Thứ ba, 31/05/2016
Xem

  Việt Nam

  VN: 1 trong những nước mua võ khí của Nga nhiều nhấti
  X
  20.12.2012
  Việt Nam là một trong những nước mua võ khí của Nga nhiều nhất. Dân biểu Canada can thiệp cho nhà hoạt động đấu tranh cho quyền lợi đất đai của người dân - Trần Thị Thúy. Mỹ xác lập thuế chống phá giá đối với tuabin gió Việt Nam. Philippines ca ngợi lập trường của Ấn Độ tại Biển Đông. Ấn Ðộ và 10 nước Ðông nam Á dự trù sẽ tăng cường quan hệ tại cuộc họp thượng đỉnh giữa New Delhi với ASEAN. Xem thêm: http://www.voatiengviet.com/ và http://www.youtube.com/VOATiengVietVideo

  VN: 1 trong những nước mua võ khí của Nga nhiều nhất

  Phổ biến ngày 20.12.2012

  Việt Nam là một trong những nước mua võ khí của Nga nhiều nhất. Dân biểu Canada can thiệp cho nhà hoạt động đấu tranh cho quyền lợi đất đai của người dân - Trần Thị Thúy. Mỹ xác lập thuế chống phá giá đối với tuabin gió Việt Nam. Philippines ca ngợi lập trường của Ấn Độ tại Biển Đông. Ấn Ðộ và 10 nước Ðông nam Á dự trù sẽ tăng cường quan hệ tại cuộc họp thượng đỉnh giữa New Delhi với ASEAN. Xem thêm: http://www.voatiengviet.com/ và http://www.youtube.com/VOATiengVietVideo