Thứ bảy, 28/05/2016
Xem

  Trang ảnh

  • Một đống ảnh căn cước do một nhà sưu tập vô danh trao cho Trung tâm Tài liệu Kampuchia. (DC-Cam)
  • Một nhân viên phân loại các tấm ảnh vừa mới được tặng cho trung tâm. (DC-Cam)
  • Một nhân viên phân loại các tấm ảnh vừa mới được tặng cho trung tâm. (DC-Cam)
  • Sau mỗi ảnh đều có ghi tên và nơi sanh của người trong ảnh. (DC-Cam)

  Hình ảnh mới về nhà tù S-21 của Khmer Đỏ

  Phổ biến ngày 23.08.2012

  Phổ biến ngày 22/8/2012