Thứ Tư, 02/12/2015
Xem

Việt Nam

Tuyên ngôn Nhân quyền ASEAN sắp được thông qua bất chấp phản đốii
X
17.11.2012
Tuyên ngôn Nhân quyền ASEAN sắp được thông qua bất chấp sự phản đối. Mỹ-ASEAN thảo luận tăng cường quan hệ quân sự. Đông Nam Á chưa thể hình thành một chiến lược khu vực. Xem thêm: http://www.voatiengviet.com/ và http://www.youtube.com/VOATiengVietVideo

Tuyên ngôn Nhân quyền ASEAN sắp được thông qua bất chấp phản đối

Phổ biến ngày 17.11.2012

Tuyên ngôn Nhân quyền ASEAN sắp được thông qua bất chấp sự phản đối. Mỹ-ASEAN thảo luận tăng cường quan hệ quân sự. Đông Nam Á chưa thể hình thành một chiến lược khu vực. Xem thêm: http://www.voatiengviet.com/ và http://www.youtube.com/VOATiengVietVideo