Các nhà lập pháp trong video sau day se cho chung ta cai nhin trung thực hơn những người sinh sống tại Hoa Kỳ.

  Quốc hội mới mang tính đa dạng nhất trong lịch sử nước Mỹ

  Phổ biến ngày 18.01.2013

  Các nhà lập pháp mới của Hoa Kỳ nhậm chức lần đầu tiên trong tuần này được xem là đa dạng nhất so với bất cứ thời điểm nào trong lịch sử Hoa Kỳ. Những rào cản về sắc tộc, giới tính và tôn giáo đã bị phá vỡ. Thực vậy, trong số 200 dân biểu Dân chủ, con số phụ nữ và những người thuộc các sắc tộc thiểu số khác nhau sẽ vượt qua con số thuộc nam giới da trắng. Các nhà lập pháp trong video sau day se cho chung ta cai nhin trung thực hơn những người sinh sống tại Hoa Kỳ.

  Phóng sự đặc biệt

  VOA Video Phóng sự mang tới cho quí vị các tin tức, phóng sự đặc biệt về đời sống và văn hóa của nước Mỹ, Việt Nam và Thế giới.

  VOA Video Phóng sự mang tới cho quí vị các tin tức, phóng sự đặc biệt về đời sống và văn hóa của nước Mỹ, Việt Nam và Thế giới.