Thứ sáu, 27/05/2016
Xem

  Tin tức / Ðời sống / Giáo dục

  Anh Ngữ Sinh Ðộng bài 266

  Trước khi nghe bài này trên MP3, quí vị có thể xem Anh ngữ sinh động số 266 để theo dõi bài học và theo dõi mặt chữ.

  Hình ảnh/Video

  Nghe

  Ðây là chương trình Anh ngữ Sinh động bài 266. Phạm Văn xin kính chào quí vị thính giả. Trong bài học hôm nay, chúng ta học ôn cách phát âm của vài từ thường phát âm sai vì chỉ nhìn vào mặt chữ và suy diễn. Ta cũng tập đặt câu bằng những chữ đã học trong bài trước. Nhớ là khi gặp một chữ mới, ta học (1) cách phát âm; (2) sau đó, ta học nghĩa hay những nghĩa của chữ đó; và (3) những câu trong đó nghĩa của chữ đó được dùng; và (4) dùng những từ đó khi đàm thoại hay khi viết luận văn. Chỉ khi đã trải qua 4 giai đoạn đó thì chữ ta mới học mới thật sự thuộc về ta, nghĩa là nằm trong kho ngữ vựng được sử dụng thường xuyên (active vocabulary).

  Ta hãy tập đặt câu bằng tiếng Anh:

  Trong bài trước ta học các từ là tough, toughen, cough, rough, enough, slough.

  Tough /tắf/: quí vị còn nhớ những nghĩa của từ tough không?

  Vùng lân cận này dữ dằn lắm. This is a tough neighborhood. Miếng thịt bò này dai. This steak is tough. Từ tính từ tough có động từ to toughen: làm cho cứng rắn hơn, nghiêm khắc hơn, xiết chặt hơn.

  -Nhân viên Sở thuế đang xiết chặt luật để bắt những kẻ trốn thuế. Dùng động từ toughen, dùng chữ IRS Internal Revenue Service, sở thuế.  The IRS agents are toughening the laws against tax evaders.

  -Cảnh sát hiện xiết chặt luật phạt người dùng điện thoại di động khi lái xe hơi. The police are toughening the law against cell-phone users while driving.

  -Rough: xù xì, thô, không mịn, gồ ghề, thô lỗ. This Jeep Wrangler is perfect for driving over rough terrain. Chiếc xe Jeep Wrangler này thật là tuyệt hảo để lái trên địa hình gồ ghề. Rough behavior=thái độ thô bạo; rough seas =biển động. Nhưng roughly có nghĩa là xấp xỉ, approximately. That should cost roughly ten dollars.=cái đó giá gần 10 đô-la. Roughen the surface before applying the paint=làm ráp bề mặt trước khi sơn.

  -Cough /kóf/: ho. Tôi ho và hắt hơi hoài. Rất có thể bị cảm. Bạn có viên kẹo ho nào không? =>I keep coughing and sneezing. I may get a cold. Do you have some cough drops?

  -Enough /ì-nắf/: đủ.

  Tôi chỉ còn $20. Cũng đủ ăn trưa cho hai người nếu ta không gọi món thịt bò nướng.=> I only have $20. That should be enough for lunch of we won’t order steak.

  -Thorough: hoàn toàn, kỹ lưỡng. Phân biệt 2 cách phát âm Mỹ và Anh. [âm ough đọc là /-rầu/ giọng Mỹ, /-rờ/ giọng Anh.]

  Học sinh sửa soạn thi TOFEL phải có một hiểu biết rành rọt về văn phạm Anh.=> Students preparing to take the TOEFL (Test of English as a Foreign Language) need to have a thorough knowledge of English grammar.

  Thorough (adj) and thoroughly (adv)

  Thoroughly=completely. Bạn có thích vở kịch không? Tôi thích lắm. Did you like the play? Oh, yes. I enjoyed it thoroughly. The work has not been done thoroughly.=việc đó không được làm kỹ lưỡng.

  =>Phân biệt với cách phát âm của through /u:/

  The dog sneaked out of the house through a hole in the fence=con chó lén ra khỏi nhà qua lổ hổng ở hàng rào.

  Throughout (all through, nhấn mạnh vần nhì; prep giới từ: suốt, khắp). The road is kept open throughout the year.=con đường được mở cho xe cộ đi lại suốt năm.  The news spread throughout the world=tin lan truyền đi khắp thế giới; (adv.) mọi phần, mọi nơi, suốt, through all parts: Though unsure how her speech would be received, she remained calm and professional throughout.=Tuy không chắc phản ứng về bài diễn văn được đón nhận ra sao, song bà ấy bình tĩnh và có thái độ chuyên nghiệp từ đầu chí cuối.

  Spear=ngọn giáo /spíơ/

  Tear=nước mắt. Một cuộc chia tay đầy nước mắt. A tearful goodbye, a tearful farewell. Má tôi rưng rưng nước mắt khi nói về bà nội tôi còn ở Việt Nam.=My mother teared up whenever she talked about her mother in Vietnam. At first she held back her tears.=lúc đầu bà gắng không cho nước mắt trào ra. Then she was close to tears.=rồi bà rưng rưng nước mắt. Then she burst into tears.=rồi bà khóc oà.

  Phân biệt: to wear/wore/worn. She wears her hair long=cô ta để tóc dài. These shoes are worn down at the heels.=những đôi giầy này bị mòn ở đế.

  Weary /uíơ-rì/ (adj) weary in body and mind=mệt mỏi rã rời về thể xác lẫn tinh thần; a weary smile=một nụ cười mệt mỏi.

  Wary /uéơ-rì/ (adj) coi chừng, cảnh giác

  Her mother said to her: “Be wary when a stranger offers you a ride. Mẹ cô ta bảo: “Con nên cảnh giác khi người lạ ngỏ ý cho đi nhờ xe.” The police kept a wary eye on this part of town after the riot.=cảnh sát thận trọng theo dõi vùng này của thành phố sau khi có cuộc bạo loạn.

  MUSIC

  Nhận xét:

  Dấu nhấn chuyển từ vần đầu sang vần kế  khi chữ đổi từ loại:

  Politics political politician

  Mechanism  machine mechanic mechanical.  Nhận xét: chữ machine nhấn vần nhì và ch đọc như /sờ/. Ch trong các chữ mechanism, mechanic, mechanical đọc như /k/. Mechanism: bộ phận, hệ thống, cơ chế. The firing mechanism of the rifle.=bộ phận bắn của súng. The Army has set up a mechanism to help ex soldiers get work=quân đội đã lập ra một cơ chế giúp cựu chiến binh kiếm việc làm.

  Necessary  necessity  necessarily => Nhận xét chính tả: một c, hai s.

  =>nhưng accessory. Chính tả viết hai c hai s, nghĩa là đồ phụ tùng, kẻ tòng phạm. The store sells wedding gowns and accessories: cửa tiệm bán áo cưới và đồ phụ tùng dùng trong dịp cưới.

  Ignore /ig-nó-r/; ignorant /íg-nờ-rầnt/; ignorance ignoramus /ig-nờ-rấy-mợx/ một người ngu dốt. Nhận xét: đừng đọc gn như âm /nhờ/ như tiếng Pháp. Chữ ignore phân tách làm hai âm ig-nor. Chớ đọc /ig-nhor/.

  Tương tự, recognize /réc-kợg-naiz/ nhận ra, thừa nhận; recognizance: /rì-kág-nờ-zầnx/: cam kết trước toà, to be released on your own recognizance=if a person who has been charged in a court of law is released on his own recognizance, he is allowed to stay out of prison if he promises to come back to court at a specific time.=nếu một người bị cáo là có tội trước tòa cam kết sẽ ra tòa vào một thời điểm nào đó, thì tòa sẽ thả cho tại ngoại hậu tra. Recognizance bond=tiền bảo chứng cho tại ngoại.

  Phân biệt cách đọc của reconnaissance: có 2 cách đọc: /rí-ká-nờ-xầnx/ hay /rì-ká-nờ-zầnx/.

  A reconnaissance mission=một nhiệm vụ thám thính; viết tắt a recon /rí-kàn/

  Ðộng từ to reconnoiter /rì-kàn-nói-tờ/= thám thính, thăm dò, trinh sát, lấy tin quân sự.

  Sentence buiding (tập đặt câu)

  He’s involved in politics since he was in college.= ông tham gia vào guồng máy chính trị ngay từ khi còn là sinh viên. Politics doesn’t interest her much.=bà ta không thích chính trị lắm. The United States has two main political parties: the Republican Party and the Democratic Party.=Hoa Kỳ có hai đảng chính là Cộng Hòa và Dân Chủ. The political machine in this city is very powerful=guồng máy chính trị ở thành phố này rất mạnh.

  The odor is the skunk’s defense mechanism.=Mùi hôi là hệ thống tự bảo vệ của con chồn hôi. This car needs a good mechanic.=Xe này cần có một người thợ máy giỏi. My son studied mechanical engineering when he was in college.=Con trai tôi học kỹ sư cơ khí khi ở đại học.

  MUSIC

  Do you have all the necessary information? Bạn có đủ tin tức cần thiết không?

  A car is an absolute necessity in this town.= làm ở thành phố này tuyệt đối phải có một chiếc xe hơi.

  Income tax laws are necessarily complicated.=luật thuế vụ nhất thiết là phức tạpNhận xét về chính tả: 3 chữ trên có một c và hai s. Ðể ý đến dấu nhấn.

  She ignored her parents’ advice=cô ta (bỏ ngoài tai) không nghe lời khuyên của cha mẹ cô ấy.

  The policeman gave her a speeding ticket and said: “No drivers can pretend to be ignorant of speed limits”=người cảnh sát viết cho cô một giấy phạt lái xe quá tốc độ giới hạn và bảo: “Không ai lái xe mà có thể giả vờ không biết đến giới hạn vận tốc.”

  MUSIC

  -More sentence building: Tập đặt câu thêm:

  Insult/to insult

  Danh từ insult nhấn vần nhất; động từ insult nhấn vần nhì. Insult =lời lăng mạ hay xúc phạm. Some advertising sounds like is an insult to people’s intelligence.= một số quảng cáo như là một lăng mạ người tiêu thụ (coi người tiêu thụ như người ngu dốt.) He insulted the delegates by refusing to shake their hands.=Ông ta xúc phạm đến các đại biểu khi từ chối không bắt tay họ.

  -Refill/to refill

  The waiter refilled our wine glasses. Người phục vụ nhà hàng rót thêm rượu vang vào ly của chúng tôi. I need a refill for my ink fountain pen=tôi cần mua thêm cái ống mực cho bút máy của tôi. A large soda is $1.50. Refills are free. Nước ngọt giá $1.50 một ly lớn. Uống hết rót thêm không phải trả thêm.

  -Suspect/to suspect

  He is the police’s prime suspect in the case.=cảnh sát cho anh ta là người tình nghi chính trong vụ. The police suspect her of murder=cảnh sát tình nghi bà ta phạm tội sát nhân.

  MUSIC

  Vietnamese Explanation

  Xin chú ý: Trong khi theo dõi bài học Anh Ngữ Sinh Ðộng, nếu quí vị có điều gì thắc mắc về cách phát âm, cách hành văn, chấm câu hay văn phạm, xin gửi E-mail về địa chỉ Vietnamese@voanews.com. Quí vị vừa học xong bài 266 trong Chương trình Anh ngữ Sinh Ðộng New Dynamic English. Phạm Văn xin kính chào quí vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong một bài học khác.

  Diễn đàn này đã đóng.
  Ý kiến
       
  Chưa có ý kiến ​​trong diễn đàn này. Bạn hãy là người đầu tiên góp ý

  Thời sự Việt Nam

  JavaScript của bạn đang tắt hoặc bạn có phiên bản Flash Player cũ của Adobe. Hãy trang bị Flash player mới nhất.
  TT Obama: Lãnh đạo G7 cảm thấy 'bất an' về ông Trumpi
  X
  26.05.2016
  Tin tức: http://www.facebook.com/VOATiengViet, http://www.youtube.com/VOATiengVietVideo, http://www.voatiengviet.com. Nếu không vào được VOA, xin các bạn hãy vào http://vn3000.com để vượt tường lửa. Tổng Thống Barack Obama nói các nhà lãnh đạo thế giới mà ông đã trò chuyện cảm thấy ‘bất an’ về sự có mặt của ông Donald Trump trong tư cách là một ứng cử viên trong cuộc chạy đua giành chức tổng thống Mỹ năm 2016. Phát biểu hôm 26/5 tại hội nghị thượng đỉnh hàng năm quy tụ các nhà lãnh đạo thế giới của 7 nước giàu nhất thế giới tại thành phố Ise Shima của Nhật Bản, Tổng Thống Obama nói thế giới đang chú tâm tới cuộc bầu cử ở Mỹ bởi vì “Hoa Kỳ nằm ở tâm điểm của nền trật tự quốc tế”.
  Video

  Video TT Obama: Lãnh đạo G7 cảm thấy 'bất an' về ông Trump

  Tổng Thống Barack Obama nói các nhà lãnh đạo thế giới mà ông đã trò chuyện cảm thấy ‘bất an’ về sự có mặt của ông Donald Trump trong tư cách là một ứng cử viên trong cuộc chạy đua giành chức tổng thống Mỹ năm 2016.
  Video

  Video Việt Nam chi 5 tỉ đôla cho quốc phòng

  Việt Nam đã gia tăng chi tiêu quân sự đáng kể trong những năm gần đây trong bối cảnh tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc.
  Video

  Video TNS Mỹ đề xuất trừng phạt công dân Việt vi phạm nhân quyền

  Thượng nghị sĩ Cộng hòa John Cornyn từ tiểu bang Texas hôm 23/5 cho biết ông đề nghị sửa đổi một dự luật quốc phòng, theo đó sẽ xử phạt những người Việt Nam bị coi là đồng lõa trong việc đàn áp nhân quyền.
  Video

  Video Biển Đông phủ bóng hội nghị G7

  Tranh chấp lãnh hải, nhất là tại biển Đông, đang là chủ đề “nóng”, bao trùm hội nghị thượng đỉnh của lãnh đạo các quốc gia phát triển G7 diễn ra trong tuần này ở Nhật.
  Video

  Video Vụ tai tiếng email của bà Clinton lại bị khơi dậy

  Vấn đề gay cấn làm ảnh hưởng tới chiến dịch tranh cử tổng thống của bà Hillary Clinton lại bùng lên với phúc trình mới của chính phủ nói rằng cựu Ngoại trưởng vi phạm các quy định của Bộ Ngoại giao qua việc sử dụng dịch vụ điện thư cá nhân trong công tác.