Thứ hai, 30/05/2016
Xem

  Hoa Kỳ

  Robot thay thế cánh tay con ngườii
  X
  19.12.2012
  Một nhóm nghiên cứu tại trường Y thuộc Đại học Pittsburgh đã phát triển một thiết bị robot có thể hoạt động thay thế cho cánh tay con người. Thiết bị này sử dụng quá trình vi tính để biến đổi sóng não của người sử dụng thành chuyển động. Các nhà khoa học nhìn nhận đây là một bước đột phá trong việc hướng tới thay thế bằng chân tay robot.

  Robot thay thế cánh tay con người

  Phổ biến ngày 19.12.2012

  Một nhóm nghiên cứu tại trường Y thuộc Đại học Pittsburgh đã phát triển một thiết bị robot có thể hoạt động thay thế cho cánh tay con người. Thiết bị này sử dụng quá trình vi tính để biến đổi sóng não của người sử dụng thành chuyển động. Các nhà khoa học nhìn nhận đây là một bước đột phá trong việc hướng tới thay thế bằng chân tay robot.