Thứ hai, 30/05/2016
Xem

  Việt Nam

  Mỹ đưa vũ khí công nghệ cao đến châu Á-Thái Bình Dươngi
  X
  22.12.2012
  Mỹ đưa vũ khí công nghệ cao đến châu Á – Thái Bình Dương. Ấn Ðộ thận trọng trước tranh thủ ủng hộ của ASEAN về tranh chấp Biển Nam Trung Hoa. Bộ Ngoại giao Mỹ thừa nhận những thiếu sót trước vụ phái bộ Mỹ ở Benghazi bị tấn công. Xem thêm: http://www.voatiengviet.com/ và http://www.youtube.com/VOATiengVietVideo

  Mỹ đưa vũ khí công nghệ cao đến châu Á-Thái Bình Dương

  Phổ biến ngày 22.12.2012

  Mỹ đưa vũ khí công nghệ cao đến châu Á – Thái Bình Dương. Ấn Ðộ thận trọng trước tranh thủ ủng hộ của ASEAN về tranh chấp Biển Nam Trung Hoa. Bộ Ngoại giao Mỹ thừa nhận những thiếu sót trước vụ phái bộ Mỹ ở Benghazi bị tấn công. Xem thêm: http://www.voatiengviet.com/ và http://www.youtube.com/VOATiengVietVideo