Thứ hai, 30/11/2015
Xem

Việt Nam

Singapore ủng hộ bản thảo Bộ Quy tắc ứng xử biển Ðôngi
X
26.10.2012
Singapore ủng hộ bản thảo Bộ Quy tắc ứng xử biển Ðông của Indonesia. Lạm phát tại Việt Nam tăng. Tàu Trung Quốc tới gần quần đảo đang tranh chấp với Nhật. Tổng thư ký LHQ nhảy điệu Gangnam Style với ca sĩ Psy. Xem thêm: http://www.voatiengviet.com/ và http://www.youtube.com/VOATiengVietVideo

Singapore ủng hộ bản thảo Bộ Quy tắc ứng xử biển Ðông

Phổ biến ngày 26.10.2012

Singapore ủng hộ bản thảo Bộ Quy tắc ứng xử biển Ðông của Indonesia. Lạm phát tại Việt Nam tăng. Tàu Trung Quốc tới gần quần đảo đang tranh chấp với Nhật. Tổng thư ký LHQ nhảy điệu Gangnam Style với ca sĩ Psy. Xem thêm: http://www.voatiengviet.com/ và http://www.youtube.com/VOATiengVietVideo