Thứ bảy, 25/10/2014
Xem

Dịch cúm lan rộng ở Mỹi
X
15.01.2013
New York công bố tình trạng y tế khẩn cấp vào lúc dịch cúm lan rộng. Phim Argo, Les Miserables thắng lớn tại Quả Cầu Vàng 2013. Xem thêm: http://www.voatiengviet.com/ và http://www.youtube.com/VOATiengVietVideo

Dịch cúm lan rộng ở Mỹ

Phổ biến ngày 14.01.2013

New York công bố tình trạng y tế khẩn cấp vào lúc dịch cúm lan rộng. Phim Argo, Les Miserables thắng lớn tại Quả Cầu Vàng 2013. Xem thêm: http://www.voatiengviet.com/ và http://www.youtube.com/VOATiengVietVideo