Thứ hai, 20/10/2014
Xem

Blog / Nguyễn Hưng Quốc

Viết lời phê hay nghệ thuật phản hồi trong lớp

x
Trong bài “Nghĩ về một bài luận văn bị điểm 0” vừa rồi, tôi có nhận xét về lời phê của giáo viên đối với bài luận văn bị xem là tục tĩu của một em học sinh lớp 12 trong nước: “Em cần xem lại đạo đức bản thân”. Tôi cho phê như vậy không những sai trong cách đánh giá mà còn sai cả về nguyên tắc sư phạm.

Nhưng nguyên tắc sư phạm trong việc viết lời phê như thế nào?

Dưới đây, tôi chỉ xin tập trung vào việc nhận xét và đánh giá của các thầy cô giáo trong các lớp ngôn ngữ. Một số nguyên tắc chung, tôi nghĩ, có thể ứng dụng cho việc dạy các môn khác.

Tôi gọi chung tất cả các nhận xét và đánh giá của thầy cô giáo, bao gồm cả các lời phê trên các bài làm của học sinh, là “phản hồi” (feedback).

1. Định nghĩa:

Phản hồi (feedback) bao gồm những nhận xét và đánh giá của giáo viên đối với các bài làm và bài tập của học sinh. Đó là một phần quan trọng trong nội dung giáo dục và là một trong những nhiệm vụ chính của giáo viên. Phản hồi có thể được chia thành hai loại chính:

Một, phản hồi tích cực nhằm khẳng định những cái đúng và sự tiến bộ của học sinh để biểu dương hoặc khuyến khích. Hai, phản hồi tiêu cực (negative feedback) hoặc còn gọi là sửa lỗi (error corrective feedback) nhằm chỉ ra những lỗi sai và sửa các lỗi sai ấy. Hai loại phản hồi ấy có thể được thực hiện theo nhiều mức độ khác nhau. Một, một cách nhẹ nhàng, bằng cách gật đầu hay cười khi học sinh nói đúng hoặc nói hay; lắc đầu nhẹ khi họ sai hoặc làm điều gì không phải; nhắc lại chữ mà học sinh phát âm sai nhưng không cần giải thích (recast). Hai, một cách chi tiết hoặc bằng lời nói (khi khen hay sửa lỗi của học sinh) hoặc bằng văn viết (sau mỗi bài làm, bài tập hay luận văn của học sinh).

2. Chức năng:

Dù dưới hình thức hay mức độ nào thì phản hồi, nói chung, cũng có năm chức năng chính là giúp học sinh:
 1. Nhận ra lỗi sai để sửa
 2. Nhận ra mặt yếu của họ để cố gắng khắc phục
 3. Nhận ra mặt mạnh của họ để tiếp tục phát huy
 4. Biết được họ đang ở đâu so với những mục tiêu được đề ra cho khoá học
 5. Nhận thức về những tiến bộ mà họ đã đạt được
Ý nghĩa của việc phản hồi trong các lớp ngôn ngữ khác hẳn các ngành học khác.

Thứ nhất, các lỗi của học sinh đều có tính chất cá nhân và do đó, chỉ có thể sửa hay khắc phục thông qua cá nhân. Ví dụ, trong giờ học toán, sau mỗi bài tập, giáo viên chỉ cần đưa ra bài đáp mẫu, từ đó, học sinh có thể hiểu ngay tức khắc là mình đúng hay sai; nếu sai, sai chỗ nào. Trong giờ ngôn ngữ, ngược lại, mỗi bài làm của học sinh, dù về một đề tài chung, vẫn có những chỗ sai khác nhau. Do đó, một đáp án mẫu do giáo viên đưa ra sẽ không có ý nghĩa gì nhiều. Giáo viên cần phải nhận xét từng bài. Mà không phải chỉ nhận xét suông.

Sau khi chỉ ra chỗ sai, giáo viên cần chỉ cả cách sửa các lỗi sai ấy.

Thứ hai, các lỗi sai của học sinh học ngôn ngữ thứ hai thường nhiều và để sửa hay khắc phục, cần rất nhiều thời gian. Do đó, giáo viên cần phải có cả một chiến lược phản hồi trong dài hạn. Ví dụ, trong một, hai học kỳ đầu tiên của lớp tiếng Việt dành cho người ngoại quốc, đừng quan tâm quá nhiều đến việc sửa cách phát âm các thanh điệu. Quan tâm, đã đành; nhưng đừng quan tâm quá mức. Phải xem các sai sót của họ là điều có thể chấp nhận được và sẽ giải quyết dần dần. Với học sinh Việt Nam ở hải ngoại cũng vậy, ở giai đoạn đầu, nên có thái độ khoan dung với việc bỏ dấu thanh điệu: Đó là một công việc cần nhiều thời gian, không thể giải quyết ngay tức khắc.

3. Phân loại:

Phản hồi có thể được chia thành hai loại chính:
 1. Phản hồi tích cực (positive feedback): Ghi nhận những thành quả mà học sinh đạt được, từ những thành quả nhỏ nhất như dùng một từ đúng đến những thành quả lớn như viết được một bài văn xuất sắc.
 2. Phản hồi tiêu cực hay còn gọi là sửa lỗi (corrective / negative feedback): Nhắc học sinh những lỗi họ mắc phải, từ những lỗi nhỏ nhất như cách phát âm, chính tả, cách dùng từ đến kiến thức và cách hành xử trong lớp.
Hai loại phản hồi trên có thể xuất hiện dưới hai hình thức chính: nói và viết.
 1. Phản hồi nói: Khi học sinh đang thực tập nói hoặc thảo luận trong lớp.
 2. Phản hồi viết: Khi chấm bài tập hoặc bài làm của học sinh.
4. Chiến lược phản hồi nói: Cũng bao gồm hai loại phản hồi chính nêu trên, tích cực và tiêu cực.
 1. Phản hồi tích cực. Khi học sinh nói đúng, giáo viên nên có phản hồi ngay tức khắc để, thứ nhất, học sinh ấy biết là mình đúng; thứ hai, các học sinh khác cũng biết như vậy là đúng; và thứ ba, để học sinh ấy thêm tự tin. Phản hồi tích cực có thể được tiến hành bằng ba cách chính, từ thấp đến cao:
  • Xác nhận: Gật đầu và cười khi học sinh nói đúng.
  • Khuyến khích: Ghi nhận sự tiến bộ hay cố gắng của học sinh. Ví dụ: “Em phát âm phụ âm ng được rồi đó! Em thử lại lần nữa xem sao? Đúng rồi, em phát âm chữ ‘nghi ngờ’ rất đúng. Chữ ‘nguyễn’ khó hơn một chút, em thử phát âm lại xem sao.”
  • Khen ngợi: “Em nói rất chính xác”; “Không ngờ em biết nhiều về Việt Nam đến vậy!”
    
 2. Phản hồi tiêu cực. Khi học sinh nói sai, tuỳ trường hợp, giáo viên nên sửa ngay hoặc chờ em nói xong.

  Có hai cách sửa chính:
  • Đưa ra câu trả lời đúng ngay (giving-answer strategies), bao gồm các hình thức:
  • Lặp lại chữ hay câu nói sai của học sinh để lưu ý là em sai. Ví dụ, học sinh: “Hôm qua, em đọc thư viện.” Giáo viên: “Em đọc thư viện?” Học sinh: “Xin lỗi. Hôm qua, em đọc sách ở thư viện.” Giáo viên (gật đầu): “Vâng, đọc sách ở thư viện.”
  • Sửa ngay những chữ các em nói sai. Ví dụ, học sinh: “Hôm qua, em đến nhà lúc 12 giờ khuya.” Giáo viên: “Về nhà.”
  • Giúp học sinh trả lời khi các em không biết hoặc biết nhưng không chắc chắn. Ví dụ, học sinh: “Tiếng Việt có nhiều phương ngữ: phương ngữ miền Bắc, phương ngữ....” Giáo viên: “miền Trung và miền Nam.”
  • Gợi ý cho học sinh tự tìm câu trả lời đúng (prompting-answer strategies): Giáo viên không đưa ra câu trả lời đúng ngay mà chỉ gợi ý để học sinh tự suy nghĩ và tìm kiếm. Cách này bao gồm hai hình thức chính:
  • Nêu lên đầu mối siêu ngôn ngữ (meta-linguistic cues): Giáo viên đưa ra một số thông tin chung quanh vấn đề hoặc một số nguyên tắc ngữ pháp để học sinh tự tìm câu trả lời. Ví dụ, học sinh: “Nhà em có một chó và hai mèo.” Giáo viên: “Sau số từ, cần có loại từ.” Học sinh: “Nhà em có một con chó và hai con mèo.”
  • Làm sáng tỏ câu hỏi: Khi học sinh đáp sai vì hiểu nhầm câu hỏi, giáo viên cần nhắc lại hoặc nói rõ hơn về câu hỏi. Giáo viên: “Hôm nay ngày mấy?” Học sinh: “Hôm nay Thứ hai.” Giáo viên: “Thầy/cô hỏi ngày chứ không phải thứ.” “Học sinh: “Hôm nay ngày 29.”
5. Chiến lược phản hồi viết: Khi chấm bài viết của học sinh, giáo viên cần làm ba điều:
 1. Phát hiện những điểm hay (ví dụ, một cách dùng từ xuất sắc, một cách cấu trúc câu độc đáo hoặc một cách nhập đề hay kết luận ấn tượng) và những điểm sai (trong chính tả, từ vựng, cú pháp hay kiến thức và lập luận).
 2. Giải thích và sửa những lỗi sai ấy.
 3. Đánh giá tổng quát về những mặt mạnh và mặt yếu của bài viết.
6. Nguyên tắc phản hồi
 1. Phản hồi càng sớm càng tốt. Nếu học sinh đang nói, nên sửa ngay lúc em đang nói hoặc khi em vừa nói xong. Nếu là bài viết thì nên chấm và trả lại bài viết với các phản hồi vào buổi học kế tiếp.
 2. Mọi phản hồi đều căn cứ trên những gì học sinh nói hoặc viết. Tuyệt đối không nhắm vào tính cách của học sinh. Ví dụ, viết “Nhận xét này rất tinh tế” thay vì “em là người rất tinh tế”, hoặc “em nên cố gắng viết chữ rõ và trình bày sạch sẽ hơn” thay vì “em cẩu thả lắm”; hoặc “tiếng Việt có sáu thanh chứ không phải năm thanh. Không dấu cũng là thanh - thường gọi là thanh ngang” thay vì “sao chuyện đơn giản vậy mà em cũng không biết?” v.v.
 3. Ý kiến phản hồi nên mang tính miêu tả một cách cụ thể. Nếu học sinh sai, sai như thế nào? Nếu hay, hay ra sao? Tránh viết quá chung chung.
 4. Luôn luôn bám sát vào những mục tiêu đã được đề ra để đánh giá và từ đó, phản hồi. Không đòi hỏi học sinh những gì nằm ngoài mục tiêu của bài làm hay bài học. Và cũng không cần vội sửa những lỗi sai quá phổ biến và gần như không thể tránh được ở những người mới học tiếng Việt (ví dụ phát âm chưa đúng các thanh điệu).
 5. Cần quân bình giữa phản hồi tích cực và tiêu cực. Không nên chỉ chê và sửa sai. Cần nêu lên những ưu điểm để tránh làm học sinh mất tự tin. Lời phản hồi tích cực nên đi trước lời phản hồi tiêu cực.
 6. Nhiều nhà giáo dục còn khuyên: không nên dùng bút đỏ để phê bài học sinh. Nó gợi cảm giác đe doạ. (Một số trường còn biến lời khuyên này thành một mệnh lệnh: Cấm dùng!)
 7. Cần khen ngợi học sinh. Nhưng nên vừa phải và thành thực. Tuyệt đối tránh ấn tượng là sáo rỗng hoặc giả dối.
 8. Mọi phản hồi đều có tính chất riêng tư, chỉ dành cho học sinh được nhận. Cho người khác xem hay không là quyền của học sinh ấy. Giáo viên không nên để học sinh đọc phần phản hồi về một học sinh khác, nhất là đối với các phản hồi có tính tiêu cực.
 9. Điều quan trọng nhất cần nhớ: Mục tiêu chính của phản hồi là giúp học sinh tiến bộ và duy trì động cơ học tập chứ không phải để họ chán nản, tuyệt vọng và mất tự tin.

  * Blog của Tiến sĩ Nguyễn Hưng Quốc là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của Ðài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của Chính phủ Hoa Kỳ.

Nguyễn Hưng Quốc

Nhà phê bình văn học, nguyên chủ bút tạp chí Việt (1998-2001) và đồng chủ bút tờ báo mạng Tiền Vệ (http://tienve.org). Hiện là chủ nhiệm Ban Việt Học tại trường Đại Học Victoria, Úc. Đã xuất bản trên mười cuốn sách về văn học Việt Nam.
Diễn đàn này đã đóng.
Trình bày ý kiến
Ý kiến
     
bởi: Chùa Bà Đanh
11.01.2013 16:53
Lời phê của giáo viên đối với bài luận văn bị xem là tục tĩu của một em học sinh lớp 12 trong nước: “Em cần xem lại đạo đức bản thân”. Lời phê như vậy không có gì là “ngu” hoặc “sai trong cách đánh giá mà còn sai cả về nguyên tắc sư phạm.” như ông Quốc nói trong bài trước và ở bài này. Chung quy ông Quốc cho như vậy vì ông Quốc không hiểu HAI CHỬ ĐẠO ĐỨC. Hay là cố chấp , không nhận lấy lỗi của mình ?

Như CBĐ đã nói trong bài trước của ông Quốc : Đạo đức không phải là tính cách hay nhân cách tự nhiên của một người, không phải cái mà được sinh ra là đã có, có từ trong bụng mẹ. Đạo đức là cái gì mà ta phải học , học từ môi trường học đường, học từ xã hội. Mỗi xã hội quan niệm đạo đức khác nhau. Điều này ở xã hội này hợp đạo đức nhưng qua xã hội khác thì lại không hợp. Cho nên câu phê trên không có gì là sai cả, mà chính đây là một negative feedback, đơn giản vì thầy giáo phê như vậy là muốn em trau dồi thêm đạo đức, nó giống như là muốn em trau dồi thêm toán hay thêm văn vậy thội.

Nếu ta phê : “em ngu quá”, hay “em dốt quá”. Cái đó là “sai trong cách đánh giá mà còn sai cả về nguyên tắc sư phạm.” như ông Quốc nói. Nhưng phê : “Em cần xem lại đạo đức bản thân”. Lời phê này hoàn toàn đúng . Nó cũng tựa như lời phê : ““Em cần xem lại em có hiếu thảo hay không”!

Chùa Bà Đanh
Trả lời

bởi: Vô danh
13.01.2013 12:41
Ở VN hơn nữa thế kỹ qua mọi người già trẻ lớn bé, kể cả cán bộ đảng viên, đều luôn học tập theo gương của Bác Hồ. Nếu nói :"em ngu quá" hoặc "em dốt quá" thì chúng ta nên xem lại đạo đức của Bác Hồ Chí Minh coi nó ra sao?
Trả lời

bởi: Ngoc từ: SG
13.01.2013 04:38
Bạn này hồi xưa trường cháy cô chết nên thiếu hiểu biết về sư phạm. Học lại thôi bạn ơi.
Trả lời

bởi: tam từ: saigon
13.01.2013 03:40
chuabadanh chac la qen nghe va noi nhung từ "em can xem lai dao-duc.."nen nghi la giao-vien noi vay khg co gi sai. đúng khg?

bởi: Trung từ: Canada
11.01.2013 12:55
Bài viết của GS Quốc rất có giá trị để các Thầy cô học tập nhưng tiếc thay là phần lớn các Thầy cô ở VN bây giờ dưới chế độ CS ...không còn có tinh thần , không còn có thì giờ để mà nghiên cứu học hỏi thêm ??? phải tính toán chuyện mở cour học thêm do đó cứ học sinh nào mà thấy có hiện tượng khang khác trái với xã hội bình thường thì cứ việc phê , cứ việc phang ...cho phải đạo làm thầy ! còn mong tìm cách để các em sửa đổi như nào cho hiệu quả thì " mất thì giờ " vì cái XHCN ở Việt Nam bây giờ nó đang băng hoại cấp nhà nước rồi ! có nói gì thì các em cũng chả tin

bởi: Bạn đọc Danlambao từ: danlambaovn.blogspot.com
11.01.2013 11:43
Đoàn tàu Hải quân Trung Quốc: Không mời mà đến?

Bản tin trên cho thấy đây là một chuyến “thăm hữu nghị” rất lạ lùng: Không hề có người mời và người đón! Điều này hoàn toàn trái ngược với những qui tắc ứng xử ngoại giao tối thiểu.

Hơn thế nữa, bản tin của TTXVN đã lờ tịt vai trò và vị thế của nước chủ nhà, chỉ buông một câu trời ơi đất hỡi rằng “...đã thực hiện chuyến thăm hữu nghị…”. Có lẽ nào không mời mà bọn họ tự đến ? Hoặc, đúng là không có ai mời, nhưng bọn họ vẫn muốn đến, và đã đến?

Trước đó, nhà cầm quyền VN và truyền thông Lề Đảng đã cố hết sức để ém nhẹm thông tin này. Tuy nhiên, việc 3 tàu chiến treo cờ Trung Quốc xuất hiện lù lù ở cảng Sài Gòn đã không thể che mắt nhân dân TP.

Cố tình che dấu nhân dân, lén lút mở đường cho giặc mang tàu chiến vào Sài Gòn, Bí thư Thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải đã 'lập công lớn' để dâng quan thầy Trung Quốc.

Trả lời

bởi: Bình sọ não từ: Hn
16.01.2013 10:37
Ở đời có quá nhiều kẻ không mời mà đến.
Nhà ông có việc,riềng mẻ mắm tôm thịt con cẩu,có ruồi bu không?
Có ông khách vô tình ghé qua,ông mời không?
Có vị khách cố tình ghé qua,ông mời "rơi" không?
Sao tầu Mỹ,tầu Nga,tầu Ấn,tầu Inđo,tầu Mianma trống rong cờ mở,báo chí đưa tin,rồi giao lưu ì xèo?
Sao tầu Tầu ghé qua,chẳng ma nào quan tâm?Tiếp nước,tiếp thực phẩm(có trả tiền) rồi biến!
Hiểu ngay: nó ghét mình.
Lấy một comment trời ơi đất hỡi ,chỉ cần hợp ý mình(có khi là của mình), rồi đưa lên VOA , nghe nó hài quá
3 Bành được một bài học về cái sự" Học ăn,học nói,học cả gói mang về".Các cụ vẫn dạy thế.Và Chính quyền Việt Nam gửi tín hiệu này đi khắp thế giới.Không sóng mà dậy sóng.

bởi: HaiLam từ: Can tho
11.01.2013 10:34
Tôi thích bài này.

bởi: hoan từ: ja pan fujisawa yo da
11.01.2013 08:36
cam on bai viet cua ong quoc

bởi: Nguyễn42 từ: Nam Cali
11.01.2013 07:47
Xin cám ơn tấm lòng của Giáo sư. Những trãi nghiệm quý báu như thế không phải bao giờ người giáo viên giáo sư đã và đang đứng lớp được đọc và được chỉ dạy rõ ràng như thế . Trong bối cảnh giáo dục hổn độn và mất định hướng như hiện nay, nhiều người Việt rất buồn lòng và lúng túng thì bài viết ngắn gọn này là viên ngọc quý giúp chúng tôi tự điều chỉnh những sai lầm hay hay nhũng lần đã lỡ nặng tay với học trò và chính con cái mình .
Kính chúc Giáo sư mạnh khỏe và luôn luôn tìm được sự bình an trong tâm hồn .Kính
Quê nhà

bởi: Bạn Nhô. từ: wesminster.
11.01.2013 03:54
Đoc qua 2 bài viết về:bài luận văn o điểm của ô Quốc. Ngẫm nghĩ lại thấy là NHÔ (hk) mới có lý làm sao khi Nhô nói rằng:Người ta không thể xây dựng được gì trên sự dối trá.Bây giờ xây dựng nhân cách cho 1 con người cũng o được,không lẽ cả xã hội đều dối trá cả sao ? Nhô hỉ ?Nhô đã nói là ĐÚNG.
Trả lời

bởi: Vô danh
12.01.2013 11:30
Không thể xây dựng trên sự dối trá. Sủa rất đúng , bây giờ đã có y chang. Hãy đến tp Hồ Chí Minh để biết rỏ hơn.

bởi: Bình sọ não từ: Hn
11.01.2013 00:59
Nhân nói về cái sự học,một trời kỉ niệm xưa lại xao xuyến.
BSN học ở một trường ven đô, Trường Xuân đỉnh.Trường tốt nhất thủ đô hồi đó.
Cô giáo chủ nhiệm dạy Văn.Cô là ái nữ vị chủ tịch đầu tiên của thủ đô.Điều này tôi chỉ biết khi cả bọn đến nhà cô chia tay khi ra trường.
Cô dạy văn,cô mới ra trường nên giảng văn còn chưa hấp dẫn .Bù lại cái sự dạy làm người thì ngay bây giờ,lũ trò của cô vẫn yêu thương nhau là một minh chứng.Học đến Truyện Kiều , cô lại nhờ cậy một thầy giáo người Nghệ An bình giảng,thầy Hiểu.thầy dạy hay đến độ, hết giờ mà lũ học trò cứ ngồi lì...
Khi Mỹ ném bom trận địa tên lửa, nơi con đường chúng tôi đi học qua,đêm đó cô thân chinh đưa chúng tôi về nhà.Cô trò vượt qua 2 km đường ruộng lỗ chỗ bom đạn,có cô chúng tôi yên lòng.Năm đó cô mới 22 tuổi,chưa lập gia đình.
Chúng tôi học Trung văn.Một buổi hội thoại,cô bạn ngồi cạnh bị tôi "nghịch ngầm,nhắc láo",thay vì hỏi "anh là ai?",cô bạn dõng dạc" ủa sư suẩy?",cả lớp bò lăn bò càng cười.Thầy giáo giận quá mắng : em không là em thì là ai? Hay là cậu BSN ? Cái vụ này nằm ngoài lí thuyết của thầy Quốc.Tôi bị đuổi ra ngoài.Hết giờ,thầy ra an ủi : em nhờ cô bạn giảng lại bài học vừa nãy.Thày hứa không méc cô chủ nhiệm.
Chúng tôi ra trường,kẻ vào đại học,kẻ vào lính.Lạ là ngần ấy con người,không một ai mất mát trong chiến tranh.Giờ vẫn đủ cả.
Cũng chẳng có ai làm quan to,lèng phèng cái chức trưởng phòng gì đó, có dăm ba đứa.Gặp nhau vẫn ỏm tỏi cãi nhau...
Rồi cô lại dạy con tôi ở một ngôi trường Pháp cổ giữa HN.Gặp cô, cả hai cha con đều chào: Cô ạ!
Năm ấy, cả lớp 10C cũ chúng tôi đón cô đến dự tiệc mừng nhà mới.Tóc cô đã bạc nhiều.Lũ cháu BSN chắp tay : Cháu chào bà ạ!
Có vài đứa bạn, giờ đang định cư ở Đức,Canada ,ông ĐNK khoe đang dạy mấy con " chíp" ở một công ty điện tử gì đó ở Toronto.Hắn khôn lõi đời.Về Việt Nam năm xưa, hắn góp ý thằng bạn dốt :Thay vì số tiền dành dụm cho con sang ăn học bên này,hãy cho nó học trong nước( rẻ chán),số tiền còn lại nên đầu tư một công việc gì khi còn nhiều anh lớ ngớ,dốt quá thì mua cửa hàng phố ( đang rẻ lắm).... Có nền tài chính vững rồi, cho con học thêm bằng nữa bên này, "chưa.. có.. muộn..", nguyên văn hắn dạy thế!.Có điều chính hắn cũng đang lặng lẽ ôm tiền đầu tư ở Việt Nam.
Năm nọ về thăm đám bạn, hắn tự thú, "thắng" lớn quá,BSN nhướn mắt kinh ngạc ,bên đó làm công thì kinh doanh gì?Hắn toét miệng cười : ở Sè gòn!
Giờ hắn mà lọ mọ vớ được mấy dòng này ,hắn sẽ so cái vai,cười khì một tiếng dài,hai tay bụm miệng che nước miếng văng ra ( tật hắn thế),hắn cười mà mắt hắn lấp lánh....
Cái sự dạy và học nó mênh mông thế!

bởi: Quỳnh Thi
11.01.2013 00:09
Ông Quốc ơi, bài này giúp ích cho những người như tôi thôi. Ở VN giáo viên ăn chưa no lấy gì lo mặc đẹp. Nghèo nhưng cũng chảnh lắm. Tôi gọi điện về hỏi thăm bạn bè, biết họ đang uống cà phê tán gẫu, hỏi họ giờ này sao không về nấu cơm lo chuyện chồng con. Họ phá lên cười chê tôi nhà quê. Cơm nước bây giờ búng tay một cái, có người đem đến. ôi cứ như họ đang trên thiên đàng thật.
Dân VN như vậy, chắc dân TQ lên đến tầng hai, tầng ba thiên đàng rồi. Trong khi mình ở Mỹ vẫn còn dưới trần gian.

bởi: Thu Lan
10.01.2013 23:52
Bài này buồn vì nhiều người không là nhà giáo. Phê bình học trò thì vậy, còn feedback đảng CS, nhiều người chỉ muốn đảng ăn không được, ngủ không yên. Đi luôn càng tốt.

bởi: ABC
10.01.2013 23:23
Đạo văn nó tìm ẩn tâm lý như sau: Người đạo văn là người bất tài nhưng nghịch lý là muốn vượt trội về tiếng tăm, tiền tài hay quyền lực tức là thị dục huyễn ngã quá mạnh lấn át lương tâm và đạo đức. Hạng người này sẵn sàng lừa Thầy, phản bạn để thỏa mãn thị dục huyễn ngã của anh/chi ta. Bỡi thế nsoi tục hay làm bài sai vẫn có thể có điểm dù là điểm thấp, nhưng đạo văn trong trường học Mỹ thì rớt là cái chắc nếu bị phát hiện.

bởi: Listener 1
10.01.2013 23:10
Kinh nghiệm cả một đời: Muốn có thêm nhiều tiến sĩ (tài giỏi thực sự chứ không phải tiến sĩ giấy), nhà kinh doanh tài giỏi… thì hãy khen, khen và khen con em chúng ta. Muốn có nhiều kẻ nãn chí, thất bại, thậm chí tự sát, giết người, giết cha mẹ…thì hãy chê, chê và chê. Khen và chê, hai loại feedback mang hai hậu quả thật khốc liệt cho cả một đời người. Không dám viết nhiều hơn nữa vì e rằng có bạn sẽ cho là dạy đời, và cũng sợ “lộ bí mật”!

bởi: Vô danh
10.01.2013 15:59
"Em cần xem lại đạo đức bản thân".

Xem thế nhưng không đơn giản. Giáo dục dưới chế độ XNCN hiện nay tại VN được tổ chức và hoạch định bởi đảng CS. Chữ đạo đức mà họ dùng hoàn toàn khác với chữ virtue của Âu Mỹ. Ngày xưa, dùng chữ "hạnh kiểm" trong học đường cho học sinh. Hạnh kiểm cũng là đạo đức nhưng nhẹ nhàng hơn. Hạnh kiểm bao gồm từ ngữ, nói năng nhã nhặn, chào kính với người lớn, lễ phép, vâng lời cha mẹ thầy cô, chăm chỉ học hành v.v...

Đạo đức mà cô giáo phê như trên, ở VN học sinh nào cũng hiểu đó là "đạo đức cách mạng" "đạo đức mới XHCN" "đạo đức Bác Hồ". Các em học sinh VN, từ lớp 10 trở lên là đã có tổ chức Đoàn Thanh Niên CS kèm theo uốn nắn. Đó là phương diện tổ chức và giáo dục tại VN. Tôi nghĩ rằng chả có gì thay đổi bao nhiêu từ mấy chục năm nay. Vì Đảng CS, Đoàn TNCS vẫn còn nguyên đó.

Người CS họ có "đạo đức" riêng. Đạo đức đó phải là thái độ tốt với đảng là ưu tiên số 1. Với dân chúng và "kẻ địch" có thể khác. Trung tá CA văng tục con c với phụ nữ, trong mắt anh ta là địch, thì "đạo đức" cách mạng anh ta vẫn không thay đổi, tìn đồng chí của anh ta vẫn trong sáng !

Blog

Người ‘đẹp’ nhất trong Đèn Cù

Cuốn Đèn Cù của Trần Đĩnh đang được phổ biến ngày càng rộng trong và ngoài nước. Với tôi cuốn sách giúp nhớ lại biết bao cảnh cũ người xưa
Thêm

Chính phủ dân chủ

Định nghĩa một chính phủ dân chủ, lâu nay, người ta hay nhắc đến ba yếu tố: của dân, do dân và vì dân
Thêm

Malala Yousafzai: nguồn cảm hứng của giới trẻ

Ở tuổi 17, Malala là người nhận giải Nobel hòa bình trẻ nhất trong lịch sử hơn trăm năm của giải thưởng có uy tín nhất thế giới này
Thêm

Nhiệm vụ của nhà phê bình văn học

Nhiệm vụ chính của nhà phê bình theo tôi, nằm ở chỗ: họ dám thách thức lại những điều mọi người đều cho là đúng
Thêm
Các bài viết khác

Bạn đọc làm báo

Thưa Thầy Lần Cuối

Với độc giả, Thầy là Nhà Văn Nguyễn Xuân Hoàng. Với riêng em, Thầy là thầy dạy văn chương
Thêm

TBT Trọng có dám ‘đập bình diệt chuột’?

Giới về hưu và đặc biệt tầng lớp cách mạng lão thành ở Việt Nam với không ít người còn trung trinh với quá khứ oanh liệt của đảng
Thêm

Đọc lại lịch sử

Qua phim The Last Days In Vietnam đạo diễn Rory Kennedy hy vọng người Mỹ sẽ lưu tâm đến bài học từ cuộc chiến VN
Thêm

VN vẫn cần đưa tranh chấp Biển Đông với TQ ra trước cơ quan tài phán quốc tế

Theo nhận định của tôi, Việt Nam vẫn cần đưa tranh chấp chủ quyền biển đảo với Trung Quốc ra trước các cơ quan tài phán quốc tế
Thêm

Vì sao Thống đốc Bình ‘quyết liệt’ giấu nợ xấu?

Lại một lần nữa Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam bị giới chủ ngân hàng 'qua mặt'
Thêm
Các bài viết khác
JavaScript của bạn đang tắt hoặc bạn có phiên bản Flash Player cũ của Adobe. Hãy trang bị Flash player mới nhất.
Đèn rẻ tiền cho người nghèo không có điệni
X
18.10.2014
Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế và Ngân hàng Thế giới, hơn một tỉ người trên thế giới vẫn không có điện. Một công ty ở Hà Lan đang cố gắng thay đổi điều đó với sản phẩm của mình dựa trên đèn LED.
Video

Video Đèn rẻ tiền cho người nghèo không có điện

Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế và Ngân hàng Thế giới, hơn một tỉ người trên thế giới vẫn không có điện. Một công ty ở Hà Lan đang cố gắng thay đổi điều đó với sản phẩm của mình dựa trên đèn LED.
Video

Video Đài Loan muốn cho tàu chiến đóng ở đảo Ba Bình

Đảo Ba Bình mà Đài Loan gọi là Thái Bình là đảo duy nhất trên quần đảo Trường Sa đủ diện tích để xây dựng một hải cảng và Đài Loan đang tiến hành thi công dự án này
Video

Video Thủ tướng Nhật Bản gửi đồ cúng đến đền Yasukuni

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã gửi lễ vật đến cúng tại một đền thờ Shinto mà nhiều nước láng giềng của Nhật Bản coi là biểu tượng của quá khứ quân phiệt của đế quốc Nhật
Video

Video Lãnh đạo Âu, Á tề tựu về Ý dự hội nghị thượng đỉnh

Các nhà lãnh đạo châu Âu và châu Á đã bắt đầu tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Á-Âu kéo dài hai ngày để tăng cường hợp tác chính trị, an ninh và kinh tế, trong bối cảnh lo ngại ngày càng tăng về dịch bệnh Ebola, và hoạt động ngoại giao song song về cuộc khủng hoảng Nga-Ukraine
Video

Video Philippines thúc đẩy quốc tế ủng hộ Kế hoạch 3 điểm cho Biển Đông

Philippines đẩy mạnh lời kêu gọi cộng đồng quốc tế ủng hộ việc thực thi Kế hoạch 3 điểm (TAP) hướng tới giải pháp hòa bình cho tranh chấp Biển Đông