Thứ Tư, 01/06/2016
Xem

  Blog / Nguyễn Hưng Quốc

  Hiến pháp và việc sửa đổi hiến pháp

  Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng nói đã xuất hiện những ý kiến có thể bị coi là ‘biểu hiện của suy thoái về nhận thức tư tưởng’trong các góp ý sửa đổi hiến pháp.Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng nói đã xuất hiện những ý kiến có thể bị coi là ‘biểu hiện của suy thoái về nhận thức tư tưởng’trong các góp ý sửa đổi hiến pháp.
  x
  Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng nói đã xuất hiện những ý kiến có thể bị coi là ‘biểu hiện của suy thoái về nhận thức tư tưởng’trong các góp ý sửa đổi hiến pháp.
  Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng nói đã xuất hiện những ý kiến có thể bị coi là ‘biểu hiện của suy thoái về nhận thức tư tưởng’trong các góp ý sửa đổi hiến pháp.
  Tôi không quan tâm nhiều đến cuộc vận động sửa đổi hiến pháp ở Việt Nam hiện nay; rất hiếm khi tôi đọc các bài tham gia thảo luận, dù thuộc phe “lành mạnh” hay phe “suy thoái đạo đức” – nói theo chữ của Nguyễn Phú Trọng, vậy mà, cuối cùng, hôm nay lại ngồi viết về đề tài này. Có cái gì như oái oăm.
   
  Có hai lý do chính khiến tôi không quan tâm đến một vấn đề có vẻ như rất quan trọng này.
   
  Lý do thứ nhất: Tôi không tin mấy vào tác dụng của hiến pháp trong hoàn cảnh của Việt Nam hiện nay. Trên nguyên tắc, hiến pháp được xem là văn kiện pháp lý quan trọng nhất trong sinh hoạt chính trị của một nước. Nó là nền tảng của pháp quyền. Nó là những nguyên tắc chủ đạo để xây dựng hệ thống luật pháp cũng như các thiết chế quyền lực. Nó là một thứ khế ước giữa những người cai trị và những người bị trị để mỗi bên, một mặt, nhận thức được quyền hạn và trách nhiệm của mình; mặt khác, tránh việc lạm quyền cũng như tạo sự tin cậy và đồng thuận trong việc theo đuổi những lý tưởng chung. Nó cũng đồng thời là một bảng giá trị để hướng tới tương lai và để nối kết thế hệ này với các thế hệ khác. Vừa có kích thước theo chiều ngang (giữa các tầng lớp khác nhau trong xã hội) vừa có kích thước theo chiều dọc (giữa các thế hệ), hiến pháp, một mặt, bảo đảm tự do và niềm tin cho dân chúng, mặt khác, tạo nên tính chính đáng và từ đó, sức mạnh cho nhà nước.
   
  Tuy nhiên, dù có ý nghĩa lớn lao như vậy, hiến pháp vẫn cũng chỉ là một văn bản được hình thành bằng chữ viết. Từ văn bản đến hiện thực, nó cần hai bước kế tiếp: Một, được diễn dịch; và hai, được thực hiện. Kinh nghiệm cho thấy, ở Việt Nam từ mấy chục năm nay, chính ở hai bước này, nhà cầm quyền luôn luôn gian lận. Hiến pháp ghi nhận quyền tự do ngôn luận ư? Nhưng nhân dân mới mở miệng ra để có “vài lời” với Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng là đã bị đuổi việc ngay tức khắc (trường hợp phóng viên Nguyễn Đắc Kiên mới đây); mới lên tiếng chống lại ngoại xâm là đã bị đạp vào mặt (trường hợp Nguyễn Chí Đức) hoặc bị bắt bỏ tù (Điếu Cày Nguyễn Văn Hải, Tạ Phong Tần…). Bây giờ, một số điều khoản trong hiến pháp được sửa lại cho hợp tai hơn nhưng nếu nhà cầm quyền vẫn sẵn sàng chà đạp lên tất cả các điều khoản hay ho ấy thì sao? – Thì cũng chả có gì thay đổi cả. Trong thế giới chính trị, cần phân biệt tu từ (rhetoric) và thực tế. Hiến pháp, nếu không được tôn trọng và ứng dụng, chỉ là một hình thức tu từ. Trong chính trị, phần lớn các hình thức tu từ chỉ có tác dụng mê hoặc và lừa dối.
   
  Lý do thứ hai: Tôi ngờ cuộc vận động sửa đổi hiến pháp lần này chỉ là một trò chơi chính trị của nhà cầm quyền Việt Nam. Cho đến nay, Việt Nam đã có bốn bản hiến pháp: 1946, 1959, 1980 và 1992 và một lần sửa hiến pháp (2001). Ở đây, tôi không bàn đến nội dung; tôi chỉ bàn về thời điểm: nói chung, cả bốn thời điểm ấy đều hợp lý. Năm 1946, mới thành lập chính quyền; năm 1959: sau hiệp định Geneve, đảng Cộng sản nắm chính quyền ở cả miền Bắc; năm 1980, sau khi đất nước thống nhất; và năm 1992, sau khi áp dụng chính sách đổi mới cũng như sau khi hệ thống xã hội chủ nghĩa bị sụp đổ hoàn toàn ở Liên Xô và Đông Âu. Nhưng còn bây giờ? Tình hình có gì đổi mới đến độ phải sửa đổi hiến pháp? – Có. Chỉ có một vấn đề lớn: xu hướng dân chủ hóa. Tuy nhiên, điều chắc chắn là đảng Cộng sản không hề có ý định sửa đổi hiến pháp để đáp ứng lại xu hướng dân chủ hóa ấy. Chắc chắn là họ sẽ không đụng đến các điều khoản căn bản như vấn đề đa nguyên, đa đảng hay vấn đề phân quyền để bảo đảm dân chủ. Chưa gì Nguyễn Phú Trọng đã lên án những người đề nghị bỏ điều 4 trong hiến pháp Việt Nam là những kẻ “suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống”, hơn nữa, còn yêu cầu chính quyền “quan tâm xử lý” (hiểu theo nghĩa là cấm đoán, trù dập hay bắt bớ!).
   
  Nhưng nếu không có ý định thay đổi mà họ vẫn tổ chức một cuộc vận động rầm rộ như vậy, họ nhắm đến điều gì? Theo tôi, lý do đơn giản: để đánh lạc hướng dư luận. Để mọi người có ảo tưởng là họ đang rục rịch thay đổi. Để mọi người xúm vào trò chơi chữ nghĩa và quên đi những vấn đề quan trọng khác. Thì cứ quan sát mà xem: Từ khi có cuộc vận động ấy, ngay trên các tờ báo mạng và blog độc lập nhất ở trong nước, người ta hầu như chỉ tập trung bàn cãi về vấn đề hiến pháp. Nạn tham nhũng tạm thời bị gác lại. Sự lỗ lã và từ đó nợ nần chồng chất của các đại công ty quốc doanh cũng như sự kiệt quệ của kinh tế Việt Nam bị tạm thời gác lại. Vấn đề Biển Đông cũng tạm thời bị gác lại. Người vui nhất trong các cuộc vận động này chắc chắn không ai khác hơn là Nguyễn Tấn Dũng, “đồng chí Ếch” một dạo được nhắc nhở hầu như hàng ngày.
   
  Với hai lý do nêu trên, tôi không thấy có gì đáng quan tâm đến cuộc vận động sửa đổi hiến pháp tại Việt Nam hiện nay. Tuy nhiên, tôi vẫn viết bài này. Như một sự cảnh giác.
   
  Xin nói thêm, liên quan đến hiến pháp nói chung, có mấy vấn đề cần được lưu ý:
   
  Thứ nhất, mặc dù có tầm quan trọng như vậy, không phải quốc gia nào trên thế giới cũng có hiến pháp thành văn. Ít nhất ba nước không có: Anh, New Zealand và Do Thái. Nhưng hầu như không ai nghi ngờ tính chất dân chủ ở ba nước ấy cả. Như vậy, vấn đề không phải là văn bản hay văn kiện. Vấn đề chính là sự tôn trọng của mọi người, từ giới cầm quyền đến dân chúng, đối với những nguyên tắc pháp quyền và dân chủ nói chung.
   
  Thứ hai, không phải hiến pháp nào dài dòng và rườm lời là hay. Bản hiến pháp cổ nhất thời hiện đại và cũng là mẫu mực cho hiến pháp của hầu hết các quốc gia khác là của Mỹ. Được viết năm 1787, thông qua năm 1788 và có hiệu lực từ năm 1789, đó là bản hiến pháp ngắn nhất thế giới: nó chỉ có 4.543 từ (trong đó chữ “dân chủ” – democracy- không hề xuất hiện). Trong khi đó bản hiến pháp của Ấn Độ dài đến 117.369 từ (căn cứ trên bản tiếng Anh), được xem là bản hiến pháp của quốc gia dài nhất trên thế giới (ở một số nước, như Mỹ, một số tiểu bang cũng có hiến pháp riêng. Ở phạm vi tiểu bang, hiến pháp của tiểu bang Alabama, với 340.136 từ, dài gấp ba lần hiến pháp Ấn Độ; và gấp 40 lần hiến pháp của nước Mỹ). Không ai dám nói Mỹ ít dân chủ hơn Ấn Độ cả. (Ở Việt Nam, sau mỗi lần thay đổi, hiến pháp lại dài ra: bản 1946 có 70 điều khoản; năm 1959: 112 điều khoản; năm 1980 và 1992: 147 điều khoản. Tôi không tính từ vì trên computer chỉ tính được từng tiếng rời – đúng hơn là âm tiết, syllable - thôi.)
   
  Thứ ba, như Dawn Oliver và Carlo Fusaro ghi nhận trong cuốn How Constitutions Change: A Comparative Study (Hart Publishing, 2011, tr. 405-433), chuyện sửa đổi hiến pháp, với những mức độ và dưới những hình thức khác nhau, là điều bình thường: Mỗi hiến pháp đều vừa có tính vững chắc để phác họa những hướng phát triển chiến lược lâu dài lại vừa có tính uyển chuyển đủ để đáp ứng các thay đổi của từng thời đại, thậm chí, từng thời kỳ. Tuy nhiên, như Jose Luis Cordeiro ghi nhận trong bài “Constitutions around the world: a view from Latin America”, việc sửa đổi hiến pháp quá nhiều không phải là một dấu hiệu tốt. Trên thế giới, không có nơi nào người ta thay đổi hiến pháp nhiều bằng ở vùng châu Mỹ Latin. Theo thứ tự: Dominican Republic (32 lần), Venezuela (26 lần), Haiti (24 lần), Ecuador (20 lần), El Salvador, Honduras và Nicaragua (cả ba đều 14 lần). Tất cả các nước này đều liên tục bị bất ổn. Dĩ nhiên, điều đó không có nghĩa là sự cố định của một bản hiến pháp, tự nó, không phải là điều hay: ở hầu hết các quốc gia độc tài ở Trung Đông và châu Phi, người ta chẳng tha thiết gì đến việc sửa đổi hiến pháp cả.
   
  Vấn đề, như Cordeiro nhấn mạnh, là ở chỗ: “Câu trả lời cho những khủng hoảng về kinh tế và chính trị không phải là có nhiều luật hơn, đặc biệt nếu chúng xấu hoặc không được ứng dụng hoặc không thể ứng dụng. Tốt hơn hết là có ít luật: Đó là những luật tốt và được tôn trọng. Luật lệ không được thiết chế hóa cũng như không được tôn trọng là những luật lệ vô ích.”
   
  Ở Việt Nam hiện nay, cũng như ở nhiều quốc gia độc tài trên thế giới, hiến pháp chỉ là một trò chơi tu từ (rhetorical game).
   
  Nó vô ích.
   
  Dĩ nhiên, nếu khéo léo, những người đối lập hoặc độc lập vẫn có thể biến trò chơi tu từ vô ích ấy thành một thứ cơ hội tốt để đạt được hai mục tiêu chính: một, gây nên một phong trào tranh luận thực sự trong dân chúng về những vấn đề chính trị quan trọng trong nước để, qua đó, rèn luyện ý thức công dân và hướng đến việc hình thành một xã hội dân sự tại Việt Nam; và hai, qua hiến pháp, đặt vấn đề về bản chất của chế độ và nhu cầu dân chủ hoá chế độ.
   
  Làm giỏi, người ta có thể đẩy chính quyền và đảng lãnh đạo – những kẻ gài bẫy – vào thế bị sập bẫy.

  * Blog của Tiến sĩ Nguyễn Hưng Quốc là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của Ðài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của Chính phủ Hoa Kỳ.

  Nguyễn Hưng Quốc

  Nhà phê bình văn học, nguyên chủ bút tạp chí Việt (1998-2001) và đồng chủ bút tờ báo mạng Tiền Vệ (http://tienve.org). Hiện là chủ nhiệm Ban Việt Học tại trường Đại Học Victoria, Úc. Đã xuất bản trên mười cuốn sách về văn học Việt Nam.
  Diễn đàn này đã đóng.
  Trình bày ý kiến
  Ý kiến
       
  bởi: Trần San từ: VN
  15.03.2013 10:51
  Hiến pháp mà cho bọn +sản viết ra thì chỉ là trò lừa đảo & mị dân mà thôi

  bởi: 2lua từ: hoaky
  07.03.2013 08:12
  Trong tuong lai quoc gia vn se khong bao gio co Ran Chu vnch nua
  Trả lời

  bởi: Vô danh
  08.03.2013 04:46
  Dien

  bởi: 2lua từ: hoaky
  07.03.2013 08:08
  Ran Chu vnch1,2: troi khong dung+dat khong tha

  bởi: 2lua từ: hoaky
  07.03.2013 08:05
  Quoc -gia vn neu ma co thay doi hien phap,thi nhung ten Ran -Chu cung se vao tu boc lich ma thoi,boi vi Ran Chu vnch1,2 1954-1975 cam tam lam tay sai cho ngoai bang hoaky+phap+nhat da giet chet 10 trieu nguoi vn.2,3 trieu la thuong dan vo toi

  bởi: To Quoc Viet từ: Que Huong
  07.03.2013 06:20
  Tất cả các bản ‘Hiếp pháp’ của bọn cộng sản hãy quang vào sọt rác của lịch sử.
  Thời cơ của một “Hiến Pháp của Dân, do Dân và vì Dân” đã gần kề.
  Toàn Dân với sự hỗ trợ của Toàn Quân nhất định phải xây dựng được một “Hiến Pháp của Dân, do Dân và vì Dân”.
  “Hiến Pháp 201? này nhất định là của Dân, do Dân và vì Dân”, chân lý này không thể thay đổi.

  bởi: Bà Già Trầu
  07.03.2013 01:26
  Rất mừng hiện nay hầu hết trí thức VN hiểu rất rõ về chế độ độc tài toàn trị CS. Chỉ còn một số nhỏ vì ăn cơm chúa mà phải múa.
  Khi trí thức đứng về phía dân phân tích cặn kẽ Hiến Pháp, đường lối nhà nước CS cho dân xem thì dù nhà nước CS có tìm đủ các phương tiện ngăn chặn, cũng không ngăn chặn được. Ngay cả khi báo chí chính thống tuyên bố lệnh cấm ở nhiều trang blogs, cũng chỉ tăng thêm tính quảng cáo cho những trang blogs ấy. Một điều rất vui là người viết hay người cấm cũng đều nói chung sự việc. Đấy là điều cần thiết để dân nhìn rõ sự thật và biết đâu là điều đáng theo. Giống như người đọc sách, khi nhìn ra được ý mới nơi cuốn sách mình đọc, cũng như chính mình khám phá ra vậy.
  Ở mức độ khiêm nhường, có thể nói các trí thức VN đang là những thầy cô giáo sẵn sàng trao những hiểu biết của mình cho học viên. Ở mức độ xã hội, trí thức VN đang là khối dẫn đầu cho sự thay đổi chế độ độc tài CS.
  VN chưa bao giờ thấy có cuộc đấu trí mạnh mẽ như hiện nay giữa các nhà trí thức với nhà nước CSVN.
  Trả lời

  bởi: anhcam từ: us
  07.03.2013 08:48
  Già tôi rất đồng ý với bàgiàtrầu,mong rằng sẽ có rất nhiều thanh niên,trí thức như nhà báo Nguyễn Đắc Kiên cùng nhau đứng lên với tiếng nói dõng dạc với đảng CSVN hãy mau mau sửa đổi chính sách sao cho toàn dân được nhờ,biết đâu sẽ có một Elsin VN và tất cả bộ đội đồng loạt không tuân lệnh đảng mà đứng về phía toàn dân VN,chừng đó chắc chắn VN sẽ tốt đẹp hơn nhiều,mong lắm thau.

  bởi: Architect từ: Việt nam
  07.03.2013 00:46
  Đối với nhà cầm quyền Đảng cộng sản Việt nam. Trong mắt họ nhân dân chỉ là " bầy lừa " ngoan ngoãn mà thôi. Con nào dám chống đối là bị đem ra thịt hết.

  bởi: Kiến Lửa từ: Việt nam hiện hửu
  07.03.2013 00:42
  Không cần nói thì ai cũng biết, " trò hề góp ý sửa đổi hiến pháp " của nhà cầm quyền đảng cộng sản việt nam phát động một cách vội vã.

  Nhà cầm quyền Đảng cộng sản Việt nam nghĩ rằng, bằng cách kêu gọi góp ý sửa đổi hiến pháp, ra vẽ cầu thị nhân dân là họ " lừa được nhân dân và dư luận thế giới ". Nhưng gậy ông đã đập lưng ông, hành động quá thô thiển của nhà cầm quyền Việt nam đã lộ ra âm mưu lừa dối trong việc kêu gọi góp ý hiến pháp.

  Ai ai cũng biết rằng, tất cả những ý kiến góp ý sửa đổi hiến pháp không xuất phát từ quan chức đảng viên đương chức, đều " bị quẳng vào sọt rác " không bao giờ được đưa vào bản hiến pháp cho nhân dân.

  Lấy gì làm đảm bảo những góp ý sửa đổi hiến pháp của nhân dân được đưa vào hiến pháp tương lai, khi nhân dân không được giám sát, phúc quyết trong quá trình thực thi toàn bộ nội dung hiến pháp được trọn vẹn.

  Trong khi đó chỉ có nhà cầm quyền đảng cộng sản Việt nam độc quyền xem xét, tự cho mình có quyền đưa vào những ý kiến nào góp ý sửa đổi hiến pháp có nội dung có lợi cho đảng cộng sản thôi. Tất cả còn lại họ sẽ quẳng vào sọt rác hết. Đã thế thì kêu gọi góp ý sửa đổi hiến pháp làm gì ? Qua đó cho chúng ta thấy họ kêu gọi góp ý hiến pháp chỉ là " mị dân " mà thôi.

  Trả lời

  bởi: Kangaroo từ: Toilet Ba Dinh
  07.03.2013 17:44
  Ngan gon, xuc tich, day du. That tuyet voi

  bởi: DBB
  07.03.2013 00:31
  Nhà cầm quyền Ba Đình hôm nay cho biết sẽ kéo dài thời gian cho dân góp ý kiến về hiến pháp thêm 6 tháng nữa. Theo một blogger trong nước, sự kêu gọi góp ý này là những cái bẫy có thể gây nguy hại cho người tham gia, vì vậy sự triển hạn này cũng là một sự việc đáng lo cho người có tâm quyết cho vận mạng quốc gia . “Thì ra, cái trò Góp ý đó không phải là để góp ý, mà là để “Xem ai có tư tưởng muốn bỏ Điều 4 Hiến pháp không, phủ nhận vai trò lãnh đạo của đảng không? Muốn đa nguyên đa đảng không? Có tam quyền phân lập không? Có phi chính trị hóa quân đội không?... Thì như thế là suy thoái chứ còn gì nữa!…”. (JB Nguyễn Hữu Vinh, RFA 04.03.2013)
  Cái bẫy này cũng làm người dân quên đi những khó khăn ĐCSVN đang gặp phải trong nước cũng như về phương diện đối ngoại. Một công mà được đôi việc, hay thật!

  bởi: nobody
  06.03.2013 23:21
  Kẻ giương bẫy có khi kẹt bẫy. Kẻ tấn công có khi bị phản đòn do chính sức mạnh mình gây ra. Đây là dịp tốt để giáo dục toàn dân thế nào là hiến pháp bởi dân, của dân, và vì dân. Đem đàn khảy tai trâu ư? Chính là khi đánh đàn, người ta mới nhận ra đâu là giống người và đâu là giống trâu. Trâu kia trông giống như người. Cũng ăn cũng ngủ cũng cười như ta. Hội hè trống nhạc nổi lên. Lũ trâu bình thản, nhai rơm ngoài đồng. Hoan hô đám trâu! Lì như trâu thật là oan ức, vì đó là bản chất của loài trâu!


  bởi: Vô danh
  06.03.2013 23:07
  Hiến pháp quốc gia giống như ngọn đèn trong đêm tối cho cả dân tộc, ngọn đèn đó sáng nhưng chưa chắc cả dân tộc đã thấy đường. Nếu kẻ cầm đèn lại giấu trong áo mình và đưa ra.. tùy hứng, thì người dân có mắt cũng bị xem là mù.

  Hiến pháp cũng giống như 10 điều răn chúa trời, là hành lang ta men theo trên nẻo đời nhiều cạm bẫy. Đó không phải là điều cấm, nhưng nên hiểu là điều nên theo, thử mạo hiểm ra ngoài sẽ biết ngay. Khi nghĩ là điều CẤM, kẻ 'tuân theo' chỉ giữ khi cần, sẽ bực bội và thích 'mạo hiểm'. Khi nghĩ là điều NÊN làm, họ sẽ tuân giữ tự giác trong tâm, hàng rào kia không phải sự giới hạn, nhưng chính là lá chắn cho sự an toàn của chính ta.

  Hiến pháp sao phải thay đổi nhiều lần thế? Đỉnh cao của loài người quả là có tiến hóa theo thời gian. Hiến pháp tuyệt vời phải là hiến pháp bất dịch. Khi cần thay đổi theo thời thế, ta có tu chính pháp. Dĩ nhiên không thể đổi có ra không được. Xem thế, hiến pháp ta bất toàn từ buổi đầu, lấy gì bảo đảm bản hiện hành sẽ hoàn thiện khi nó không phải là bản cuối cùng? Đã hơn nữa thế kỷ, với bao cái đầu du học đông tây, tiền sảnh của một ngôi nhà không dựng được là vì sao?

  Câu trả lời có lẽ đơn giản thôi. Vì nền móng đó không được xây dựng trên quyền lợi thực chất của nhân dân vn. Quyền lợi nhân dân vn trường tồn, bất dịch theo thời gian. Nếu bạn đặt ngôi nhà mình trên nền móng cố định, liệu bạn cần tu chỉnh hiến pháp chăng? Nhiều lắm chỉ là tu chính pháp thôi.

  Nhô lại lý luận hời hợt bên ngoài nữa rồi. Cũng như con đường dân chủ ta giống con đường dân chủ .. Mỹ. Ngụ ý rằng,... một ngày kia ta cũng sẽ... tự do như Mỹ. Voi sao lại giống kỳ nhông được. Mỹ có phiên dịch hiến pháp của họ, nhưng sự bàn bạc đó, dựa trên tinh thần duy lý, có lập luận nguồn gốc, giải pháp và hậu quả rất rõ ràng. Họ la lối, kình nhau, hội họp suốt đêm ngày, nhưng không có chuyện dùng vũ lực để bỏ tù ai cả.

  Trong xh rất 'dân chủ' của nước chxhcnvn thì sao? Ai cũng biết, phong trào thay đổi hiến pháp, đóng góp bởi toàn dân rầm rộ khắp nơi. Đừng trẻ thơ quá, nhà tù kia vẫn còn rộng chỗ. Hàng ngàn trí thức có tên hiệu rõ ràng, 72 công thần chế độ, nhiều người từng giữ chức vụ cao nhất nước, thế đảng có lắng nghe không nào? 'Lý luận' của đảng không cần hình ảnh, nghiên cứu, lập luận dài dòng. Sức mạnh của súng ống chính là 'lý luận' của đảng ta, dân đen ai cũng sợ 'lý luận' đó.

  Cần quái gì thay đổi hiến pháp. Bầy tôi và hệ thống tuyên truyền sẵn sàng nổ ngày đêm về nhan sắc trời chê, dân sợ của bà. Gương kia ngự ở trên tường. Nước ta ai đẹp được dường như ta? Báo cáo, bà mỹ miều và béo tốt nhất nước ạ!

  bởi: Cháu Ngoan Bác Hồ từ: TPHCM
  06.03.2013 22:47
  Lãnh đạo ta có rất nhiều độc chiêu để xoa dịu lòng dân.
  Chừng năm ba tháng nữa. Thủ tướng nước ta tuyên bố giải tán Đảng Cọng Sản Việt Nam Quang Vinh Muôn Năm cũng chưa biết chừng. Khi đó chúng ta cũng đừng tin nnhuwxng gì Cọng Sản nói.

  bởi: Bắc KỲ 75 từ: Thiên Đàng CS
  06.03.2013 21:22

  Đảng VC đang giăng bẩy " Sửa đổi Hiến pháp. " Cứ thoải mái đóng góp ý kiến, để rồi sau đó bị đảng VC " Đóng Đinh Nguội. " Bài học " Trăm Hoa Đua Nở " năm 1955, vụ án Thế KỶ Nhân Văn Giai Phẩm ở miền Bắc, tất cả Văn Nghệ Sĩ, Trí thức, bị hốt gọn , Đưa vào nhà đá, mà đóng góp với muổi, rệp và trăm thứ bệnh tật. Rập khuôn " Cách Mạng Văn Hóa của Trung Cộng.

  bởi: Đảng Ve Chai từ: Thành Phố Minh Râu
  06.03.2013 21:19


  Dảng VC sợ các đồng chí kính yêu nước lạ thì ít, mà sợ các Ô/B Chủ Nhăn răng thì nhiều. Hằng đêm thường bị cơn ác mộng, các Ô/B chủ Nhăn răng rình rập cơ hội, để hỏi thăm sức khỏe các đấng Đầy Tớ Nhăn răng, để xin tí huyết đánh tiết canh, thịt luộc, chả đùm, rựa mận.v.v... Nhắc đến thèm thấy... Do đó, ảo ảnh tạo ra, đảng VC nhìn đâu cũng thấy kẻ thù. Bọn Diển biến hòa bình, các thế lực thù địch. Thay vì đánh giá nhìn đúng đối tượng, nhưng đảng VC theo phương châm : " Thà bắt lầm còn hơn bỏ sót.

  bởi: cu mi từ: cu chi
  06.03.2013 14:30
  Ba con oi;toi song gan 40 nam nay gan cai dia dao cu chi.Tu do den nay Dau co cai gi VC noi va lam co giong nhau dau ma ban thao!!!!!
  Mot lu an cuop bay gio noi toi hien fap thu 4 den nay.Oi toi chan toi can co.

  bởi: Kevin từ: Washington
  06.03.2013 14:15
  Toi ko biet ong Trong dang o thoi diem nao 1950 hay 1951 ma lai noi ai doi da dang tam quyen phan lap la bi Suy thoai tu tuong va dao duc ong Trong cu khang khang om giu lay cai dieu 4 hien phap de bao ve quyen loi cho ban than ong va 3 trieu dang vien toi rat thuong cho nguoi Dan VN phai song trong canh thieu TUDO va quyen lam nguoi va toi cung thanh tam khuyen cac anh Cong An dang bao ve cho Che do hay quen cai Che do thoi nat do di ma hay bao ve chinh cho nguoi Dan VN than yeu va quan doi cung nen lam nhu vay bao ve to quoc va bao ve nhan Dan cho ko phai bao ve cho bat 1 dang phai nao ca

  bởi: Q.Huy từ: vn
  06.03.2013 13:20
  Tôi vào diễn đàn này cũng thích có ý kiến trái chiều, nhưng ý kiến như Nhô hk thì khó mà nghe được, dân trí bây giờ cao rồi không ai nghe Nhô đau

  bởi: Tuấn Phan từ: USA
  06.03.2013 12:39
  Tôi đồng tình với anh Quốc về những nhận định trong bài viết. Nhưng theo tôi thì có thêm một lý do khác để đảng CSVN lấy ý kiến dân trong việc sửa đổi hiến pháp trong thời điểm hiện tại.
  Họ đã cảm thấy bất an khi mà hiện tại trong xã hội có nhiều thành phần chống đối, từ trí thức đến bình dân. Vì thế họ phát động phong trào này nhằm vào mục đích:
  1/ Thử xem ước lượng mức độ bao nhiêu người đang bất mản muốn chống đối chủ trương, đường lối của chính quyền CS. Nói chung là cả chế độ hiện hành.
  2/ Qua đây họ cũng muốn biết rỏ những cá nhân, tập thể nào có tư tưởng chính trị "thoái hóa". Để từ đó họ có cách trừng trị hoặc để mắt nhìn kỷ hơn những con người, tập thể này, nhằm cố gắng củng cố chế độ hiệu quả hơn, khi mà họ biết ít nhiều bị lung lay. Nói nôm na ra là, đây là một hình thức "trăm hoa đua nở" của TQ đã thực hiện cách đây vài mươi năm, dụ dỗ cho người ta nói lên chính kiến, nói lên những điều không hài lòng, bất mản về chế độ. Để rồi sau đó "hốt một mẻ lưới" lớn.

  bởi: Thiếu Jia
  06.03.2013 11:56
  Mọi người sinh ra đều ...như nhau, nhưng mọi người không thể sống với quyền hạn như nhau. Quan là kẻ có quyền, còn dân là người phải vâng lệnh, nhất là ở xã hội của băng đảng cai trị. Hiến Pháp ở các nước dân chủ là điều kiện căn bản để bảo vệ quyền nhân dân, ngăn chặn chính quyền biến thái thành độc tài,đảng trị ; còn hiếp pháp ở các nước quân chủ, quân phiệt, đảng trị là bao che quyền lợi giai cấp thống trị, ngăn chặn dân đối kháng. Ai không tin thì đọc điều 4 HPCS ở VN là rõ trắng đen , điếng hồn vỡ mặt ngay . Đúng ra phải gọi là hiếp pháp!

  bởi: Polpoting từ: Cánh đồng chết
  06.03.2013 10:49
  Giải mã phép tu từ điều 4:
  " Mafia cầm đầu cặn bã,theo trường phái nói dóc,là bọn đè đầu cưỡi cổ dân đen"

  bởi: cá keo từ: miensong nuoc
  06.03.2013 09:58
  dụ dân góp ý để gài bẫy,đánh lạc hướng dư luận.để bỏ tù người yêu nước. tôi ủng hô ý kiến ông hưng quốc.

  bởi: Hịch Diên Hồng từ: Cồ Việt
  06.03.2013 09:47
  " Toàn Dân nghe chăng???????????
  Sơn hà nguy biến,
  Hận thú đằng đằng,
  Biên thùy rung chuyển......................."

  bởi: nguyendinhthuy từ: VN
  06.03.2013 09:31
  Với phương pháp cai trị đất nước như đảng CSVN từ 1975 cho đến ngày hôm nay thì tài nguyên nước ta đã bị nhiều nhóm tư sản trong nước cũng như quốc tế mua chuộc-lợi dụng nếu còn kéo dài , chắc chắn chúng ta sinh vật cao đẳng nhưng suốt đời làm nô lệ ; chúng ta phải khôn khéo-đoàn kết-chờ thời cơ có đủ động lực mới ...

  bởi: Vô danh từ: Saigon
  06.03.2013 08:55
  Đọc xong bài này, trong óc thằng tôi hiện rõ hình ảnh một anh VC đầu đội nón cối, một chân đi dép râu đạp lên bộ luật Hiến Pháp, tay cầm AK sẵn sàng nhả đạn, miệng hét lớn "Luật là tao, tao là Luật...HP cái con @&*%.."

  bởi: Trụ Lóng từ: hcm city
  06.03.2013 08:48
  Hơn 10 năm trước,Nhân dân Hà Lội đã tặng cho mình tên LÚ rồi,nhờ lú lẫn nên họ đưa mình lên Ngai của đỉnh cao quyền trọng,
  Đã là quyền trọng thì phải ra oai trấn cõi bờ,thế thôi,biết làm gì đâu,đành phịa ra cái chuyện sửa Hiến pháp...sửa mà không sửa,tệ hơn chút,có gì mà Quốc phê quá vậy.
  Sự nghiệp cách mạng của ĐCSVN do nhân dân Việt Nam quyết định,các hoạt động trong nước do Nhân dân làm,cả đám chúng mình ngồi chơi xơi nước,đến vợ con còn chưa gần huống chi dân.Trên Ti-Vi chiếu rõ đó rồi,đi đâu là họp họp họp,nge qua loa cho có chuyện,lỡ lời chút sao mà bôi lắm thế.
  Chuyện nước nhà là chuyện của dân.Chính quyền là của nhân dân,chúng mình có thò tay vào đâu,chỉ nói qua loa thôi mà.
  30 Năm qua,các bạn xem lại đi,ngị quyết đại hội đảng,cho đến các chỉ thị của Chính Phủ có ai làm đâu,khoản nào thích thì dân làm không thích thì thôi ai ép đâu.Con liệt sĩ,thương binh học thành tài không đút lót đậm thì mặc kệ,nên trong bộ máy Nhà nước là đống hổn tạp,nó tham ô hối lộ là phải thôi,nhưng chắc gì thu hồi được tiền bỏ ra hối lộ...chính lẽ đó nên sửa lại hiến pháp,nhưng xem lại nội dung hiến văn dự thảo đi có gì mới đâu,như cũ mà.
  Trên đất nước Viêt Nam suốt 30 năm qua mạnh ai nấy làm nấy sống,cứ làm thinh dã LÚ thì giàu to.
  Trung với đảng,hiếu với dân...như Bác Hồ dạy để cứ ngèo mãi sao,Gương các anh hùng liệt sĩ và thương binh đó không thấy sao,gia đình họ ngèo xác xơ,con cháu họ vừa hồng vừa chuyên chỉ có công ty tư nhân và nước ngoài thuê chứ hối lộ nó cũng không thèm nhận.
  Thôi chớ bôi dự thảo Hiến Văn này nữa,có cũng như không thôi mà,cơ quan đảng và chính phủ suốt mấy chục năm qua tuân theo marketing,siêu thị,metro,TTTM đầu mối.
  Khôn cũng chết,dại,biết gì cũng chết.Mình cố giả lú cho qua ngày cũng chết...Chúng phá quá,mình làm gì được mà người đòi tự do.
  Trụ xin chào.

  bởi: Hong Kim từ: My Quoc
  06.03.2013 08:47
  Giải thích luật kiểu nầy thì tài tử điện ảnh Jane Fonda chắc chết không có đất để chôn từ lâu. Tài Tử Đơn Dương chỉ mới đóng phim thôi mà suýt bị nhà nước Cộng Sản Việt Nam tru di tam tộc rồi ! Đúng là đừng tin những gì Cộng Sản nói !

  bởi: Long từ: USA
  06.03.2013 07:56
  Cả Quốc Hội Âu Châu lẫn Hoa Kỳ đều xem chủ nghĩa CS là tội ác diệt chủng nhân loại.
  Đó là thông điệp rõ ràng và mạnh mẽ nhất mà người ta không thể lấp mắt tai ngơ không biết gì.
  Nhưng cũng đừng lầm lẫn sự việc Châu Âu lẫn Hoa Kỳ đều có liên lạc ngoại giao và giao thương với vài nước CS còn lại như TQ và VN hiện nay.
  Tôi nói là sự lầm lẫn, hiểu nhầm - confusing, khi có lập luân cho rằng VN dù sao cũng là hội viên LHQ, có quan hệ ngoại giao với Mỹ chẳng hạn, do đó chúng ta phải nhìn nhận và tôn trọng chính quyền đó !

  Đó là một sự nhầm lẫn. Chủ nghĩa CS vẫn đang bị lên án nặng nề tại các quốc gia tự do dân chủ lãnh đạo hàng đầu.VN và TQ là các quốc gia CS. Rõ Ràng.
  Là người VN, người gốc Việt, nạn nhân trực tiếp hoặc gián tiếp của CS, người ta phải lên án và nhìn nhận nó như là một thứ tội ác ghê tởm.

  Hoa Kỳ, buôn bán vẫn buôn bán với VN. Bắt tay ngoại giao vẫn bắt tay ngoại giao vớí chính quyền VC. Nhưng, giả dụ, xảy ra cuộc cách mạng do dân chúng VN bãi bỏ CS, thì nhất định thế giới văn minh tự do sẽ về phía dân chúng VN.

  Bao giờ cũng vậy, trông giỏ bỏ thóc. Người ta chỉ ủng hộ và giúp đở theo chính nguyện vọng chính đáng của toàn dân một cách rõ ràng thôi.

  "Never Forget
  A free people cannot afford to forget the evils of Communism. We cannot allow the atrocities of Lenin, Stalin, Mao, Pol Pot, Ho Chi Minh, and Castro to fade into the background of history. We must not forget the trail of blood and tears this utopian deception has left behind"

  Bảo Tàng Viện Tội Ác Cộng Sản Toàn Cầu, Washington D.C, USA
  http://www.victimsofcommunism.org/history_communism.php
  http://www.globalmuseumoncommunism.org/content/museum-faq  Trả lời

  bởi: Nhô từ: Hoa Kỳ
  07.03.2013 03:21
  Thì Hoa kỳ cũng đã từng ủng h̀ộ các bạn dân chủ ròng rã 20 trường, bón từng muỗn cơm gạo xấy cho các bạn. Rồi sao nữa?

  Trên toàn thế giới, nước nào cũng muốn bang gia với Hoa Kỳ.

  Và bạn có biết vì sao Hoa Kỳ có thể đưa Diệm về "cõi trời mây thiên chúa", "bỏ rơi" "bán đứng" các bạn dân chủ không? Vì các bạn không có, và không bao giờ biết, hiểu Độc Lập- Tự Do là gì.

  bởi: Nguyen Ngoc Dinh từ: Tp Ho Chi Minh
  06.03.2013 05:04
  Sửa đổi hiến pháp !? Cũng chỉ là "bình mới rượu cũ". Bỏ điều 4 hiến pháp !? Cũng không được luôn, khi cả guồng máy đều là sâu bọ, các nhân viên chính quyền quan chức đã ăn hối lộ, tham nhũng quen rồi. Cả cỗ máy đã quá date rồi, thay 4 cái bánh xe là chạy tốt sao ? Chỉ tốn kém vá mất thời giờ, chỉ có thể thay cả cỗ máy khác thôi. Cỗ máy cũ cho vào khu phế liệu là xong. Thời buổi hiện đại mà còn dùng máy bay Mig 17, Mig 21, súng AK 47, quăng lựu đạn ... làm sao đánh giặc TQ !rồi, tiếp đó là đời con đời cháu đã có sẵn "gien" của ông bà cha mẹ nó rồi ! Chưa bầu cử xong ở nước ngoài người ta đã biết ai sẽ là Tổng bí thư, ai sẽ là Chủ tịch nước, ai sẽ là Thủ tướng .... Đúng là "Chuyện trong nhà chưa tỏ ngoài ngỏ đã rõ". Cái cổ máy đã mục nát quá rổi, thay 4 cái bánh xe làm sao chạy tốt được, phải thay cả cái máy khác thôi.
  Trả lời

  bởi: Thiên Trần từ: Việt Nam
  06.03.2013 12:23
  Ai cũng đòi bỏ điều 4 của cái bản gì đó là sao vậy? Từ điều 3 sau đó đi tắt đón đầu sang điều 5 ư? Làm sao mà các vị ấy (cụ thể là 14 vị đàn anh) có thể chấp nhận được chứ?

  bởi: Khó Nghĩ
  06.03.2013 05:01
  Đồng ý với Ô Quốc, ĐCSVN hiện nay trong cơn nguy kịch với thù trong giặc ngoài cùng với nền kinh tế èo uột nên tìm cách sửa hiến pháp để đánh lạc hướng dư luận.
  Có bao nhiêu người dân tin vào những bản hiến pháp trong quá khứ của VC để mà hứng khời tham gia việc sửa đổi để tiếp tục bị cai trị bởi một lớp người không có tinh thần thay đổi cho phù hợp với đà tiến triển của nhân loại. Cách hay nhất là cho "lộng kiến" hiến pháp hiện nay và cho bầu cử một quốc hội mới với sự giám sát quốc tế như LHQ chẳng hạn. Quốc hội mới trong giai đoạn đầu sẽ lập một hiến pháp mới cho đúng nghĩa của nó để bắt đầu một nước Việt Nam Mới.
  Nhưng nghĩ lại thì cũng khó, VC thiếu gì cách để phá hoại bầu cử như chúng đã từng làm dưới hai thời Cộng hòa của Miền Nam Tự Do. Làm sao bây giờ quý vị, chứ chẳng lẽ dân tộc phải sống dưới sự cai trị của tầng lớp cướp bóc giả dạng công nông này hoài hay sao?
  Trả lời

  bởi: na từ: VN
  06.03.2013 07:38
  Đồng ý là khó nghĩ thật. Nhưng rồi cũng sẽ đến "1 ngày đẹp trời nào đó', có 1 hay 1 nhom nguoi nào đó có đủ bản lĩnh, có thời cơ, có sáng kiến nghĩ ra 1 giải pháp nào đó để cứu nguy cho dan tôc, cho đat nc VN thoát khỏi ách CS. CÁI KHÓ LÓ CÁI KHÔN. Hơn nữa ko có VẤN ĐỀ RĂC RÔI NÀO mà ko có GIAI PHÁP. Chỉ là chưa có mà thôi. Hy vong "mùa xuân" sẽ đến với nhân dân VN trong tuong lai gần. Moi nguoi trong chúng ta cần TIẾP TUC Tư duy & Hành động cho lợi ích CHUNG của cả dân tôc. Tôi quan niêm cái gì sai trái, xấu xa rồi cũng sẽ đến ngày lụi tàn mà thôi. Đó là quy luật!

  bởi: ba Tam buon dua từ: dallas
  06.03.2013 01:59
  Toi thi toi nghi don gian nhu the nay:"Con nguoi la mot dong vat song va hien phap la nhung ban van chet nen voi mot thoi gian dai hien phap khong con phu hop thi phai sua doi cho phu hop voi doi song cua nhan dan song trong nuoc.Hien phap khong the sua doi cho mot nhom hay mot dang phai.Trong qua khu dang Cong San da loi dung hien phap mo ho long leo de thi hanh tuy tien voi nguoi dan de bao ve cai ghe ma dang muon ngoi muon nam.Su bat man cua dan chung trong nuoc cang nhieu nen dang moi mi dan bang cach cho nguoi dan gop y sua doi hien phap.Nhung nguoi co long yeu nuoc gop y thi dang lai gio cai tro cu la vu khong bi cac the luc thu dich xui khien pha roi la suy doi dao duc chu con gi nua.Lan nay dang lai xu dung hien phap nhu bai ba la nhan dan lai tiep tuc bi lua va bi lua dai dai

  bởi: no name
  06.03.2013 01:24
  Nghe chúa đảng nói thì đã biết đảng và người dân có suy nghĩ rất là khác nhau rồi.


  bởi: tuta từ: usa
  05.03.2013 23:20
  Sua hien phap roi ,thi da lam sao?
  Dung tin nhung gi cs noi.Hay nhin ky nhung gi cs lam.
  Tin loi no noi ,thi heo nai cung leo cay.

  bởi: @người việt yêu nước từ: đâu đó
  05.03.2013 23:13
  " Nhưng thực tế người dân Việt muốn người cọng sản hãy quay về Quốc Gia dân tộc là hãy sửa sai hãy làm cho tốt đem lại quyền lợi thiết thực công bằng xã hội , bác aí yêu thương".
  Độc tài toàn trị, gian manh tàn độc như lang sói, thì duy nhất cỡ Người việt yêu nước mới đủ tầm làm cho Việt gian CS cải tà quy chánh!!! Hay là giả bộ tối n..g..u đây?

  bởi: Xưa Như Trái Đất
  05.03.2013 22:16
  Đừng bao giờ tin chúng,Hãy nhìn kỹ những gì chúng làm.....Đời đời không sai...

  bởi: ncphuong từ: Ha Noi, VN
  05.03.2013 21:52
  Trước đây, có ai đó công khai nói "bỏ điều 4 hiến pháp" thì lập tức được đưa vào trại ngay rồi.
  Nhưng lần này, việc góp ý "sửa Hiến pháp 1992" là do chính quyền VN phát động và khẳng định "không có vùng cấm".
  Vì vậy, việc góp ý sửa Hiến pháp là cơ hội bày tỏ chính kiến theo cách "hợp pháp". Cơ hội này chưa bao giờ đến với người dân VN, kể từ 1945 - nay.
  Thêm vào đó, việc góp ý Hiến pháp là việc quan trọng hơn, bao trùm lên tất cả những việc kiểu như: Xử đồng chí Ếch, chống tham nhũng,... Những việc này chẳng ai quên cả, nhưng họ ưu tiên việc "bày tỏ đòi hỏi dân chủ" hơn.
  Nếu bác Hưng Quốc rà soát lại kiến nghị của nhóm 72 nhân sỹ, và mới đây là "tuyên bố của các công dân tự do", rồi nhiều bài viết về Hiến pháp cũng vậy, bác sẽ thấy người ta chỉ tập trung vào những điểm cơ bản như: bỏ điều 4 và đa đảng; phi chính trị quân đội; đa dạng sở hữu đất đai; ... chứ ít ai quan tâm đến các tình tiết kỹ thuật của Hiến pháp.
  Điều đó tự nó cho biết, dân mình sử dụng việc "góp ý sửa Hiến pháp" làm công cụ bày tỏ chính kiến, chứ không phải họ kỳ vọng tạo ra một Hiến pháp tốt đâu.

  bởi: 0305 từ: Hiến pháp VN nghịch lý
  05.03.2013 21:39
  Lương công nhânVN khoảng 50usd 1 tháng nhưng cộng sản muốn những công nhân này “lãnh đạo Nhà nước và xã hội”. Và công nhân này đang phải làm thuê cho ngoại nhân thì tư cách nào “lãnh đạo Nhà nước và xã hội”???. Thật nực cười! Nói túm lại, đất nước Vn này phó thác vào tay công nhân VN, những người có thu nhập eo hẹp, thì kinh tế VN không thể cất cánh.
  Điều 4
  Đảng cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành quyền lợi của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, theo chủ nghĩa Mác - Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội.

  bởi: 0305 từ: Hiến pháp VN nghịch lý
  05.03.2013 21:38
  Kẻ làm công mà muốn lãnh đạo cả ông chủ của mình, thật là nghịch lý!
  Thu nhập của Công nhân phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của các ông chủ. Và xã hội phải tìm cách tạo công ăn việc làm để công nhân không thất nghiệp; xã hội phải đóng góp và tích lũy để hỗ trợ đời sống công nhân và gia đình của họ… Những điều trên cho thấy tầng lớp công nhân không thể là lực lượng duy nhất để giúp đất nước giàu mạnh. Tuy nhiên, Cộng sản lại muốn giai cấp công nhân là lực lượng lãnh đạo 1 đất nước ????
  Điều 4
  Đảng cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành quyền lợi của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, theo chủ nghĩa Mác - Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội.

  bởi: 0305
  05.03.2013 21:37
  Hiến pháp VN do Cộng sản lập ra nên họ sử dụng ngôn từ thật ngô nghê: Họ lẫn lộn “giai cấp (class)” và “nghề nghiệp (career)”. Ví dụ: Cộng sản viết “giai cấp công nhân” với “giai cấp nông dân” nhưng lại viết tiếp “tầng lớp trí thức” hàm ý rằng công nhân và nông dân không phải là người có trí thức…Điều 2 hiến pháp khẳng định 3 nhóm người này là 3 nhóm riêng biệt

  Điều 2 Hiến pháp: Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Tất cả quyền lực Nhà nước thuộc về nhân dân mà nền tảng là liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và tầng lớp trí thức.

  bởi: 0305
  05.03.2013 21:37
  Tại sao kinh tế Vn khó phát triển???
  Xã hội miền Nam VN trước 1975 luôn đề cao vai trò của các thành phần kinh tế chủ lực “Kỹ-Nông-Công-Thương” nhưng Cộng sản lại giương chiêu bài giai cấp công nhân “là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội” và chiêu dụ người dân bằng cách buộc họ phải gia nhập tổ chức Cộng sản, vào đảng là có “job”, có chức quyền…
  Chính vì thế kinh tế VN chậm phát triển và phải chịu cúi lòn Trung Quốc vì không có thực lực để cân bằng vị thế trên chính trường quốc tế.
  Điều 4
  Đảng cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành quyền lợi của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, theo chủ nghĩa Mác - Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội.

  bởi: Người Việt yêu nước Việt từ: Hoa Kỳ
  05.03.2013 19:31
  Chào Giáo sư Quốc , việc ông quan tâm hay không quan tâm về việc Quốc gia quê nhà là quyền của ông . Còn về bài viết nầy ông nên để trong kẹp giáo trinh của ông mà dạy đám học trò của ông . Nếu ông là người thức thời ông không nên viết bài nầy ra đây lúc nầy . Lúc mà mọi người đang tập trung vào việc đòi Dân Chủ,Nhân Quyền cho Việt Nam lúc mà chính quyền cọng sản Hà Nội chơi trò đánh lận con đen, lừa bịp nhân dân , lúc mà họ thấy sắp chết , cơn sốt chính trị lên cao ,thì cọng sản Hà Nội tìm cách làm hạ nhiệt . Ai cũng bìết , không ai còn lầm cọng sản nữa cả ,cho nên người sợ hãi lúc nầy là cọng sản ,bằng chứng là lời tuiyên bố của Tổng bí thư cọng sản Nguyễn Phú Trọng dã nói lên hết tất cả sự sợ hãi đó Người dân Việt Nam hiện tại không ai sợ ở tù , sợ chết cạ Người sợ chết sợ tù dày lúc nầy là người cọng sản . Nhưng thực tế người dân Việt muốn người cọng sản hãy quay về Quốc Gia dân tộc là hãy sửa sai hãy làm cho tốt đem lại quyền lợi thiết thực công bằng xã hội , bác aí yêu thương chỉ gọn nhẹ thế thôi .
  Trả lời

  bởi: Sa từ: Viet
  06.03.2013 07:43
  Bạn hãy đọc kỹ lại câu kết của Ts NH Quoc. Ban chưa hiểu đúng bản chất & quan điểm của bài viết của tác giả. Thưc ra tôi nghi rõ ràng Ts Quoc cũng rat quan tâm đến tuong lai , vận mệnh của đat nuoc
  Trả lời

  bởi: Vô danh từ: Lan
  06.03.2013 06:37
  Mổi người có ý kiến riêng của họ .Tôi thấy bài viết này có điểm hay . Người gài bẩy có thể bị sập bẩy; Thức thời là phải có ý kiến, phải đóng góp ý kiến đối với sự việc xảy ra cho đất nước, cho cộng đồng nơi mình sống tôi thấy blog này của GS N.H.Quốc thức thời; còn nói về muốn người csvn thức thời quay về với dân tộc, đem lại lợi ích cho dân tộc chắc ai củng muốn, nhưng cs sai từ trong lý thuyết lẩn thực hành và ch quyền cs định hướng độc tài hiện nay họ ko đủ kiến thức và lương tâm để phục thiện . Họ có quyền lợi vật chất ko thể bỏ và một quá khứ tội lổi nên họ chỉ đáng nhận hậu quả mà Gorbachev nói thôi "cs chỉ có thể bị loại bỏ chứ không thể thay đổi họ được . Bạn có nick đẹp nhưng có lẻ bạn ngộ nhận, hay mạo nhận thôi chứ người có nhiệt tình yêu nước ko có góp ý như bạn .

  bởi: đinh văn dũng từ: sài gòn
  05.03.2013 19:21
  Bác Quốc phân tích và chưng minh ngắn gọn,chính xác và thật dễ hiểu.Tóm lại cứ còn đcsvn thì chả có thay đổi gì hết.Tất cả chỉ là lừa dân để kéo dài chế độ thối nát này mà thôi.,thậm chí cố kết hợp giữa tàn bạo và mị dân để qua nhiệm kỳ và ôm mỗi ông 150 triệu đô gởi nhà băng và hạ cánh an toàn.còn lại thì các đồng chí kế tiếp chịu.

  bởi: thien từ: tphcm
  05.03.2013 18:11
  phai bo dieu 4 trong hien phap thoi.neu khong bo la tham quyen co vi

  bởi: Ninh Giang từ: VN
  05.03.2013 18:11
  Các lãnh đạo đảng CSVN từ Nguyễn Phú Trọng đến Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Sinh Hùng đã tự lột chiếc lá nho rách nát cuối cùng trên mặt. Những người có chút hiểu biết ở VN cũng thừa biết chiếc mặt nạ bằng lá nho của đảng CSVN. Nhưng đảng CSVN tồn tại bằng những chiếc lá nho đó. Biết làm sao ? họ đành phải tìm bất cứ chiếc lá nho nào để thay thế những cái đã rách nát
  Trả lời

  bởi: Lê Mai
  05.03.2013 23:39
  Theo truyền thuyết, lá nho được Bà Evà che 'cái chỗ cần giấu'. Phải bạn muốn "chơi xỏ" lãnh đạo csvn hay không mà cho họ dùng 'lá nho che mặt mo' như thế, hỉ ?

  bởi: Dung_Sài gòn 3
  05.03.2013 17:33
  Cảm ơn anh NHQ nhận xét của anh thật quá tinh tường, nhưng biết làm sao? Dân ta đã bị ru ngủ mất rồi làm cách nào cho họ thức tỉnh và không sợ hải hả anh? từ ngày 30-4-1975 đến nay dân ta bị chúng cướp nhà, cướp đất, bắt đi ở đợ, làm đỉ làm thuê khắp thế giới. Tội cho dân ta quá.
  Trả lời

  bởi: vượt tuyến từ: Úc
  07.03.2013 19:19
  Linh mục Dominici có tên Việt là Đỗ Minh Trí, trả lời khi một thanh niên tại Nam Úc năm 1988 hỏi: thế người hải ngoại có phải đấu tranh cho đất nước VN được tự do ko? Ngài trả lời: vì dân trong nước được tiếng là anh hùng như họ nhát đảm, sợ chết nên sẽ không bao giờ chiến thắng CS, dân Việt phải can đảm liều mình hy sinh, như dân Hungary, Ba Lan... các anh ở đây 522796chẳng giúp gì được đâu vì có mấy ai dám bỏ gia đình ở Mỹ, Úc....chạy về chiến đấu chống cộng. Có phải dân trong nước bị ru ngủ hay sợ chết? xin để nhận xét này dành cho mọi người.

  bởi: bon từ: vn
  05.03.2013 16:25
  Một bài viết đáng đoc, vì tác giả có tham khảo, trích dẫn, dẫn chứng cụ thể trc khi đưa ra quan điểm, kết luận của mình. Theo kiến thức về pháp luât mà tôi tìm hiểu dc thì đúng là : MỘT HIẾN PHÁP CÀNG NGẮN GON MÀ MANG TÍNH KHÁI QUÁT THÌ MỚI "HAY" .Có nghĩa là HIẾN PHÁP KHÁC VỚI MỘT BỘ LUẬT (Một bộ luât thì chi tiết, rõ ràng, cụ thể . Còn HIẾN PHÁP thi ko như thế, vì nó dc ví như là ĐẠO LUẬT 'MẸ'

  bởi: người dân
  05.03.2013 16:23
  Con người sống nên có đích cụ thể . Cả xã hội cũng cần 1 mục đích chung . Muốn thế tốt nhất nên có sự cam kết ( khế ước ) sau thỏa thuận kể cả các giải pháp căn bản để cùng đi tới đích . Cũng vì thế hình thành ngưỡng tiêu chuẩn chân lí chung được cộng đồng chấp nhận theo phương thúc dân chủ là tốt hơn cả . Khác thế cũng gọi là hiến pháp nhưng đó "sự áp đặt " lối sống và thường là duy ý chí . Không có hiến pháp ( hay vài dòng tượng trung ) , nhưng luật pháp hình thành ngưỡng các tiêu chuẩn pháp lí tương đối đúng được cộng đồng chấp nhận , không cần dựa theo hiến chương định sẵn ( 1 cách làm tắt ) thì vẫn đạt mục đích chung của cộng đồng . Luật pháp cụ thể mới chi phối mọi hoạt động xã hội và đó mới là chính yếu . Không có các tiêu chuẩn được mọi người thừa nhận là đúng , thì đó là một xã hội không có tổ chức ... cái hiện hữu chỉ có thể là ... LUẬT RỪNG !

  bởi: Đóng tuồng dân chủ từ: Việt Nam
  05.03.2013 14:53
  Trăm hoa đua nờ, trăm nhà đua tiếng
  Khoe dân đồng lòng, ai la xô giếng
  Rừng luật luật rừng, đấu tranh trâu đánh
  Độc tài sắm tuồng, đội quần bể mánh


  bởi: DânNguCuĐen-TN từ: VungTroiBinhYen
  05.03.2013 12:58
  Kinh Thua Quy Vi:

  Kể từ khi VN bị bọn Cộng Sản VN thống trị bằng sát nhân, thủ tiêu, ám sát, tra tấn đến chết, tù đầy đến mãn kiếp, hăm dọa, khủng bố, trả thù, và cai trị người dân VN bằng bọn côn đồ công an như chúng ta luôn luôn chứng kiến! và xử dụng loại luật cộng sản hay là luật rừng để kết tội người vô tội! biến kẻ vô tội thành có tội! và biến bọn có tội tầy trời(CSVN) thành bọn vô tội! thì Hiến Pháp ở VN có phải là thứ hiến pháp bịp bợm? hay là hiến pháp giả mạo chăng?
  Và thật buồn cười thay! khi cái hiến pháp ở VN chính là thứ "hiến pháp giả mạo"! thì có ai trên cõi đời này lại phải bỏ công ra để sửa đổi một cái hiến pháp giả mạo không???(DânNguCuĐen-TN)

  bởi: DT5900 từ: USA
  05.03.2013 12:52
  Người Việt QG luôn bị nhầm lẫn giữa diện & điểm của CSVN. Chước Man Thiên Quá Hải & Khổ Nhục Kế cũ lại được đàn anh Trung cộng chỉ vẽ mấy tên đàn em nhu nhược nhưng trung thành Việt cộng để tái diễn trên nước Việt khổ đau.

  bởi: Song Đao từ: Paris
  05.03.2013 10:56
  Chính Quyền VN hô hào thay đổi Hiến Pháp cốt ý chỉ để xoa dịu người Dân sau bao năm bị bóp nghẹt bởi Chế Độ độc tài của họ nhưng chắc chắn tình hình Chính Trị VN vẫn chẳng có gì thay đổi. Ban lãnh đạo vẫn là ĐCSVN như thuở nào! Sau bao năm bị đè nén bởi Chính Quyền Cách Mạng, người dân có ảo tưởng như được trào hơi ra, nhưng đó chỉ là một cuộc "xả xú báp" của Chính Quyền, rồi đâu lại vào đấy vì độc đảng vẫn là độc đảng, Cách Mạng vẫn là Cách Mạng, CS vẫn là CS, thay đổi cái gì đâu? thay đổi chỗ nào đâu? Điều đáng cho mọi người suy gẫm là tại sao Chính Quyền VN lại cần phải gày bẫy dân VN? Một Chính Quyền do Dân, bởi Dân và vì Dân không cần phải gày bẫy Dân như thế! Gày bẫy là vì Chính Quyền tự biết họ quá Độc Tài khiến Dân không còn đủ không khí để thở? Gày bẫy là vì Chính Quyền cảm thấy ngôi báu của họ bị lung lay? Gày bẫy vì Chính Quyền tự biết họ quá "Tham Nhũng", quá giàu sang cách biệt với Dân Tộc khổ cực cơ hàn? Gày bẫy là vì Chính Quyền tự biết là đã quá lệ thuộc vào Trung Quốc trái với nguyện vọng của Dân Tộc?...Còn trăm ngàn bí ẩn về "cái bẫy" của Chính Quyền VN, có điều chắc chắn là "gày bẩy" vì Chính Quyền tự biết không còn xứng đáng để Đại Diện người Dân!

  bởi: BỐ Th...NHÔ(NPCN)Hoàng kỳ
  05.03.2013 10:53
  Hiến pháp cuả CĐ CS vốn chẳng hề là "khế ước",giưã chính quyền và nhân dân.Mà nó chỉ được tạo ra để baỏ vệ Đảng CS,và tròng lên cổ NDVN để bắt buộc ND phaỉ tuân phục.Chỉ mộ điều 4 HP đã xoá cả caí khế ước,Vậy đọc bàn chi cho thừa thãi.Tin chi vào caí thứ HP như thế.Vụ lấy ý dân nưả vời,3 tháng cho 90 triệu dân,nào có phaỉ dân ta ai cũng thấu hiểu,chữ nghiã,dân trí thấp nhất là các vùng nông thôn thì vụ lấy ý dân do ĐCS VN đề ra chỉ là BỊP.Có HP mới rồi sao?cũng chẳng thay đổi gì cả.Nếu caí điều 4 kia vẫn ghi trong hiến pháp là ĐCS lãnh đạo đời đời.Không những BỊP mà còn Lố bịch đến lợm giọng.Hiến pháp như thế thì còn nước non gì!

  bởi: Mồm rộng từ: HP
  05.03.2013 10:24
  Nguyễn Phú Trọng đã sập bẫy nên điên tiết chửi càn. Nguyễn Sinh Hùng lật đật cho anh em thu lại bẫy. Thế là bà con dân chủ chúng ta hết mùa chơi bẫy.
  Trả lời

  bởi: Vô danh
  07.03.2013 01:36
  Còn, còn đến tận cuối tháng 9 dương lịch đấy,các còm sĩ cứ thoải mái chém gió.

  bởi: Long từ: USA
  05.03.2013 09:53
  Ngọc Hoàng ngồi tựa ngai ... dzàng!

  + Hiến Pháp là văn kiện pháp lý cao nhất để cấu thành định chế và thiết chế quốc gia. Ở những quốc gia dân chủ thì bó buộc mọi công dân phải tuân thủ HP. tất cả mọi công dân. Anh công nhân, ông bác sĩ, cô giáo sư, bác nông dân phải tuân thủ. Ông TT, là nguyên thủ QG cũng vậy. Vì ông ta cũng là một công dân thôi.

  + Trường hợp các nước độc tài toàn trị CS như TQ, VN, Bắc Hàn thì hoàn toàn khác hẳn: HP của đảng. Dân chúng tuân phục. Đảng là biệt lệ. Đảng, đảng viên, cán bộ, đoàn viên sống ngoài và sống trên Luật Pháp.

  + Ở các QG dân chủ tam quyền phân lập, HP là tối thượng. Lập pháp làm ra HP và LP. Hành pháp bảo vệ và giữ gìn, thực hành. Tư pháp diễn dịch và dẫn giải.
  Trong khi đó, lối CS thì đi theo chiều khác. Đảng là tối thượng. HP, LP do đảng làm ra. Đảng diễn dịch và xử lý LP, HP. Dân chúng phải tuân phục. Vấn đề nghiệt ngã nằm ở chổ, cán bộ chính là đảng. Thành ra, diễn giải vấn đề thuộc LP hoàn toàn thuộc hắn ta. Hắn, thông thường là dốt.

  + Cái hình NPT ngồi tựa ngai ... dzàng ở đầu bài có thể là hình ảnh nói lên nhiều điều. Ngai vàng nhưng không vàng. Nó đỏ lòm. Nó bự tổ chảng. Trọng ngồi lọt thỏm, gọn lỏn, trơ trơ.
  Tôi để ý thấy xì tin trang trí của người VN hiện nay ở chốn công quyền và cả tư thất, nhất là của cán bộ, nó đỏ lòm đỏ khé Tàu Tàu làm sao ấy. Quan trọng lắm chứ. Nhà tư thì có thể không nói gì. Đằng này cả QH, Dinh Quốc Khách cũng mang sắc Tàu. Tàu cộng. KHông hiểu tại sao, một bề mặt quốc gia như vậy mà người ta quá buông tuồng dễ dãi?

  http://nguyenphutrong.net/nguyen-phu-trong-quan-he-lao-viet-nam-mai-mai-xanh-tuoi-doi-doi-ben-vung.html

  http://www.tienphong.vn/hanh-trang-nguoi-linh/604579/Si-quan-biet-phai-tham-muu-hieu-qua-cho-cac-bo-nganh-co-quan-Trung-uong-tpol.html

  bởi: Đức từ: nghĩa đàn
  05.03.2013 09:37
  Người dân suy thoái chính trị là tất yếu,khi khi bản chất người cộng sản cha già đi,người thừa kế là con lợi dụng uy tín người cha tham nhũng,ban hành luật pháp có lợi cho mình,coi thường dân chúng.chậm đổi mới khi hàng này khoa hoc phát triển nền văn minh thế giới không ngừng sáng tạo.Mong ban soạn thảo công tâm mà xem xét trong soạn thảo.

  bởi: le huyen từ: thai nguyen
  05.03.2013 09:22
  với tôi tôi tự hào là người con viêt nam.nhưng những động thái gần đây của một số nhà lãnh đạo trong việc giải quyết các vấn đề cấp thiết của nước nhà thì lại quá mờ nhạt không rõ ràng và kiên quyết, làm dân chúng hoang mang về tư tưởng của lãnh đạo chính quyền(biết rằng đường lối của đảng ghi trên giấy là không hề sai).trong khi đó lãnh đạo lại không tập chung giải quyết các vấn đề cần nghiêm túc xem xét giải quyết(biển đảo,chủ quyền,kinh tế,xã hội,giáo dục,y tế,tham nhũng,lợi dụng quyền hạn,quyền con người....các vấn đề được lên án rất nhiều)thì không giải quyết được một cách triệt để mà thay vào đó lại mải miết đi sửa đổi hiến pháp lại đề ra ý định hình thành nhiều đảng phái--một đất nước thái bình không tốt hơn là một đất nước có đấu tranh giữa các đảng để giành quyền làm chủ sao?(dẫn chứng một số quốc gia đa đảng)
  trên đây là một số ý kiến mong rằng hãy xem lại những gì đã nói và đã làm cho dân tộc Việt Nam trong khi lãnh đạo một đất nước của các ngài.xin thưa rằng:một nhiệm kỳ không quan trọng là bao nhiêu thời gian mà quan trọng là năng lực và sự cô gắng đóng góp được của mình đến đâu?
  mong các nhà lãnh đạo hãy nghiêm túc xem xét lại tư tưởng của mình trước khi những lời ủng hộ những ý kiến bảo vệ cho tự do và quyền con người lên tiếng.
  LÀM ƠN HÃY CHUYỂN LỜI NÀY ĐẾN NHỮNG LÃNH ĐẠO,NHỮNG CON NGƯỜI YÊU NƯỚC VIỆT NAM.
  (ý kiến thế hệ 9x,,,,le huyền)

  bởi: nguyen huu tai từ: bến tre
  05.03.2013 08:55
  ông là mot nhà phê bình văn học nguyen chủ tạp chí Việt nhung ông chả biết gì về Việt Nam. Xin hỏi ông trung lap hay có ý gì mờ ám. ông chỉ trích việc sữa đổi hiến pháp Việt Nam để che lắp các vụ việc khác như thế là sai rồi. Trung ương đảng cộng sản Việt Nam tôi đang thực hiện Nghị quyết TW 4. sẳn sàng nhìn nhận sự thật, sẳn sàng sữa sai chớ không phải như ông nhận định. Hãy một lần về Việt Nam, ông sẽ thấy và sẽ hiểu, thông cảm hớn, yêu thương hơn Tổ quốc Việt nam./.
  Trả lời

  bởi: Vô danh
  08.03.2013 03:26
  @ Bán tre. Mấy ông Chánh quyền CSVN như cái thây ma đã bốc mùi hôi thúi từ lâu. Ông nói với mọi người rằng : cái xác ấy quá thơm. Có ai tin ông không hả "bán tre"?. Tại vì ông đã quen với cái mùi thây ma nên ông không cảm nhận được thôi. Cũng chẳng có gì lạ.
  Trả lời

  bởi: Đỉnh cao của trí tuệ từ: Việt nam- Sài gòn
  07.03.2013 20:27
  Xem ra ông Tài này thuộc loại người vô cảm. Cũng nói thêm cho ông biết, thế ông có biết tại sao tỉnh Bến tre đã mấy chục năm rồi mà " vẫn nghèo nhất " trong các tỉnh miền tây không ?

  Là một tỉnh đã đi theo ủng hộ, nuôi dưỡngcộng sản khét tiếng. Người dân Bến tre " làm bia đở đạn " cho chóp bu cộng sản cướp chính quyền, hàng vạn người bỏ mạng, để hy vọng tràn đầy chủ nghĩa cộng sản đem lại ấm no, hạnh phúc cho dân Bến tre, theo lời hứa hẹn dụ dỗ, rằng chủ nghĩa cộng sản là thiên đường, là đỉnh cao của trí tuệ.

  Nhưng kể từ ngày Cộng sản Việt nam cướp được chính quyền, đã 40 năm rồi , mà những " đỉnh cao của trí tuệ " đã quá thiên tài, biến hàng ngàn cô gái Bến tre phải ly hương, bán thân ở xứ người vì nghèo đói quá. Nuôi cá, tôm, trồng lúa, dừa, nếu được mùa thì mất giá, được giá lại mất mùa. Nghèo đói vẫn vây quanh như con kiến bò miệng chén không lối thoát.

  Nghị quyết TW4 kia sẽ đem lại lợi ích gì cho dân Bến tre, hay chỉ đem lại lợi ích cho đảng cộng sản VN thôi. Trò hề thôi, không hy vọng gì đâu. Để rồi xem.
  Trả lời

  bởi: Viet Kieu từ: Thai Lan
  06.03.2013 11:49
  Tôi về VN hơn chục lần rồi mà vẫn không thễ hiểu, không thể thông cảm, không thể thuơng yêu tổ quốc hơn. Ông ráng dành dụm tiền đi ra nước ngoài 1 lần để thấy cái thua kém của VN (hạ tầng cơ sở) cái nhục cũa dân du lịch VN ở nước ngoài (không xếp hàng và rất nhiều trò khác không giống ai)
  Trả lời

  bởi: Vô danh
  06.03.2013 10:20
  Dung la dan ben te ..
  Trả lời

  bởi: Ha từ: Hà nội
  06.03.2013 22:35
  Dân bến te nói chuyện như cái ghe

  bởi: Bá Nghi
  05.03.2013 08:53
  Sự lừa mị đến một lúc nào đó sẽ bị vạch mặt, xem lại lịch sử từ khi
  ông Hồ đưa Đcs về VN đến nay, núp dưới chiêu bài giải phong dân tôc, nhưng thực chất là làm tay sai cho Quốc tế CS, làm cho đất nước bao nhiêu năm chìm trong chiến tranh, lợi dung xương máu của đồng bào, chiến sĩ để áp đật CHCS , ngày nay CNCS
  đã tàn lụi những tên cầm đầu CSVN lại tiếp tục trò lừa mị dân chủ để thông trị và tiếp tục làm tay sai cho bọn Hán tộc, ngoia5 trừ những cán bộ đảng viên hưởng đặc quyền đặc lợi, đại đa số nhân dân không còn ai tin đảng,

  bởi: Bá Nghi
  05.03.2013 08:53
  Sự lừa mị đến một lúc nào đó sẽ bị vạch mặt, xem lại lịch sử từ khi
  ông Hồ đưa Đcs về VN đến nay, núp dưới chiêu bài giải phong dân tôc, nhưng thực chất là làm tay sai cho Quốc tế CS, làm cho đất nước bao nhiêu năm chìm trong chiến tranh, lợi dung xương máu của đồng bào, chiến sĩ để áp đật CHCS , ngày nay CNCS
  đã tàn lụi những tên cầm đầu CSVN lại tiếp tục trò lừa mị dân chủ để thông trị và tiếp tục làm tay sai cho bọn Hán tộc, ngoia5 trừ những cán bộ đảng viên hưởng đặc quyền đặc lợi, đại đa số nhân dân không còn ai tin đảng,
  Trả lời

  bởi: Doãn Chí Bình từ: Cao Bằng
  06.03.2013 21:23
  Hôm nay xem TV, thấy mấy vị GS TS nói về hiến pháp, thấy vị nào cũng vơ mấy cái nón bẩn chụp lên đầu những người góp ý kiến trái với quan điểm chủ đạo của đảng là: đảng lãnh đạo nhà nước, xã hội, vì thế không đa nguyên, đa đảng; không tam quyền phân lập; đất đai là sở hữu toàn dân.... GS TSKH Phan Xuân Sơn còn phê phán cả Montesquieu. Thiết nghĩ ông Sơn nên đọc lại tác phẩm “bàn về tinh thần pháp luật” của Montesquieu (1689 -1775) để hiểu hơn rồi hãy phê phán.
  Trong cuốn “bàn về tinh thần pháp luật” (bản dịch TV) – NXB lý luận chính trị xuất bản 2006, trong “lời nhà xuất bản” có ghi: “với tâm hồn và trí tuệ của một nhà khai sáng, qua tác phẩm Bàn về tinh thần pháp luật, Montesquieu đã phác hoạ những nét cơ bản về một xã hội công dân và nhà nước pháp quyền. Trong đó ba quyền: lập pháp, hành pháp, tư pháp độc lập với nhau và tương tác lẫn nhau để đảm bảo công bằng xã hội và phát triển đất nước dưới quyền cai trị của một ông vua sáng”.
  Chúng ta có tới 14 ông “vua tập thể” (câu của nguyên chủ tịch Quốc hội Nguyên Văn An) nên cố gắng để đặt niềm tin, nhưng niềm tin đang lung lay.
  Montesquieu viết: “tự do chính trị của công dân là sự yên tâm vì mỗi người nghĩ rằng mình được an ninh. Muốn bảo đảm tự do chính trị như vậy thì chính phủ phải làm thế nào để một công dân này không phải sợ một công dân khác” (Bàn về tinh thần pháp luật, tr. 106)
  Trong tác phẩm: “Bàn về khế ước xã hội" của Jean – Jacques Rousseau (HTĐ dịch), NXB lý luận chính trị, trong “Lời giới thiệu” có ghi: “tác giả bàn thấu triệt đến mối tương quan giữa ba quyền: lập pháp, hành pháp và tư pháp; đồng thời khẳng định cần phải phân lập, trong khi vẫn liên kết và tương tác để bảo đảm quyền tự do và bình đẳng của toàn dân”.
  Jean – Jacques Rousseau viết: “Vậy rốt cuộc luật là gì? Chừng nào người ta còn gắn cho chữ luật những ý niệm siêu hình thì người ta cứ việc luận giải mà không cần phải thấu hiểu; và khi người ta nói về quy luật tự nhiên thì người ta chẳng biết gì hơn về luật của nhà nước”.
  Nếu như truyền thông nhà nước tổ chức cho các học giả, trí thức tranh luận công khai thì hay biết mấy! Nhưng đó chỉ là mơ thôi.

  bởi: Lan
  05.03.2013 08:44
  GS N.H.Quốc đúng! đảng cs chỉ lấy trò sửa đổi hiến pháp để đánh lừa và hướng dẩn dư luận sang hướng khác khi họ gặp khó khăn . Nhưng thật ra, mặc dù họ ranh mảnh nhửng trò khôn vặt vỉa hè "street smart" họ củng chẳng có bao nhiêu trò để chơi, và trò chơi này củng hơi nguy hiểm chứ ko phải như trước . Người ta có thể quên tết mậu thân, 1975 và thậm chí nhửng trò kinh tế mới, cả thập niên thanh niên chịu chết chóc ở campuchia, và biên giới phía bắc . Nhưng bây giờ khác rồi,thời đại thông tin, kỷ thuật số, mọi người sẻ nhớ kêu gọi góp ý sửa đổi hiến pháp vào năm 2012 và có cơ hội thực tập để sửa thật lần tới; và mặc dù hiến pháp chỉ là chử viết văn bản ko có ý nghỉa nhiều lắm nếu ko thực hành; nhưng dẩu sao củng giấy trắng mực đen, nếu không thế thì sao bác Trọng phải lo sốn vó mà phát biểu linh tinh; giả dụ điều 4 hiến pháp mà bỏ thực đi thì khối 8084 và Việt Tân sẻ mở trụ sở ngay, và đàn áp thì có cớ để người ta có hành động . cs rất sợ mụt nhọt ko trị sẻ thành khối u lan ra khắp cơ thể . Đảng cs giống như tên ăn trộm nhà nghề có kinh nghiệm lúc nào củng đề phòng sợ bị cướp ..

  bởi: minh quý từ: lao cai
  05.03.2013 08:44
  với cuộc sống đơi thường người dân việt ít người quan tâm đến chinh sự vì lý do nhận thức hiểu biết trong dân trí còn thấp ví như bầu cử cũng còn phải mối mà có bầu hay không ai làm gì thì cũng định sẵn cả rồi nên dân o quan tâm lắm còn sửa hiến phap hay không thì vẫn vậy thôi điều quan trọng là thành lập được một đảng dân chủ của dân và vì dân ở đó có tự do và bắt buộc xã hội việt nam hiện nay phải có hai đảng thì mới có cạnh tranh và sàng lọc phần tử xấu lợi dung đảng .quyền lực tham nhũng còn không thành lập được thêm đảng nữa thì người như tôi cũng lam được thủ tướng vì sai sửa nhận lỗi còn bảo dưới o nghe cho thôi việc mà thậm chí dựng trẻ châu nó cũng lam được.....

  bởi: Nhô từ: Hoa Kỳ
  05.03.2013 08:43
  Một chút thông tin cho thầy trò các bạn dân chủ tiến bộ:

  Tu Chính Án số 2 của Hiến Pháp Hoa Kỳ, The right to keep and bear arms, bảo đảm người dân Hoa Kỳ được quyền mang vũ khí. Nhưng, quyền này được "Luật Pháp" của từng tiểu bang "diễn dịch, và thực hiện" khác nhau. Không phải công dân Hoa Kỳ nào cũng được mang vũ khí. Mà không phải được mang bất cứ vũ khí nào. Ngày nay, chính phủ Liên Bang đang tìm cách giới hạn quyền này chặc chẽ hơn.

  Tương tự, Tu Chính Án số 1 của Hoa kỳ cho phép công dân Hoa Kỳ quyền Tự Do Ngôn Luận. Nhưng quyền này cũng bị giới hạn chặc chẽ bằng luật pháp tiểu bang theo từng thời kỳ.

  Ở VN cũng vậy mà thôi. Trường hợp Nguyễn Đức Kiên không phải là tự do ngôn luâṇ, mà là "libel", in ấn mạ lỵ, gây mất uy tín của người khác, uy tín của lãnh đạo.

  Luật pháp Anh Quốc, trường hợp Nguyễn Đức Kiên là bị quy vào tội "Seditious libel", có thể bị kết tội tù chung thân.

  Ở Hoa Kỳ, bất cứ cá nhân nào hành nghề gì mà có hành vi "libel", "Defammation" đều được xem là "tort" tực hành động sai trái (a civil wrong, or wrongful act), đều bị mất việc.

  Ông lại sáng chế "diễn dịch" tầm bậy theo kiểu "Pol Pot lật đổ Shianouk" nữa rồi!
  Trả lời

  bởi: Vô danh
  08.03.2013 04:48
  Cai mat ly khong biet xau ho tro ra that la mac co het suc, chau cua bac ho nen rat giong bac .
  Trả lời

  bởi: Architect từ: Sài gòn-Việt nam
  07.03.2013 21:12
  Ông Nhô viện dẫn kiểu gì mà tôi thấy " lợm " quá.

  Cí việc người công dân nào không đồng ý với tổng thống hay vị bộ trưởng nào đó ở Hoa kỳ, họ đều có quyền châm biếm hoặc phản kháng biểu tinh là chuyện thường tình ở hoa kỳ.

  Ai cũng biết có khi người ta vẽ hình ông tổng thống, đầu của tổng thống, nhưng thân hình lại của một con vật nào đó, để tỏ thái độ không hài lòng chính sách. Bộ Nhô bị đuôi hay sao mà không thấy ?

  Còn nói thật với Nhô, ông Nguyễn Phú Trọng và Nhô là cái quái gì, là thân thánh, thượng đế hay sao ? Mà không ai được xúc phạm.
  Nhô nên nhớ cho kỷ rằng. hơn 80 triệu dân trong nước Việt nam - " Không chịu ơn nuôi dưỡng, giáo dục của ông Nguyễn Phú Trọng, không ăn com của ông Nguyễn Phú Trọng ".
  Mà ngược lại nhân dân việt nam, trong đó có gia đình tôi, phải ngày đêm lao động cật lực, đổ mồ hôi, nước mắt để có tiền đóng thuế nuôi ông Nguyễn Phú Trọng và cả cái Đảng cộng sản Việt nam của ông ta, trong đó có Nhô, vậy mà không biết nhục.

  Từ đó, ông TBT Nguyễn Phú Trọng " lấy tư cách gì mà dám xúc phạm, nhục mạ, chửi bới " gia đình tôi và hàng chục triệu gia đình nhân dân Việt nam bị " suy đồi đạo đức. lối sống ". Ông ta chỉ được phép nói với cái đảng CS của ông ta thôi.

  Xin lỗi, đạo đức của ông Nguyễn phú Trọng và Nhô tới đâu ? Tài cao đức trọng tới đâu ? Ông ta và Nhô chỉ giỏi học vẹt ba cái chủ nghĩa cộng sản thao thao bất tuyệt, mơ hố không có đáp số, đích đến.
  Vì tình hữu nhị giữa Liên xô và CS Việt nam, Liên xô đem máy sản xuất in cho hàng loạt " bằng tiến sĩ " để cấp cho Cộng sản Việt nam, vì thế nó cấp cho ông Nguyễn Phú Trọng một cái bằng " tiến sĩ giấy " về chủ nghĩa cộng sản để làm quà. Nên nó đâu chúng minh gì được trí tuệ của Nguyễn Phú Trọng đâu ?

  Ông Nguyễn Phú Trọng và Nhô, nói năng cho cẩn thận. Đừng có nói càn. Chỉ có kẻ dốt, thất phu mới nói càn thôi. " có câu " nói với người dại nói không cùng " đó Nhô.

  Sao lãnh lương của nhân dân Việt nam chưa vậy Nhô ? chắc nhờ ơn đảng cộng sản nên tháng này no ấm nhỉ ? gia đình Nhô ăn cơm nên nhớ tới dân nghèo việt nam nghe Nhô ! Họ đang khổ vì cái đảng của Nhô lắm đó.
  Trả lời

  bởi: lvd từ: qb vn
  26.03.2013 23:17
  Anh Architect từ Saì gòn nói chính xác quá, hay quá!
  Trả lời

  bởi: Vô danh
  06.03.2013 11:32
  @.-Nhô từ: Hoa Kỳ.

  "Một chút thông tin cho" Nhô : Cái thối nát quan trọng nhất về mặt chính trị là Đảng CSVN đã dành thưởng công cho Đảng quyền độc tài cai trị”

  Về bản chất, các chế độ cộng sản giống nhau. Chuyên chính vô sản ở Liên Bang Sô Viết, Trung Quốc, Cộng sản Đông Ấu hay tại Viêt Nam đều là một sự rập khuôn. Nó chỉ là sự trá hình của chủ nghĩa độc tài đảng trị, mục đích chính nhằm tiêu diệt và chận đứng các tiếng nói đối lập chính trị.

  So sánh bản Hiến Pháp của nước Cộng Hoà Liên Bang Sô Viết Nga trước cách mạng Đông Ấu và bản Hiến Pháp của Đảng CSVN thì sẽ thấy rất rõ nhu cầu phải minh thị bản chất độc tài của hai Đảng. Chương 1, phần cấu trúc của hệ thống chính trị nước CS Nga qua Điều 6 xác nhận:

  - Đảng Cộng Sản Liên Sô, lực lượng tiên phong và là trọng tâm của các cơ chế chính trị, bao gồm tất cả các hệ thống chánh quyền và cơ quan công cộng. Đảng Cộng Sản Liên Sô hiện hữu vì nhân dân và phục vụ cho nhân dân. Đảng Cộng Sản Liên Sô vũ trang với chủ nghĩa Mac-Lenin, quyết định mọi đường lối liên quan đến việc phát triển xã hội và các chính sách đối nội lẫn đối ngoại, xây dựng những kiến trúc vĩ đại vì nhân dân Sô Viết, hoạch định mọi kế hoạch, hệ thống hoá và lý luận hoá cho cuộc đấu tranh vì thắng lợi của chủ nghĩa cộng sản. Tất cả những tổ chức của Đảng hoạt động trong khuôn khổ qui định Hiến Pháp của nước Cộng Hoà Liên Bang Sô Viết.

  Điều 4 Hiến Pháp của đảng CSVN không khác gì điều 6 Hiến Pháp của đảng CS Nga. Thực chất, điều 4 Hiến Pháp đảng CSVN chỉ là bản sao của điều 6 Hiến Pháp đảng CS Nga. Tuy đơn giản hơn nhưng ngược lại việc minh thị vị trí độc quyền của Đảng rõ ràng và quyết liệt:

  - Đảng CSVN, đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành quyền lợi của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, theo chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh là lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội. Mọi tổ chức của Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến Pháp và pháp luật.

  Cái thối nát quan trọng nhất về mặt chính trị là Đảng CSVN đã dành thưởng công cho Đảng quyền độc tài cai trị. Quyền này, như điều 4 Hiến Pháp đã ghi rõ Đảng CSVN là lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội. Đảng được quyền đơn phương quyết định mọi chính sách, đường lối liên quan đến tương lai của đất nước và dân tộc Việt Nam.

  Quyền lực này đã diễn ra trong quá khứ, hiện hữu qua hiện tại và sẽ nối tiếp trong tương lai, kéo dài từ thế hệ này đến thế hệ khác.
  Điều 4 Hiến Pháp đã và đang chính là một tai họa cho Việt Nam. *** Có sổ Hưu chưa ?

  http://www.danchimviet.info/archives/73535/dieu-4-hay-la-dieu-6-hien-phap/2013/03#sthash.6e075qjf.dpuf
  Trả lời

  bởi: Vô danh
  06.03.2013 11:02
  @.-Nhô từ: Hoa Kỳ .....................Luật pháp Anh Quốc, trường hợp Nguyễn Đức Kiên là bị quy vào tội "Seditious libel", có thể bị kết tội tù chung thân.

  *** Một chút thông tin cho Nhô: trường hợp Nguyễn Đức Kiên KHÔNG NÊN xét xử theo "Luật pháp Anh Quốc." Nhà nước của mình đã có sẵn bộ luật CCRĐ sao không áp dụng cho tiện việc sổ sách. Đem "thÍ dụ dùng luật pháp đế quốc Anh" làm gì cho mệt. Luật rừng của csVN, như luật CCRĐ cắc bùm kết liễu đời nạn nhân rất mau lẹ như trường hợp xét xử bà Nguyễn Thị Năm tức Cát Thành Long khỏi phải nhốt tù lâu, tốn cơm gạo. Nếu bị nhân dân la ó phản đối thì ban đêm đem ra bờ sông dùng mã tấu chặt đầu, thả trôi sông là êm ru, khỏe re như chiến sĩ du kích của ta, bắt cóc các ông xã áp làm việc cho "ngụy" khi xưa vẫn làm là ôn thỏa. Đâu có khó khăn gì, vì "Uncle Hồ" đã dạy :
  Đâu cần, thanh niên có
  Đâu khó, có thanh niên.
  (@Uncle Hồ )

  *** Có sổ hưu chưa ?
  *** Vẫn chưa thấy Nhô trả lời "các bạn dân chủ" "người anh hùng Hồ Chí Minh" của Nhô có mấy đời vợ.
  Trả lời

  bởi: Cháu Ngoan Bác Hồ. từ: TPHCM
  06.03.2013 09:01
  Nhô ơi,
  Tiểu bang nào ở Hoa Kỳ hạn chế chặc chẽ (sai chính tả - người cọng sản quả không rành tiếng Việt) quyền tự do ngôn luận và vào thời kỳ nào vậy bạn ?
  Nói có sách, mách có chứng.
  Đừng như lếu láo như Đinh Thế Huynh Nhô nhé.
  Tớ theo dõi báo đài ở Mỹ, việc đối chất với bất cứ ai trên những phương tiện truyền thông (kể cả trên mạng) đều không phải là hành vi bôi nhọ [defammation] (lại sai chính tả nữa), thì mắc mớ gì mà bị đuổi việc. Trong xã hội pháp trị không có cảnh công an phường nhũng nhiễu người công dân đâu Nhô ạ.
  Xem ra Nhô là loại quần chúng tự phát ở Việt Nam ta chứ đâu phải ở Hoa Kỳ.
  Người CS ta, càng nhiều tuổi đảng càng láo phét.
  Nhô đã được 60 chưa?
  Trả lời

  bởi: Vô danh
  06.03.2013 01:53
  Chánh phủ VNCS mới thử một tiếng, nhân dân vừa rộ lên chút ít, nhà nước của "Trọng lợn" tất cả đều muốn són đái. Nếu tổ chức bầu cử tự do mấy ông cs không đi "chăn trâu" hết sao?
  Trả lời

  bởi: Reader từ: USA
  06.03.2013 00:06
  Nhô từ: Hoa Kỳ???. Hết thuốc, pó tay.com
  Trả lời

  bởi: NGU SI từ: HOA KY
  05.03.2013 22:18
  Loại thông tin kiểu người mù sờ voi không đáng tin lắm!!!

  bởi: Vô danh
  05.03.2013 08:23
  nhung dieu nay la rat thuc te viec cong dan viet nam ngay cang mat di cai goi la quyen cua minh kem theo do la ganh nang theu cao dang khien dan viet ngay cang khon kho hon luat moi thue them do khong phai la dan chu

  Blog

  Big C bị người Thái thâu tóm: ‘song kiếm’ Tàu-Thái và nền kinh tế Việt

  Làn sóng đổ bộ ồ ạt của người Thái vào thị trường bán lẻ Việt Nam thể hiện quyết tâm mạnh mẽ trong việc thâu tóm hệ thống siêu thị
  Thêm

  ‘Hậu Obama’: Việt Nam sẽ thất lợi gì nếu gia tăng đàn áp nhân quyền?

  Vì lợi ích ở Biển Đông và đặc biệt là lợi ích Cam Ranh, dường như Washington đã tạm gác lại chủ đề nhân quyền ở Việt Nam
  Thêm

  Việt Nam, những tâm hồn hung hãn

  Tôi rất muốn đặt một câu hỏi thẳng thắn rằng 'Sẽ có sự thay đổi lớn nào xảy ra tại chính đất nước mình sau khi Obama rời Việt Nam?'
  Thêm

  Đừng để ‘đồng nhất’ làm mất bản sắc

  Mới đây, truyền thông Việt Nam cho hay chính quyền Hà Nội muốn thực hiện sự 'đồng nhất' trên phố Thái Thịnh
  Thêm
  Các bài viết khác

  Bạn đọc làm báo

  Hệ quả chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Barack Obama

  Đảng và nhà cầm quyền CSVN cần thức thời, hiểu rõ sự cảm thông của Hoa Kỳ và sự chịu đựng của nhân dân là có mức độ, đừng coi thường sức mạnh 'tức nước, vỡ bờ' của nhân dân
  Thêm

  Giáo sư Zinoman và diễn văn của Tổng thống Obama

  Bài diễn văn của Tổng thống Obama hôm 25/4 tại Hà Nội đã làm rung động con tim của rất nhiều người Việt Nam
  Thêm

  Khát vọng bình an

  Con người sống trên đời, kẻ đẹp người xấu, kẻ giàu người nghèo...nhưng tất cả đều mưu cầu hạnh phúc, bình an...
  Thêm

  Tổng thống Obama và tương lai quan hệ Mỹ - Việt

  Để có những đột phá trong quan hệ Mỹ - Việt tùy thuộc vào Hà Nội và chính người dân Việt nếu họ muốn làm nên lịch sử
  Thêm
  Các bài viết khác