Thứ ba, 21/10/2014
Xem

Anh ngữ đặc biệt: Gaza iPhones (VOA)i
X
19.11.2012
Chương trình học tiếng Anh của VOA: Special English Technology Report. Xin hãy vào http://www.youtube.com/user/VietSpecialEnglish để xem các bài kế tiếp.

Anh ngữ đặc biệt: Gaza iPhones (VOA)

Phổ biến ngày 19.11.2012

Chương trình học tiếng Anh của VOA: Special English Technology Report. Xin hãy vào http://www.youtube.com/user/VietSpecialEnglish để xem các bài kế tiếp.