Chủ nhật, 29/11/2015
Xem

Hoa Kỳ

Robot thay thế cánh tay con ngườii
X
19.12.2012
Một nhóm nghiên cứu tại trường Y thuộc Đại học Pittsburgh đã phát triển một thiết bị robot có thể hoạt động thay thế cho cánh tay con người. Thiết bị này sử dụng quá trình vi tính để biến đổi sóng não của người sử dụng thành chuyển động. Các nhà khoa học nhìn nhận đây là một bước đột phá trong việc hướng tới thay thế bằng chân tay robot.

Robot thay thế cánh tay con người

Phổ biến ngày 19.12.2012

Một nhóm nghiên cứu tại trường Y thuộc Đại học Pittsburgh đã phát triển một thiết bị robot có thể hoạt động thay thế cho cánh tay con người. Thiết bị này sử dụng quá trình vi tính để biến đổi sóng não của người sử dụng thành chuyển động. Các nhà khoa học nhìn nhận đây là một bước đột phá trong việc hướng tới thay thế bằng chân tay robot.