Thứ Tư, 25/05/2016
Xem

  Việt Nam

  4 tỉnh Trung Quốc phối hợp tuần tra ở Biển Đôngi
  X
  09.11.2012
  Bốn tỉnh Trung Quốc phối hợp tuần tra ở Biển Đông. Việt Nam ngưng phản đối việc Lào xây đập Xayaburi. Trung Quốc muốn thành 'cường quốc hàng hải'. Xem thêm: http://www.voatiengviet.com/ và http://www.youtube.com/VOATiengVietVideo

  4 tỉnh Trung Quốc phối hợp tuần tra ở Biển Đông

  Phổ biến ngày 09.11.2012

  Bốn tỉnh Trung Quốc phối hợp tuần tra ở Biển Đông. Việt Nam ngưng phản đối việc Lào xây đập Xayaburi. Trung Quốc muốn thành 'cường quốc hàng hải'. Xem thêm: http://www.voatiengviet.com/ và http://www.youtube.com/VOATiengVietVideo