Chủ nhật, 29/05/2016
Xem

  Blog / Nguyễn Hưng Quốc

  Xã hội dân sự như một phạm trù nhận thức

  x
  Trong bài tiểu luận “Civil Society as Idea and Civil Society as Process: The Case of Ghana” (1), Lindsay Whitfield nhấn mạnh: Xã hội dân sự không phải là một thực thể thống nhất với một cấu trúc rõ ràng và cố định, do đó, không thể là một đối tượng cho các nghiên cứu có tính chất thực nghiệm. Ngược lại, nó chỉ là một ý tưởng và là một tiến trình. Với tư cách một ý tưởng, xã hội dân sự là một nỗ lực tìm kiếm một biểu tượng thống nhất cho một thực tại vốn không thống nhất trong khi với tư cách một tiến trình, nó lại là những sự tương tác vô cùng phức tạp của các cấu trúc xã hội, các vấn đề chính trị, các mạng lưới nhân sự vốn có gốc rễ sâu xa trong lịch sử cộng với các quan hệ chằng chịt ở tầm quốc tế trong hiện tại.
   
  Với tư cách một tiến trình, xã hội dân sự là một hiện tượng khá mới, nhưng với tư cách một ý tưởng, nó lại có một lịch sử rất dài, bắt nguồn từ những suy nghĩ về chính trị của Plato (424/423 BC - 348/347 BC) và Aristotle (384 BC - 322 BC) thời cổ đại Hy Lạp khi hai ông muốn tìm kiếm những hình thức tổ chức xã hội như những hiệp hội của các công dân tự do và trưởng thành nhằm phân biệt với trạng thái tự nhiên của đời sống hoang dã và mọi rợ (barbarism). Có điều, với hai ông, cũng như những người chịu ảnh hưởng của hai ông trong nhiều thế kỷ sau đó, cái gọi là xã hội dân sự ấy bao trùm cả nhà nước, gắn chặt với nhà nước: Với Plato, một cách lý tưởng, đó là nơi kết hợp giữa cái chân, cái thiện và cái mỹ với kiến thức, quyền lực và nhà nước; đó là một cộng đồng đạo đức kết hợp nhiều người thuộc nhiều thành phần và với những kỹ năng khác nhau, được lãnh đạo bởi một vị vua hiền triết (philosopher-king); với Aristotle, đó là một cộng đồng chính trị (politike koinonia) quy tập các công dân dưới một hệ thống luật pháp chung và nhắm đến những cái thiện chung, làm cho cuộc sống trở thành tốt đẹp (“good life”; trong khi gia đình và làng xã chỉ dừng lại ở mục tiêu căn bản là tồn tại, “a mere life”).
   
  Các nhà tư tưởng thời trung cổ thu hẹp cái được Plato và Aristotle gọi là “thiện” hay “tốt” (good) vào phạm trù tôn giáo. Với Augustine (354-430), những luật lệ nhằm bảo đảm cái tốt trong xã hội không được đặt trên nền tảng lý trí mà trên thần quyền: một xã hội dân sự văn minh, do đó, phải là một “thành phố của Thượng đế” (the city of God). Kết hợp tư tưởng của Aristotle và giáo lý của Thiên Chúa giáo, Thomas Aquinas (1225-1274) phục hồi lại giá trị của lý trí như là nền tảng để phân biệt cái tốt nhưng ông vẫn cho xã hội dân sự cần phải lệ thuộc vào giáo hội.
   
  Nói một cách tóm tắt, suốt cả thời cổ đại lẫn thời trung cổ, cái gọi là xã hội dân sự (civil society) được hiểu như một xã hội văn minh (civilized society) nói chung: Đó là một sự đối lập với trạng thái tự nhiên nhưng lại chưa chưa thoát ly khỏi nhà nước và giáo hội. Nó khác rất xa cách hiểu của chúng ta bây giờ.
   
  Cách hiểu của chúng ta hiện nay về xã hội dân sự chủ yếu xuất phát từ các phát kiến của các nhà tư tưởng thời Phục Hưng. Thomas Hobbes (1588-1679) và John Locke (1632-1704) đều cho, thứ nhất, giống quan niệm của Aristotle ngày trước, xã hội dân sự đồng nghĩa với khái niệm văn minh, ở đó mọi công dân sống với nhau một cách hài hòa trong một hệ thống pháp lý chung; thứ hai, khác với Aristotle, xã hội dân sự được hình thành không phải vì bản năng hòa đồng mà là kết quả của một thứ khế ước xã hội; và thứ ba, khác với Aristotle cũng như hầu hết các nhà tư tưởng thời cổ đại và trung đại, xã hội dân sự không còn đồng nhất với nhà nước: Với họ, nhà nước là cơ quan bảo vệ xã hội dân sự. Giữa hai người, Locke đi xa hơn Hobbes khi xem quyền lực của nhà nước có khi là một đe dọa đối với quyền tự do của xã hội dân sự, do đó, nó cần được giới hạn; và biện pháp giới hạn tốt nhất là phân quyền: trước hết là tách thần quyền ra khỏi thế quyền; và trong thế quyền, tách lập pháp ra khỏi hành pháp, tách bộ phận làm luật ra khỏi bộ phận thi hành luật.
   
  Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831) là người đi xa nhất trong việc xác lập vị trí độc lập của xã hội dân sự khi ông phân biệt gia đình, xã hội dân sự và nhà nước như ba lãnh vực thuộc ba giai đoạn khác nhau trong quá trình phát triển biện chứng của lịch sử. Gia đình là giai đoạn tự nhiên, có khuynh hướng xóa bỏ các khác biệt giữa các thành viên vì nó được cấu trúc trên tình yêu, lòng vị tha và sự quan tâm đến số phận chung; trong trường hợp có mâu thuẫn, các thành viên dễ dàng hy sinh lợi ích của bản thân cho gia đình. Xã hội dân sự được xem là một phản đề của gia đình: Nếu yếu tính của gia đình là sự đồng nhất và thống nhất, yếu tính của xã hội dân sự là sự đa dạng và dị biệt; nếu gia đình dựa trên sự nhường nhịn, xã hội dân sự dựa trên tinh thần cạnh tranh; nếu gia đình nhắm đến một lợi ích chung, trong xã hội dân sự, mỗi người theo đuổi một mục tiêu riêng; nếu gia đình có chức năng đoàn kết, dù là đoàn kết rất hẹp dựa trên quan hệ huyết thống, xã hội dân sự lại có chức năng phân hóa. Nhà nước xuất hiện như một hợp đề, giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát triển của lịch sử nhân loại, nhằm hòa giải và hóa giải hai mâu thuẫn trên.
   
  Như vậy, trong cách nhìn của Hegel, xã hội dân sự nằm giữa gia đình và nhà nước. Nếu loại trừ gia đình vì đó chỉ là một không gian riêng tư; trong không gian công cộng, theo Hegel, xã hội dân sự là toàn bộ xã hội trừ nhà nước. Chỉ trừ nhà nước. Nhưng như vậy, cũng có nghĩa là, theo Hegel, xã hội dân sự bao gồm cả các hoạt động kinh tế.
   
  Karl Marx (1818-1883) tiếp thu cách nhìn của Hegel xem xã hội dân sự bao gồm cả lãnh vực kinh tế, thuộc lãnh vực quan hệ kinh tế; tuy nhiên, từ góc độ kinh tế ấy, cộng với quan điểm giai cấp vốn là sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong toàn bộ hệ thống tư tưởng của ông, ông lại phủ nhận cách lý giải của Hegel. Thứ nhất, ông cho nhà nước không phải là giai đoạn phát triển cao nhất của lịch sử và nó cũng không nhắm tới mục đích hòa giải hay hóa giải các mâu thuẫn trong xã hội: Thực chất, nó chỉ là công cụ của giai cấp cầm quyền nhằm đàn áp và loại trừ các giai cấp khác. Thứ hai, cái Hegel gọi là xã hội dân sự thực chất chỉ là xã hội của giai cấp trưởng giả trong đó người này xem người kia chỉ như những phương tiện nhằm đạt đến cứu cánh riêng của mình. Trước, giai cấp trưởng giả dùng xã hội dân sự để chống lại chế độ phong kiến; sau, lại sử dụng nó để bóc lột giai cấp vô sản. Như vậy, theo Marx, cả nhà nước lẫn xã hội dân sự đều có tính giai cấp và đều cần phải loại bỏ (2).
   
  Các đệ tử của Marx, sau khi lên nắm chính quyền, không những không loại bỏ nhà nước mà còn tìm mọi cách để củng cố quyền lực tuyệt đối của nhà nước. Một trong những cách đó là triệt tiêu vai trò của xã hội dân sự. Người ta không những triệt tiêu xã hội dân sự với tư cách một tiến trình mà còn triệt tiêu nó với cả tư cách một ý tưởng: Xã hội dân sự trở thành một đề tài cấm kỵ (3).
   
  Mà lạ. Ngay ở Tây phương, suốt khoảng nửa thế kỷ, đề tài xã hội dân sự cũng bị bỏ quên. Các lý thuyết gia, ngay cả khi bàn đến dân chủ và tiến trình dân chủ hóa, thường chỉ tập trung vào vấn đề phân quyền và nhân quyền chứ hiếm khi đề cập đến ý niệm xã hội dân sự (4). Ý niệm này chỉ được phục sinh từ khoảng cuối thập niên 1970, thoạt đầu, ở châu Mỹ La Tinh và đặc biệt, ở Đông Âu, sau đó, phát triển mạnh mẽ trên khắp thế giới vào cuối thế kỷ 20 (5).
   
  Tại sao?
   
  Theo Frederik Powell, nếu trước đây, từ Cách mạng Pháp năm 1789 đến ngày bức tường Berlin bị sụp đổ vào năm 1989, sinh hoạt chính trị thế giới bị thống trị bởi chủ nghĩa hiện đại, chủ nghĩa thế quyền và chủ nghĩa xã hội, thì hiện nay, nó lại bị chi phối bởi ý niệm xã hội dân sự, biểu tượng của một bước phát triển mới của dân chủ, như một thứ chính trị của hiện tại (the politics of the present), gắn liền với chủ nghĩa hậu hiện đại, nơi những niềm tin vào các đại tự sự (grand narratives) đã bị sụp đổ (6).  
   
  Gyorgy Jenei và Éva Kuti gắn liền sự phục sinh của xã hội dân sự với làn sóng dân chủ lần thứ ba vào thập niên 1970, lúc quan niệm về dân chủ có sự chuyển hướng quan trọng: thay vì nhấn mạnh vào kiểu dân chủ đại biểu (representative democracy), người ta chú ý nhiều hơn đến kiểu dân chủ tham dự (participatory democracy) (7).
   
  Mary Kaldor giải thích bằng một lý do chính: Toàn cầu hóa. Chính xu hướng toàn cầu hóa đã làm phát sinh một thứ chính trị phi đảng phái (non-party politics), như những phong trào xã hội mới làm thay đổi hẳn cả tư duy lẫn sinh hoạt của mọi người (8). Karel B. Muller giải thích một cách chi tiết hơn, bằng bốn lý do chính: Một, nó nảy sinh từ cuộc đấu tranh chống lại chế độ cộng sản toàn trị ở các quốc gia Đông Âu. Hai, nó hình thành từ nhu cầu xây dựng dân chủ tại các quốc gia này sau khi chủ nghĩa cộng sản đã sụp đổ. Ba, nó trở thành một nhu cầu khẩn thiết khi các chế độ hậu-cộng sản bị khủng hoảng. Và cuối cùng, nó là một phản ứng trước những thay đổi lớn lao và nhanh chóng do làn sóng toàn cầu hóa mang lại (9).
   
  Vahid Amani Zoeram, Jayum Anak Jawan và Lee Yok Fee bổ sung thêm một lý do khác: sự phát triển của các phong trào xã hội liên quan đến nữ quyền hoặc môi trường cũng góp phần làm nảy nở và lan tỏa ý niệm xã hội dân sự (10).
   
  Càng phát triển và càng được sử dụng rộng rãi, nội dung khái niệm xã hội dân sự càng trở nên mơ hồ và hàm hồ. Hàm hồ đến độ bất định: Nó có thể được dùng để chỉ vô số hiện tượng khác nhau, thậm chí mâu thuẫn với nhau khiến một số nhà nghiên cứu phải lên tiếng báo động là nó đang mất dần ý nghĩa (11). Tuy nhiên, Lee Hock Guan nhấn mạnh: tất cả những mâu thuẫn ấy chỉ làm cho khái niệm xã hội dân sự càng thêm quyến rũ đối với giới nghiên cứu cũng như các nhà hoạt động xã hội (12). Mà nghĩ cho cùng, đó chỉ là điều bình thường: Bất cứ khái niệm phổ biến nào cũng dẫn đến tình trạng tương tự.
   
  Lee Hock Guan tìm ra trong mớ bòng bong những ý kiến khác nhau trong diễn ngôn về khái niệm xã hội dân sự hai nhóm chính: một nhóm có quan điểm xung đột (conflict view) xuất phát từ Đông Âu và một nhóm được mệnh danh là “vốn xã hội” (social capital) chủ yếu xuất phát từ Mỹ.
   
  Các lý thuyết gia theo quan điểm xung đột là những người, trong thập niên 1970, sống dưới chế độ cộng sản toàn trị, chủ yếu ở Ba Lan, Hungary và Tiệp Khắc, nơi không có một tổ chức dân sự tự trị nào được phép hoạt động. Cũng như mọi trí thức trong hoàn cảnh tương tự, họ chỉ có thể đọc Karl Marx, và từ Karl Marx, đọc thêm Hegel. Ở Hegel, họ học được tầm quan trọng của xã hội dân sự, như một trung gian giữa gia đình và nhà nước, nơi mọi cá nhân có thể tự do tập hợp lại với nhau để theo đuổi các nhu cầu và sở thích riêng. Họ cũng học được, từ Hegel, vai trò của nhà nước như một cơ quan điều hợp các xã hội dân sự; và với chức năng ấy, nhà nước trở thành đại diện cho các lợi ích phổ quát và ý chí chung của toàn dân. Từ những bài học từ Hegel cũng như từ kinh nghiệm trực tiếp dưới một chế độ toàn trị, họ phát hiện ra xã hội dân sự có thể đóng vai trò như một giải pháp thứ ba dẫn nước họ đến dân chủ ngoài hai giải pháp quen thuộc trong lịch sử và đã được nhiều người đề cập: Một giải pháp từ trên xuống với những cải cách của giới lãnh đạo và một giải pháp từ dưới lên với những cuộc nổi loạn của dân chúng. Chính những ý tưởng ấy làm cho người ta càng căm ghét chế độ toàn trị; và càng căm ghét chế độ toàn trị, người ta càng đề cao xã hội dân sự, xem xã hội dân sự không phải như một hình thức độc lập mà còn, hơn nữa, một sự đối lập với nhà nước. Nói theo ngôn ngữ của Václav Havel, nó là một thứ “quyền lực của những kẻ không có quyền lực” (power of the powerless) (13). Cuối cùng, chính ý niệm về xã hội dân sự ấy đã gợi hứng cho các trí thức Tiệp Khắc thành lập nhóm “Hiến chương 77” vào năm 1977 và mấy năm sau, các công nhân Ba Lan thành lập Công đoàn Đoàn Kết (Solidarity) dẫn đến sự phá sản của toàn bộ chế độ toàn trị ở Đông Âu vào cuối thập niên 1980 và đầu thập niên 1990.
   
  Quan điểm “vốn xã hội” nảy sinh từ lý thuyết của Alexis de Tocqueville (1805-1859), một học giả người Pháp, tác giả cuốn Democracy in America, được xuất bản lần đầu vào năm 1835. Trong cuốn ấy, de Tocqueville chia xã hội Mỹ ra làm ba lãnh vực: nhà nước, xã hội dân sự và xã hội chính trị. Cái gọi là xã hội chính trị ấy bao gồm hai hình thức chính: các tổ chức chính trị (chính quyền địa phương, các đảng phái và các hội đoàn công cộng) và các tổ chức dân sự (bao gồm các tổ chức được hình thành trên cơ sở tự nguyện như nhà thờ, trường học và các hội đoàn chuyên môn). Theo de Tocqueville, các tổ chức dân sự có chức năng làm mới ý tưởng và cảm xúc của dân chúng, góp phần nâng cao nhận thức của dân chúng, từ đó, trở thành một nền tảng tốt cho các tổ chức chính trị. Robert D. Putnam (sinh năm 1941) đẩy mạnh việc nghiên cứu xã hội dân sự theo hướng được de Tocqueville đề xuất: Ông cũng tập trung vào các tổ chức dân sự, nơi, theo ông, vốn xã hội được nảy nở và phát triển; và đến lượt nó, các vốn xã hội này lại trở thành nền tảng vững chắc cho dân chủ bằng cách nuôi dưỡng và củng cố các mạng lưới xã hội, sự tin cậy cũng như thói quen đối thoại và hợp tác giữa các công dân, những yếu tố chính của văn hóa dân sự (civic culture). Putnam cho một nền dân chủ lành mạnh chỉ có thể được xây dựng trên một nền văn hóa dân sự kiểu như thế.
   
  Mặc dù khác nhau như vậy, hai quan điểm xung đột và vốn xã hội bổ sung cho nhau hơn là loại trừ nhau. Dưới chế độ toàn trị ở Đông Âu, xã hội dân sự được xem như một hình thức phản kháng và đối lập để được dân chủ hóa. Nhưng khi chế độ toàn trị đã sụp đổ, nó lại biến thành một cái vốn xã hội để thiết lập và củng cố những nền dân chủ còn non trẻ và yếu ớt của họ.
   
  (Đây là bài thứ hai trong loạt bài về “Xã hội dân sự”. Kỳ tới: “Xã hội dân sự như một khu vực thứ ba”)
   
  ***
  Chú thích:
   
  1. Đăng trên Oxford Develoment Studies số 31 năm 2003, http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/1360081032000111751#preview
  2. Trong phần trình bày lịch sử phát triển của ý niệm xã hội dân sự ở trên, tôi sử dụng nhiều tài liệu, trong đó, quan trọng nhất là cuốn Civil Society: The Critical History of an Idea của John Ehrenberg do New York University Press xuất bản tại New York năm 1999; cuốn Civil Society của Michael Edwards (ấn bản lần thứ 2) do Polity xuất bản tại Cambridge năm 2010; và một phần trong cuốn A Civil Republic, Beyond Capitalism and Nationalism của Severyn T. Bruyn do Kumarian xuất bản tại Bloomfield (Mỹ) năm 2005 (tr. 17-66).
  3. O.I. Shkaratan & E.N. Gurenko, “From Statocracy to Evolution of Civil Society”, Soviet Sociology số 30 (1991), tr. 68-87.
  4. http://share.pdfonline.com/a5c891492b114e76809ac127b7552d5b/berglund_civil_society_in_india_oct_2009.htm
  5. Marlies Glasius, David Lewis, Hakan Seckinelgin (2004), Exploring Civil Society: Political and Cultural Contexts, London: Routledge, tr. 170.
  6. Frederik Powell (2007), The Politics of Civil Society: Neoliberalism or Social Left?, Bristol: The Policy Press, tr. 1-25.
  7. Gyorgy Jenei & Éva Kuti, “The Third Sector and Civil Society” in trong cuốn The Third Sector in Europe: Prospects and Challenges do Stephen Osborne biên tập, Routledge xuất bản tại Hoboken, tr. 11.
  8. Marlies Glasius, David Lewis, Hakan Seckinelgin (2004), sđd, tr. 168.
  9. Karel B. Muller, “The Civil Society-State Relationship in Contemporary Discourse: A Complementary Account from Giddens’ Perspective” đăng trên tờ The British Journal of Politics & International Relations số 8 ra tháng 5 năm 2006.
  10. Vahid Amani Zoeram, Jayum Anak Jawan và Lee Yok Fee, “The Epistemology of the Concept of Civil Society in the West and Iranian Interpretations” đăng trên Canadian Social Science số 6 năm 2010.
  11. Krishna Kumar (1993), “Civil Society: An Inquiry into the Usefulness of an Historical Term”, British Journal of Sociology, số 44, 1993, tr. 375-395.
  12. Lee Hock Guan (2004), Civil Society in Southeast Asia, Singapore: Institute of Southeast Asia Studies, tr. 2.
  13. Có thể xem toàn văn bài tiểu luận này bằng tiếng Anh trên http://www.vaclavhavel.cz/showtrans.php?cat=clanky&val=72_aj_clanky.html&typ=HTML. Bản dịch tiếng Việt của Khải Minh trên http://www.talawas.org/talaDB/showFile.php?res=6321&rb=08
  * Blog của Tiến sĩ Nguyễn Hưng Quốc là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của Ðài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của Chính phủ Hoa Kỳ.

  Nguyễn Hưng Quốc

  Nhà phê bình văn học, nguyên chủ bút tạp chí Việt (1998-2001) và đồng chủ bút tờ báo mạng Tiền Vệ (http://tienve.org). Hiện là chủ nhiệm Ban Việt Học tại trường Đại Học Victoria, Úc. Đã xuất bản trên mười cuốn sách về văn học Việt Nam.
  Diễn đàn này đã đóng.
  Trình bày ý kiến
  Ý kiến
       
  bởi: Chị Ba
  18.01.2013 04:23
  Cộng sản không sợ bất cứ cái gì, họ chỉ sợ dân chủ.

  bởi: LeHang từ: Germany
  18.01.2013 02:18
  Nói tóm tắt lại: Xã hội dân sự là một không gian hoàn toàn tự do trước đất nước, những vấn đề xẩy ra hay là tồn tọng trong xã hội dân sự sẽ được các tổ chức, liên minh, đoàn thể tự nhận lấy và cải thiện nó rồi trả lại cho chốn công cộng.

  Trên thực tế là hiện tượng xã hội dân sự đã xẩy ra ở Tây phương (và ngay cả tại VNCH), điển hình là phong trào Hippie, biểu tình chống chính phủ cuối thập niên 60 của thế kỷ 20, hoặc là phong trào XANH tại Tây Âu vào cuối thập niên 70 của Thế kỷ 20. Nhưng hầu hết là không ai nghĩ đến đó là một khái niệm xã hội dân sự.

  Khái niệm xã hội dân sự đó xẩy ra tại Đông và Tây Âu, nhưng dưới hình thức khác nhau. Tại Tây Đức (hoặc là Pháp) những người chủ trương cho khái niệm xã hội dân sự muốn đem tiếng nói của họ để cùng giải quyết những vấn đề trong xã hội như: Môi Sinh; Môi trường sống; Nguy hiểm của nhà máy điện nguyên tử, đã liên kết thành lập Đảng Grünen (Đảng Xanh) rồi phối hợp với các tổ chức khác ở Tây Phương để thành lập Tổ chức Greenpeace.

  Tại Đông Âu vì dưới môi trường và điều kiện khác do đó sự hình thành xã hội dân sự cũng khác với sự hình thành xã hội dân sự của Tây Âu. Nhưng cả hai bên đều cùng chung một khái niệm xã hội dân sư, chỉ khác nhau là sự bắt đầu: Tại Tây Âu nền Dân chủ mở đường lót lối cho xã hội dân sự; Tại Đông Âu xã hội dân sự là nền tảng để lấy lại nền Dân chủ.

  Triết học Tây phương của Platon, Tocqueville, Aristotele, Locke, Hobbes đã du nhập vào Miền Nam Việt Nam vào đầu thập niên 60, thế kỷ 20. Đối với giới sư phạm trí thức Miền Nam Việt Nam lúc đó thì Triết học đó thích hợp với hoàn cảnh của VNCH là chuyển thể Quốc gia từ Phong kiến sang Dân chủ, khái niệm tôi tớ của thời Phong kiến được chuyển qua khái niệm Công Dân.

  Song song với Platon, Tocqueville, Locke, Hobbes cũng có Hegel và Karl Marx, nhưng tại sao VNCH không cho Triết học của Hegel và Karl Marx du nhập vào VNCH?

  Bởi vì Engel chủ trương thuyết Nhân Dân, một trục thẳng đứng giửa trên với dưới, một ReCopy của thể chế Phong kiến, từ đó luôn tạo ra những xung đột khi Nhân Dân có nhiều quyền hành hơn là một Công Dân trên một trục ngang với Quốc Gia. Karl Marx thì chủ trương: Dân No Ấm thì xã hội mới an bình. Nhưng ngoài cái No Ấm thì con người còn có những cái mong muốn khác cần phải thực hành để không tự phải thụt lùi trong xã hội.

  Rất nhiều thanh niên VNCH tin vào Karl Marx, muốn này nọ rồi lao vào thuyết Karl Marx, tự xưng là Nhân Dân chứ không phải là Công Dân, rồi vào bưng biền kháng chiến chống lại Công Dân VNCH.

  Nay các chú, các cô ấy cũng đứng trên danh nghĩa Toà án nhân dân để bắt bớ, tống giam những người Việt muốn làm Công Dân Nước Việt, dù rằng Dân Tộc Việt đã ném Hegel và Karl Marx vào thùng rác.
  Trả lời

  bởi: Hoa Hạ
  18.01.2013 05:33
  Tại sao ông Quốc mãi bên Úc và LeHang ở Đức lại có thể hòa chung bản nhạc hay thế nhỉ.
  Trả lời

  bởi: lamson từ: U.S
  21.01.2013 12:16
  Tu tuong de.p thi co cu`ng chung voi nhau tren nhu*~ng cung ba^.c, phai khong?

  bởi: vô danh
  17.01.2013 16:31
  Xã hội dân sự là cấu thành tổng thể những quan hệ giữa người với người , trong khái niệm được gọi là " xã hội sinh tồn có tổ chức " . Tuy thế khác với tổ chức hoang dã kiểu " bầy đàn "... con người tự cấu thành những " chuẩn mực quan hệ tổng thế" , những công cụ duy trì quan hệ đó ... đáp ứng các nhu cầu sống còn ( và để nó ... không trở nên một sự lãng phí dư thừa ) . Nhưng đó là thể chế thật sự dân chủ ( quyền bình đẳng cho tất cả mọi người ) . Ngược lại , nếu chỉ phục vụ lợi ích cho một ít người ... thì chỉ là phục vụ " lợi ích tư hữu " và tất nhiên " không mang ý nghĩa xã hội "!

  bởi: Bình sọ não@Ông Quốc từ: Hn
  17.01.2013 15:34


  @Ông Quốc. Trình bày rối quá.BSN mạn phép viết lại cho dễ hiểu đoạn mở đầu,không biết có sai đề không.
  ..... Trong bài tiểu luận “Civil Society as Idea and Civil Society as Process: The Case of Ghana” (1), Lindsay Whitfield nhấn mạnh: Xã hội dân sự không phải là một thực thể thống nhất với một cấu trúc minh định. Nó không thể là một đối tượng để nghiên cứu mang tính thực nghiệm. Nó là một ý tưởng , một tiến trình .
  Nếu là một ý tưởng, xã hội dân sự là nỗ lực tìm kiếm một biểu tượng thống nhất, cho một thực tại vốn không thống nhất.
  Nếu là một tiến trình, nó là những tương tác phức tạp của các cấu trúc xã hội, các vấn đề chính trị, các mạng lưới nhân sự đã có gốc rễ sâu trong lịch sử, cùng các mối quan hệ đan xen, ở tầm quốc tế hiện tại.
  ....Góp ý để ai đọc cũng hiểu được.Lượng (chữ) giảm mà chất(ý) không đổi. BSN vừa đọc đã thấy nản, vì ù cái sọ!
  Trả lời

  bởi: Hoàng Thi
  21.01.2013 18:17
  Nếu nói nội dung bài viết “Xã hội dân sự như một phạm trù nhận thức” của ông Quốc rối quá, làm cho Bình sọ não ù cả cái sọ, thì ý kiến của BSN cũng rối mù cả lên, đọc hoa cả 2 con mắt. Thà nói toạc mõ heo ra rằng lý tưởng của CNXH là: “dân chủ tập trung, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, nhân dân làm chủ” không hấp thụ được với xã hội dân sự với nhiều ý tưởng tự do tư tưởng thành một tư tưởng lớn, mà còn lý sự chi cho thêm vòng vo tam quốc.


  bởi: NT từ: USA
  17.01.2013 13:54
  Anh Quốc mến

  Vậy làm sao tỗng hợp Văn Hóa Á Châu và những gì anh đang đề cập vào xã hội dân sự tại Việt Nam? Thí dụ như Khổng Học.
  Trả lời

  bởi: Hoàng Thi
  21.01.2013 17:03
  Đã nói luật tiến hóa của nhân loại, cái gì văn minh tiến bộ giúp xã hội phát triển thì ta nên học, nên gìn giữ. Còn cái gì đi ngược lại với sự tiến hóa của xã hội loài người, cản trở bước phát triển xã hội thì ta nên loại bỏ hoặc cho vào dĩ vãng, dù đó là nền tổng hợp văn hóa Á Châu, kể cả Khổng học.

  Chính vì cố bám các nền văn hóa lạc hậu, hũ bại mà làm cho một số nước Châu Á trong đó có cả VN tụt hậu cả hàng trăm năm. Cuối cùng vinh vào cái cớ bị chiến tranh tàn phá, hoặc TB phương Tây bọc lột.


  bởi: Long từ: USA
  17.01.2013 09:08
  Xã hội dân sự như một phạm trù nhận thức

  Nhiều nhận thức tích tụ lại thành kiến thức. Những năm 80s ở VN ông Nguyễn Khắc Viện một trí thức XHCN đã bắt chước phương tây nêu khẩu hiệu : "Kiến thức là sức mạnh ". Trong thời điểm đó, khẩu hiệu này rất được giới trí thức và văn nghệ sĩ hoan nghênh. Nhiều tờ báo và tạp chí ra đời để đề cao kiến thức. Như " Thể Thao Văn Hóa" "Kiến Thức Ngày Nay" "Tuổi Trẻ Chủ Nhật" v.v....Nhưng kết quả ra sao, gần 30 năm sau? Chắc ai cũng rõ.

  Đã gọi là xã hội, ngoài kiến thức còn có nhiều thứ khác. Như đạo đức, niềm tin, tình cảm, tình thương. Thực tế cho thấy, không ít người thành công vượt trội mà kiến thức của họ rất trung bình. Nhưng họ có nghị lực, niềm tin và xúc cảm nổi bật. Nhiều người lên án xã hội VN hiện tại vô cảm. Họ không phàn nàn xã hội kém sự nhận thức. Chỉ vô cảm. Chính vì vô cảm làm cho xã hội ngưng trệ và tê liệt mặt văn minh văn hóa. Và cả lòng ái quốc.

  Xã hội VN hiện tại không thiếu kiến thức. Dư thừa nữa là khác. Nhưng tại sao? Theo tôi, kiến thức chỉ là một phần của sức mạnh. Ngay bản thân kiến thức, muốn trở nên sức mạnh cũng cần nhiều thứ phụ trợ. Kiến thức phải có chổ dùng. Kiến thức phải có môi trường tri thức lành mạnh. Phải được con người đồng thuận nêu cao và bảo vệ. Bằng không, nạn ăn cắp và trâng tráo trong phạm vi kiến thức sẽ hoành hành.

  Tôi sẽ nêu ý kiến tiếp nề nét đặc thù của VNCS hiện tại. Khác với các nước Đông Âu trước đây như thế nào. Trong phạm vi nhận thức và kiến thức.

  Imagination is more Important than knowledge. (Albert Einstein)

  http://www.saturdayeveningpost.com/2010/03/20/archives/post-perspective/imagination-important-knowledge.html

  Trả lời

  bởi: Vô danh
  19.01.2013 21:49
  Tôi thích bài viết của Long..trình bày mạch lạc,dễ hiểu.Ông Quốc viết rối quá.

  Blog

  Tôi sẽ nhớ Barack Obama!

  Mấy hôm nay Việt Nam chào đón Obama, vị tổng thống Mỹ thứ ba sang thăm một đất nước cựu thù
  Thêm

  Tổng thống Mỹ và chuyện bầu cử Quốc hội Việt Nam

  TT Obama không biết việc mình đến vào Chủ Nhật đã gây xao nhãng cho các cuộc biểu tình của dân Việt
  Thêm

  Vì sao Mỹ bất ngờ dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận vũ khí cho Việt Nam?

  Chỉ ít giờ đồng hồ sau khi đặt chân đến Hà Nội, Tổng thống Obama đã tuyên bố một quyết định gây chấn động
  Thêm

  Nghĩ về quan hệ giữa Mỹ và Việt Nam

  Nhắc đến chữ 'kẻ thù', xin lưu ý là với chính khách Mỹ, chỉ có những lợi ích quốc gia vĩnh viễn nhưng không có bạn hay kẻ thù vĩnh viễn
  Thêm
  Các bài viết khác

  Bạn đọc làm báo

  Tổng thống Obama và tương lai quan hệ Mỹ - Việt

  Để có những đột phá trong quan hệ Mỹ - Việt tùy thuộc vào Hà Nội và chính người dân Việt nếu họ muốn làm nên lịch sử
  Thêm

  TT Obama không đánh đổi dỡ bỏ hoàn toàn cấm vận vũ khí lấy đàn áp nhân quyền ở VN

  Trước hết cần khẳng định rằng mục tiêu chính của Mỹ trong việc thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam là dân chủ hóa Việt Nam
  Thêm

  Cá chết và nước mắm ở Mỹ

  Hơn một tháng qua vấn đề cá chết ở nhiều nơi tại Việt Nam đã gây lo lắng cho người tiêu dùng thủy sản
  Thêm

  Mục đích và ý nghĩa chuyến thăm VN của Tổng thống Obama

  Vậy chuyến thăm Việt Nam lần này của Tổng Thống Hoa kỳ Barack Obama có mục đích và ý nghĩa gì
  Thêm
  Các bài viết khác