Thứ Tư, 02/12/2015
Xem

Việt Nam

Quốc tế chỉ trích VN về án tù của 14 thanh niên Công giáo i
X
10.01.2013
Quốc tế chỉ trích Việt Nam về án tù của 14 thanh niên Công giáo. Việt Nam bác phản đối của Trung Quốc, Đài Loan về Luật biển Việt Nam. Trung Quốc kiên quyết tiếp tục tuần tra trên Biển Đông. Xem thêm tại http://www.voatiengviet.com/ hoặc http://www.youtube.com/user/VOATiengVietVideo

Quốc tế chỉ trích VN về án tù của 14 thanh niên Công giáo

Phổ biến ngày 11.01.2013

Quốc tế chỉ trích Việt Nam về án tù của 14 thanh niên Công giáo. Việt Nam bác phản đối của Trung Quốc, Đài Loan về Luật biển Việt Nam. Trung Quốc kiên quyết tiếp tục tuần tra trên Biển Đông. Xem thêm tại http://www.voatiengviet.com/ hoặc http://www.youtube.com/user/VOATiengVietVideo