Thứ ba, 21/10/2014
Xem

Doanh nhân trẻ được công nhận về sáng kiến doanh nghiệpi
X
15.12.2012
iPhone đã trở thành một trong những điện thoại di động phổ biến nhất tại Hoa Kỳ. Một sinh viên 18 tuổi ở thành phố Los Angeles sử dụng kiến thức của mình về iPhone để mở doanh nghiệp cho chính mình. Video phóng sự sau đây giới thiệu về doanh nhân trẻ này.

Doanh nhân trẻ được công nhận về sáng kiến doanh nghiệp

Phổ biến ngày 15.12.2012

iPhone đã trở thành một trong những điện thoại di động phổ biến nhất tại Hoa Kỳ. Một sinh viên 18 tuổi ở thành phố Los Angeles sử dụng kiến thức của mình về iPhone để mở doanh nghiệp cho chính mình. Video phóng sự sau đây giới thiệu về doanh nhân trẻ này.