Thứ ba, 01/12/2015
Xem

Việt Nam

4 tỉnh Trung Quốc phối hợp tuần tra ở Biển Đôngi
X
09.11.2012
Bốn tỉnh Trung Quốc phối hợp tuần tra ở Biển Đông. Việt Nam ngưng phản đối việc Lào xây đập Xayaburi. Trung Quốc muốn thành 'cường quốc hàng hải'. Xem thêm: http://www.voatiengviet.com/ và http://www.youtube.com/VOATiengVietVideo

4 tỉnh Trung Quốc phối hợp tuần tra ở Biển Đông

Phổ biến ngày 09.11.2012

Bốn tỉnh Trung Quốc phối hợp tuần tra ở Biển Đông. Việt Nam ngưng phản đối việc Lào xây đập Xayaburi. Trung Quốc muốn thành 'cường quốc hàng hải'. Xem thêm: http://www.voatiengviet.com/ và http://www.youtube.com/VOATiengVietVideo