Thứ Tư, 25/11/2015
Xem

Việt Nam

Truyền hình vệ tinh VOA Asia 12/1/2013 i
X
12.01.2013
Tổ chức Ký giả Không Biên giới RSF có bằng chứng chứng minh blogger Lê Văn Sơn vô tội. Cao ủy nhân quyền Liên hiệp quốc lên tiếng về bản án của 14 thanh niên công giáo. Cơ quan Quốc gia Hỗ trợ Dân chủ NED của Hoa Kỳ nói Việt Nam bắt luật sư Lê Quốc Quân vì kiểm soát quyền tự do bày tỏ quan điểm. Việt Nam không phản đối hợp tác phát triển tài nguyên ở Biển Đông. Nhật cấp cho Philippines 10 tàu tuần tra Biển Đông. Xem thêm: http://www.voatiengviet.com/ và http://www.youtube.com/VOATiengVietVideo

Truyền hình vệ tinh VOA Asia 12/1/2013

Phổ biến ngày 12.01.2013

Tổ chức Ký giả Không Biên giới RSF có bằng chứng chứng minh blogger Lê Văn Sơn vô tội. Cao ủy nhân quyền Liên hiệp quốc lên tiếng về bản án của 14 thanh niên công giáo. Cơ quan Quốc gia Hỗ trợ Dân chủ NED của Hoa Kỳ nói Việt Nam bắt luật sư Lê Quốc Quân vì kiểm soát quyền tự do bày tỏ quan điểm. Việt Nam không phản đối hợp tác phát triển tài nguyên ở Biển Đông. Nhật cấp cho Philippines 10 tàu tuần tra Biển Đông. Xem thêm: http://www.voatiengviet.com/ và http://www.youtube.com/VOATiengVietVideo