Thứ ba, 24/05/2016
Xem

  Trang ảnh

  • Người biểu tình cắm lều bên ngoài mỏ đồng của Trung Quốc tại Monywa, 23/11/2012 (Ảnh của ban Miến Điện VOA)
  • Sư sải và dân làng biểu tình tại mỏ đồng của Trung Quốc ở Monywa, 22/11/2012 (Ảnh của ban Miến Điện VOA)
  • Dân làng ngồi lì trước mỏ đồng của Trung Quốc. 22/11/2012 (Ảnh của ban Miến Điện VOA)
  • Dân làng ngồi lì trước mỏ đồng của Trung Quốc. 22/11/2012 (Ảnh của ban Miến Điện VOA)
  • Người biểu tình cắm lều bên ngoài mỏ đồng của Trung Quốc tại Monywa, 22/11/2012 (Ảnh của ban Miến Điện VOA)
  • Sư sải và dân làng biểu tình tại mỏ đồng của Trung Quốc ở Monywa, 22/11/2012 (Ảnh của ban Miến Điện VOA)
  • Các nhà sư dẫn đầu đoàn biểu tình tuần hành gần mỏ đồng của Trung Quốc. 21/11/2012 (Ảnh của ban Miến Điện VOA)
  • Các nhà sư tham gia đoàn tuần hành phản đối mỏ đồng của Trung Quốc. 21/11/2012 (Ảnh của ban Miến Điện VOA)
  • Các nhà sư dẫn đầu đoàn biểu tình tuần hành gần mỏ đồng của Trung Quốc. 21/11/2012 (Ảnh của ban Miến Điện VOA)

  Người Miến Điện biểu tình bất chấp lệnh cấm của chính quyền

  Phổ biến ngày 28.11.2012

  Hàng trăm dân làng và sư sải Miến Điện đã biểu tình để phản đối việc nới rộng khai thác mỏ đồng của Trung Quốc tại vùng tây bắc