Thứ Tư, 25/05/2016
Xem

  Châu Á

  TQ phản đối máy bay VN tuần tiễu ở Trường Sai
  || 0:00:00
  ...    
   
  X
  29.06.2012
  Trung Quốc phản đối việc máy bay Việt Nam tuần tiễu ở quần đảo có tranh chấp ở Biển Đông. Luật Biển mới của Việt Nam thông qua hồi tuần trước đã khơi mào cho một vòng căng thẳng mới giữa Việt Nam và Trung Quốc. Hội Thảo An Ninh Biển Đông 2012. Xem thêm: http://www.voatiengviet.com/ và http://www.youtube.com/user/VOATiengVietVideo

  TQ phản đối máy bay VN tuần tiễu ở Trường Sa

  Phổ biến ngày 29.06.2012

  Trung Quốc phản đối việc máy bay Việt Nam tuần tiễu ở quần đảo có tranh chấp ở Biển Đông. Luật Biển mới của Việt Nam thông qua hồi tuần trước đã khơi mào cho một vòng căng thẳng mới giữa Việt Nam và Trung Quốc. Hội Thảo An Ninh Biển Đông 2012. Xem thêm: http://www.voatiengviet.com/ và http://www.youtube.com/user/VOATiengVietVideo