Thứ sáu, 27/05/2016
Xem

  Blog / Trần Vinh Dự

  Lý thuyết sổ hưu của Đại tá Thanh (phần 2)

  Đại tá, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Nhà giáo Ưu tú Trần Đăng Thanh thuộc Học viện Chính trị của Bộ Quốc phòng (anhbasam.wordpress)Đại tá, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Nhà giáo Ưu tú Trần Đăng Thanh thuộc Học viện Chính trị của Bộ Quốc phòng (anhbasam.wordpress)
  x
  Đại tá, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Nhà giáo Ưu tú Trần Đăng Thanh thuộc Học viện Chính trị của Bộ Quốc phòng (anhbasam.wordpress)
  Đại tá, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Nhà giáo Ưu tú Trần Đăng Thanh thuộc Học viện Chính trị của Bộ Quốc phòng (anhbasam.wordpress)
  Không được cho sinh viên biểu tình
   
  Cuối phần trình bày, ông Thanh xoáy vào việc quản lý sinh viên của lãnh đạo các trường đại học. Theo ông, “bất cứ một quốc gia nào cũng thế, lực lượng thanh niên, lực lượng sinh viên là đội ngũ trí thức, là rường cột của quốc gia.” Và vì thế, “các thế lực thù địch đang lợi dụng vấn đề này để […] gây rối loạn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội”.
   
  Theo ông Thanh, chỉ có một số bộ phận nhỏ sinh viên tham gia vào các hoạt động biểu tình “chứ đại bộ phận học sinh, sinh viên của chúng ta là tốt. Và số này rất ít thôi nhưng nó đang lợi dụng vấn đề này để mà gây rối, yêu nước nhưng mà phải đúng lúc.”
   
  Ông còn mỉa mai những thanh niên tham gia biểu tình rằng “tôi bảo với các đồng chí, mấy vị biểu tình ấy viết đơn tình nguyện ra Hoàng Sa, Trường Sa đi xem có đi không hay lúc đó lại kêu em đau khớp, kêu em đau dạ dày.” Ông cũng ám chỉ các sinh viên này được ai đó cho tiền để tham gia biểu tình gây rối khi nói rằng “nhưng nó cho mấy chục nghìn để thế nọ thế kia.”
   
  Đại tá Thanh cũng doạ lãnh đạo các trường rằng  “nếu trường đại học nào còn để sinh viên tham gia biểu tình bất hợp pháp trước hết khuyết điểm thuộc về các đồng chí hiệu trưởng và ban giám hiệu trường đó, trước hết thuộc về bí thư đảng ủy - phòng quản lý sinh viên của trường đại học đó. Nếu để cho công an thành phố Hà Nội hoặc v..v… người ta giữ sinh viên của mình, người ta điện mời thầy nọ mời thầy kia, ở trường nọ ở trường kia đến nhận sinh viên của mình thì đấy là khuyết điểm của chúng ta”.
   
  Lý thuyết sổ hưu của Đại tá
   
  Xâu chuỗi các quan điểm của Đại tá Thanh qua phần trình bày của ông, có thể thấy một “lý thuyết” mà ông thực sự tin vào. Đó là:
   
  Thứ nhất, tranh chấp ở Biển Đông không chỉ giữa Việt Nam và Trung Quốc. Có nhiều nước khác tham gia vào cuộc cờ này. Nếu không khéo, Việt Nam sẽ bị lợi dụng để trở thành quân bài của nước khác.
   
  Thứ hai, trong số các nước tranh chấp, mặc dù Trung Quốc là bên có nhiều hành động xâm lấn, nhưng họ vẫn là bạn tốt. Họ đã từng giúp đỡ Việt Nam một cách thực lòng trong giai đoạn kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ (ông quên không nhắc tới việc Trung Quốc đánh Việt Nam hồi năm 1979). Khác với phương Tây (mà cụ thể là Mỹ), là những nước “chưa bao giờ tốt thật sự với chúng ta”, đã từng gây tội ác ở Việt Nam, và “tội ác của họ trời không dung, đất không tha”. Thế nên không bao giờ được ngộ nhận và ngả theo Mỹ trong vấn đề Biển Đông.
   
  Thứ ba, có vẻ như ông tưởng rằng với tư cách là bạn tốt, nếu Việt Nam cứ mềm mỏng thì Trung Quốc sẽ không làm quá. Mặc dù họ vẫn có hành động xâm lấn nhưng có nhiều khả năng Trung Quốc sẽ không tấn công quân sự để chiếm các đảo đang thuộc quyền quản lý của Việt Nam. Đây cũng là đúc kết lịch sử của ông về việc các triều đại phong kiến của Việt Nam luôn nhũn nhặn với Trung Quốc, ngay cả khi chiến thắng vẫn nộp cống và xưng thần. Đó là cách để tránh chiến tranh.
   
  Thứ tư, Trung Quốc là nước lớn. Trung Quốc quá mạnh và Việt Nam quá yếu. Vì thế cho dù Việt Nam không muốn nhẫn nhịn thì cũng không được. Khi Trung Quốc “đá” thì Việt Nam phải “né” chứ không được đá lại. Nếu đá lại, Việt Nam sẽ phải đối mặt với chiến tranh, mà nếu “để xảy ra chiến tranh, xin thưa với các đồng chí vất vả lắm”.
   
  Thứ năm, kết hợp các yếu tố trên, cái tốt nhất mà Việt Nam có thể làm là đấu tranh với Trung Quốc trên danh nghĩa tình đồng chí, và tranh luận thẳng thắn với Trung Quốc trên danh nghĩa tình đồng chí. Ông đưa ra ví dụ về chuyện Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói với ông Hồ Cẩm Đào để chứng minh sự quyết liệt của Việt Nam. Đương nhiên ai cũng hiểu Trung Quốc không bao giờ chịu ra toà án quốc tế. Vì vậy đưa ra toà án quốc tế không phải là cách có thể thực hiện được.
   
  Thứ sáu, những kênh đấu tranh khác như biểu tình là không thể chấp nhận được. Ông không nói rằng biểu tình sẽ làm phật ý Trung Quốc nhưng ông cho rằng biểu tình sẽ gây nguy hiểm đến an ninh chính trị, để các thế lực chống phá lợi dụng lật đổ chế độ.
   
  Theo ông, việc chống biểu tình vì thế là một việc rất thiết thực. Thiết thực vì nó ảnh hưởng đến chính miếng cơm manh áo của những người như ông và lãnh đạo các trường học, những người đang có hoặc sẽ có “sổ hưu”. Ông nói “Bảo vệ tổ quốc Việt Nam thời XHCN hiện nay có rất nhiều nội dung, trong đó có một nội dung rất cụ thể, rất thiết thực với chúng ta đó là bảo vệ sổ hưu cho những người đang hưởng chế độ hưu và bảo vệ sổ hưu cho những người tương lai sẽ hưởng sổ hưu, ví dụ các đồng chí ngồi tại đây.”
   
  Lửa thiêng hay thuốc tê
   
  Lý thuyết của Đại tá Thanh thể hiện sự lạc hậu về tư tưởng. Ông vẫn còn tư duy thời Chiến tranh lạnh khi nhận xét về chính trị thế giới, về diễn biến hoà bình, về tình đồng chí giữa Việt Nam và Trung Quốc… Lý thuyết này ít nhiều mang tâm thế của một kẻ nô lệ trong quan hệ với Trung Quốc khi cho rằng Việt Nam không được xử sự theo kiểu “vong ân bội nghĩa”.
   
  Nó cũng thể hiện sự bạc nhược của một người sắp đến tuổi lấy sổ hưu. Bạc nhược ở chỗ nó thừa nhận gần như bế tắc trong chiến lược đối phó với Trung Quốc. Nó không đưa ra được bất cứ cách phản ứng thông minh nào hơn là các phản đối chính thức theo kiểu tình đồng chí. Nó cũng bạc nhược ở chỗ lo sợ các hoạt động biểu tình của sinh viên, thanh niên, trí thức (dù ông có nói đó chỉ là một bộ phận nhỏ), vì lo các cuộc biểu tình này sẽ hướng mũi dùi vào nhà nước, và vì thế gây nguy hại tới “cái sổ hưu” của những người như ông.
   
  Thế giới đã thay đổi và đang tiếp tục thay đổi mau chóng. Quan hệ chính trị giữa các nước hiện nay không còn dựa nhiều vào ý thức hệ và tình đồng chí như hồi thế giới bị phân làm hai cực. Các lợi ích chiến lược giữa các nước hiện nay đan xen chồng chéo vào nhau, và các bên đều hành động vì lợi ích cao nhất của đất nước mình. Câu chuyện phương Tây đang thực hiện “diễn biến hoà bình” để lật đổ chế độ cộng sản ở nước khác vì lý do ý thức hệ là câu chuyện tưởng tượng hoang đường.
   
  Trong một môi trường chính trị như vậy, lối tư duy thời Chiến tranh lạnh trước đây không còn thích hợp nữa. Nếu cố tình sử dụng lối tư duy này thậm chí có thể gây ra những sai lầm và tổn thất tai hại cho đất nước.
   
  Đại tá Thanh chỉ là một giáo viên giảng dạy chứ không phải là một nhà hoạch định chính sách. Phát ngôn của ông cũng không mang tính đại diện cho đường lối và chủ trương của nhà nước Việt Nam. Vì thế, bài giảng này không có cái gì là bí mật quốc gia giống như  Asia Times giật tít.
   
  Thế nhưng nói như thế không phải là nó không nguy hiểm. Vì nó là bài giảng mang tính định hướng tư tưởng cho nhóm người mà ông Thanh gọi là “nguyên khí quốc gia” - tức là các lãnh đạo của các trường đại học và cao đẳng ở Việt Nam. Những người mà, theo cách nói của ông Thanh, sẽ có vai trò truyền lại “lửa” cho học sinh sinh viên của nước nhà. Có vẻ như lý thuyết và tư tưởng của ông Thanh không phải là ngọn lửa thiêng giúp thanh niên, sinh viên, và trí thức phấn khởi đóng góp vào xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Đổi lại, nó giống như một liều thuốc tê làm tê liệt mọi sự hứng khởi và tin tưởng, nó góp phần tạo ra một bầy cừu, một bầy cừu chỉ biết im lặng kể cả khi phải sắp hàng đi vào nhà máy giết mổ. 
   
  * Blog của Tiến sĩ Trần Vinh Dự là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của Ðài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của Chính phủ Hoa Kỳ.

  Trần Vinh Dự

  Trần Vinh Dự chuyên nghiên cứu, tư vấn, và viết về các vấn đề kinh tế của Việt Nam, Hoa Kỳ và thế giới. Ngoài lĩnh vực sở trường này, ông cũng thường xuyên viết về các vấn đề quan hệ quốc tế liên quan tới Á Châu. Trần Vinh Dự tốt nghiệp tiến sĩ kinh tế tại Đại học tổng hợp Texas ở Austin, làm chuyên gia tư vấn kinh tế cho tập đoàn ERS Group Inc., đồng sáng lập và là cố vấn cho Quỹ nghiên cứu Biển Đông.
  Diễn đàn này đã đóng.
  Trình bày ý kiến
  Ý kiến
       
  bởi: Vô danh từ: Hà Nội
  25.01.2013 18:19
  Đại tá Trần Đăng Thanh coi thường người nghe quá !

  bởi: Chí F. từ: Không nói
  24.01.2013 13:44
  nhưng cả hai cuộc Trưng cầu dân ý này đều thất bại một phần lớn do chính những người Canada gốc Pháp này gây ra. Đó là những người trên 50 tuổi,sắp về hưu hoặc đang ăn hưu.

  Một trong những nguyên nhân chính của sự thất bại trong hai cuộc Trưng Cầu Dân Ý tại Quebec này chính là "Sổ Hưu".

  Chà! Những Ông Tây này cũng quý sổ hưu gớm nhỉ. Thế thì mời mấy ông í sang An-nam ở cho chắc ăn Vì An-nam thuộc địa cũ của Pháp này có tính tốt là hay đem chuyện xấu (hoặc vẽ ra chuyện xấu) của nước ngoài ra so sánh để bào chữa cho mình

  bởi: Tuan Phan từ: USA
  07.01.2013 06:26
  Ông Trần Đăng Thanh này phát biểu không ấn tượng gì cả!!..Nếu để cho "Nhô: USA" hay "Vietnammenyeu:Canada" phát biểu còn hay hơn nhiều...:-)

  bởi: Pen UA
  07.01.2013 02:41
  Xin Hỏi ông Đại tá Thanh mời ông đọc và suy gẫm ai là kẻ xâm lược chiễm đất của việt nam chúng ta? Đế quốc Mỹ hay bọn bành trướng xâm lược trung quốc xin ông tự trả lời.
  Ông từng nói là bọn bành trướng xâm lược trung quốc xâm lấn nước ta nhưng không quên ơn họ đã giúp đở chúng ta đánh đuổi ngoại xâm đế quốc pháp ,đế quốc Mỹ .
  Thưa Ông họ giúp đỡ chúng ta vì dã tâm của Họ (bọn bành trướng trung quốc ) muốn xâm chiếm nước ta mà thôi.
  Họ mượn tay chúng ta đánh giặc không công để rồi bây giờ chính họ là kẽ ăn cướp và xâm lấn đất nước chúng ta
  Một kẻ lạ Đế quốc tranh dành đồng minh một kẻ lạ bành trướng xâm lược xâm lấn đất nước ai là kẽ xấu hơn ai và ai là kẽ thù truyền kiếp dân tộc việt nam ? xin ông tự trả lời.
  Tôi cầu xin ông trả lời bằng sự thật đến khi tuổi già và chết ông không phải chịu tội với quĩ sứ dưới địa ngục vì ông gian dối khi còn sống trên trần gian.
  Kinh chào ông .
  Xin ông Đại tá Thanh doc tiep trang BBC.
  Tôn vinh liệt sĩ, tránh nhắc Trung Quốc?
  Cập nhật: 16:29 GMT - chủ nhật, 6 tháng 1, 2013
  .Lễ an táng hài cốt liệt sĩ Lê Đình Chính diễn ra ngày 6/1Đang có tranh cãi trên mạng quanh cách tường thuật của truyền thông Việt Nam về lễ an táng hài cốt liệt sĩ đầu tiên trong cuộc chiến biên giới Việt – Trung.Buổi lễ an táng hài cốt Anh hùng, liệt sĩ Lê Đình Chinh, được xem là người lính đầu tiên hy sinh trong giai đoạn hai nước căng thẳng ở vùng biên giới 1978-79, vừa diễn ra sáng 6/1 ở nghĩa trang liệt sĩ Hàm Rồng, TP Thanh Hóa.Các bài liên quanChuyên đề về cuộc chiến biên giới 1979Đảng giải thích vụ 'chỉnh báo chí'Quân nhân VN ‘chưa muốn nói về 1979’Chủ đề liên quanChính trị Việt Nam
  Tuy vậy, hầu hết các báo trong nước đều chỉ nói ông Chinh hy sinh khi “chiến đấu chống quân xâm lược”, chứ không nhắc hai chữ “Trung Quốc”.
  Bảo vệ biên giới Theo báo Nhân Dân, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản, đơn vị của ông Lê Đình Chinh “được điều động lên tỉnh Lạng Sơn bảo vệ biên giới phía bắc” vào năm 1978.Tờ báo nói ông hy sinh ngày 25/8/1978 “trong chiến đấu chống quân xâm lược” và được phong tặng danh hiệu "Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân” ngày 30 cùng tháng đó.Báo Tiền Phong thì viết ông “đã hy sinh khi đang chiến đấu bảo vệ đồng đội và người dân khỏi quân xâm lược từ bên kia biên giới”Một tờ báo phía Nam, tờ Tuổi Trẻ, tường thuật “khi đang chiến đấu bảo vệ đồng đội và cán bộ của mình, anh Lê Đình Chinh đã hi sinh”.Một trang mạng khác, báo Dân Trí, nói ông bị sát hại vì “những tên ‘côn đồ’ từ bên kia biên giới kéo sang”.Dường như báo Thanh Niên là cơ quan truyền thông nhà nước duy nhất viết ông Chinh “hi sinh tại biên giới phía Bắc khi đang chiến đấu chống lại quân xâm lược Trung Quốc”.
  Chỉ trích
  Một luồng dư luận trên mạng đang lên tiếng chỉ trích cách đưa tin này.Nhà văn Nguyễn Quang Lập hỏi: “Vì sao báo Dân Trí không chỉ đích danh kẻ sát hại anh hùng Lê Đình Chinh là bọn Trung Quốc xâm lược mà gọi đó là côn đồ?”“Ai, kẻ nào đã cấm báo Dân Trí không được nhắc đến hai tiếng Trung Quốc, kẻ đó nhất định là đồng bọn của lũ bán nước cầu vinh,” ông phẫn uất.
  Trong khi đó, trang điểm báo Ba Sàm đặt câu hỏi cho Ban Tuyên giáo Trung ương, nơi quản l‎ý báo chí trong nước: “Có hay không chuyện cấm các báo nhắc tới hai chữ ‘Trung Quốc’ khi nói về người anh hùng

  Trả lời

  bởi: Bình sọ não từ: Hn
  08.01.2013 20:04
  Liệt sĩ Lê đình Chinh chính xác là bị một nhát dao chém vào gáy.Thủ phạm là một tên côn đồ trong đám dân " nạn kiều" gây ra.
  Họ kéo lên biên giới phía bắc đòi vượt biên tự do sang đất mẹ, tổ quốc Trung hoa vĩ đại của họ.
  Việt Nam có chủ quyền,đâu phải cái chợ muốn vào,muốn ra ?
  Họ hạ trại trên một quả đồi, sát biên giới, làm reo om sòm đòi Bộ đội biên phòng nhanh chóng cho họ biến sang bên kia.Trong đám hỗn độn có cả CA biên phòng Tq .Họ mặc thường phục, luồn sang kích động,gây rối với nhà chức trách cửa khẩu..
  Anh mất rất trẻ, độ mười tám đôi mươi, giữa đám hỗn độn vài trăm người Hoa làm reo, nổi loạn . Một kẻ hèn mạt chém trộm từ phía sau,nhát chém chí tử ngay sau gáy.
  BSN nhớ lại rất nét, khi TV chiếu cảnh anh gục ngã ( cận cảnh),phía xa trên đỉnh đồi,đám người Hoa vẫn đang manh động khua dao,gậy, hò la ầm ĩ. Khi đó là trước thời điểm Tq bất ngờ nổ súng tấn công Việt Nam 1979.
  Anh là người lính đầu tiên hy sinh trên biên giới phía Bắc bởi bàn tay dân Hán.
  Cầu cho hương hồn anh thanh thản trên cõi niết bàn.
  Nếu như theo lệ cổ,anh sẽ được suy tôn Thành hoàng ,đời đời hương khói, nơi mảnh đất anh hy sinh.

  bởi: hanhchinh từ: saigon
  06.01.2013 08:29
  Ong Thanh la mot vi tien si co mot muu tri rat tham hiem. Ong ta day rang: con cop no doi den lang bat con heo dan lang dung mang gay,dao mac ra danh duoi ma phai dung xem thi lan sau no den no se khong bat heo nua ma no se bieu dien bat con bo de dan lang xem hay hon.

  bởi: YÊU LẼ THẬT từ: CANADA
  04.01.2013 19:30
  Thưa anh bạn CHÙA BÀ ĐANH,
  Có vẻ anh bạn cũng sống ở CANADA, anh bạn nói dài dòng văn tự mãi mới rõ ý, chứng tỏ trình độ của bạn ở mức nào.
  vả lại, ngay trong lời viết của bạn đã có sự phản lại lý sự của bạn rồi. Đó là dân QUEBEC có quyền lập đảng chính trị, tự do trưng cầu dân ý, tự do biểu tình, tự do lập chính phủ tự trị...
  Ở VN, dân VN có quyền đó không ??? Ví dụ, bây giờ để cho người VN, nhất là dân ở MN của VN, có quyền như của dân quebec... chắc nước VN lại chia đôi, ngay cả ngòai bắc, dân cũng sẽ mời mấy Ô như Ô Thanh này đi chỗ khác chơi cùng các Ô Dũng , Hùng, Sang, Trọng... Nói mà không hiểu, thì im lặng tốt hơn.

  bởi: Pen
  02.01.2013 01:29
  kính gửi các nhà lãnh đạo việt nam,

  Bây giờ nhân dân việt nam không còn một ai muốn xây dựng xã hội chủ nghĩa tôi nghĩ rằng ông chỉ nói dối với bản thân của chính ông ,nói dối với nhân dân việt nam.
  Xã Hội chủ nghĩa là một chế độ bây giờ các nước văn minh trên thế giới đã từ bỏ từ lâu rồi, nó chỉ là một quái thai làm cho xã hội băng hoại đạo đức dân tộc,con người tự lừa dối chính mình ,lừa dối người khác.

  Tôi xin ông tự suy nghỉ lại tại sao dân tộc ta phải mang một học thuyết ngoại bang vào tàn phá đạo đức dân tộc, tàn phá xã hội của nước ta tốt đẹp.

  Bây giờ nước ta được giải phóng khói ách thống trị ngoại bang nhưng có độc lập tự do không ? tôi tin rằng là không, tin cũng tin rằng trong thâm tâm của ông nghĩ cũng chưa có độc lập và tự do là vì sao?vì chúng ta còn đi theo học thuyết cộng sản, học thuyết này của ngoại bang lỗi thời,diễn hình như nước nga ,nước đức là nơi cha đẻ và sinh ra học thuyết cộng sản đã từ bỏ và vứt vào xọt rác từ lâu .

  Xin hỏi người lãnh đạo việt nam yêu nước sao không thay thôi cái tên công sản cho dân tộc việt nam dược giàu mạnh và hạnh phúc hơn?

  Người lãnh đạo việt nam có thể đối tên đảng cộng sản thành một đảng dân tộc việt nam không cần mang tên ngoại xâm,
  Pen.

  bởi: Nguyễn Văn Khải – Ông già từ: danlambaovn.blogspot.com
  02.01.2013 00:01
  Tối 19/12/2012, ngài phó đại sứ Balan tại Việt Nam đã tới gặp mặt cùng các cựu nghiên cứu sinh, lưu học sinh quân đội Việt Nam ở Balan. Tôi lại gặp lại những người đã ở Balan cùng thời với tôi. Chắc chắn rằng, nếu được hỏi: Sau khi Balan không còn là nước XHCN, những người theo đảng cộng sản bị mất sổ hưu không? Tôi chắc chắn rằng mọi người sẽ đều trả lời rằng: Tay Thanh này ăn không nói có!

  Nguyễn Văn Khải – Ông già Ôzôn
  danlambaovn.blogspot.com

  bởi: Bao-Công từ: Phúc Thẩm
  01.01.2013 08:33
  Thấy các Bạn trên mạng đều kết tội Đ/t Thanh nhiều quá, nhưng hơi hồ đồ, Bao-Công tôi bèn phúc thẩm cho rõ trắng đen. Như thế nầy: Thanh tuy làm lớn nhưng tư duy khá thực dụng, dạy học đã lâu, nhưng không có tiền dư của để, chỉ đủ ăn thôi, vì không tham nhũng hối lộ. Do vậy, về già chỉ trông vào sổ hưu mà sống thanh đạm, cho nên lý thuyết bảo vệ sổ hưu, được y thật tình đưa ra trong bài giảng luận. Đây mới chính hiệu là "đầy tớ nhân dân". Tòa tôi tuyên bố tha bỗng và truyền lệnh bế mạc phiên tòa./.
  Trả lời

  bởi: Vô danh
  01.01.2013 16:41
  @Bao Công
  Đây là chuyện "con kiến đi kiên củ khoai". "Các bạn trên mang" cũng chẳng có tư cách gì để phê bình ông Thanh cả. Đọc những "kết tội" của họ mà buồn cười.
  Trả lời

  bởi: Vô danh
  01.01.2013 16:34
  V/đ đối với dân "chống TQ đến khùng" (chống thiệt hay giả ? Trong lúc cái gan thì bé tí tẹo) này không phải là "Sổ hưu". Nếu bảo vệ sổ hưu mà đồng thời hô hào chống TQ đến khùng thì các "Bạn trên mạng" đã không kết tội ông Đại Tá.

  Phải hông "các Bạn trên mạng " chống Tàu đến khùng ?
  Trả lời

  bởi: Vô danh
  01.01.2013 16:22
  Trong một xã hội mà kinh tế là ưu tiên đầu thì những người như ông Thanh mới đáng quý, những người như vậy hoàn toàn không thiếu . Rất tiếc người kết tội ông ta mới chính là những người đáng chê trách nhất.

  bởi: Bm từ: USA
  01.01.2013 02:53
  Thế mà cũng đưa lên bàn lý luận,hết thuốc chữa.Sổ hưu Canada là của toàn dân Canada được hưởng do bỡi mồ hôi nước mắt chính Họ.Còn sổ hưu của Ô Đại Tá ta đây mà theo lời Ô giảng dạy thì chỉ là 1 dúm trước mặt Ông đang hoặc chưa có,mà điều tất yếu là phải nhịn TQ.
  Sổ hưu do Ông ĐT đưa ra làm mồi để nhử nhỏ hẹp trong phạm vi những tay nô bộc được dựa trên xương máu toàn Dân,còn sổ hưu Gia Nã Đại hay HK là đáp số trên công lao người ta tich trữ.Thế mà cũng đem bình loạn.Biết,thưa thốt,nếu không,dựa cột mà nghe,để khỏi bẫn tai người khác.

  bởi: le trong anh từ: thailand
  31.12.2012 19:35
  Qua bai giang dai le the cua Ong Thanh,toi chi de y mot khia canh:la khong biet tai sao Ong Ta chang nhac gi den lich su dung nuoc va giu nuoc cua cha ong to tien cua chung ta ca nhu Ba Truong,Ba Trieu,Tran Nhan Tong,Nguyen Trai.v.v.thay vao do Ong toan nhac den Ong Khong, Ong Manh,Ong Ton Tu...ben Trung Cong kia.The ma cu toa ngoi nghe lai toan la gioi tri thuc ,lanh dao cac truong Dai Hoc, Cao Dang moi chet cho dat nuoc Viet Nam minh chu!
  Trả lời

  bởi: Dat Nguyen Quoc
  01.01.2013 02:21
  Chết làm sao được , muốn đánh kẻ thù trước hết phải hiểu rõ chúng , đấu tranh khôn khéo , từng bước bằng sức mạnh tổng hợp của đất nước, súng ống đạn dược ăn thua gì.

  bởi: HoangGia từ: Hà Nội-Việt Nam
  31.12.2012 15:32
  Chào bạn hữu!
  Xin đừng chấp làm gì kẻ "bảy lần học" (Thất học) Đăng Thanh làm gì. Bởi nói có học đâu mà biết phải quấy. Nó chỉ là một thằng làm thuê cho "tình báo Hoa Nam", nên nó nói thế. Tuy nhiên, tự nó làm xấu "bộ mặt" của Đảng và Chính phủi VN. Nói là PGS, TS, NG "u tỳ" thực chất là lính đánh thuê cho Tầu. Người có lòng Tự trong không bao gì có sự Tự Hào kiêu ngạo quá đáng như Đăng Thanh. Thất học mà giám nhân danh Đại tá QĐND VN để lên mặt dạy công dan một Nươc VN anh hùng. Đảng ủy QSTW đâu, Bộ Quốc phòng đâu....không hạ bệ thắng này xuống? Thật buồn cho Quân đội Nhân dân VN có một đại tá lũ lẫn và hợm đời như Đăng Thanh. Tôi không muốn nói tới họ, vì chính Đăng Thanh đã làm xấu mặt cả dòng họ Trần.
  Trả lời

  bởi: Dat Nguyen Quoc
  01.01.2013 02:22
  Có lẽ bạn mới là "bảy lần học" nên mới nói như vậy !

  bởi: Kbc.3349 từ: VN
  31.12.2012 15:19
  Thực tế,không phải đến bây giờ mới lộ rõ căn chất nô lệ nga-tàu của csvn.Ta không thể quên câu nói nổi tiếng của Lê Duẩn"Ta đánh Mỹ là đánh cho Liên sô cho Trung quốc" CCRĐ trong thập niên 50 cũng từ chỉ thị của Nga-Tàu-Điều tôi hy vọng,toàn dân VN hãy tỉnh thức,nghe theo lời ru của bọn vgcs là chấp nhận làm nô lệ cho Tàu-cọng.Nguy cơ này đã ló dạng,đã thật gần,đừng để nước tới chân,nhảy không kịp-A lô,A lô.

  bởi: ThanhNgoc
  31.12.2012 09:48
  Khi mà đất nước Việtnam bị những tên như thế này thống trị xã hội thi toàn dân tộc và xã hội VN này sẽ vô cùng khốn nạn trong man rợ, dã man, và hụp lặn trong hèn kém man di mọi rợ! Tóm lại Cộng Sản VN là nguồn gốc của mọi sự man rợ dã man, và biến cả xã hội VN thành một mảnh đất hoang dại, cương thường, văn hóa, và mọi giá trị tố đẹp của dân tộc bị hủy diệt để biến cả dân tộc VN hầu như càng ngày càng gần hay đang trên đường biến thành một giống người tiền sử với một nền văn hóa của động vật trong rừng hoang và ăn lông ở lỗ , họ man rợ đối với nhau và chỉ có một cách cư xử duy nhất với nhau là hoàn toàn xử dụng một phương pháp duy nhất là áp dụng sự hung tàn, gây nguy hại cho nhau để chiếm đoạt mọi thứ ! đó là loại "văn hóa cộng sản" ở Việtnam !

  bởi: Van Nguyen từ: raleigh,USA
  31.12.2012 09:22
  Dai ta, giao su, Tien si ,nhung phat bieu nhu moi hoc xong cap 1 , khong biet bang thiet hay bang mua , va hoc o dau

  bởi: BẤT BÌNH từ: Thế Giới
  31.12.2012 09:05
  Ông Đại tá có học vị cao, làm đến Phó Giáo sư sao tư duy hẹp hòi !?. Trung Quốc xâm lấn VN lao đao, dư luận đang bức xúc tại sao lại ám chỉ người dân biểu tình vì tiền nhỉ!, rồi còn "Đi biểu tình vớ vẫn ở Sài Gon hoặc Hà Nội thì được, biểu họ ra trấn thủ Trường Sa thử xem , cho kẹo họ cũng không dám...".Trong thời khắc dân tộc VN, từ trong & ngoài nước cần phải đoàn kết với nhau để đối phó hành động sai trái của Trung Quốc thì ông lại hồ đồ. Xin hỏi ông Phó Giáo sư có chắc "thuyết" của ông làm cho Trung Quốc dừng leo thang chiến tranh và trao trả lãnh thổ VN bị họ chiếm đóng hay không, thưa ông?.
  Trả lời

  bởi: Vô danh
  31.12.2012 20:37
  Đồng ý với Bất Bình.

  bởi: Nghĩa Thục từ: Quảng Ngãi
  31.12.2012 09:04
  Bác Thanh từng trưởng thành đến bậc Đại Tá, PGS, TS, Giảng viên là mà "Xúi dại" Sinh Viên, Bác cứ kiểm lại xem:
  1.Chỉ có một số nước văn minh như Tiệp khắc, Tây Đức ở Châu âu khi cướp chính quyền xong thì chính quyền mới vẫn cho "người của chế độ cũ" hưởng lương hưu; Nhưng như ông Eric Honecker ở Đông Đức phải tị nạn sang Chi lê chứ không cũng bị như SATĐAMHUTXEN của IRĂC, Nếu Trung cộng cướp được chính quyền thì nạn diệt chủng ở Việt nam còn cay nghiệt hơn PONPOT ngàn lần ở CAMPUCHIA - ông thử nhắn tin hoặc tranh thủ xuống Âm phủ hỏi các"Trưởng lão NGHÌN NĂM BẮC THUỘC" để kiểm chứng;
  Tại Việt nam thì ông biết đó Sau 1975 những người làm việc cho "Chế độ cũ" làm gì được Cộng sản trả lương hưu (trừ mấy ông "ăn hai mang").
  2. Cũng có thể ông Thanh còn hy vọng như nhượng đất, Biển đảo theo Trung quốc hay theo Mỹ sẽ có lương Hưu "khi Về già"- Đó là ông Thanh "MƠ NGỦ" .
  3. Trong khi ông chỉ nói cho cán bộ cấp cao nghe thì những điều trên là thừa: Vì Họ đã chuẩn bị Tiền của ở các Nhà Băng trên khắp Thế giới rồi, con cái gia đình họ đã có nhiều "TÚP LỀU bất động sản" tại các nước Tư bản G - 8 hay G - 20 rồi đấy ông ạ; Phần ông chủ quan quá, xin có lời khuyên nên đi "cửa sau" xin họ bầy cho vài "kế sách".

  bởi: Nguoi CS từ: USA
  31.12.2012 04:58
  Nhung nguoi ngheo kho, thap co be hong khong duoc quyen yeu nuoc, va moi su co gang the hien long yeu nuoc cung nhung nguoi ngheo doi nay chi la 1 su phi ly duoi che do CS. Neu anh la dai ta pho Tien Si cua Vien Hoc BQP thi may ra khi anh reu rao long yeu nuoc cua minh truoc dam dong, cung phai tich thu to bao va kinh cua khan gia.

  Dong Chi X thi khoi che roi. Giua dai hoi, dong chi deo kinh doc bao thoi su, chang co ai dam lam phien dong chi, chu dung noi la dam len tieng kieu rat Giao Khoa Uu Tu nhu dong chi Dai Ta Pho Tien Si.

  Nhan xet tinh hinh kieu dong chi Pho Tien Si rat tinh te, thao nao ta danh duoi bon My cut, Nguy nhao 30-4-1975. So Huu cua cac dong chi se duoc bao dam an toan khong co luc luong doi dich nao pha roi dau; cu yen tam ma chien dau cho su mat con cua Dang CS nha. Ngay nao Dang CS con duoc Dang CS nuoc La ung ho, thi cai So Huu cua cac dong chi van xai duoc!!!

  Xay Dung va Doan Ket

  Nguoi CS


  bởi: Chùa Bà Đanh
  31.12.2012 02:44
  Ở Canada có một tỉnh được gọi là Quebec , là một tỉnh bang lớn nhất của Canada. Bằng ngôn ngữ, văn hoá Pháp và thể chế của nó, Quebec có hình thức tự trị trong Canada. Văn hóa Pháp và đạo Công giáo La Mã làm cho Québec trở thành một vùng đặc thù nhất của Canada, có thể nói là của cả Bắc Mỹ. Trong tổng số hơn 7,5 triệu dân Québec, có trên 5 triệu có gốc Pháp.

  Người Pháp ở đây , phần lớn luôn luôn muốn độc lập và tách rời khỏi Canada để hình thành một quốc gia riêng rẽ và tự chủ hoàn toàn...Người gốc Pháp ở đây họ có cả một đảng chính trị , hiện nay là đảng chính trị cầm quyền tại tỉnh bang Quebec, mang tên Đảng Québécois hoặc Parti Québécois để tranh đấu và bành trướng phong trào tự trị này. Đảng Quebecois đã tổ chức hai lần trưng cầu dân ý (referendum) để tách rời khỏi Canada và thành lập một một quốc gia hoàn toàn độc lập. Nhưng ói ăm thay dù người gốc Pháp chiếm đa số tại Quebec, nhưng cả hai cuộc Trưng cầu dân ý này đều thất bại một phần lớn do chính những người Canada gốc Pháp này gây ra. Đó là những người trên 50 tuổi,sắp về hưu hoặc đang ăn hưu.

  Một trong những nguyên nhân chính của sự thất bại trong hai cuộc Trưng Cầu Dân Ý tại Quebec này chính là "Sổ Hưu".

  Họ cũng yêu Quebec lắm, họ cũng không muốn bị chi phối bởi người gốc Anh nắm quyền hành của Canada tại Ottawa, nhưng họ yêu cái "tiền già " của họ khi họ đến tuổi về hưu hơn, nên cuối cùng họ, những người sắp về hưu hay đang ăn hưu đều bỏ phiếu "NO" để chận đứng yêu cầu "tách rời khỏi Canada". Họ làm vậy vì chính phủ Canada ở Ottawa có trách nhiệm chu cấp tiền già hay hưu trí cho tất cả công dân Canada , sự tách rời Quebec khỏi Canada đồng nghĩa với sự "mất tiền hưu trí, mất sổ hưu".

  Quý vị thử nghĩ ? những người Quebec sắp về hưu hay đang ăn hưu này đúng hay sai ? Họ yêu quê hương , tổ quốc hay họ yêu sổ hưu ? Theo CBĐ họ yêu cả hai, nhưng họ chọn sổ hưu không phải vì họ yếu hèn, hèn hạ, khiếp nhược v.v...
  Mà chính là vì họ cũng yêu Canada.

  Ông đại tá này ổng chọn sổ hưu và đồng thời ổng cũng chọn một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Sự chọn lựa này cho ta thấy ông ta có một niềm tự hào về chế độ và đất nước của ông ta đang sống mà những người chống đối ông ta không bao giờ có thể có.

  Chùa Bà Đanh
  Trả lời

  bởi: Canadian
  07.01.2013 22:31
  Tien Huu Tri Cua nguoi song o Quebec thi do chinh phu Quebec thu
  va tra khi ve huu. Neu ban o Quebec va lam viec o Ontario hay tinh bang khac, thi chinh phu thu tien CPP va chuyen cho Quebec. So tien thu duoc bo vao mot account va khong anh huong gi ca khi Quebec tach ra khoi Canada.
  Trả lời

  bởi: Canadian
  07.01.2013 22:20
  Chua Ba Danh co o Canada khong. Neu khong thi dung noi lung tung, hay dua cot ma nghe. Nguoi bo phieu "No" phan lon la dan Immigrants, khong phai la dan 50+.
  Trả lời

  bởi: nobody
  01.01.2013 03:12
  Dân Quebec được quyền bỏ phiếu chọn văn hóa của họ hay quyền lợi, dân vn không có quyền đó. Đây là sự khác biệt lớn lao nhất. Ông đại tá ủng hộ đảng vì sổ hưu, điều đó dễ hiểu. Ông chỉ là người bình thường, thế còn quyền lợi của đại đa số dân vn thì sao?
  Trả lời

  bởi: Mao Đồ Tể
  31.12.2012 21:26
  Có ngày đất nước của bọn Hán Cẩu sẽ đòi quyền tự trị, đến chừng đó không biết bọn Hán Cẩu có thực hiện theo yêu cầu của người dân không? hảy lo cho đất nước mình đi, vớ vẫn việc thiên hạ làm gì?
  Trả lời

  bởi: Khách từ: Sài Gòn
  31.12.2012 17:42
  Đồng chí Chùa Bà Đanh nói hay đó. Đợi tới khi Việt Nam thành một tỉnh không thể tách ra được khỏi "nước lạ" thì lúc đó tha hồ ôm sổ hưu mà tự hào với hãnh diện. Có triển vọng lắm đó.
  Trả lời

  bởi: Vô danh
  31.12.2012 10:17
  Quá hay CBĐ.
  Trả lời

  bởi: Vô danh
  31.12.2012 20:18
  Quá hay CBĐ. Xin lổi ý tui muốn nói Hay quá tệ. Câu cuối đưa ngón giửa khen đểu câu đầu.

  bởi: abc từ: Cali
  31.12.2012 01:31
  Bí mật quốc gia là Trục Quỉ xuất hiện: Iran, Bắc Triều Tiên, Trung Quốc, và Việt Nam Cọng Sản. Còn Nga thì không dại gì gia nhập vào Trục Quỉ nầy.

  bởi: Hải Âu
  30.12.2012 22:12
  Viên Đại Tá Thanh lo cho cán bộ từng quyển sổ hưu giống như Eric Honecker lo xây nhà cho người dân ở CH CD Đức. Ở Bắc Âu người ta thường nhắc đến Nguồn "Phúc Lợi Xã Hội". Eric Honecker mới lo đến AN CƯ, trong khi Bắc Âu đã cho thực hiện LẠC NGHIỆP. Đại Tá Thanh mới nghĩ đến cán bộ đảng viên. Chừng như ĐT Thanh khuyên nên chờ Trung Cộng đến tiếp thu VN và lúc đó sẽ cán bộ đảng viên sẽ nghĩ hưu thật sự.

  bởi: Bac: từ: USA
  30.12.2012 22:06
  Ông Đại Tá này giảng lê thê đủ mọi dẫn chứng , chê Mỹ khen Tàu, cuối cùng chỉ nói lên được một lý thuyết duy nhất tiêu biểu cho lý tưởng cao cả và bức thiết nhất : đó là làm mọi cách để bảo vệ bằng mọi giá quyển SỔ HƯU ! Cái việc bảo vệ sổ hưu này nó được thực hiện qua việc nhờ Trung Cộng đỡ lưng bằng cách vâng lời, phục tùng Trung Cộng với chuỗi những hành động cần thiết sau :
  -Để bảo vệ Sổ Hưu cần phải bảo vệ Đảng Công Sản Việt Nam
  -Để bảo vệ Đảng phải theo phục tùng Trung Cộng
  -Để phục tùng Trung Cộng phải ngoan ngoãn biết ơn Trung Cộng
  -Để đền đáp ơn Trung Cộng phải vâng lời họ là đàn áp dân Việt với lòng căm thù cao độ

  Thế đấy , Đảng cố tình dùng ông Đại Tá này để đưa ra thông điệp chinh thuc : quân nhân , cán bộ , công chức , đảng viên muốn bảo vệ SỔ HƯU phải GHI ƠN Trung Cộng và tuy chưa nói ra , ở đây cũng ẩn chứa lời hứa hẹn dân Việt sẽ mang Quốc Tịch nước "LẠ" trong tương lai !

  bởi: au da luyen từ: viet nam
  30.12.2012 21:16
  bat cu to chuc nao len nam chinh quyen thi ciung phai tra luong huu cho nguoi dong bao hiem du ky han .Rieng viec ong Thanh so chien tranh la khong the duoc ,bon trung quoc la loai cam thu tham lam ,luc nao cung co tu tuong banh truong dam di gay han va xam luoc khap noi .Doi yhoai voi chung la khong the duoc ,phai doi dau thoi .khi dat nuoc co chien tranh th isinh vien va nong dan phai di danh giac dau tien Neu dung nhu phia doi lap noi thi dai tuong Thanh qua hen nhat ,khong nen lam tuong nua

  bởi: Bình sọ não từ: Hn
  30.12.2012 18:15
  "Đại tá Thanh chỉ là một giáo viên giảng dạy , chứ không phải là một nhà hoạch định chính sách. Phát ngôn của ông cũng không mang tính đại diện cho đường lối và chủ trương của nhà nước Việt Nam. Vì thế, bài giảng này không có cái gì là bí mật quốc gia giống như Asia Times giật tít."
  Có khác gì ý BSN khi phản biện ?
  Người lính hay ăn nói giông bão,cái thời chiến chinh nó qua rồi.Lệnh của xếp trong chiến trận là luật! Sai đúng tức khắc không cần biết,mục đích tối hậu là chiến thắng,nó soi đường cho những khẩu lệnh ngắn gọn và quyết liệt.
  Nhưng đây là trên giảng đường.Ổng nói như ra chỉ thị cho các học trò "nguyên khí quốc gia",hổng biết mình cũng là thầy giáo như các trò kia,chỉ khác lĩnh vực nghiên cứu.Về mặt "chức tước" cũng ngang phân , không ai kỉ luật được ai,tréo ngoeo về hành chính.
  Những phút cao hứng ngoài giáo án chính là những giây phút "chiến trận"kia..ổng đang bay bổng.......
  Ta cứ coi như một quan điểm cá nhân, đầy trên tờ " Hoàn cầu thời báo" phía bên kia.Cũng đủ cả tướng,tá,nhà nghiên cứu,lí luận v..v..
  Nó không đại diện cho quan điểm chính thức của chính phủ nước họ.
  Thiên hạ hiểu thế nào thì hiểu..
  DĨ BẤT BIẾN,ỨNG VẠN BIẾN, và không phải cái biến nào cũng tuyệt diệu.
  Cái bất biến thì ai cũng biết,nó chính là quyền lợi quốc gia,nó..BẤT BIẾN!

  bởi: Dế Mèn
  30.12.2012 15:38
  Tôi không tin bài giảng của ông đại tá Thanh không mang đường lối và chủ trương của đảng về tranh chấp biển Đông và quan hệ ngoại giao giữa VN-TQ, VN-Mỹ. Ngược lại, bài giảng này nằm trong chương trình "chỉnh huấn" hay "giáo dục" các trí thức ĐH của đảng, và như vậy nó phải được thông qua 1 cấp đảng ủy nào đấy, ví dụ ban khoa giáo TƯ. Nó phải được cấp trên duyệt đàng hoàng và ông Thanh mới dám nói, ông không thể cương ẩu, hay nổi hứng lên phát biểu lung tung được.

  Tuy nhiên, về lý thuyết sổ hưu mà ông Thanh, đại diện đảng, đưa ra (củ cà rốt) xem ra nhỏ mọn và tầm thường quá, nếu không nói là hèn hạ. Người ta, những người có tâm huyết giáo dục hay những trí thức, chẳng nhẽ coi lẽ phải và lý tưởng thấp hơn cái sổ hưu? Những người đã từng dám coi thường tính mạng để bảo vệ tổ quốc lại sợ mất cái sổ hưu? Lý tưởng con người CS thấp hơn cái sổ hưu?

  Mặt khác, như TS Trần Vinh Dự đã nhận định, thể chế CS không còn là cái gì để các nước phương Tây bận tâm, để rồi cứ phải thực hiện "âm mưu diễn biến hòa bình". Lối tư duy ấy đầy tính ngụy biện và đã quá lỗi thời. Chủ nghĩa CS đã phá sản từ hơn 20 năm nay, thế giới tư bản ngày nay chẳng còn lý do gì để lo sợ các tàn dư của CNXH như VN, TQ, Cuba, Bắc TT. Lối lý luận ấy rất ấu trĩ và đầy tính hoang tưởng.
  bởi: Tran trung Truc từ: Autralia
  30.12.2012 15:26
  Nhung ke chan bo nhay vao rung di du kich mot thoi gian, sau do duoc phong chuc phong ham nhung dau van ngu, do dau co hoc hanh gi. Nhung nguoi nhu dai ta Thanh nhieu vo ke trong hang ngu bo doi.

  bởi: Bm từ: USA
  30.12.2012 11:44
  @CBĐ.
  Khi Bạn viết “Trung Quốc chưa đạp chết ai “ được nhiều người đưa ra nghi vấn: bạn là Tàu Cọng ?,Việt Cọng mà tay sai Tàu Cọng?,Việt Cọng giả đò làm kẻ khuyết tật tâm thần để dễ bề ăn nói bậy bạ trong âm mưu xóa đi vết nhơ mà Ô Bùi Tín đã viết “Lính Trung Quốc hãm hiếp ngay cả Bà Gìa và con nít xong phân thây từng mảnh”.Trong bài viết của Bạn nêu ra 7 điểm bông lơn nên tôi hỏi Bạn cho rõ ngọn ngành,nếu không trả lời được,xin im cho thiên hạ được nhờ chứ đừng chơi trò lì lợm gây ra xấu mặt kẻ khác dù là Tàu hay Việt Cọng.
  1- “ân oán phân minh,thù tra óan đền”.Bạn đã,đang trả thù TC giết người cướp của ,lấy biển đảo VN,hãm hiếp đàn bà con gái VN (biết đâu trong đó có vợ và con gái Bạn) như thế nào ?. CSVN đã và đang trả ơn Tàu Cọng ra sao?;dâng HS&TS cho Chúng?,dâng cả Dân Tộc VN luôn cho đủ?.
  2- “dĩ hòa vi quý ,1 sự nhịn 9 sự lành “. Khi Tàu Cọng xâm lăng đều bị Chiến Sĩ VN đánh trả.Giờ đây Tàu Cọng đem quân đánh chiếm VN thì Bạn nhịn ra sao;nói thẳng ra rằng,Tàu Cọng nó đánh VN,dù bị bể đầu sứt trán, nó cũng hiếp đàn bà con gái mà không biết rằng đó là vợ con Bạn,xẩy ra trước mắt Bạn,thì Bạn nhịn thế nào?.Ví dụ thế đấy là riêng cho Bạn và những tên VC tay sai Tàu Cọng,chứ ý chí Dân Tộc VN:giặc đến nhà,đàn bà cũng đánh.
  3-không chỉa mũi dùi và TQ,vì tranh chấp BĐ còn có Mỹ và ASEAN ?. VC có khả năng và dám chỉa mũi dùi vao Tàu Cọng chưa?,thế thì chỉa mũi dùi vào Mỹ?.Đỉều này được mấy loa tuyên truyền Tàu Cọng như Bạn thực hiện lâu rồi.Mỹ đã thẳng thừng “không đứng bên nào” thì Mỹ đâu có ngu mà đưa đầu làm chuyện tầm phào,ngay chinh đồng minh là Phi mà cũng làm lơ trong chuyện Bãi Cạn.Còn ASEAN như thế nào đã rõ ;nói là để ASEAN giải quyết thì đúng là lối nói của những kẻ tâm trí không mấy bình thường kiểu như “TQ không đạp chết ai”.
  4-“Không thể tin tưởng Mỹ,Mỹ là kẻ thù đã đem lại cho VN nhiều đau khổ, chiến tranh, tội ác của họ trời không dung, đất không tha”.Điều này đúng.Những cái loa tuyên truyền Tàu Cọng Các Bạn luôn mồm “chỉ có TQ là tốt,TQ chưa đạp chết ai” thì con nít 3 tuổi cũng khó mà tin,nhưng đây là thành phần xuất sắc,là bộ mặt của CS.
  5-" Kiên quyết bảo vệ chủ quyền bằng phản đối chính thức,chẳng hạn như đưa ra tòa án quốc tế ".CS đã phản đối những chiếc tàu lạ làm cho dư luận cả Thế giới miệt thị đó phải không?,còn ra TAQT thì CS đưa chưa?, và có dám !
  6-“V/đ biểu tình chống TQ của một số nhỏ giới trẻ SV : họ bị lợi dụng và được cho tiền để làm điều này”.Ai lợi dụng?,ai cho tiền?,ai nhận tiền?,nêu danh tánh thử coi!. Nói khơi khơi mà không chứng cứ thì tệ hơn con nít;cái thứ loạn trí điên khùng thường hay lảm nhảm nhưng cũng có lý do là trong ký ức họ có sự hỗn độn,chứ “TQ chưa hề đập chết ai” thì có lẽ là người cõi trên hiện về báo mộng.
  7-“Bảo vệ tổ quốc Việt Nam thời XHCN hiện nay có rất nhiều nội dung, trong đó có một nội dung rất cụ thể, rất thiết thực với chúng ta đó là bảo vệ sổ hưu cho những người đang hưởng chế độ hưu và bảo vệ sổ hưu cho những người tương lai sẽ hưởng sổ hưu”?.Thì ra đảng CSVN ra thân trâu ngựa làm tay sai Tàu Cọng bán đứng Tổ Quốc cũng vì chỉ CÁI SỔ HƯU !!!???.

  bởi: Ghét thì chống từ: cali
  30.12.2012 10:01
  Ngày xưa có rất nhiều người theo cộng sản chống Tây chỉ vì ghét Tây cướp nước chứ có biết gì về CS đâu! Nay nhờ ông Thanh và những người như ông mà dân chúng hiểu rõ CS hơn. Cảm ơn ông Thanh!

  bởi: Vô danh
  30.12.2012 10:00
  Người dân bây giờ họ đã khôn rất nhiều, họ biết phân biết giữa đúng và sai.

  bởi: BỐ Th...NHÔ(NPCN)Hoàng Kỳ
  30.12.2012 05:50
  Ông Đại tá THANH thật sự chỉ phản ảnh bộ mặt thật cuả CĐ.Và "SỔ HƯU" là chiếc thòng lọng quyền lợi.Tấm thẻ đảng là "TEM PHIẾU".Ông ta chỉ lập lại.Nhưng giả dụ một công dân nước CHXHCN VN ko có những thứ ấy,thì liệu họ có bám vaò CĐ ko?Ở ĐN VN thiếu gì loại Đại tá như thế,và các ông "tuyên ma giáo " gật gù khen ông Đại tá đầu đội chính sách,vai vác chủ trương.Còm ND ngồi xổm nơi "cầu tóm",lõm bõm chủ trương,chính sách.Ôi! Sổ hưu và những Chú cá Tra!!!

  bởi: Vô danh từ: Ha noi
  30.12.2012 02:52
  Dù Sao củng là một thạc sĩ học bổ túc.

  bởi: Lý Sổ Hưu
  30.12.2012 02:30
  Lần đầu tiên thấy ông Dự, chuyên viên nói về kinh tế, đã "nổi giận" về chuyện chính trị của CSVN trước bài nói chuyện của "đại tá sổ hưu". Không hiểu các chú Cam thường hay "khuyên" độc giả chỉ nên đọc blog của ông Dự có còn "phò" ông Dự hay lại quay phắt chửi bới " tên phản động" này nữa không biết?
  Bây giờ người Việt mới ngã ngửa là lý tưởng của mấy ông CSVN đeo đuổi thực sự là... cái sổ hưu. Ô hô!!!

  bởi: viet từ: sai gon
  30.12.2012 02:22
  lai them mot ten trung cong nam vung lo dien.xin toan the nhan dan viet nam trong nuoc cung nhu o hai ngoai hay tim yhem nhung ten trung cong nam vung de ma de be tieu diet chung xin chao doan ket.toi mot dang vien cs tu luc 8 tuoi.

  bởi: tho vu từ: USA
  30.12.2012 02:09
  Tam co hieu biet cua cac nha lanh doa VN chi den the thoi.ECH NGOI DAY GIENG ma .Chi kho cho con dan nuoc viet ,hang ngan nam nay chua luc nao duoc song trong canh thanh binh am no.Oi ong cha chung ta lam gi sai trai trong kiep truoc ,ma bay goi con dan VN phai chiu cai nghiep nang qua ?

  bởi: trương khoa từ: Hà nội
  30.12.2012 01:20
  Ông này nói chuyện MA CÒN KHÔNG MUỐN NGHE ,chứ đùng nói là người.

  bởi: robert nguyen từ: usa
  30.12.2012 01:12
  16 vang, 4 tot= islands robber.
  Chi co nhung con dan Viet Nam ma lon han HAN boi vi TIEN DOLLAR va to tien ho la GOC DAI HAN .
  Ban re TO TIEN VIET NAM de vu loi va lam giau

  bởi: YEU NUOC
  29.12.2012 23:59
  ĐÃ làm đến chức đó nhưng không biết có bằng cấp gì ăn nói sao mà giống như đám áo xanh chỉ biết đàn áp dân chúng chẳng biết làm gì hơn là bảo vệ cho đảng ( cướp ) hèn hạ và khiếp nhược TẦU cộng lại còn đe dọa học sinh tỏ lòng yêu nước chống TQ chẳng qua một đảng cướp CSVN đang đưa đất nước đi vào đường cùng của chế độ mà thôi

  bởi: Canhtan từ: Tân Bình.TP HCM
  29.12.2012 23:54
  Ông này chắc bị TQ mua chuộc rồi.Là người VIỆT chắc rằng không ai phác ngôn như ổng.Năm 74 họ cướp Hoàng Sa,năm 88 họ lấy một phần Trường Sa,năm 79 họ đem quân xâm lược Việt Nam .Thử hỏi làm sao là bạn được ?

  bởi: Vô danh
  29.12.2012 22:49
  Trước khi gọi các sinh viên ra HS, TS thì bảo tên đại tá ngu xuẩn này hỏi con hắn, hay các con cái cán bộ trước???? con cái chúng nó nay qúa giàu có nên có thèm tham gia vào đám biểu ti`nh đâu , hầu hết chúng nó đều ở nước ngoài cả...Đại tá Thanh này không ăn tiền của thế lực thù địch nhưng mà ăn bả của mấy tên chóp bu Ba Đình nên ăn nói lung tung như vậy.

  bởi: Herry từ: The US
  29.12.2012 22:35
  Thực sự VN đang rất bế tắc trong tư duy chính trị. Sự bế tắc này xuất phát từ đặc quyền của đảng cầm quyền. Chủ nghĩa "duy ý trí" vẫn thống trị trong các hành xử. Nhưng họ sống thực dụng đến mức tàn nhẫn. Là cơ hội "vàng" để nhiều cá nhân có quyền hành làm thêm đục nước hòng kiếm chác cho cá nhân nhiều hơn. Tại sao có sự bế tắc này: đơn giản vì họ không đặt quyền lợi dân tộc lên trên. Họ rất lo sợ các biến đổi chính trị trong nước và chiến tranh, vì nếu xảy ra họ sẽ mất tất cả những gì họ đang được hưởng. Tầm tầm chức đại tá như ông Thanh ở VN nhiều vô kể, đa phần các sĩ quan thường về nghỉ hưu với chức đại tá. Nên họ cũng chỉ là những kẻ "ăn theo, nói leo". Họ chẳng dại gì có chính kiến cá nhân hay tiết lộ " bí mật quốc gia" mà may ra được biết tí tẹo như cái đầu kim để mà rước họa! Nên tôi rất nhất trí với Ts Trần Vinh Dự rằng "Đại tá Thanh chỉ là một giáo viên giảng dạy chứ không phải là một nhà hoạch định chính sách. Phát ngôn của ông cũng không mang tính đại diện cho đường lối và chủ trương của nhà nước Việt Nam. Vì thế, bài giảng này không có cái gì là bí mật quốc gia giống như Asia Times giật tít.

  bởi: sông trà núi ấn từ: hcm city
  29.12.2012 22:28
  Vâng đúng như tiến sĩ DỰ phân tích,
  Đại tá Thanh đến để báo cáo tình hình thời sự,Đại tá Thanh không đủ tư cách đến để giàng cho các vị giáo sư,tiến sĩ,giảng viên các trường đại học đâu.
  Nhưng nội dung nói của ông Thanh hơi ngố,phản cảm,đi sai quá xa,và thiếu tư cách và lễ phaeps cần có...đây là cái dịch trong ngành tuyên huấn của chế độ,nge rất khó chịu.
  Vừa rồi anh Minh Diện cũng phản pháo Người bao che cho anh Thanh.Toàn lú lẫn khi nói về Trung Quốc-Việt Nam-Hoa kỳ.
  Quan hệ Việt-Trung-Mỹ là quan hệ phức tạp,đan xen quyền lợi của mỗi quốc gia và cả vùng...do vậy không ai có thể nói đúng về bản chất của quan hệ đó.
  Có một điều chắc chắn không xảy ra là chiến tranh qui mô ở Biển Đông.Nhưng có thể có những đụng độ nhỏ xảy ra,chết người và chìm tàu nếu phe cực đoan Trung quốc khiêu khích và tấn công,vì quân địa phương của 2 bên đều mạnh ngang nhau,tính địa phương của VIệt Nam lại rất cao,họ không nghe TW đâu,họ lại thiện chiến và rất cơ động và rất trách nhiệm và gắn bó với dân,nhất là ngư dân,gắn bó này là truyền thống.
  Chính lẽ đó,các lực lượng cực đoan Trung quốc thường xúi 2 bên đánh nhau,họ được lợi.Chính lẽ đó bộ Quốc phòng 2 nước rất sợ nếu xảy ra,vì vậy họ đã làm việc.
  Ngày nay,Dân Việt rất cảnh giác với TQ,họ không có suy ngĩ tồi như ông Thanh nói vớ vẫn.
  Thật buồn khi biết việc này,thật biết ơn Voa,BBC đăng bài này...

  bởi: Cu trang từ: Sai Gon
  29.12.2012 22:12
  Thuc chat ong Thanh noi vay voi gioi sinh vien, nhung ong ta chang hieu gioi sinh vien mot chut gi. Ong ta nghi chac doi ngu sinh vien Viet nam khong co tam cung chang co tam nhin, nen ong ta noi nhu the. That dau long cho mot ke menh danh la nguoi dung tren buc giang noi nhung dieu "giang day". Dau qua Viet nam oi.

  bởi: nguyên thiên-y từ: Austria
  29.12.2012 22:03
  Hoan hô ddai tá Thanh!!!
  Ông Ddai tá,pgs,ts....lý luân rât´logic,tüöng lai &"Vân mênh"cua "Quôc´si" näm` trong "sô hüu",ddüng`xêp´ngüöi`My vào "danh sách dden" ke thù" thi`con cháu cua ông Ddai tá se có suât´hoc bông không mât´tiên`.Tôi lai quên nüa rôi`,con cháu cua ông không cân`hoc,chi viêc nghe theo ông,mai môt´,se có chüc´cao hön ông,không phai là ddai tá mà se là ddai tüöng´!!!!Có ddiêu`,ông Ddai tá cung quên nhü tôi là con cháu cua ông lai không cân`cái sô hüu....ngàn vàng ây´!!!!!
  Chân thành tâm sü vöi´ông Ddai tá
  Thien-y(Austria)

  bởi: HS/TS từ: (USA)
  29.12.2012 21:43
  Ông nầy ăn nói phát biểu như vậy mà cũng làm đại tá / giáo sư tiến sỹ à? thử cho trưng cầu Dân Ý thì biết liền, có bao nhieu phần % nhân dân hiện nay sẽ ủng hộ Đcs chứ đừng nói tới biểu tình chóng TC xâm chiếm lảnh thổ biển đảo HS / TS, ăn nói theo kiểu độc tài, như hồi còn sống trong bưng biền thời còn chiến tranh,dành dân chiếm đất vậy? thử hỏi Hiệu trưởng làm sao quản lý sinh viên? có phải ông muốn nói hiệu trưởng là phải làm giống như công an? ko biết Ô có phải thật sự lả.???

  bởi: Chùa Bà Đanh
  29.12.2012 21:33
  Chẳng có gì mà phải la lối om sòm. Ông Đại tá nói rất nhiều chuyện, những điều ổng nói chứng tỏ ổng là người am hiểu rất nhiều v/đ, trong đó có v/đ biển Đông. Ý kiến ổng nêu ra là ý kiến cá nhân, dù ổng nói đem hết Biển Đông cho TQ, thậm chí dâng cả Hoàng Sa , Trường Sa cho TQ, thậm chí dâng cả nước Việt Nam cho TQ thì những lời này có giá trị gì ?

  Thật ra ý kiến của ổng cũng khá lắm chứ. Ổng nói nhiều, ý này xen kẻ ý kia và nếu ta tách ra các câu, các ý riêng rẽ thì ta sẽ dể "quy tội" ông ta.

  CBĐ chỉ đọc lướt qua phát biểu của ông đại tá (vì phát biểu dài quá). Tuy nhiên cũng nắm được một chút ý chính như sau :

  1- TQ trong quá khứ vừa là kẻ thù vừa là bạn thân thiết. Ân oán phân minh, thù trả nhưng ơn phải đền.

  2- TQ là nước lớn, ta không thể trực tiếp chống chọi, phải lấy sự "dĩ hòa vi quý" làm phương châm để tồn tại, "một sự nhịn chín sự lành".

  3- Không thể tập trung mũi dùi vào TQ, vì sự tranh chấp biển Đông còn có Mỹ và ASEAN

  4- Không thể tin tưởng Mỹ, Mỹ là kẻ thù đã đem lại cho VN nhiều đau khổ, chiến tranh, “tội ác của họ trời không dung, đất không tha” và trong quan hệ với Mỹ chưa bao giờ Mỹ thành thật giúp đở VN.

  5- " Kiên quyết bảo vệ chủ quyền bằng phản đối chính thức ", lối chính thức ở đây theo ông ta là đưa v/đ biển Đông ra quốc tế để giải quyết. Chẳng hạn tòa án quốc tế.

  6- V/đ biểu tình chống TQ của một số nhỏ giới trẻ SV : họ bị lợi dụng và được cho tiền để làm điều này, thật sự họ không có chút nhiệt huyết và can đảm trong v/đ này. Đi biểu tình vớ vẫn ở Sài Gon hoặc Hà Nội thì được, biểu họ ra trấn thủ Trường Sa thử xem , cho kẹo họ cũng không dám.

  7- Cuối cùng câu nói của ông : “Bảo vệ tổ quốc Việt Nam thời XHCN hiện nay có rất nhiều nội dung, trong đó có một nội dung rất cụ thể, rất thiết thực với chúng ta đó là bảo vệ sổ hưu cho những người đang hưởng chế độ hưu và bảo vệ sổ hưu cho những người tương lai sẽ hưởng sổ hưu, ví dụ các đồng chí ngồi tại đây.”. CBĐ thấy câu nói này cũng chẳng có gì là phiền hà. Cái sổ hưu chỉ là một cái ví dụ mà ông ta muốn nêu ra. Cái ví dụ này là một quyền lợi chân chính trong rất nhiều quyền lợi khác mà người Việt trong chế độ hiện nay phải tự bảo vệ cho mình. Cho nên ông ta mới nói « Bảo vệ tổ quốc Việt Nam thời XHCN hiện nay có rất nhiều nội dung, trong đó có…sổ hưu… ».

  Những điều tổng kết của CBĐ có đúng không ? Mỗi điểm ông Đại tá này nói ra như nêu trên có hợp lý không ? Mỗi người có cái nhìn riêng về điều này tùy theo trình độ nhận thức, khả năng phán đoán cùng tư duy và kiến thức của mình.

  CBĐ không biết ông đại tá này là ai. Nhưng cũng đừng chỉ vì một bài phát biểu của ông ta mà mình mà quy tội cho ông ta nào là " lạc hậu ", " bạc nhược " thậm chí là " ngu dốt ".

  Quyền được hưởng hưu trí, quyền được trả lương bổng, quyền được cho con em đến trường, quyền được ăn mặc đầy đủ v.v…Nói chung là những quyền sống, đó là " nhân quyền " như ta kêu gào. Tranh đấu, Bảo vệ tổ quốc Việt Nam là bảo vệ những quyền này, ông đại tá nói thế thì đâu có gì sai !

  Sau hết nguyên tắc «Ba không bốn tránh » của ông ta là nguyên tắc ứng xử trên biển Đông, chứ không phải nguyên tắc được áp dụng cho toàn thể đất nước VN. Gây chiến tranh với TQ chỉ vì v/đ biển Đông là điều mà ta không nên làm, đó là ý của ông đại tá. Đây là ý kiến cá nhân của ông đại tá mà cũng không có gì là sai trái.

  Trong chính trị, lời nói không quyết định một cái gì cả. Tin vào lời nói của chính trị gia thì là ngốc, vịn vào lời nói của chính trị gia để kết án cả một hệ thống chính trị là điều ngốc hơn. Mình đã ngốc mà không biết mình ngốc thì làm sao thắng kẻ không ngốc ?

  Chùa Bà Đanh
  Trả lời

  bởi: Việt Cộng Hồi Chánh từ: Thành Phố Minh Râu
  31.12.2012 08:09
  @ Chùa Bà Đanh - Quyền được hưởng hưu trí, quyền được trả lương bổng, quyền được cho con em đến trường, quyền được ăn mặc đầy đủ v.v…Nói chung là những quyền sống, đó là " nhân quyền " như ta kêu gào. Tranh đấu, Bảo vệ tổ quốc Việt Nam là bảo vệ những quyền này, ông đại tá nói thế thì đâu có gì sai !--------- Chú Cộng nhỏ đừng có giả bộ ngáo " Quyền sổ Hưu " có nghĩa là quyền sống chết với đảng . Nếu để " Sổ Hưu " bị mất, có nghĩa là bản thân cũng thấy ... ???
  Trả lời

  bởi: Văn Lang từ: VN
  30.12.2012 17:29
  Chùa Bà Đanh phân tích vấn đề mà lòng tôi phẫn uất. Sao thời nay, Việt Nam có nhiều kẻ hèn hạ, ô nhục như Mạc Đăng Dung thời xưa vậy? Hay đất nước, dân tộc Việt không tránh khỏi họa bại vong?
  Trả lời

  bởi: Quảng Hòa (Q8-Sài Gòn)
  30.12.2012 16:13
  CBĐ lý luận khá hay, kết luận lại càng hay hơn. Nhờ vậy mà người Việt Nam bây giờ càng ca ngợi lời nói chí lý của Tổng thống VNCH Nguyễn Văn Thiệu: Đừng nghe những gì cs nói mà hãy nhìn kỹ những gì cs làm. Chỉ những thằng ngốc mới tin vào 16 chữ vàng và 4 tốt chạy tới Thành Đô cúi đầu hợp tác chiến lược toàn diện, dâng đất dâng biển cho đảng cs TQ.


  Trả lời

  bởi: cong ly từ: Sai Gon
  30.12.2012 07:44
  Neu Lanh dao Cong San Bac Viet khong dem quan xam chiem Nam Viet Nam thi lieu co xay ra chien tranh o Nam Viet Nam khong ?Neu lanh dao Dang Cong San Viet Nam to chuc cho nhan dan bieu
  tinh thi se biet duoc so luong nhan dan tham gia bieu tinh la bao nhieu ?Nguoc lai ,Dang Cong San Viet Nam lai chi dao dan ap,quay nhieu,khung bo cho nen chi moi co so it tham gia .Boi vi,nhung nguoi tham gia bieu tinh la nhung nguoi can dam va ho da vuot qua su so hai nen ho tham gia ,ngoai ra mot bo phan nhan dan vi ho chua vuot qua duoc su so hai nen ho chua tham gia ma thoi.Neu cac vi lanh dao Dang Cong San Viet Nam ma de cho con chau cua ho ra hai dao bien gioi bao be To Quoc thi luc luong sinh vien ho cung hang hai len duong de bao ve dat nuoc.

  bởi: Vô danh
  29.12.2012 21:27
  Các bạn cứ yên tâm khi nào chánh phủ hết tiền không thể trả được số tiền lương hưu trí khổng lồ của các cấp"đầy tớ của Dân"nữa thì lực lượng này sẽ hành động chống lại thế là XONG....

  bởi: Dũng Nguyễn từ: (USA)
  29.12.2012 20:47
  Xin ? Ông nói là một số ít sinh viên tham gia vào các hoạt động biểu tình để gây rối loạn trật tự chính trị. Nhưng Ông quên rằng, nếu thật sự kêu gọi là Lãnh Thổ & Biển đảo của VN ta nay đã bị TC xâm chiếm, vậy toàn bộ Sinh Viên phải làm gì? để ngăn chận bọn xâm lược TC ? thì Ông sẽ biét là có bao nhiêu phần trăm % sinh viên nói riêng & chung cả Nước sẽ có bao nhieu ngưòi ủng hộ xuống đường biểu tình? chỉ thế thôi.! thách thức Ông Thanh cứ thử xem rồi sẽ biết số ít hay số đông, đừng đe dọa, quy trách nhiệm cho hiệu trưởng phải quản lý sinh viên, khác nào cai ngục canh chừng tội phạm.
  Trả lời

  bởi: timothy từ: saigon
  01.01.2013 02:07
  haha phen nay chet me may thay hieu truong truong dai hoc roi, sinh vien di bieu tinh, hieu truong chiu trach nhiem...hehe ngu qua dong chi So Huu oi

  bởi: Hà Huy từ: Vietnam
  29.12.2012 18:02
  Tay Thanh là một HS hư của rất nhiều nhà Giáo có mặt hôm đó . Chấp với hắn làm gì . Tự hắn sẽ thấy xấu hổ với các Thày hắn thôi

  bởi: Cựu chiến binh từ: Nghĩa Trang QĐ
  29.12.2012 15:05
  Đây là tên đồ tể, hán gian, hắn sẵn sàng bán nước, bán tất tần tật cho bọn Tàu phù. Cần tước quân tịch tên Thanh nầy, để hắn trong QĐND làm nhục tập thể QĐND.
  Anh linh chiến sĩ vì nước vong thân chống giặc tàu xâm lược, không chấp nhận luận điệu nói thay cho bọn cướp nước của tên này.
  Sĩ quan QĐ ND VN đâu có hèn mạt, sống vì "SỔ HIU" như thế.
  Nhục quá! nhục quá đi mất! Nước mất đến nơi rồi mà còn lí luận vớ vẫn!

  bởi: Quảng Hòa (Q8-Sài Gòn)
  29.12.2012 12:29
  Lý thuyết sổ hưu của ngài đại tá Trần Đăng Thanh này đã "được" truyền khắp nơi từ quê ra tỉnh, qua đến Paris, New York... rồi quý ông bà cô bác ơi. Chớ ép ngài quá, từ từ để đến ngày ngài về hưu rồi ngài sẽ bừng tỉnh, ngày ngày chờ người phát thơ đưa sổ hưu...không còn tiền bảo chứng cho ngài đại tá.
  Chỉ khổ nổi, lúc ấy thì ngài hết hơi rồi, chạy tìm Nguyễn Chí Đức tham gia CLB những anh em lầm đường lạc lối, tìm hoài mờ mắt cũng tìm không ra!

  bởi: Người Trả Thẻ Đảng từ: Yêu Nước Nhưng Đ. iu. Đ.
  29.12.2012 11:43
  Bản chất đảng viên Việt cộng, đa số là dân Bần cố nông thất học, sống lâu lên lão làng, luồn sâu, leo cao trong đảng. Khi có chút danh vị là bắt đầu có phe đảng, tranh quyền, đoạt lợi. Trong thời kỳ còn kháng chiến chống Pháp, dã tâm càng ngày càng lộ rỏ, xin xem truyện " Đêm giửa ban ngày " của nhà văn Bắc Việt Vũ Thư Hiên, là con trai của Vũ Đình Huỳnh, Trưởng Vụ Lể tân Bắc Bộ Phủ Hồ chí Minh. Đoàn quân đi B ( Vào Nam ) là đoàn quân ô hợp vô tổ chức. Trên đường đi B trong đoàn quân ấy có một số B Quay ( Đào ngũ trở về Bắc, có lính con nít chừng 15, 16 tuổi. Tình nguyện vào bộ đội, để gia đình bớt miệng ăn, và sổ gạo được thưởng tăng thêm, lảnh giấy khen của địa phương, gia đình vẽ vang ) và một số tiếp tục vào Nam, đã xãy ra trên đường HCM, cướp của, giết người, hiếp dâm. Xin xem các quyễn sách hồi ký đi B Đường đi không đến, Đến mà không đến, Xương trắng Trường sơn .v.v... Của Cố nhà văn hồi chánh Xuân Vũ. Sau ngày cưởng chiếm miền Nam, Vào, Vơ, Vét, Về. Hy sinh đời Bố để cũng cố đời Con. Quả thật Nhất nghệ tinh, Nhất thân vinh. Không có nghề nào bằng nghề làm Việt cộng, với 1 vốn 10 lời. Khi nào leo cao luồn sâu, sống lâu lên lão làng, chuyện quà cáp, phong bì, và Đô la, chỉ là chuyện nhỏ như con thỏ ? Theo lời giảng dạy lên lớp của PGS/TS ( Văn bằng học vị tại chức ? ) Dốt như chuyên tu, ngu như tại chức Đại tá Trần Đăng Thanh : " Quyết phấn đấu để có sổ hưu " có nghĩa là phải bám vào đảng thật chặc, đừng để mất đảng, sẽ mất sổ hưu. Văn hóa đảng viên VC là như thế ! Hèn với Giặc, Ác với Dân để giử sổ hưu.

  bởi: Kim Hai Bi từ: Cali
  29.12.2012 11:27
  Thằng cha này lý sự cùn thật! Hai nước chỉ còn cách bờ vực chiến tranh có một gan tay mà còn đồng chí với đồng chó. Ngày xưa khủng bố dân chúng bằng sổ gạo, ngày nay khủng bố "nguyên khí quốc gia" bằng sổ hưu.
  Trả lời

  bởi: Vô danh
  29.12.2012 16:58
  Ten nay la trung cong han gian 100% phan tram so huu.

  bởi: bao từ: hanoi
  29.12.2012 10:58

  can gi dung vu luc bon chung chiem het roi ong thanh mua mo duoi bon chung chac hay ong thanh dang lua nhandan cung co the ong la giac nam vung

  Blog

  Tôi sẽ nhớ Barack Obama!

  Mấy hôm nay Việt Nam chào đón Obama, vị tổng thống Mỹ thứ ba sang thăm một đất nước cựu thù
  Thêm

  Tổng thống Mỹ và chuyện bầu cử Quốc hội Việt Nam

  TT Obama không biết việc mình đến vào Chủ Nhật đã gây xao nhãng cho các cuộc biểu tình của dân Việt
  Thêm

  Vì sao Mỹ bất ngờ dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận vũ khí cho Việt Nam?

  Chỉ ít giờ đồng hồ sau khi đặt chân đến Hà Nội, Tổng thống Obama đã tuyên bố một quyết định gây chấn động
  Thêm

  Nghĩ về quan hệ giữa Mỹ và Việt Nam

  Nhắc đến chữ 'kẻ thù', xin lưu ý là với chính khách Mỹ, chỉ có những lợi ích quốc gia vĩnh viễn nhưng không có bạn hay kẻ thù vĩnh viễn
  Thêm
  Các bài viết khác

  Bạn đọc làm báo

  Tổng thống Obama và tương lai quan hệ Mỹ - Việt

  Để có những đột phá trong quan hệ Mỹ - Việt tùy thuộc vào Hà Nội và chính người dân Việt nếu họ muốn làm nên lịch sử
  Thêm

  TT Obama không đánh đổi dỡ bỏ hoàn toàn cấm vận vũ khí lấy đàn áp nhân quyền ở VN

  Trước hết cần khẳng định rằng mục tiêu chính của Mỹ trong việc thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam là dân chủ hóa Việt Nam
  Thêm

  Cá chết và nước mắm ở Mỹ

  Hơn một tháng qua vấn đề cá chết ở nhiều nơi tại Việt Nam đã gây lo lắng cho người tiêu dùng thủy sản
  Thêm

  Mục đích và ý nghĩa chuyến thăm VN của Tổng thống Obama

  Vậy chuyến thăm Việt Nam lần này của Tổng Thống Hoa kỳ Barack Obama có mục đích và ý nghĩa gì
  Thêm
  Các bài viết khác