Thứ Tư, 25/11/2015
Xem

Hoa Kỳ

Hai ứng viên trong tuần vận động tranh cử cuối cùngi
X
31.10.2012
Mặc dù nhiều buổi vận động đã bị hủy vì bão Sandy, song báo The Hill nói rằng cơn bão này đã tạo điều kiện để mỗi ứng cử viên tiếp tục vận động tranh cử với chủ điểm mới .

Hai ứng viên trong tuần vận động tranh cử cuối cùng

Phổ biến ngày 01.11.2012

Mặc dù nhiều buổi vận động đã bị hủy vì bão Sandy, song báo The Hill nói rằng cơn bão này đã tạo điều kiện để mỗi ứng cử viên tiếp tục vận động tranh cử với chủ điểm mới .