Thứ sáu, 27/05/2016
Xem

  VOA60 Thế Giới

  VOA60 Thế Giới 30/11/2012i
  X
  30.11.2012
  LHQ: Hơn 130 quốc gia biểu quyết nâng cấp Palestine lên thành quốc gia quan sát không phải là thành viên của Liên Hiệp Quốc. Libăng: Người tỵ nạn Palestine tại miền nam Libăng ăn mừng việc Liên Hiệp Quốc nâng cấp Palestine. Pakistan: Bộ trưởng Ngoại giao Pakistan và Afghanistan họp tại Islamabad bàn về tiến trình hòa bình của Afghanistan và thả các tù Taliban. EU: Tỷ lệ thất nghiệp của các nước khu vực euro lên tầm mới: 10,7%, có nghĩa là 19 triệu người không có việc làm. Hoa Kỳ: Các mảnh vụn của sóng thần tại Nhật Bản cách đây gần hai năm trôi vào vùng biển Hawaii. Australia: Thành phố Sydney kỷ niệm ngày HIV/AIDS Thế giới 1/12.

  VOA60 Thế Giới 30/11/2012

  Phổ biến ngày 01.12.2012

  LHQ: Hơn 130 quốc gia biểu quyết nâng cấp Palestine lên thành quốc gia quan sát không phải là thành viên của Liên Hiệp Quốc. Libăng: Người tỵ nạn Palestine tại miền nam Libăng ăn mừng việc Liên Hiệp Quốc nâng cấp Palestine. Pakistan: Bộ trưởng Ngoại giao Pakistan và Afghanistan họp tại Islamabad bàn về tiến trình hòa bình của Afghanistan và thả các tù Taliban. EU: Tỷ lệ thất nghiệp của các nước khu vực euro lên tầm mới: 10,7%, có nghĩa là 19 triệu người không có việc làm. Hoa Kỳ: Các mảnh vụn của sóng thần tại Nhật Bản cách đây gần hai năm trôi vào vùng biển Hawaii. Australia: Thành phố Sydney kỷ niệm ngày HIV/AIDS Thế giới 1/12.

  VOA60 Thế Giới

  Nếu quý vị bận rộn không thể theo dõi chi tiết các tin thời sự trên thế giới, chỉ cần một phút, quý vị có thể nắm bắt những sự kiện quan trọng trên thế giới trong 24 giờ qua.

  Nếu quý vị bận rộn không thể theo dõi chi tiết các tin thời sự trên thế giới, chỉ cần một phút, quý vị có thể nắm bắt những sự kiện quan trọng trên thế giới trong 24 giờ qua.