Thứ sáu, 27/11/2015
Xem

Việt Nam

TQ yêu cầu VN ngưng thăm dò dầu khí ở Biển Đôngi
X
07.12.2012
Trung Quốc nói không cắt cáp tàu Việt Nam và yêu cầu VN ngưng thăm dò dầu khí ở Biển Đông. Năng lực cạnh tranh sản xuất của Việt Nam sắp vào top 10 thế giới. Các nhà tài trợ thảo luận về ‘tăng trưởng bền vững’ của Việt Nam. Xem thêm: http://www.voatiengviet.com/ và http://www.youtube.com/VOATiengVietVideo

TQ yêu cầu VN ngưng thăm dò dầu khí ở Biển Đông

Phổ biến ngày 07.12.2012

Trung Quốc nói không cắt cáp tàu Việt Nam và yêu cầu VN ngưng thăm dò dầu khí ở Biển Đông. Năng lực cạnh tranh sản xuất của Việt Nam sắp vào top 10 thế giới. Các nhà tài trợ thảo luận về ‘tăng trưởng bền vững’ của Việt Nam. Xem thêm: http://www.voatiengviet.com/ và http://www.youtube.com/VOATiengVietVideo