Thứ ba, 31/05/2016
Xem

  Blog / Nguyễn Hưng Quốc

  Xã hội dân sự tại Việt Nam: Theo quan điểm của Gramsci

  x
  Muốn nghiên cứu về xã hội dân sự tại Việt Nam, có một vấn đề cần phải giải quyết trước tiên: Phương pháp luận.
   
  Trong một bài viết về xã hội dân sự ở Malaysia (1), P. Ramasamy nêu lên một nhận xét đáng chú ý: Các quan điểm của các lý thuyết gia tự do, từ Locke đến Kant, Mill và Adam Smith, xem xã hội dân sự như một không gian riêng và độc lập với nhà nước và là một dấu chỉ của dân chủ dường như chỉ thích hợp với Tây phương. Rồi ông đề nghị: Với các nước Đông Nam Á, khung lý thuyết về xã hội dân sự của Antonio Gramsci có vẻ hữu ích hơn. Trong một bài viết về xã hội dân sự ở Campuchia và Việt Nam, Ingrid Landau tán đồng quan điểm ấy (2). Tôi cũng tán đồng. Nhưng xin nhấn mạnh: Tôi chỉ tán đồng việc sử dụng lý thuyết của Gramsci như một công cụ phân tích để nghiên cứu về bản chất của xã hội dân sự tại Việt Nam, đặc biệt, để hiểu quan niệm và từ đó, chủ trương của nhà cầm quyền Việt Nam.
   
  Gramsci, sinh năm 1891 tại Ý, là một người tài hoa trong nhiều lãnh vực: ngôn ngữ học, văn học, xã hội học và chính trị học. Là một trong những người sáng lập đảng Cộng sản tại Ý, ông bị nhà cầm quyền Mussolini bắt bỏ tù từ năm 1926 đến năm 1934. Ba năm sau ngày được tự do, ông mất lúc mới 46 tuổi. Trong thời gian ở tù (hơn tám năm), ông viết trên 30 cuốn sổ tay và 3000 trang sách về nhiều vấn đề khác nhau liên quan đến lịch sử, chính trị, văn hóa và tư tưởng. Tất cả đều theo quan điểm của chủ nghĩa Mác.
   
  Gramsci chia xã hội thành hai lãnh vực: xã hội chính trị (political society, bao gồm chính phủ, cảnh sát, quân đội, hệ thống luật pháp…) và xã hội dân sự (civil society, bao gồm từ gia đình đến giáo dục, các tổ chức nghề nghiệp…). Gramsci, giống Marx, cho, một, hai lãnh vực này đều gắn liền với việc phân chia giai cấp và quan hệ sản xuất; hai, dưới chế độ tư bản, đều là công cụ của giai cấp thống trị. Tuy nhiên, ở khía cạnh này, Gramsci có một số điểm khác với Marx. Trước hết, ông đi sâu hơn Marx trong việc phân tích bản chất chính trị của cái gọi là nhà nước tư bản. Gramsci cho nhà nước tư bản cai trị bằng cả lực lượng lẫn sự đồng thuận: xã hội chính trị là lãnh giới của lực lượng (cả quân sự, cảnh sát lẫn kinh tế) trong khi xã hội dân sự là lãnh giới của sự đồng thuận. Trong khi với Marx, việc giải quyết hai lãnh vực này của chế độ tư bản tương đối đơn giản: triệt tiêu; với Gramsci, sau khi nhà nước tư bản sụp đổ, xã hội dân sự vẫn tiếp tục là một trận địa, một vùng tranh chấp giữa các ý tưởng và lý tưởng khác nhau, mâu thuẫn với nhau, không ngừng xung đột với nhau. Đó cũng là nơi nhà nước phải chiến thắng để bảo vệ vai trò thống trị của mình. Nói cách khác, đó là nơi để nhà nước tuyên truyền và vận động quần chúng.
   
  Đảng Cộng sản Việt Nam cũng như các đảng Cộng sản khác hiểu rất rõ và áp dụng một cách rất triệt để các quan niệm của Gramsci.
   
  Thứ nhất, trước thời đổi mới, họ hoàn toàn cấm đoán mọi hình thức xã hội dân sự. Trên hiến pháp, họ vẫn thừa nhận quyền lập hội cũng như quyền tự do ngôn luận, tự do tư tưởng của dân chúng, nhưng trên thực tế, họ không cho phép bất cứ một tổ chức nào được hoạt động mà không nằm dưới sự chỉ đạo cũng như quản lý của họ.
   
  Thứ hai, họ tạo nên một thứ xã hội dân sự giả để, một, chứng tỏ với thế giới là họ có dân chủ; hai, để làm thành một vùng độn giữa nhà cầm quyền và dân chúng. Hình thức giả ấy chính là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (3), bao gồm trên 30 tổ chức khác nhau:
   
  1. Đảng Cộng sản Việt Nam
  2. Quân đội nhân dân Việt Nam
  3. Tổng liên đoàn lao động Việt Nam
  4. Hội nông dân Việt Nam
  5. Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh
  6. Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam
  7. Hội cựu chiến binh Việt Nam
  8. Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam
  9. Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam
  10. Liên hiệp các tổ chức hòa bình, đoàn kết hữu nghị Việt Nam
  11. Hội luật gia Việt Nam
  12. Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam
  13. Hội nhà báo Việt Nam
  14. Hội chữ thập đỏ Việt Nam
  15. Tổng hội y dược học Việt Nam
  16. Hội Đông y Việt Nam
  17. Hội khoa học lịch sử Việt Nam
  18. Ủy ban đoàn kết Công giáo Việt Nam
  19. Giáo hội Phật giáo Việt Nam
  20. Tổng hội thánh Tin Lành Việt Nam
  21. Hội người mù Việt Nam
  22. Hội làm vườn Việt Nam
  23. Hội đồng liên minh các hợp tác xã Việt Nam
  24. Hội sinh vật cảnh Việt Nam
  25. Hội dân số và kế hoạch hóa gia đình Việt Nam
  26. Hội người cao tuổi Việt Nam
  27. Hội bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi Việt Nam
  28. Hội khuyến học Việt Nam
  29. Hội châm cứu Việt Nam
  30. Hội liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài
  31. Phòng thương mại và công nghiệp
  32. Hội nạn nhân chất độc da cam – dioxin (4)
   
  Nhìn vào danh sách trên cũng như đọc các điều khoản trong bộ Luật Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam, ví dụ: khoản 2, điều 1 “Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam là một bộ phận của hệ thống chính trị của nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân mới…” (5), chúng ta thấy ngay Mặt trận Tổ Quốc cũng như tất cả các tổ chức con của nó không phải, tuyệt đối không phải là xã hội dân sự. Đó chỉ là một tổ chức chính trị nằm trong bộ máy nhà nước: Tất cả các thành viên ở đó đều là cán bộ nhà nước và tất cả những người lãnh đạo của nó đều do đảng cầm quyền bổ nhiệm, hơn nữa, bao giờ cũng phải nằm trong Trung ương đảng.
   
  Thứ ba, từ thời đổi mới, dưới áp lực từ cả quốc tế lẫn quốc nội, nhà cầm quyền Việt Nam phải ít nhiều mở cửa cho xã hội dân sự. Chỉ mở he hé ở hai khía cạnh: Một, cho phép một số tổ chức phi chính phủ quốc tế đặt văn phòng tại Việt Nam (vừa để nhận tiền viện trợ vừa để ve vãn thế giới); hai, cho phép, một cách hạn chế, một số tổ chức vô thưởng vô phạt như các hội nuôi chim, chơi cá cảnh, các câu lạc bộ thơ văn của người già, hội doanh nhân, v.v. hoạt động. Kết quả là trong hơn hai thập niên vừa qua, số lượng các tổ chức phi lợi nhuận có vẻ như nở rộ ở Việt Nam. Năm 1990, số hội đoàn đăng ký ở cấp địa phương là trên 300, cấp quốc gia là 124; mười năm sau, vào năm 2000, thuộc loại trên là hơn 1400, loại dưới là hơn 200 (6). Tổ chức Asia Foundation ước tính ở thời điểm từ cuối năm 2011 đến đầu năm 2012, ở Việt Nam có khoảng từ 1700 đến 2000 tổ chức xã hội dân sự (7). Tuy nhiên, dù nở rộ, những con số lớn lao ấy cũng không làm thay đổi diện mạo xã hội dân sự tại Việt Nam. Chính quyền Việt Nam vẫn tìm mọi cách để vô hiệu hóa các tổ chức phi chính phủ đang có mặt trong nước: Họ giới hạn chức năng của các tổ chức ấy vào việc hỗ trợ thay vì phê phán hay thách thức quyền lực của nhà nước (8). Về mặt tuyên truyền, với dân chúng Việt Nam, họ vẫn xem xã hội dân sự là một âm mưu “diễn tiến hoà bình” do các “thế lực thù địch ở nước ngoài” giật dây (9).
   
  Hầu hết những người nghiên cứu về xã hội dân sự tại Việt Nam đều đi đến kết luận giống nhau: Cái gọi là xã hội dân sự hiểu theo nghĩa một khu vực thứ ba, như một thiết chế chính thức, tồn tại một cách độc lập với cả thị trường lẫn nhà nước, được hình thành trên cơ sở sự tự nguyện, chưa thực sự hiện hữu tại Việt Nam.
   
  Chú thích:
  1. “Civil Society in Malaysia: An Arena of Contestations?” in trong cuốn Civil Society in Southeast Asia do Lee Hock Guan biên tập (2004), Institute of Southeast Asian Studies xuất bản tại Singapore. (Trong cuốn này có một bài về Việt Nam: “Civil Society Effectiveness and the Vietnamese State – Despite or Because of the Lack of Autonomy của Russell Hiang-Khng Heng.)
  2. Đăng trên Journal of Comtemporary Asia số 38, 2008, tr. 244-258.
  3. Trong bài “Civil Society in Vietnam, Social Organisations and Approaches to New Concepts” đăng trên ASIEN số 105 (10/2007), Irene Norlund xem Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam là một tổ chức xã hội dân sự (tr. 74) nên có một con số đầy “lạc quan”: 74% công dân Việt Nam là thành viên của ít nhất một tổ chức xã hội dân sự (tr. 78).
  4. Nguyễn Văn Bình (chủ biên) (2009), Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, những chặng đường lịch sử, Hà Nội: nxb Lao Động, tr. 371-7.
  5. Như trên, tr. 394.
  6. Ingrid Lanlau, bài đã dẫn, tr. 250.
  7. William Taylor, “Survey Reveals Increasing Diversity of Civil Society in Vietnam” đăng trên In Asia ngày 31/10/2012. http://asiafoundation.org/in-asia/2012/10/31/survey-reveals-increasing-diversity-of-civil-society-in-vietnam/  
  8. Ingrid Lanlau (2008), bài đã dẫn, tr. 252. Xem thêm bài “Creating Civil Society? The Emergence of NGOs in Vietnam” của Michael L. Gray trên Development and Change, số tháng 10, 1999.
  9. Xem bài "Xã hội dân sự - một thủ đoạn của diễn biến hoà bình” của Dương Văn Cừ trên báo Nhân Dân ngày 31/8/2012: http://www.nhandan.com.vn/cmlink/nhandandientu/thoisu/chinh-tri/2.670/x-h-i-dan-s-m-t-th-o-n-c-a-di-n-bi-n-hoa-binh-1.365283
  * Blog của Tiến sĩ Nguyễn Hưng Quốc là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của Ðài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của Chính phủ Hoa Kỳ.

  Nguyễn Hưng Quốc

  Nhà phê bình văn học, nguyên chủ bút tạp chí Việt (1998-2001) và đồng chủ bút tờ báo mạng Tiền Vệ (http://tienve.org). Hiện là chủ nhiệm Ban Việt Học tại trường Đại Học Victoria, Úc. Đã xuất bản trên mười cuốn sách về văn học Việt Nam.
  Diễn đàn này đã đóng.
  Trình bày ý kiến
  Ý kiến
       
  bởi: Bình sọ não từ: Hn
  05.02.2013 21:13
  @ Vô danh
  Do ông Quốc tự phân loại cái xã hội dân sự ở Việt Nam và phân tích theo chủ quan riêng của ổng.Và cũng lạ, nhiều người cũng tự công nhận cái tiên đề này và cuấn hút vào tranh luận.
  BSN không vì thế mà lạc vào cái thuyết do ổng đặt ra, BSN có lí riêng...
  Theo BSN, ở Việt Nam có cả hai, Xã hội dân sự và xã hội công dân, cùng tồn tại và phát triển.
  Các "hội" mà BSN tạm ví dụ, cùng với các tổ chức phi chính phủ nằm trong xã hội dân sự.Người ta chẳng dính dáng đến chính trị vì đơn giản, nếu "khoái", họ đã có các tổ chức nằm trong MTTQ .Ông nào thích chính trị cứ xin vào đấy mà "sài".
  Các cụ có hội nuôi chim, rồi thi chim đẹp, hót hay. Dính dáng chi đến cái chính trị cho mất hứng ? Rồi lại phải bá cáo, bá cò cho mấy cha Hội sinh vật cảnh đến (có phong bì) làm trọng tài bình chim khoẻ, chim đẹp ? Ý thức tự nó đã điều chỉnh hành vi...
  Các diễn đàn trên mạng cũng vậy, nó tập hợp những người cùng sở thích để chia sẻ cái khoái riêng của họ. Điên mà đi chụp ảnh cái nhà quốc hội rồi ca ngợi nó là tuyệt tác của kiến trúc.
  Nó cũng như ta đi ăn cỗ, dù gia chủ có xếp mâm, ta cũng sẽ tự tìm cho mình một mâm có bạn nhậu hợp cạ, không hợp là mất hứng, xong trước về trước còn hơn.
  Ông nào thích chính trị, cứ đi mà tìm mấy cha, chưa ngồi vào mâm đã tung hô loạn xị, chia phe tranh luận... thật phí rượu. Mà mục đích đi ăn cỗ là làm hài lòng gia chủ, sau nữa là triển khai cái thú ẩm thực bản thân, vậy thôi.
  Các tổ chức phi chính phủ, nội tên gọi, họ đã chẳng muốn dính dáng chi đến chính trị cho lạc mục đích.
  Vậy nên xã hội công dân và xã hội dân sự đang song hành và cùng phát triển.Cái nào phát triển hơn cái nào, lại là một đề tài khác, không bàn ở đây...
  Chúc quý vị một năm mới an khang , thịnh vượng.Cám ơn VOA.

  bởi: Vô danh
  05.02.2013 20:40
  @BTN.Ông chưa hiểu ý BSN.
  Bố Nhô chơi máy ảnh kì cựu, đúng không?
  Nhìn qua lăng kính, dù rộng, hẹp, ảnh sẽ méo mó, không thật đâu.
  BSN không tin là ông Quốc sẽ nhìn qua ỐNG kÍNH góc rộng, zom lớn, để soi rõ từng chi tiết hay, dở trong xã hội Việt Nam hiện đại.
  BSN đưa ra hiện tượng và không kết luận...Còn nhiều yếu tố nữa...
  Trích: Xã hội dân sự ở Việt Nam Một bức tranh lệch lạc và dang dở....
  Ngay tựa đề, ông Quốc đã ra kết luận..riêng ổng.
  BSN muốn ông Quốc chứng minh để bạn đọc tâm phục , khẩu phục.
  Bạn Oan Khiên có khích hoặc chê cũng đến thế thôi.Hiểu mà...
  Khi người ta tâm không sáng thì dễ phát lộ...
  Ông Quốc nên như kẻ đứng giữa nhìn dòng đời trôi. Khách quan nhận xét như các bậc học giả đại tâm, đại trí...
  Làm được thế BSN mới kính phục.
  BSN muốn phản đề, cái mà ông Quốc cho là dang dở, đứt đoạn...
  Nó không dang dở, nó vẫn đang phát triển, dù nhanh hay chậm, dù điểm xuất phát nó không ý thức được quyền lực thứ 3, như ông Quốc đã từng đề cập.
  BSN đã tâm sự cùng ông, thế hệ con cháu, được trang bị kiến thức tốt, học được cái hay của thế giới hiện đại, sẽ là chủ nhân tương lai của VN. BSN từng nhấn mạnh, Liên Xô còn đâu nữa mà du học ? Mà học ở Mỹ thì như ông biết, toàn là tư bản đẹp đẽ...
  Ý sâu xa là vậy, và BSN đã buông câu lửng lơ, để ông Quốc khách quan mà đi bài 2, đơn giản vậy thôi.....
  .....BSN tự kiểm duyệt, cắt xen bớt ... để BTN hiểu hơn về quan điểm cá nhân BSN...

  bởi: ba Tam buon dua từ: dallas
  05.02.2013 09:31
  Ba muoi hai cai to chuc chinh thuc cua Dang chinh la 32 cai voi cua con bach tuoc khong lo.Ba muoi hai cai voi nay no phai bam chat voi Dang cai ly do de hieu la nhung cai voi nay da duoc dang nuoi duong day du vat chat neu no roi xa dang la no se ngum.Giao su Quoc viet ve Xa hoi dan su,phi chinh phu hay NGO.Den BSN la nha thong thai ma cung hieu lu mu huong gi cac Cam nhu vit nghe sam nen tren nay thay trong vang may thanh phan loa vit.That toi nhiep

  bởi: Cà Phê Vĩa Hè từ: Thành Phố Minh Râu
  05.02.2013 04:01
  Các quan lớn bên Trung cộng theo nền kinh tế tư bản trước VN 20 năm, nên phát triển trước, hiện nay mỗi năm các quan tại chức cũng như đã hạ cánh an toàn xin đi du lịch rồi biến mất không trở về nước, các quan còn lại thi nhau bán biệt thự cho nhanh để chạy trốn sự thanh tra chống tham nhũng của chính phủ, ở Trung Cộng chống tham nhũng quyết liệt hơn ở VN rất nhiều, nhưng dân chúng vẫn ta thán, nổi lên biểu tình các nơi, nhà tù chứa đầy những người dân đòi tự do, dân chủ.

  Chính phủ của Tàu hô hoán tiêu diệt VN để khích động chủ nghĩa Dân tộc bành trướng của dân chúng, chứ đối với VN đâu cần đánh làm gì, các quan lớn của VN xin hàng từ lâu lắm rồi ! vẽ 6 sao trên cờ cho các em nhỏ vẫy đón chào Tập Cận Bình là bằng chứng xin các ngài nhận em VN làm khu tự trị thứ Năm, sau Hán, Mãn, Tạng, Mông, Hồi...Việt. Chưa biết Việt - Trung ai bị dân lật đổ trước ai ? Việt sụp thì chưa chắc Trung sụp sẽ bị rung rinh, riêng Trung mà sụp thì Việt 24 tiếng sau sẽ tắc thở " Phụ đi rồi, tử ở với ai ?" ( Theo haingoaiphiendam.com )

  bởi: Bitmieng.com từ: Thiên Đàng CS
  05.02.2013 01:58
  Còn một Hội nửa sắp ra mắt " Hội Sổ Hưu " Hội trưởng chém gió và " Brown Nose " PGS/TS tại chức( Dốt như chuyên tu, ngu như tại chức ) Trần Đăng Thanh với khẩu hiệu của Hội : " Quyết tử cho SỔ HƯU quyết sinh. "

  bởi: Lê Mai
  05.02.2013 00:06
  Làm gì có "xã-hội-dân-sự-đích-thực" trong chế độ cs-toàn-trị ? Họ giành hết, giật hết mọi thứ quyền cả về hành pháp, tư pháp, truyền thông, giáo dục, cả quyền yêu nước; biến dân thành công cụ để lợi dụng và bóc lột (ngoài niệng vẫn ngon ngọt: của dân-do dân-vì dân!). Các tổ chức, hội đoàn do họ lập ra chỉ để "trang trí" bịp dư luận, không phản ảnh đúng, đầy đủ ý nguyện người dân; trái sự "lãnh đạo" của đảng sẽ bị quy chụp 'quấy rối", "tuyên truyền chống phá", "thế lực thù địch", "phản quốc" !...
  Họ phản dân chủ, mị dân, vẽ ảo tưởng, biến dân thành kẻ bị trị, những con bò cho họ mặc tình khai thác sức lao động, vắt sữa, xẻ thịt theo nhu cầu. Bi thảm là thế !
  Trả lời

  bởi: Bô câu từ: phap
  05.02.2013 13:08
  Lê Mai vây theo ban thi chung ta nên làm gi?co phai hiên gio dân tôc chung ta dang cân chung ta ung hô cac hôi doàn co cung chi huong voi chung ta,minh cung nhau dâu tranh cho dân tôc minh thoat khoi su cai tri cua dang csVN,co dung vây không nguoi ban cung chi huong?

  bởi: Bô câu từ: phap
  04.02.2013 15:49
  Xin tiêp theo.Duong anh di anh cu di duong tôi di tôi vân cu di,cho du chyên di không cung huong nhung cung co thê cung nhau gop y xây dung,chung ta không nên dâu da nhau không loi ich gi cho chung ta và cho dân tôc chung ta,moi nguoi dang doi chung ta dâu tranh dê doi lây cho ho duoc môt cai xa hôi tôt dep hon,công bàng hon,tudo hon dân chu hon,do moi là su dâu tranh cho chinh nghia.

  bởi: Bô câu từ: phap
  04.02.2013 15:41
  xin chào anh Nguyên Hung Quôc và cac ban doc gia,thua anh Quôc,thu thât mà noi tôi không hiêu lam vê bài viêt này,không biêt anh co ngu y gi khi viêt bài này,nhung theo tôi hiêu ngu y cua anh là muôn am chi dên su bât công cua chinh quyên csVN dôi voi xa hôi VN bây gio,thua anh cung cac ban doc gia không biêt lôi suy nghi cua tôi dây co dung hay không?thu 1 neû noi vê xa hôi dân su thi chi co thê ap dung cho dung tu xa hôi là cuôc sông và quyên loi cua dân,vi trong cuôc sông cua loài nguoi no cân co cac hôi doàn và cac hôi doàn do chi co dâu tranh cho xa hôi,tuc là dâu tranh loi ich cho nhân loai,chu không dâu tranh cho loi ich cho bât cu môt dang phai nào,vi nêu da noi dang phai thi phai vê chinh tri chung ta không nên hoà nhâp hai cai lai voi nhau vi no se co su mâu thuân cua ca cuôc dâu tranh.Thu 2 vê vân de chinh tri theo tôi thi bât ky dang phai nào no cung giông nhau ca,ngay ca thoi tiên su cac nhà vua dêu co dang phai,nhung no không duoc kêu là dang no chi duoc kêu thoi nhà vua này cho dên thoi nhà vua khac và bây gio thi no duoc thay thê là dang,nhung cho du bât ky dang nào nhà vua nào mà làm viêt vi dân sông vi dân chêt cung vi dân do moi là dêu quang trong dê chung ta bàn dên,và cung tu do mà chung ta moi co thê châp nhân no thay thê dân tôc minh lèo lai cong thuyên vuoc song gio,cung nhu cac hôi doàn xa hôi cung vây chung ta chi hoang nghên và ung hô nhung hôi doàn co tinh thân tranh dâu manh liêt cho quyên loi cua moi nguoi dân hay cua moi nguoi trên thê gian,không biêt lôi suy nghi cua tôi co dung hay không,xin anh và và cac ban cho y kiên,vi tu do chung ta moi co thê cung nhau ban dên tuong lai cua dât nuoc minh cua dân tôc minh,dang phai nào moi là dang phai co thê lèo lai con thuyên cho dân tôc VN chung ta,và hôi doàn moi là hôi doàn co tinh thân manh liêt dau tranh cho su bât công cua dân tôc minh vi hiên gio dân tôc minh dang cân minh ung hô cac hôi doàn ây dê dâu tranh cho xa hôi VN (xin nhac nho chu xahoi no bao gôm rât là rông rai trong moi lanh vut cua dân tôc VN chung ta)xin cam on nhu y kiên xây dung cua anh Quô và cac ban doc gia.
  Xin chào thân ai.

  bởi: hotac7 từ: VN
  04.02.2013 12:33
  Người VN yêu chuộng tự do nhân quyền có trách nhiệm, nên có thái độ chính trị đúng đắn, quyết định sáng suốt tích cực hơn đồng hành với “triệu con tim 1 tiếng nói”, thay cho những người kém mai mắn còn ở VN đang bị tù đài, bách hại, bôi nhọ nhân fẩm đạo đức... Thái độ biểu hiện ḱém văn hóa 1số thành fần bấc hảo cho những cuộc biểu tình chống Văn Nô, Văn Công, Đảng viên CS: thù dai, cực đoan, cạnh tranh nghề nghiệp, 1 Đảng viên không làm nên được mùa xuân vì chủ quan. Mưa dai lâu ngày thấm đất. 1 con sâu làm xầu 1 nồi canh, đó là fương châm mốc nối mạng lưới tình báo làm tay sai cho giặc. Ăn cơm quốc giaTư Do thờ ma Chủ Nghĩa Công Sản, không nên có những định kiến tư tưởng sai lệch lấy trứng cho ác tặc (đối với cộng sản fải quyết liệt, thỏa hiệp là tự sát).

  Hình thức cấm fát hành băng đĩa chương trình nhạc hội Asia 71 cũng sẽ bị kì thị, kỷ luật nặng gồm Thanh Tuyền, Tuấn Vũ, Mạnh Ðình, Gia Huy, Quang Minh, Hồng Ðào... Đó là áp chế đường lối cấm, luật fáp tùy tiện răng đe chống phá, xuyên tạc, bôi nhọ và nói xấu chế độ cộng sản Việt Nam: phải có hành động đi đôi, việc làm cụ thể mới thuyết phục, nhưng chưa có làm gì mà nói như thế thì tôi cho là thiếu chứng cứ, luận cứ không thông, không công bằng với tình hình hiện tại kinh tê toàn cầu: 1 Ông Vũ Trọng Nam, phó giám đốc Sở Văn Hóa-Thông Tin và Du Lịch chỉ thể hiện 1 bước lùi nhân quyền thù địch dai, cực đoan, cạnh tranh nghề nghiệp không công bằng đối với Thanh Tuyền, Gia Huy, Mạnh Đình, họ là ca sĩ độc lập, chứ không thuộc Asia. Quyền được hát fục vụ quần chúng, cạnh tranh công bằng nghề nghiệp có nghĩa là ai trả tiền cao thì người đó được hợp đồng, cho dù đó là mèo trắng hay mèo đen đối với ca sĩ tự do dù ở VN hay ở hải ngoại cũng thế thôi. Nó không là vấn đề tại sao fải cấm?

  bởi: Vô danh
  04.02.2013 09:24
  Năm hết, tết đến: Chỉ còn vài ngày nữa thôi, Tết truyền truyền thống của Việt Nam sẽ đến. Mấy ngày gần đây, ngoài đường phố nơi đâu cũng thấy hoa, màu sắc rực rỡ, đan xen như trong vườn cổ tích… các cửa hàng thì trưng bày đủ loại bánh kẹo, quà tặng Tết…Mọi người chen chân nhau đi mua sắm hàng Tết, ai ai cũng vui vẻ…Không khí Tết tràn về trên mọi nẻo đường….
  Nếu bạn đang ở xa, bạn không về được trong dịp Tết này để sum họp cùng gia đình, bên cạnh bạn bè, người yêu trong dịp Xuân và Valentine thì tại sao bạn không gửi cho họ những món quà nhỏ nhưng chất chứa đầy tình yêu thương của mình? Chúng tôi sẽ giúp bạn.
  Hãy đến với chương trình “ĐÓN TẾT AN KHANG – VALENTINE NGỌT NGÀO” của công thank you của chúng tôi: Nhận gửi quà tặng theo yêu cầu (hoặc các mẫu đã có sẵn) bao gồm các mặt hàng: quà tết, thú bông, bánh kem, socola, hoa… Bạn có thể tham khảo qua website: http://vnsupermark.com/ hoặc qua yahoo: vnsupermark hay trumhelp để biết thêm chi tiết. Bạn đăng nhập vào website và chọn các món quà, khi nhận được đơn đặt hàng, chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn để biết rõ món quà bạn mua, lời chúc mừng bạn gửi… Khi bạn băn khoăn không biết gửi lời yêu thương như thế nào, gửi quà gì đến gia đình, người yêu, bạn bè…chúng tôi sẽ tư vấn hoàn toàn miễn phí cho bạn.
  Hãy gửi món quà yêu thương (đại diện cho hình ảnh của mình) đầy bất ngờ cho những người bạn thương yêu, hãy làm cho niềm vui của gia đình, người yêu…được trọn vẹn. Chúng tôi sẽ giúp bạn làm điều đó.
  Thân ái.

  bởi: Bình sọ não từ: Hn
  04.02.2013 06:54
  ....Thứ tư, chỉ ở miền Bắc, từ sau 1954 và ở cả nước, sau năm 1975, xã hội dân sự mới bị triệt tiêu.....
  Dưới chế độ CS cầm quyền, ông Quốc không công nhận có XH dân sự tồn tại, %100 luôn.
  BSN đoán đúng, thậm chí đoán trúng luôn là ông sẽ chứng minh các hội đoàn "quốc doanh" không phải là xã hội dân sự"...
  Bài này ông Quốc công nhận là có, có tí ti cũng là có, chứ không kết luận võ đoán như bài 1.
  Nó có ngày càng nhiều và đặc biệt còn du nhập từ nước ngoài, tất nhiên là tư bản ! Nhiều đằng khác, dù ông Quốc cố cài vào một câu... vừa để nhận tiền viện trợ vừa để ve vãn thế giới....
  Vậy nó đang phát triển đấy, còn phát triển ra sao thì chỉ ông Quốc mới biết được...BSN lần này thì chịu, không đoán nữa, đoán lung tung dễ bị "chưởi" ..từ cả hai phía.
  Trả lời

  bởi: Vô danh
  04.02.2013 09:07
  xh dân sự mà bác nói ở đây không hề đúng theo ý nghĩa của nó, khi mà các thành phần nòng cốt đều là các thành viên từng hay đang mang thẻ đảng; hành động theo lệnh và không bao giờ dám bước ra ngoài suy tưởng hay cho phép của đảng.

  Không bao giờ có một xh dân sự đúng nghĩa của nó trong một thể chế độc tài. csvn không bao giờ cho phép bất cứ một tổ chức đông người hoạt động ngoài tầm kiểm soát của họ. Nhiều tổ chức dân sự như thế, xin hỏi có tổ chức nào dám bày tỏ suy nghĩ thật của chính mình, hay chỉ trích đường lối của đảng chăng?

  Các tổ chức dân sự đó chỉ thuần cho các sinh hoạt của mình và không bao giờ dám đề cập tới sinh hoạt chính trị ngoài vòng chấp thuận của đảng. Mang hoa phúng các đ/c lãnh đạo vừa tắt thở thì được, biểu tình chống bá quyền Trung quốc thì không. Ai dám nói các sinh hoạt trên không là chính trị? Tuy vậy thừa nhận là hoàn toàn khác nhau.

  Đức quốc xã cũng vậy. Họ đưa các thành viên Nazi vào giữ các chức vụ khác nhau của nhiều tổ chức xh, tất cả đều thi hành theo lệnh Hitler. Thiết tưởng xh dân sự thật sự phải được tự do trong phạm vi chấp nhận được, chứ không nhất trí mọi điều. Phạm vi chấp nhận được, khác biệt rất xa giữa xhcs và tb.
  Trả lời

  bởi: Bình sọ não từ: Hn
  05.02.2013 09:44
  Cám ơn bạn Vô danh.
  Do ông Quốc tự phân loại cái xã hội dân sự ở Việt Nam và phát triển phân tích theo chủ quan riêng của ổng.
  BSN không vì thế mà lạc vào cái thuyết do ổng đặt ra.
  Theo ngu ý BSN, Xã hội dân sự và xh công dân cùng tồn tại và phát triển.
  Các "hội" mà BSN tạm ví dụ cùng các tổ chức phi chính phủ nằm trong xã hội dân sự.Người ta chẳng dính dáng đến chính trị vì đơn giản, nếu "khoái", họ đã có các tổ chức nằm trong MTTQ .Ông nào thích chính trị cứ xin vào đấy mà "sài".
  Các cụ có hội nuôi chim, rồi thi chim, dính dáng chi đến cái chính trị cho mất hứng ? Rồi lại phải bá cáo, bá cò cho mấy cha Hội sinh vật cảnh làm trọng tài bình chim khoẻ ? Ý thức tự nó đã điều chỉnh hành vi...
  Các diễn đàn trên mạng cũng vậy, nó tập hợp những người cùng sở thích để chia sẻ cái khoái riêng của họ. Điên mà đi chụp ảnh cái nhà quốc hội rồi ca ngợi nó là tuyệt tác của kiến trúc.
  Nó cũng như ta đi ăn cỗ, dù gia chủ có xếp mâm, ta cũng sẽ tự tìm cho mình một mâm có bạn nhậu hợp cạ, không hợp là mất hứng, xong trước về trước còn hơn.
  Ông nào thích chính trị, đi mà tìm mấy ông, chưa ngồi vào mâm đã tung hô loạn xị, chia phe tranh luận... thật phí rượu. Mà mục đích đi ăn cỗ là làm hài lòng gia chủ, sau nữa là triển khai cái thú ẩm thực bản thân, vậy thôi.
  Các tổ chức phi chính phủ, nội tên gọi, họ đã chẳng muốn dính dáng chi đến chính trị cho lạc mục đích.
  Xh công dân và xh dân sự đang song hành cùng phát triển.Cái nào phát triển hơn cái nào, lại là một đề tài khác, không bàn ở đây...

  bởi: BỐ Th...NHÔ(NPCN)
  04.02.2013 03:41
  Một năm khác lại đến.Xin gửi lời chúc đến T/S NGUYỄN HƯNG QUỐC một năm đầy sức khoẻ,may mắn,và trọn vẹn.Mong rằng ông sẽ vẫn kiên tâm,viết đều.Năm nay đề nghị T/S Quốc "đề thơ" trên đàn VOA,cho các "còm sĩ" thưởng thức.Hoặc là ông viết một baì về "thơ xuân" cho nó thi vị,cho bớt gió tanh mưa maú.Cám ơn!
  Trả lời

  bởi: Bạn Nhô từ: SANTA ANA.
  05.02.2013 12:13
  Hay là chúng ta đề nghị MR QUỐC làm thơ chúc Tết,dạng thơ mà chúng ta được nghe vào đêm giao thừa năm 1968(MT).Thơ vừa được đọc xong trên làn sóng radio,thì hàng vạn người chuẩn bị lên đường xum họp cùng tổ tiên,ông bà.
  Trả lời

  bởi: Bình sọ não từ: Hn
  04.02.2013 08:58
  @BTN
  BSN đã có comment trả lời Bố Nhô, rất tiếc VOA không post bài vì có vẻ lời lẽ đụng chạm "nghiêm trọng" đến một kẻ thứ3. BSN cảm nhận thấy thế.
  Thông cảm nhé, BSN cũng chỉ nhắc ông Quốc viết khách quan, cho bá tánh đỡ nghi ngờ kẻ viết vừa đá bóng, vừa thổi còi, thế thôi.
  Chào bạn già gân.
  Trả lời

  bởi: BỐ Th...NHÔ(NPCN)Hoàng kỳ
  05.02.2013 07:09
  Lập trường phản biện cuả người theo CS,hay ko theo CS nếu tử tế,tôn trọng lẫn nhau,cho dù bênh vực lý tưởng,CĐ mà mình tòng,cũng ko nên thoá mạ,bôi bẩn vô liêm sỉ đối phương là đủ,bạn ko cần thanh minh với BTN nhỏ nhoi naỳ.Bạn thấy ông Quốc cũng ko cho Post phản biện cuả BTN naỳ rất nhiều,có lẽ cũng vì tôi thẳng thừng quá.Bạn già xin nhắc lại cả DT chúng ta đang "phản biện" kịch liệt.Đây là con đường đưa đến DC mai hậu,DC kiểu naò thì chưa rõ,nhưng rất cần thiết.Chào ông!!!

  bởi: BỐ Th...NHÔ(NPCN)Hoàng kỳ
  04.02.2013 01:02
  Dưới bàn tay cuả ĐCS,thì ko có hội nào vuợt khỏi hệ thống quyền lực cuả họ.Một chế độ vốn đã mị dân,và mị dân là chiến thuật mang tính chính trị.Tất cả các hội được gọi là tổ chức dân sự ở VN,đều có con mắt cuả Đảng.Lấy ví dụ: bạn thử lập "hội nhậu" thử coi.Được! tha hồ nhậu,nhậu mà chưỉ bọn phản động nước ngoaì,chê bọn MỸ ko DC hơn chế độ ta như kiểu bà Doan,hoặc ca ngợi "môi hở răng run",16 vàng mã,4 tốt đen,nếu hứng khởi thì vưà sỉn vưà ca "Như có bác Hồ trong ngaỳ vui đại thắng" bảo đảm Nhà nước còn cấp bằng khen cho caí "hội nhậu" bát nháo,vô thưởng vô phạt kia.Ko chừng luật 2 còng 88,luật lật lọng 79,còn nghiêm minh ra lệnh:" naỳ để yên cho quần chúng ND nhậu ".Các "văn nô " cuả đảng không chừng còn "loa" trên báo đài,báo đảng,giật tít "HỘI NHẬU YÊU NƯỚC" ấy chứ lị!!! Còn chớ mà đòi "đôc lập",với sự cai trị cuả Đảng ta nhá! Hãy ngoan ngoãn như bầy cừu dưới bàn tay Đảng trị.Xã hội dân sự ở VN ko bao giờ có thể phát triển đúng nghiã cuả nó,và đó là quán tính chung cuả tất cả các CĐ độc taì.Tóm lại ko có xã hội dân sự ở VN.Tất cả những hội nở rộ kia cũng giống như kiểu "phát triển đô thị",phát triển vô tội vạ,cao ốc hoành tráng,khách sạn 5 sao,bảng hiệu bằng tiếng ngoại la liệt,về VN ai cũng tưởng ĐN ta giaù mạnh,thực chất những thứ ấy che dấu sau lưng một nền kinh tế "bèo dạt,mây trôi",là hàng triệu,triệu người vẫn sống trong những căn hộ "ổ chuột",bương chải sinh kế,lầm lũi trên con đường XHCN.Như vậy làm sao có một Xã hội Dân sự đúng nghiã cuả nó?

  Blog

  Đừng để ‘đồng nhất’ làm mất bản sắc

  Mới đây, truyền thông Việt Nam cho hay chính quyền Hà Nội muốn thực hiện sự 'đồng nhất' trên phố Thái Thịnh
  Thêm

  Tình hình còn chuyển động

  Các nhà quan sát trong và ngoài nước đang sôi nổi đánh giá ý nghĩa và kết quả của chuyến thăm VN của Tổng thống Obama
  Thêm

  Ẩn số lớn nhất trong chuyến đi VN của Obama bắt đầu được giải mã

  Giải đáp cho câu hỏi hỏi về mục đích lớn nhất trong chuyến đến Việt Nam của Tổng thống Obama bắt đầu hé lộ
  Thêm

  Báo động: Người Trung Quốc đã lập căn cứ sát nách Cửa Việt-Quảng Trị

  'Âm mưu của Bắc Kinh một khi chiến tranh Trung – Việt nổ ra là sẽ tìm cách chia cắt Việt Nam từ phía biển'
  Thêm
  Các bài viết khác

  Bạn đọc làm báo

  Giáo sư Zinoman và diễn văn của Tổng thống Obama

  Bài diễn văn của Tổng thống Obama hôm 25/4 tại Hà Nội đã làm rung động con tim của rất nhiều người Việt Nam
  Thêm

  Khát vọng bình an

  Con người sống trên đời, kẻ đẹp người xấu, kẻ giàu người nghèo...nhưng tất cả đều mưu cầu hạnh phúc, bình an...
  Thêm

  Tổng thống Obama và tương lai quan hệ Mỹ - Việt

  Để có những đột phá trong quan hệ Mỹ - Việt tùy thuộc vào Hà Nội và chính người dân Việt nếu họ muốn làm nên lịch sử
  Thêm

  TT Obama không đánh đổi dỡ bỏ hoàn toàn cấm vận vũ khí lấy đàn áp nhân quyền ở VN

  Trước hết cần khẳng định rằng mục tiêu chính của Mỹ trong việc thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam là dân chủ hóa Việt Nam
  Thêm
  Các bài viết khác