Thứ ba, 24/05/2016
Xem

  Việt Nam

  Tuyên ngôn Nhân quyền ASEAN sắp được thông qua bất chấp phản đốii
  X
  17.11.2012
  Tuyên ngôn Nhân quyền ASEAN sắp được thông qua bất chấp sự phản đối. Mỹ-ASEAN thảo luận tăng cường quan hệ quân sự. Đông Nam Á chưa thể hình thành một chiến lược khu vực. Xem thêm: http://www.voatiengviet.com/ và http://www.youtube.com/VOATiengVietVideo

  Tuyên ngôn Nhân quyền ASEAN sắp được thông qua bất chấp phản đối

  Phổ biến ngày 17.11.2012

  Tuyên ngôn Nhân quyền ASEAN sắp được thông qua bất chấp sự phản đối. Mỹ-ASEAN thảo luận tăng cường quan hệ quân sự. Đông Nam Á chưa thể hình thành một chiến lược khu vực. Xem thêm: http://www.voatiengviet.com/ và http://www.youtube.com/VOATiengVietVideo