Thứ ba, 24/05/2016
Xem

  Việt Nam

  TQ yêu cầu VN ngưng thăm dò dầu khí ở Biển Đôngi
  X
  07.12.2012
  Trung Quốc nói không cắt cáp tàu Việt Nam và yêu cầu VN ngưng thăm dò dầu khí ở Biển Đông. Năng lực cạnh tranh sản xuất của Việt Nam sắp vào top 10 thế giới. Các nhà tài trợ thảo luận về ‘tăng trưởng bền vững’ của Việt Nam. Xem thêm: http://www.voatiengviet.com/ và http://www.youtube.com/VOATiengVietVideo

  TQ yêu cầu VN ngưng thăm dò dầu khí ở Biển Đông

  Phổ biến ngày 07.12.2012

  Trung Quốc nói không cắt cáp tàu Việt Nam và yêu cầu VN ngưng thăm dò dầu khí ở Biển Đông. Năng lực cạnh tranh sản xuất của Việt Nam sắp vào top 10 thế giới. Các nhà tài trợ thảo luận về ‘tăng trưởng bền vững’ của Việt Nam. Xem thêm: http://www.voatiengviet.com/ và http://www.youtube.com/VOATiengVietVideo