Thứ Tư, 01/06/2016
Xem

  Hoa Kỳ

  • Tổng thống Obama vẫy chào người ủng hộ tại cuộc vận động tranh cử tại trường trung học McArthur ở Hollywood, Florida, ngày 4/11/2012.
  • Ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa Mitt Romney phát biểu tại cuộc vận động tranh cử tại Newport News, Virginia, ngày 4/11/2012.
  • Ứng cử viên phó tổng thống của đảng Cộng hòa Paul Ryan phát biểu trong cuộc vận động tranh cử tại Castle Rock, Colorado, ngày 4/11/2012.
  • Tổng thống Obama phát biểu trong một cuộc mít-tinh tại trường đại học cộng đồng ở Aurora, Colorado, ngày 4/11/2012.
  • Một nữ ủng hộ viên lắng nghe Tổng thống Obama phát biểu trong tại Green Bay, Wisconsin, ngày 1/11/2012.
  • Các ủng hộ viên của ông Mitt Romney tại Tampa, Flordia, ngày 31/10/2012.
  • Các ủng hộ viên lắng nghe ông Mitt Romney phát biểu tại cuộc vận động tranh cử ở Marion, Ohio, ngày 28/10/2012.
  • Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden vận động tại Sarasota, Florida, ngày 31/10/2012.
  • Ủng hộ viên của Tổng thống Obama đi bỏ phiếu sớm tại Denver, Colorado, ngày 30/10/2012.

  Cuộc đua tổng thống Mỹ bước vào những giờ chót

  Phổ biến ngày 05.11.2012