Thứ sáu, 27/05/2016
Xem

  Hoa Kỳ

  Hai ứng viên trong tuần vận động tranh cử cuối cùngi
  X
  31.10.2012
  Mặc dù nhiều buổi vận động đã bị hủy vì bão Sandy, song báo The Hill nói rằng cơn bão này đã tạo điều kiện để mỗi ứng cử viên tiếp tục vận động tranh cử với chủ điểm mới .

  Hai ứng viên trong tuần vận động tranh cử cuối cùng

  Phổ biến ngày 01.11.2012

  Mặc dù nhiều buổi vận động đã bị hủy vì bão Sandy, song báo The Hill nói rằng cơn bão này đã tạo điều kiện để mỗi ứng cử viên tiếp tục vận động tranh cử với chủ điểm mới .