Thứ hai, 20/10/2014
Xem

Thuốc trừ sâu đe dọa uy tín chất lượng thực phẩm Thái Lani
X
26.10.2012
Lâu nay Thái Lan vẫn được công nhận là nhà xuất khẩu hàng đầu về gạo và các loại nông phẩm khác. Nhưng các cuộc xét nghiệm cho thấy nông phẩm xuất khẩu của Thái Lan vẫn còn dính thuốc trừ sâu. Mời quý vị theo dõi câu chuyện này.

Thuốc trừ sâu đe dọa uy tín chất lượng thực phẩm Thái Lan

Phổ biến ngày 25.10.2012

Lâu nay Thái Lan vẫn được công nhận là nhà xuất khẩu hàng đầu về gạo và các loại nông phẩm khác. Nhưng các cuộc xét nghiệm cho thấy nông phẩm xuất khẩu của Thái Lan vẫn còn dính thuốc trừ sâu. Mời quý vị theo dõi câu chuyện này.