Thứ bảy, 28/05/2016
Xem

  Hoa Kỳ

  4 ứng viên đảng thứ ba tranh luận với nhau hôm quai
  X
  24.10.2012
  Ứng cử viên đảng Tự do Gary Johnson nhấn mạnh sự ủng hộ đối với việc hợp pháp hóa sử dụng cần sa, cũng như phản đối cuộc chiến ở Afghanistan. Ứng cử viên đảng Hiến pháp Virgil Goode lại có lập trường gây tranh cãi về vấn đề di trú khi đề xuất ngưng cấp thẻ xanh cho đến khi tỉ lệ thất nghiệp xuống mức 5%.

  4 ứng viên đảng thứ ba tranh luận với nhau hôm qua

  Phổ biến ngày 25.10.2012

  Ứng cử viên đảng Tự do Gary Johnson nhấn mạnh sự ủng hộ đối với việc hợp pháp hóa sử dụng cần sa, cũng như phản đối cuộc chiến ở Afghanistan. Ứng cử viên đảng Hiến pháp Virgil Goode lại có lập trường gây tranh cãi về vấn đề di trú khi đề xuất ngưng cấp thẻ xanh cho đến khi tỉ lệ thất nghiệp xuống mức 5%.