Thứ Tư, 22/10/2014
Xem

Thắc mắc xoay quanh quá khứ của cựu Hoàng Sihanouki
X
24.10.2012
Mặc dù đa số nhân dân Campuchia thương tiếc sự ra đi của cựu Hoàng Norodom Sihanouk, nhưng vẫn có người thắc mắc về chuyện có thời ông đã từng đứng chung hàng ngũ với Khmer Đỏ như quý vị sẽ thấy trong video sau đây.

Thắc mắc xoay quanh quá khứ của cựu Hoàng Sihanouk

Phổ biến ngày 24.10.2012

Mặc dù đa số nhân dân Campuchia thương tiếc sự ra đi của cựu Hoàng Norodom Sihanouk, nhưng vẫn có người thắc mắc về chuyện có thời ông đã từng đứng chung hàng ngũ với Khmer Đỏ như quý vị sẽ thấy trong video sau đây.