Thứ năm, 26/05/2016
Xem

  Blog / Nguyễn Hưng Quốc

  Dân chủ và nhân quyền

  x
  Trong lãnh vực chính trị, phát hiện lớn nhất của nhân loại trong thế kỷ 20 vừa qua không phải là vấn đề dân chủ. Mà là nhân quyền. Quyền làm người của mọi người.
   
  Trước, mọi chế độ dân chủ đều ít nhiều có chút khuyết tật.
   
  Trên nguyên tắc, một chế độ dân chủ dược xây dựng trên quyền quyết định của dân chúng và nhắm đến việc phục vụ lợi ích của dân chúng.
   
  Tuy nhiên, trên thực tế, cho đến giữa thế kỷ 20, hầu hết các chế độ dân chủ đều loại trừ nếu không phải một số người này thì cũng một số người khác.
   
  Xưa, ở Hy Lạp và La Mã, nó loại trừ toàn bộ phụ nữ, những người nô lệ, những người nhập cư và những người dưới hai mươi tuổi. Trong hai thế kỷ 18 và 19, ở hầu hết các quốc gia được gọi là dân chủ ở Tây phương, cái gọi là dân chủ chỉ áp dụng cho những người đàn ông da trắng. Phụ nữ bị loại trừ. Những người da màu cũng bị loại trừ. Những người dân ở các thuộc địa, bất kể nam hay nữ, đều bị loại trừ.
   
  Sang đến thế kỷ 20, các nước xã hội chủ nghĩa cũng mệnh danh là dân chủ, thậm chí, còn được tuyên truyền là dân chủ nhất, một số đông dân chúng thuộc các giai cấp phi-vô sản vẫn bị loại trừ; những người bất đồng quan điểm chính phủ lại càng bị loại trừ, hay nói theo chữ khá thông dụng hơn ở Việt Nam sau năm 1975, bị xem là phó-thường-dân. Một thứ công dân hạng hai hay hạng ba. Chứ không phải là công dân thực sự.
   
  Ý thức được các khuyết tật ấy, nhân loại, một mặt, thừa nhận các khác biệt về văn hóa trong ý niệm dân chủ; mặt khác, không ngừng tìm cách để hoàn thiện dân chủ trên phạm vi toàn cầu. Dù có những khác biệt nhất định, một nền dân chủ thực sự ở đâu cũng bao gồm bốn yếu tố chính: cơ chế (mechanism), thiết chế (institution), xã hội dân sự (civil society) và quyền công dân (citizen rights). Không có cơ chế (chủ yếu qua cách bầu cử tự do theo nhiệm kỳ) và thiết chế (vừa phân lập và độc lập, đặc biệt giữa lập pháp, hành pháp và tư pháp) thích hợp, không thể có dân chủ thực sự. Nhưng nếu không có xã hội dân sự và quyền công dân, mọi cơ chế và thiết chế, dù “hiện đại” đến mấy, cũng không thể bảo đảm được dân chủ.
   
  Trong bốn yếu tố kể trên, khái niệm quyền công dân gắn liền với khái niệm nhân quyền hay quyền làm người.
   
  Có nhiều cách định nghĩa khác nhau về nhân quyền. Nhưng định nghĩa căn bản nhất là: đó là quyền căn bản mà người ta có chỉ vì đơn giản: người ta là con người. Là người, bất kể màu da, tôn giáo hay giai cấp, ai cũng có những quyền ấy. Đó là những quyền được san sẻ một cách phổ quát, đồng đều và thiêng liêng. Phổ quát: ở đâu cũng có. Đồng đều: ai cũng có. Thiêng liêng: không ai được chiếm đoạt của người khác.
   
  Trong các quyền gọi là căn bản ấy, có các quyền chính như:
   
  • Quyền được sống (right to live)
  • Quyền được xét xử một cách công bình (right to a fair trial)
  • Quyền được tự do ngôn luận (freedom of speech)
  • Quyền được tự do tư tưởng và tôn giáo (freedom of thought and religion)
   
  Trong phạm vi một quốc gia, hầu hết các quyền làm người căn bản ở trên đều trùng hợp với các quyền công dân. Sự khác biệt căn bản là: quyền làm người có tính chất toàn cầu, liên quốc gia, bất chấp các thể chế.
   
  Mang một kích thước rộng lớn và căn bản như vậy, khái niệm nhân quyền không đồng nhất với khái niệm dân chủ. Dân chủ, như đã trình bày ở trên, bao gồm cả cơ chế và thiết chế; nhân quyền chủ yếu là những giá trị, với chúng, các cơ chế và thiết chế chỉ là những phương tiện để hiện thực hóa chứ không phải là cứu cánh. Dân chủ nhắm đến việc trang bị quyền lực cho nhân dân, với tư cách một tập thể; nhân quyền nhắm đến việc trang bị quyền lực cho từng người, với tư cách cá nhân. Liên quan đến chính trị, dân chủ quan tâm đến vấn đề ai cai trị ai; nhân quyền quan tâm đến việc người ta cai trị như thế nào.
   
  Chính vì vậy, một số quốc gia tuy trên danh nghĩa là dân chủ, ở đó, chính quyền cũng do dân bầu lên đàng hoàng (electoral democracy), nhưng ở đó, nhân quyền vẫn ít nhiều bị chà đạp.
   
  Tuy nhiên, ở đây, có mấy điểm cần được nói ngay:
   
  Một, khái niệm dân chủ dựa trên bầu cử chỉ là cách hiểu thông thường, đơn giản và phiến diện nhất. Nó chỉ đáp ứng được một trong bốn yếu tố nòng cốt của dân chủ nêu trên mà thôi. Đó không hẳn là dân chủ thực sự. Chính vì vậy, người ta mới phân biệt dân chủ tuyển cử (electoral democracy) với dân chủ thực sự (effective democracy hoặc liberal democracy).
   
  Hai, nếu có một số quốc gia dân chủ nhưng không tôn trọng nhân quyền thì, trên thế giới, không hề có quốc gia nào tôn trọng nhân quyền mà lại không dân chủ.
   
  Nói cách khác, ở đây, có hai luận điểm chính:
   
  Thứ nhất, việc tôn trọng nhân quyền nhất thiết sẽ dẫn đến dân chủ như một cơ chế để hiện thực hóa sự tôn trọng ấy.
   
  Thứ hai, nhân quyền chính là một nội dung thiết yếu để dân chủ thực sự là dân chủ. Có thể nói những phát hiện và những sự thừa nhận về nhân quyền từ giữa thế kỷ 20 đến nay đã cung cấp cho khái niệm dân chủ một nội hàm mới khiến nó hoàn chỉnh và hoàn thiện hơn. Đó là một thứ dân chủ không có tính loại trừ. Dân chủ cho mọi người. Tất cả mọi người.
   
  * Blog của Tiến sĩ Nguyễn Hưng Quốc là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của Ðài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của Chính phủ Hoa Kỳ.

  Nguyễn Hưng Quốc

  Nhà phê bình văn học, nguyên chủ bút tạp chí Việt (1998-2001) và đồng chủ bút tờ báo mạng Tiền Vệ (http://tienve.org). Hiện là chủ nhiệm Ban Việt Học tại trường Đại Học Victoria, Úc. Đã xuất bản trên mười cuốn sách về văn học Việt Nam.
  Diễn đàn này đã đóng.
  Trình bày ý kiến
  Ý kiến
       
  bởi: Ng` Viet từ: My~
  01.11.2012 00:33
  Vem Nho HK dung la thang dien.....ly su cun cua noi cong san.... chuyen an khong, noi co. Nho nen ve VN ma song....ma huong tu do gap ngan lan tu ban. Neu Nho van ham song tai Hoa Ky....Nho chi la thang gio hoi (crazy man).

  bởi: Nhô Hoa Kỳ từ: Hoa Kỳ
  30.10.2012 17:19
  Có nhiều điểm giống nhau giữa con đường xây dựng Dân Chủ của Hoa Kỳ và Việt Nam.

  Sự khác nhau lớn nhất giữa 2 nền dân chủ này chủ yếu chỉ nằm ở điểm xuất phát bạn đầu. Hoa Kỳ xây dựng nền dân chủ vào thế kỷ 18. VN xây dựng bắt đầu xây dựng nền dân chủ của mình vào thế kỷ 20. Sự khác biệt là 200 năm.

  Hoa Kỳ và VN đều bắt đầu con đường dân chủ bằng một Chiến tranh Cách mạng (Revolutionary War) để dành Độc Lập (Independence) từ chính quyền ngoại bang phía bên kia bờ đại dương, và bằng sự thiết lập một thể chế Tự Do, nơi đó nhân dân được Tự Do sống trên một đất nước do chính mình làm chủ chính quyền, làm chủ đất nước. Hoa Kỳ và VN đều lấy ngày Độc Lập, ngày đọc Tuyên Ngôn Độc Lập làm ngày Quốc Khánh. Hoa Kỳ và VN đều có Tết Độc Lập.

  Trong cuộc chiến tranh dành Độc Lập cho tổ quốc, Hoa Kỳ và Việt Nam đều gặp lại sự kháng cự của bọn tay sai trung thành với Mẫu quốc. Việt nam gọi bọn theo Pháp là Ngụy. Hoa Kỳ gọi bọn người trung thành với Anh Quốc là Tories, là Loyalists, và cũng có nghĩa tương đương như Ngụy trong tiếng Việt. Tạm dich là Ngụy Mỹ. Anh quốc và bọn Ngụy Mỹ cũng gọi những người Cách Mạng là bọn Du Kích (Rebels).

  Ngụy Mỹ thì nằm chủ yếu ở miền South, hoặc từ North chạy về South. Ngụy Việt thì cũng vậy. Lính Anh trước khi trao trả Độc Lâp cho Hoa Kỳ thì cũng chạy về South. Ở VN thì Tây cũng chạy vào Nam.

  Sau ngày Cách Mạng thành công, Ngụy Mỹ cũng như Ngụy Việt đều chạy theo về Mẫu quốc. Sau ngày Hoa Kỳ dành Độc lâp, có 2% dân số Mỹ bỏ nước chạy theo quan thầy Anh. Ở VN cũng vậy thôi, cũng khoảng 2% dân số bỏ nước mà chạy. Khác nhau chỉ là tên gọi mà thôi. Trường hợp VN thì gọi đó là những người "tỵ nạn Cộng sản". Trường hợp Hoa Kỳ gọi đó là những người "expatriates".
  Trả lời

  bởi: Thằng điên từ: Hoa kỳ
  03.11.2012 00:23
  khùng mà cứ tưởng mình khôn
  làm thân trâu ngựa kiếm lờn mà ăn
  ăn rồi chẳng chịu đánh răng
  để cái miệng thối nói xằng nói điên.
  Trả lời

  bởi: Nhô Hoa Kỳ từ: Hoa Kỳ
  31.10.2012 06:28
  Không thể so sánh sự khác biệt bằng những chi tiết lít nhít trong tiến trình Cách Mạng. Hãy nhìn trên khía cạnh Nguyên Nhân, Mục Đích và Kết Quả của nó.

  Ở vào thời điểm Hoa Kỳ và Việt Nam có đời sống văn hóa khác nhau, cấu trúc xã hội khác nhau. Chiến tranh, cách mạng Hoa Kỳ không không có trại cải tạo, nhưng có những trại tập trung tù binh chiến tranh mút chỉ cà tha, sống trong điều kiện dưói 9 tầng địa ngục.

  Trong một cộng đồng bé nhỏ của người Việt ở Little Saigon, thế mà chúng ta có tới 2 "nghĩa trang" khác nhau, người công giáo có nghĩa trang riêng, không chấp nhận chôn cất chung với những người Việt không cùng đức tin với họ. Thế vậy có sao không? Có chiến binh Cộng sản nào được chôn cát trong nghĩa trang Biên Hòa không? Thế thì sao đây hè?
  Trả lời

  bởi: Vô danh
  05.11.2012 03:16
  điên uống thuốc lú, nói chuyện từ địa ngục chui lên, lạ thật, ăn bả tàu nhiều quá hóa điên, chuyên nói càng không đâu vào đâu cả. Chỉ có truyền thống cha truyền con nối, đời đời kiếp kiếp nô lệ đội tàu, từ đời ông sang đời cha, rồi qua đời con đời cháu. Tóm lại họ hàng 8 kiếp nô lệ chó tàu nên bao giờ cũng "chỉ có Trung quốc là tốt".
  Trả lời

  bởi: Vô danh từ: Nhà Bè
  31.10.2012 02:54
  Những điểm khác nhau chết người kê ra đây vài điểm thôi : Cách mạng Hoa Kỳ không có đấu tố, không có cải cách ruộng đất đẩm máu, Cách mạng Hoa Kỳ không có cộng sản giật dây, không có các đồng chí Trung Quốc vĩ đại làm cố vấn, làm chánh án" tòa án nhân dân" cuội xữ tử người Việt trên chính quê hương họ ( Tài liệu chứng minh Jung Chang đã trích trong MAO THE UNKNOWN STORY ). Các chiến binh tử trận của 2 miền Nam Bắc Hoa Kỳ đều được chôn chung không phân biệt !!! Còn nữa Nhô à CM Hoa Kỳ không đào mồ cuốc mã kẻ thua trận.!!!!! Đã bảo Nhô bỏ cái tật so sánh vớ vẫn mà vẫn không chừa.
  Trả lời

  bởi: lê công sơn từ: hcm city
  31.10.2012 12:32
  Vô danh chỉ nói người mà không nói ta,
  Cả hai ở giai đọan lịch sử đó đều khủng khiếp.Tôm tép như chúng ta chết sạch,óanh nhau tròn 20 năm vì 2 bên có sai cơ bản chứ.
  Nay thích chi nữa.Ở Sài gòn mà lách đi tay trái là lên Bình hưng Hòa,còn đâu mà dân chủ nhân quyền.Anh Quốc nói co vui,chứ Việt Cộng không có...điều đó, anh,tôi,anh Quốc có đâu mà lên diễn đàn.Không soi mình rồi hằn học người ta có muộn đâu.
  Trả lời

  bởi: Nhô Hoa Kỳ từ: Hoa Kỳ
  31.10.2012 05:34
  Ồ! Đấu tố ư? Cách mạng Hoa Kỳ đấu tố khủng khiếp lắm! Những cuộc đấu tố "Phù Thủy" với bản án thiêu sống khủng khiếp lắm! Kiểu thiêu sống kẻ "vô đạo" củ Vatican. Rồi thì các bản án treo cổ nữa. Ghê lắm!

  Pháp có dính liếu trong cuộc cách mạng Hoa Kỳ. Sự dính liếu này dẫn đến kết quả nước Pháp gần đi đến sụp tiệm, nợ nần ngập đầu. Là nguyên nhân khiến Pháp phải đi tìm thuộc địa ở Đông dương sau này kiếm tiền bù lấp.

  Cách mạng Hoa Kỳ chưa cải cách ruộng đất toàn diện. Đó là một trong nguyên nhân đưa đến cuộc Nội Chiến Nam Bắc của Hoa Kỳ sau này.
  Trả lời

  bởi: Vô danh
  30.10.2012 23:14
  So sánh của Nhô khá thú vị!

  Bác Hồ giống và khác bác Tử chổ nào. Cả hai bác đều có râu và ở cùng miền. Cả 2 đều bôn ba 'cứu quốc', bác Hồ về nước làm chủ tịch, bác Tử ở lì bên đó đánh máy. Bác Hồ người vn nhưng biết chút ít tiếng Pháp, bác Tử người Phần lan cũng nói toàn tiếng.. Việt!

  Điều đó cũng tương tự như sự giống và khác của Beauty and the Beast. Đều có 2 chân, một đàn bà người kia đàn ông... Sự so sánh đó chỉ hời hợt bề ngoài thôi, chính thực chất mới quan trọng.

  Nền 'dân chủ' của ta không có ăn nhập gì với nền dân chủ của Mỹ cả. Giống từ, nhưng chẳng cùng nội dung. Mẹ hát con khen hay, Nhô khen chế độ tuyệt vời, nhưng chả ai phụ họa cả ngoài gia đình 2 triệu đảng viên con của .. mẹ. Đại đa số dân Việt đều phủ nhận, chưa nói đến dư luận thế giới. Khái niệm dân chủ có từ cổ Hy lạp và được hun đúc trong châu âu qua các tư tưởng cấp tiến, cách mạng Pháp là đỉnh cao. Phải đến vài thế kỷ, châu âu mới có bóng dáng ngày nay.

  Đảng ta hô dân chủ, nhưng .. định nghĩa lại các khác niệm dân chủ. Hỏng rồi! Cùng tên chứ chẳng có họ hàng gì cả. Treo đầu dê bán thịt chó là đây.


  Trả lời

  bởi: Vô danh
  30.10.2012 22:26
  Tẩu hỏa nhập ma, đã trở thành điên loạn. Vô sỉ vô nhục, hết thuốc chữa.
  Trả lời

  bởi: Vô danh
  30.10.2012 21:42
  "Mẫu quốc" nào? Nhô nói như vẹt mà chẳng có tri thức gì.
  Hoa Nam* thuê lũ đười ươi,
  Vừa ngu, vừa hỗn vừa lười tư duy.
  Tình báo mà chẳng có uy,
  Văng tục, giả dối chuyện chi cũng làm.
  (*Tình báo Hoa Nam của Trung cộng)
  Trả lời

  bởi: Thằng Điên từ: Phước Lộc Thọ ( Hoa Kỳ )
  30.10.2012 21:04


  Mà thôi, đừng kể nước Đức có gì, hãy nói bạn có gì trên nước Đức. Tell not what German has. Tell what you have in German.

  Trình độ Anh ngữ thuộc loại "chó táp trật ruồi", thì đáng được tin sao? còn lâu đần ạ !.

  bởi: Bm từ: USA
  30.10.2012 11:53
  Rihgt to life thì nhay đấy,nhưng he did not did it thì hay hơn;nếu cần,thêm phản biện (rebuke),resolution of Tonkin Bay (luật vịnh BB) và crimilogy (tội phạm hoc) thì chứng tỏ là Nhô HK không dốt!.

  bởi: Nhô Hoa Kỳ từ: Hoa Kỳ
  30.10.2012 11:15
  Nhân Quyền - Human Rights: Right to life vs Right to live

  Thật ra như thế nầy các bạn dân chủ ạ,

  Trong lãnh vực Nhân Quyền (Human Rights), trong Anh ngữ không có một cái quyền nào trong phạm vi văn bản luật pháp quốc gia và tuyên ngôn Quốc Tế được gọi là "Right to live" cả các bạn dân chủ ợ.

  Nhô thách các bạn dân chủ tìm được trong các văn bản Luật pháp Quốc gia và các văn bản Tuyên ngôn Quốc tế tìm được có cái Quyền (Right) nào được gọi là "Right to live".

  Không, không có và hoàn toàn không có! Không có gì gọi là "Right to live" cả.

  Chỉ có cái Quyền được gọi là Right to life mà thôi.

  Thế nhé, dứt khoát như thế nhé, đảm bảo như thế nhé, sáng mắt sáng lòng như thế nhé, các bạn dân chủ ù ù cạc của Nhô nhé.

  Cái gọi là quyền con người trong Anh Ngữ "chuyển ngữ" theo lối tra tự điển rồi ráp chữ thành "Right to live" là cái quyền ấm ớ hội tờ của các chú gà mờ nhưng lại thích chỏ vào những điều thiêng liêng của nhân loại, những quyền mà các bạn dân chủ không bao giờ hiểu nó là gì.
  Trả lời

  bởi: Thuoc Hay la Thuoc Dang từ: Dallas, USA
  31.10.2012 01:37
  1. Right to life is a phrase, but "right to live" is appeared in a description sentence for the Right to life phrase. You can look it up in the Wikipedia and see this main idea at the beginning of the article: "Right to life is a phrase that describes the belief that a human being has an essential right to live". Vấn đề quan trọng ở đây là Right to life hay right to live đều không có mặt ở Việt Nam, chỉ có những công dân thực sự ở VN mới có quyền sống, chỉ có những người trở thành đãng viên của đãng CS mới là công dân VN, còn ngoài ra chỉ là những phần tử nô lệ phục vụ cho các công dân VN mà thôi.
  2. Do vậy cho nên ông Nhô tự cho rằng "những quyền mà các bạn dân chủ không bao giờ hiểu nó là gì" là sự thực bởi các bạn dân chủ của ông Nhô là các công dân VN tức là các đãng viên chung băng với ông, làm sao họ có thể hiểu nổi nhân quyền là gì, nếu nói về độc quyền và bá đạo thì có thể dể hiểu hơn phải không ông Nhô?
  Trả lời

  bởi: Nhô Hoa Kỳ từ: Hoa Kỳ
  31.10.2012 06:05
  Nhô có ý lòng tốt, muốn chỉ dạy cho bạn vì sao "không thể" viết Quyền con người là "Right to live". Nhưng xem chừng cái thái độ của các bạn, Nhô bận! Nhô bận dẫn trâu đi ăn cỏ. Nhô là con nhà 8 đời là nông dân mà!

  Trên toàn cõi người ta này, không có một luật pháp quốc gia, một Tuyên ngôn Quốc tế nào có cái Quyền(Right) nào gọi là Right to live cả bạn dân chủ giả cầy ợ. Quyền Right to live chỉ có ở các bạn dân chủ ù ù cạc cạc mà thôi.

  Trả lời

  bởi: Thu Vân từ: T/p Hồ Chí Minh
  30.10.2012 21:59
  Nhô nói không, không, nhất định là không bao giờ có The right to live và Nhô thách các bạn dân chủ...Thôi được, mời Nhô vào http://www.adcq.qld.gov.au/Pubs/UDHR_easyrefguide.rtf tìm Article3 và đọc " Everyone has the right to life and THE RIGHT TO LIVE in Freedom and in Safety " hoặc Nhô vào trang http://bloginfor.educate-yourself.eu/2011/01/the-right-to-liv sẽ sáng mắt sáng lòng hơn. ( Chữ The right to live còn xuất hiện nhiều trong các trang có văn bản luật pháp và Tuyên ngôn quốc yế nữa... ) Xin G/s Quốc chỉ giáo thêm vì ông cũng viết the right to live. Cám ơn Giáo sư. Cám ơn VOA

  bởi: Wikivinaleaks từ: Communist Heaven
  30.10.2012 01:11
  Xác ướp của Mao có thể sẽ bị đưa ra khỏi Thiên An Môn
  (Courrier International/Á châu tuần san 25/10/2012) Theo Á châu tuần san, thì Bắc Kinh rất có thể sẽ quyết định đưa xác ướp Mao Trạch Đông ra khỏi quảng trường Thiên An Môn. Và lăng Mao chủ tịch, tức « Mao Trạch Đông kỷ niệm đường » sẽ được đổi tên thành « Nhân dân anh hùng kỷ niệm đường ».

  Tuy không dẫn nguồn cụ thể, nhưng tờ tuần báo Hồng Kông vốn thạo tin cho biết, trong dịp quốc khánh, con gái Mao Trạch Đông là Lý Mẫn (Li Min) cùng với con gái của bà là Khổng Đông Mai (Kong Dong Mei) và con rể là Trần Đông Thăng (Chen Dong Sheng) đã được giao việc đi đến Tỉnh Cương Sơn (Jinggangshan), cứ địa cách mạng của Mao trước đây, tìm một địa điểm để chuyển di hài Mao Trạch Đông đến.

  Lăng Mao Trạch Đông
  Gần đến đại hội thứ 18 của Đảng Cộng sản, có nhiều dấu hiệu cho thấy Bắc Kinh sẽ giữ khoảng cách với « tư tưởng Mao Trạch Đông » vẫn ngự trị lâu nay.

  Ngày 28/9, trong một hội nghị Bộ Chính trị, đề tài này không được nhắc đến. Còn số mới nhất của tờ báo Cầu Thị ra hai tháng một lần – tờ báo này là cơ quan chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc – đã đăng bài xã luận mang tựa đề « Đấu tranh để đẩy nhanh cải cách và mở cửa », mà không hề nói đến tư tưởng Mao Trạch Đông. Trong khi đó nội dung của tờ Cầu Thị trước đại hội luôn được xem là định hướng cho đường lối sắp tới của Đảng.

  http://thuymyrfi.blogspot.fr/2012/10/xac-uop-cua-mao-co-se-bi-ua-ra-khoi.html


  bởi: Nhô Hoa Kỳ từ: Hoa Kỳ
  30.10.2012 00:58
  Anh ngữ ESL ấu học nhập môn: Right to life vs Right to live

  Quyền được sống (Right to life), trong Tuyên ngôn quôc tế nhân quyền (Universal Declaration of Human Rights) của Liên Hiệp Quốc năm 1948 có ghi rõ như sau:

  "Everyone has the right to life, liberty and security of person"

  Trong Canadian Charter of Rights and Freedoms cũng có ghi rõ như sau

  "Everyone has the right to life, liberty and security of the person and the right not to be deprived thereof except in accordance with the principles of fundamental justice"

  Thật ra, Quyền được sống mà viết bằng Anh ngữ cho đúng là "Right to life". Viết "Right to live" là viết theo kiểu nhà quê của mấy ông già học Anh ngữ English for Today, quen lối viết "chuyển ngữ" từ tiếng Việt sang tiếng Anh.

  Trả lời

  bởi: Vô danh
  05.11.2012 03:39
  Không biết Nhô hk ăn cái giống gì mà mở miệng ra chỉ toàn là nói bậy, không bao giớ nói đúng được cái gì , dù cho chỉ là một chuyện nhỏ? sao kỳ vậy Nhô tài lau?

  Mà thôi, đừng kể nước Đức có gì, hãy nói bạn có gì trên nước Đức. Tell not what German has. Tell what you have in German.

  Trình độ anh ngữ thúi mùi chó chết, nhưng láu cá và ba xạo thì tới chết vẫn không chừa. Hở ra là chêm tiếng anh.
  Trả lời

  bởi: Khôi Nguyên từ: Hoa Ky
  31.10.2012 03:28
  Eh Nhô nổ. You better write your comments in English to show your capability. I have seen many of your comments in Vietnamese but most of them are non sense and none are in English. However,in several cases, you have quoted phrases in English then translated in your own way to cheat non english readers. This behavior only occurs in communist minded people like ong Ho and his comrades alikes. Are you one of those?

  Ê Nhô . Tôi thấy nhô hay khoe và diễn gỉai tiếng Anh nhiều lúc thấy thiếu hiểu biết, khờ khạo mà lại tự cao. nhô thử viết một comment bằng Anh ngử để độc giả xem trình độ ESL của Nhô tới đâu mà không phân biệt được chữ "live " or life.
  Trả lời

  bởi: Nhô Hoa Kỳ từ: Hoa Kỳ
  30.10.2012 06:05
  Các bạn dân chủ lại nói bậy nữa rồi!

  "Everyone "has" the right to life"

  Cơ quan LHQ chớ đâu có phải "bộ máy chống cộng đến khùng" đâu mà "Everyone (have!) the right..."
  Trả lời

  bởi: Quét Rác từ: Khu Phước Lộc Thọ
  30.10.2012 04:49
  Ố ồ, ố ồ gì mà nóng thế Nhô. Sờ cái còm của Nhô trên màn hình mà ngón tay nóng hổi. Các bạn dân chủ nhiều người là kỹ sư, bác sĩ, luật sư, giáo sư đại học ở hải ngoại Nhô biết mà. Nhờ ăn cỏ mà họ thông minh như thế đấy. Đọc văn thì biết người.Đọc văn của Nhô thì biết Nhô trình độ tới cỡ nào. ESL??? Đem chuyện phân tích cú pháp Anh ngữ ra bàn rồi tự cho là mình" thông thái" rồi chữi xéo người khác như Chí Phèo trong khi trình độ của Nhô ở Mỹ làm nghề " thái thông " còn chưa được. Bởi vì thái thông bên nầy cũng phải có bằng, có licence mà Nhô. Good Luck
  Trả lời

  bởi: Vô Danh từ: Úc
  30.10.2012 03:58
  Quyền sống dịch ra Right to live là nhà quê ư ???? Nhô biết một mà không biết hai. Trong Universal Declaration of Human Rights. Article 3 viết " Everyone have the right to LIFE, liberty and security of person ' đúng như Nhô nói..... NHƯNG người ta phải viết là We all have the right to LIVE, and to LIVE in freedom and safety....... chứ không ai viết là We all have the right to LIFE in freedom and safety cả ?????? nghe ra sẽ rất là buồn cười cho nên Nhô chớ hấp tấp bảo Right to live là " nhà quê " nhé. Cám ơn VOA, nhân tiện xin cho hỏi thăm bảo Sandy có ảnh hưởng đến các anh chị ở Washington D.C không ?
  Trả lời

  bởi: Nhô Hoa Kỳ từ: Hoa Kỳ
  30.10.2012 02:57
  Cô giáo ESL bảo như thế này các bạn dân chủ ạ,

  Right to life hay Right to live đều là những phrases, cả hai đều không có gì sai trong cấu trúc văn phạm của Anh ngữ, nhưng ý nghĩa của nó có nhiều sự khác biệt nhau.

  Cụm chữ "to live" là một Verbal, là một Infinitive, nó có vai trò(function) như một Adjective, bổ nghĩa cho chữ Right. Khi viết về cái quyền thiêng liêng như Quyền Được Sống mà viết Right to live là cách viết Anh ngữ rất dỡ, Cô giáo ESL của Nhô sẽ giải như sau:

  Cụm chữ "to life" là một preposition phrase, nó cũng đóng vai trò (function) như một Adjective, và nó bổ nghĩa (modify) cho chữ Right. Trong sự bổ nghĩa này, dùng preposition "to" rất hay, vì "to" là nói lên một sự vận động(movement) đi theo chiều hướng(direction) hướng tới chữ life.

  Dùng cụm chữ Right of life cũng đúng về mặt cấu trúc văn phạm, nhưng đây là cách dùng chữ dỡ nhất khi nói về Quyền Được Sống trong Anh ngữ. Cụm chữ "of life" cũng là một preposition phrase, như ý nghĩa nó rất khác biệt so với "to life". Chữ "of" cũng có ý nghĩa là sự vận động và chiều hướng, nhưng chiều hướng của chữ "of" thì có nghĩa hướng từ(from) chữ Life. Viết như vậy thì dỡ lắm!

  Cô giáo ESL của Nhô bảo, học viết và đọc trong Anh ngữ khó nhất là học các modification, modifiers trong câu văn của nó. Mà các bạn dân chủ thì quen học Anh ngữ theo cách "chuyển ngữ" từ tiếng Việt sang tiếng Anh hay ngược lại!

  Rất khó dạy người ta bỏ một thói quen có truyền thống cha truyền con nối. Cũng như khó mà dạy trâu bò thôi đừng ăn cỏ.
  Trả lời

  bởi: Vô danh
  05.11.2012 08:13
  Co^ giao' khung` day. hoc. tro` ddien^ .
  Trả lời

  bởi: Vô Danh từ: Úc
  30.10.2012 13:17
  Nghe bạn Nhô bàn về Of Life và To Life thú vị quá và cô giáo của Nhô cũng rất tinh tường về thân phận con người ( human conditions ) ở Việt Nam: Trước hết OF Life theo cô giáo của Nhô là từ( from) Life mà ra nghĩa là khi tôi sinh ra đời từ trong tôi đã có sự sống, có những quyền căn bản của con người và tôi cho đó là sự đương nhiên ( Tôi take it for granted ), tôi không phải chiến đấu hay tranh đấu để được quyền sống, quyền làm người .Như thế theo cô giáo của Nhô là rất dỡ (!). Bây giờ đến cái To Life mà cô giáo của Nhô cho ra rất hay: To Life là tiến tới Life, là tiếp cận Life nghĩa là khi tôi ra đời tôi không có các quyền căn bản, nhà nước quyết định số phận của tôi, tôi phải chiến đấu ( fighting), phải vật lộn ( struggling ) để giành quyền sống, để được TO Life...Tóm lại OF Life dành cho các nước văn minh và tôn trọng nhân quyền ( Rất dỡ, theo Nhô và cô giáo nọ ) và TO Life dành cho các nước chà đạp nhân quyền như Việt Nam ( Rất hay,theo ý Nhô và cô giáo nọ ). Xin bái phục cô giáo Mỹ của Nhô, xứng đáng lãnh luận án Tiến sĩ về đề tài nhân quyền tại cái xứ Vietnammenyeu của công dân Nhô Hoa Kỳ.
  Trả lời

  bởi: Lê văn Châu từ: Đà Lạt
  30.10.2012 02:46
  Cháu cám ơn bác Nhô chỉ dạy nhưng cháu vẫn còn thắc mắc là trong tự điễn Việt - Anh của ông già nhà quê Bùi Phụng dịch là Right to Live ( Quyền Sống - trang 1616 ) mà cuốn từ điễn nầy lại được các ông nhà nước trao giải thưởng về Khoa Học Công Nghệ cho công trình từ điễn Việt Anh Lần 1-2000. Vậy các ông Nhà Nước nầy cũng là nhà quê luôn phải không bác Nhô ?

  bởi: Vô danh
  29.10.2012 22:58
  Có những loại người không hiểu chúng là loại người gì,có những ý nghỉ nói lấy được bất chấp đúng sai ,theo kiểu của cộng sản chỉ có láo khoét lừa bịp làm như ai cũng ngu dốt như chúng, không phân biệt đúng sai rạch ròi , nên nhớ bây giờ là thế kỷ 21 rồi nhé … tôi chính gốc dân Huế vào năm 1968 tôi được 11tuổi tôi còn nhớ rất rỏ ,khi Việt cộng tấn công vào Huế ,trong lúc giao thừa lẩn trong tiếng pháo mừng xuân , là rền vang tiếng sung, cho đến mờ sang mồng 1 tết,, lại thêm tiếng hú của đại bác ầm nổ vang khắp nơi , ở trong nhà nhìn ra không thấy một bóng người thỉnh thoảng cả nhà tôi cùng xì sầm bàn tàn khi thấy từng tốp lính đội nón cối và tai bèo ôm sung chạy vụt qua ,đến trưa thì trong xóm tôi trúng mấy quả đạn phào rung chuyển cả nhà khói bụi mù mịt, lúc đódân trong xóm khiếp sợ đàn đùm kéo nhau chạy tản cư cả nhà tôi cũng gom vén đồ đạc rồi hoà vào dòng người tránh tầm pháo chạy vào cung An Ðịnh . đến khoảng 7 hay 8giờ tối mùng 2tết thì có một toàn lính đầu nón tai bèo chân dép râu nam có nữ có quần ống thầp ống cao xốc trên vai là những cuộn dây dù và sung thì lăm lăm trong tay đeo lựu đạn lủng lẳng quanh vòng bụng vừa tiến vào cung An Ðịnh vừa la lớn BẮT TỤI ÁC ÔN BẮT TỤI ÁC ÔN tôi còn nhớ như in dưới ánh đèn măng sông lạnh lẻo ẩn trong cái không khí rung rợn và sợ hãi chúng bắt những người từ khoảng 16 tuổi đên ông già xâu thành từng hang rồi dẩn đi mổi xâu người có vài tên cầm sung kèm theo trong lúc đó ba và anh tôi nhanh chân chui xuống xuống nấp dưới gậm sập lẩn trong đám đồ đạc tản cư nên thoát được sang ra cả nhà tôi hoảng quá chạy ngược lên sân vân động Huế…….. đến khi Việt cộng bị đánh bật ra khỏi HUẾ một thời gian sau người ta mới phát hiện vô số các hố chôn tập thể có nhiều trường hợp chết còn dính chùm với nhau bị đập đầu bị bắn vvv.. biết bao gia đình đi tìm nhận xác cha anh chồng người thân cả một vùng trời của Huế thê lương và tang tóc trong những ngày này trong xóm tôi cũng có nhiều gia đình nhận được xác ngườiTHÂN qua các hiện vật trên thi thẻ xác chết tôi chỉ muốn nói lên sự thật và nếu là người dân Huế có sống qua thời khắc lịch sử đó đếu biết và hiểu hiểu rất rỏ ai là kẻ gây ra tội ác này thảm sát này đó là sự thật không một tập thể một cá nhân nào có thể chối bỏ lịch sử vẩn là lịch sử KHÔNG THỂ DỐI TRÁ TRƯỚC LỊCH SỬ

  bởi: Vô danh
  29.10.2012 22:09
  Những ai đang sinh sống tại Mỹ, Úc, Canada... đều không thể phủ nhận dân chủ và nhân quyền ở các nước này cao hơn rất nhiều so với các nước chế độ XHCN. Tuy nhiên, đối với các nước nhược tiểu, 2 chữ "dân chủ" là 1 cái cớ để khối Anh Mỹ thôn tính Iraq, Afganistan, và sắp tới là Iran. Độc ác ư? Nếu Anh Mỹ không xực các nước này thì Trung Quốc và Nga cũng tìm cách xơi tái y chang như Tây Tạng.

  bởi: Vô danh
  29.10.2012 15:56
  Cám ơn bài học về nhân quyền và dân quyền của TS Nguyễn Hưng Quốc

  bởi: Nhô Hoa Kỳ từ: Hoa Kỳ
  29.10.2012 15:47
  Thật ra, Dân Chủ - Nhân Quyền không cũng chưa đủ. Mà còn phải có Độc Lập - Tự Do.

  Bạn hoàn toàn không có một chút Nhân Quyền nào khi bạn vẫn còn là một kẻ nô lệ với một tinh thần nô lệ có truyền thống, và khi bạn vẫn là con dân của một đất nước nô lệ cho Tây cho Tàu.

  Không có chủ quyền, không có Độc Lập Tự Do, ví như xếp sòng bầu cua như Diệm, cái nhân quyền cơ bản nhất là quyền được sống (right to life) kia mà còn không có thì nói chi cái nhân quyền nào đây?

  Không có chủ quyền, Thiệu léng phéng không chịu ký vào Hiệp định Paris là bị đòi cắt đầu.

  Nhân quyền, cái quyền cơ bản là quyền được sống ở chổ nào đây?

  Mà muốn có Độc Lập - Tự Do chúng ta trước hết phải có Chủ Quyền (Sovereignty).

  Chủ Quyền, quyền làm chủ, tức sự Tự do không bị chi phối từ bên ngoài (Sovereignty = freedom from external control).

  Trên bình diện cá nhân, bạn không bao giờ có tự do khi bạn bị người khác chi phối. Hôn nhân của bạn không được gọi là tự do khi hôn nhân này bị chi phối bởi ai khác.

  Trên bình diện quốc gia dân tộc, Việt Nam không thể nào có tự do khi dân tộc và đất nước vẫn là nô lệ cho Tây cho Tàu.

  Chính vì vậy, cụ Hồ quả không sai khi nói rằng "Không có gì quý hơn Độc Lập-Tự Do".

  Dân chủ - Nhân quyền -Tự do - Độc lập là một chuổi liên hệ quan hệ tương tức nội tại (interrelated) không thể tách rời được.

  Tự do, theo nghĩa đen có nghĩa là muốn làm gì thì làm (free to act without restraint).

  Tự do rãi truyền đơn có kèm tờ giấy bạc trị giá 50 xu đô la Mỹ với nội dung đòi lật đổ chính quyền. Tự do đốt đèn cày hiệp thông đọc thần chú đòi đất dâng đất của tổ tiên cho giáo hôi Ca tô Rô Ma giáo. Các bạn dân chủ cho đó là tự do. Nhưng khi các bạn tự do hành động như thế là các bạn đang đe dọa hay chà đạp quyền tự do tồn tại của một chính quyền, tự do toàn vẹn lãnh thổ đất đai của tổ tiên dày công xây đắp.

  Trong môt xã hội dân chủ, theo tinh thần Hợp Đồng Xã Hội (Social Contract) của Rousseau thì tự do cá nhân phải được giới hạn bởi luật pháp. Luật pháp giới hạn tự do cá nhân nhầm mục đích toàn thể cá nhân trong xã hội có cùng một sự tự do, không ai có quyền tự do tước đoạt tự do của người khác. Luật pháp chính là Hợp Đồng Xã Hội.

  Luật pháp không ngăn cản tự do. Luật pháp quy định và giới han tự do để thăng tiến tự do cho toàn xã hội.

  Chính vì lẽ đó, Rousseau cho rằng "con người phải bị cưỡng bách để được tự do" (men must be forced to be free).

  Cái gì cưỡng bách con người để được tự do? Đó là Luật pháp - tức Hợp Đồng Xã Hội, văn bản mà các công dân tron một đất nước hợp đồng với nhau qua sự ủy thác cho các đại biểu nhân dân, các dân biểu của mình.

  Câu hỏi được đặt ra là làm cách nào công dân của môt quốc gia bị lệ thuộc, làm nô lệ cho Tây, không có Độc Lập Tự Do có thể thiết lập được một Hợp Đồng Xã Hội cho chính mình?

  Câu trả lời là "no way"! Tây nó sai bọn lính mã tà Tây sai đến trấn áp ngay tại chổ.

  Trong hoàn cảnh lịch sử xã hội bị ngoại bang trị như Việt Nam và Hoa Kỳ, nền tảng Dân Chủ là Độc Lập Tự Do, tức là người dân phải có Chủ quyền quốc gia (Sovereignty), chủ quyền được tự do sống trên một đất nước tự do không bị ngoại bang chi phối.

  CSVN đã xây dựng một nền tảng (foundation) Dân chủ vững chắc. Nền tảng dân chủ đó là sự Độc Lập Tự Do của dân tộc và đất nước.

  Trả lời

  bởi: Đả Cộng Gậy từ: Thành Phố Minh Râu
  30.10.2012 00:31
  @ Nhô Hoa Kỳ Hoa Kỳ - Tra tự điển Việt-Anh, Anh-Việt dể òm, bày đặt chêm tiếng Tây, tiếng U ra chiều lý sự, chưa sạch nước cản, bị sửa lưng hoài, mà chưa tởn hả Q . . . ?
  Trả lời

  bởi: Bản Mặt Mo từ: Hoa kỳ
  30.10.2012 00:02


  Mà thôi, đừng kể nước Đức có gì, hãy nói bạn có gì trên nước Đức. Tell not what German has. Tell what you have in German.

  Xạo và láo cá.
  Trả lời

  bởi: Lê văn Châu từ: Đà Lạt
  29.10.2012 23:23
  Cháu xin lỗi đã viết sai, đúng ra là Right OF existence chứ không phải là Right " to " existence ( hay là to " life " như bác Nhô nói )vì cháu lật sách chỉ có động từ To Live chứ không có động từ To Life mà trong cụm từ "quyền được sống" thì chữ " sống" là động từ chứ không phải là danh từ phải không bác Nhô cho nên đâu có dùng danh từ Life được ? Xin lỗi cháu chỉ là học trò Anh ngữ không hiểu biết nhiều, biết đến đâu xin nói đến đó. Bác Nhô đừng mắng cháu hỗn tội nghiệp cháu. cám ơn bác.
  Trả lời

  bởi: Vô danh
  29.10.2012 23:03
  độc lập tự do nhờ bác lúc còn là cậu thanh niên nguyển tất thành khi nhìn thấy để cương của Lenin ,bác đả ôm chầm lấy vào lòng và mừng rở la lên CHÂN LÝ ĐÂY RỒI ..CHÂNLÝ ĐÂY RỒI,,và kể từ đó bác đã ra sức hãn mã , theo lệnh quan thầy mao mac Lenin stalin , đem chủ thuyết ngoại lai của những tên tâm thần hoang tưởng nhất mọi thời đại, về nước tròng lên đầu lên cổ dân tộc , và để xứng tầm với tư tưởng đạo đúc cách mạng v ô s ản bac đã t ự nguyện làm tay sai nô lệ trung thành cho quan thầy mao mác le v à để nịnh bợ và tâng công với quan thầy , đến CUỘC CẢI CÁCH RUỘNG ĐẤT bác củng phải lên kế hoạch để cho stalin xét duyệt sau khi nhận tiếp thu chỉ thị của lưu thiếu kỳ,cũng thấy rõ được ban chất nô lệ ở trong huyết quản của bác và trong vụ đấu tố địa chủ thì tư cách ,cũng như tư tưởng hèn mạt của tên cam tâm làm tay sai cho giặc ,được thể hiện rỏ hơn qua việc xữ bắn bà nguyễn thị năm ,là người có công lớn và là ân nhân của cách mạng , khi xem danh sách bị xữ bắn hồ chí minh cũng xác nhận bà năm là vô tội và là ân nhân của cách mạng nhưng khi tên trưởng đoàn cố vấn trung quốc NGHIÊM SẮC MẶT và bảo ĐẢ QUYẾT RỒI thì ông hồ chẳng còn dàm nói gì cả ,thế cũng hiểu đén một lời nói của thằng cố vấn tép riu mà bác hồ vĩ đại của chúng ta phải gục đầu líu ríu tuân lệnh thì mới biết cái tâm cái tầm của bác vĩ đại như thế nào và trước mạt các đàn em bác đã hung hồn khẳng định và tuyên bố TA [ dân tộc ta ] AI CÓ THỂ SAI NHƯNG ÔNG MAO ONG MAC ÔNG LENIN VÀ ÔNG STALIN THÌ KHÔNG BAO GIỜ SAI CẢ như thế rỏ rang tư tưởng đạo đức tâm trí của bác ĐÃ mù quáng ví các ông này là những vị thánh, vì chỉ có thánh mới không bao giờ sai cả , không những thế bác còn sai mấy tên đàn em tay sai, làm thơ xưng tụng stalin một cách ngu ngốc , rao bán hồn dân tộc lên đến đỉnh điểm của những tên nô bộc tuyệt đối trung thành, ai đả từng đọc thơ của Tố Hửu cũng không khỏi đau đớn ngậm ngùi cho đất nước tổ tiên ông bà khi VUI BIẾT MẤY KHI CON VỪA HỌC NÓI TIẾNG ĐẦU ĐỜI CON GỌI STALIN cha mẹ ông bà tổ tiên khong gọi mà đi gọi Tây mắt xanh mũi lỏ ở tận đâu đâu rồi lại THƯƠNG CHA THƯƠNG MẸ THƯƠNG CHỒNG THƯƠNG MÌNH THƯƠNG MỘT THƯƠNG ÔNG THƯƠNG MƯỜI thật là nhục nhả cho bọn chuyên cúi đầu gục mặt đội đám tâm thần hoang tưởng lên đầu lên cổ làm như chúng chẳng còn biết gì đến cội nguồn tổ tiên của mình ở đâu nửa chắc là nằm ở đâu đó trong những vần thơ THỜ MAO CHỦ TỊCH THỜ STALIN BẤT DIỆT khốn nhục thay cho mẹ Việt Nam đã sanh ra những đứa con bất hiếu bất mục khi chính chúng cam tâm làm tay sai cho ngoại bang ,đội lên đầu để tôn thờ Tây Tàu với cái cái đảng tâm thần hoang tưởng , lại thêm TRÁI TIM ANH ĐÓ CHIA LÀM BA PHẦN TƯƠI ĐỎ ………cũng như Lê Duẩn cam tâm làm tay sai trung thành tuyệt đối đả đem xương máu con dân Việt lót đường cho quan thầy tiến lên thế giới đại đồng và đã thẳng thừng tuyên bố một cách trắng trợn TA ĐÁNH ĐÂY LÀ ĐÁNH CHO Mao Mác Lê ]..chỉ nghỉ thôi cũng tởm lợm với đám buôn dân bán nước này chúng còn có biết đến một đất nước, một giống nòi, một tổ quốc Việt Nam dấu yêu ngàn đời hay chỉ muốn làm tay sai nô lệ cho đm tâm thần hoang tưởng muôn đời muôn kiếp . ngay cả trước lúc lâm chung tư tưởng của bác lại một lần nửa xác định rỏ rang một kẻ cam tâm làm nô lệ thiên thu cho ngoại bang với những lời chân tình nhất tự trái tim của bác trước khi chết với lời nhắn nhủ cho hậu thế MONG MUỐN CỦA BÁC DƯỢC VỀ THẾ GIỚI BÊN KIA ĐẺ ĐƯỢC GẶP MẶT ÔNG MAO ÔNG MAC ÔNG LENIN ÔNG STALIN tiếp tục làm nôlệ cho máy ông này ở suối vàng một con người vơi tư tưởng đạo đúc như thể trước lúc chết vẩn không mãy may nhắc nhở đến cội nguồn dân tộc ông bà tổ tiên gương tiền nhân đúc thánh Trần vua Lê mà chỉ hướng vọng về những ông tây mắt xanh mũi lõ tận trời tây một đời làm tay sai.
  Trả lời

  bởi: Mao.caucau từ: sg
  30.10.2012 03:39
  Bạn Nhô cũng có kiến thức rộng quá ha, chắc cũng là giảng viên của trường Đảng nào đó trong nước và chắc cũng là ĐVCS hả ? Hèn gì cứ bênh vực mù quáng, chưa bao giờ thấy chấp nhận 1 điều gì đúng của 1 bài ! Chắc bạn viết lên đây là có lương và theo lệnh đúng không ? Bà con trên mạng thôi thì hãy thông cảm cho kẻ vì chén cơm, manh áo của mình mà phải làm vậy đi, đừng chưởi rủa bạn ấy nửa mà tội nghiệp cho tổ tông của bạn ấy !
  Còn thằng bé Lê Văn Châu, bé thế mà đáo để thế !
  Trả lời

  bởi: Vô danh
  29.10.2012 22:55
  Ðảng cộng sản Việt Nam đã xây dựngvững chắc một nền tự do được làm con vật ,con dân được tự do bịt miệng , tự do bịt mắt và tựdo bịt tai ,chỉ được phèp mở miệng để tung hô đảng và tôn thờ ngoại bang tây tàu THỜ MAO CHỦ TỊCH THỜ STALIN BẤT DIỆT được tự do nghe đảng nói láo nói dóc đua dântộc tiền vào thế giới đại đồng thế giới của đám tâm thần hoang tưởng Mao Mác Le được tự do thấy những gì dảng đạo diển và dàn cảnh xương máu của con dân Việt lót đường cho quan thày tiến lên chủ nghĩa cộng sản Lê Duẩn đã tùng nói trắng trợn TA ĐÁNH ĐÂY LÀ ĐÁNH CHO Mao Mac Le nếu kẻ nào dám trái lệnh không chấp hành thì nhà tù gong cùm xiềng xích và cả lò sát sinh đang rộng cửa đón chờ VÀ HIỆN NAY TOÀN DÂN LẠI ĐƯỢC TỰ DO CÂM MIỆNGkhông được nói TỰ DO BỊT MÁTkhông được thấy TỰ DO BỊT TAI không được nghe TRƯỚC CẢNH TRUNG CỘNG CHIẾM ĐÁT CỦA TỔ QUỐC VÙNG BIÊN GIỚI CHIẾM VÙNG BIỂN ĐẢO HOÀNG SA TRƯỜNG SA vậy mà vẩn còn có những kẻ bán linh hồn cho ác quỷ vẩn trân tráo ca tụng thế mới lạ thay có phải là Việt gian hay là Hán gian.
  Trả lời

  bởi: Lê văn Châu từ: Đà Lạt
  29.10.2012 22:01
  Bài diễn văn tràng giang đại hải của Mr NHÔ xin để các chú các bác đã sống dưới thời ông Hồ ông Diệm trả lời. Học trò Anh ngữ Phổ Thông cấp hai như cháu chỉ xin các chú các bác VOA cho phép cháu trả lời Mr NHÔ: quyền được sống tiếng Anh là RIGTH TO LIVE hay là RIGHT TO EXISTENCE chứ không ai nói RIGHT TO " LIFE " như Mr NHÔ nói cả vì sai chính tả. Xin cám ơn các chú các bác VOA.

  bởi: Vô danh
  29.10.2012 08:51
  nói nôm na một đất nước cộng sản thì chẳng có tự do +dân chủ và tự do dân chủ chỉ có ở một đất nước không cộng sãn
  Trả lời

  bởi: 1029
  29.10.2012 23:34
  cộng sản thì chẳng có tự do +dân chủ

  bởi: Minh Mệnh
  29.10.2012 07:03
  Bàn chút về dân chủ

  Theo định nghĩa, “Dân chủ là một hình thức tổ chức thiết chế chính trị của xã hội, trong đó thừa nhận nhân dân là nguồn gốc của quyền lực”.  Như vậy ta thấy là trọng tâm của dân chủ chính là hai chử “nhân dân”. Nhưng nhân dân là ai ? Cái đó mới là điều quan trọng nhất. Trong lúc Abrham Lincoln tuyên bố trong diễn văn Gettysburg nổi tiếng vào ngày 19 tháng 11 năm 1863, dân chủ là một chính phủ “của dân, do dân và vì dân” thì những người nô lệ da đen cũng vừa mới được tuyên bố giải phóng bởi Abrham Lincoln. Trong lúc Martin Luther King đọc diễn văn : “I Have a Dream" thì người da đen vẫn đang còn bị kỳ thị một cách sâu sắc. Như vậy thì cái nền dân chủ Mỹ từ Tuyên ngôn Độc lập của Thomas Jefferson năm 1776 tới nay chắc chắn người da đen đã bị gạt ra ngoài trong một thời gian khá dài.  Từ ví dụ trên ta thấy rằng rất khó bảo đảm dân chủ cho tất cả mọi người ngay cả trong thời nay khi một số lớn người bị tước đi nhân quyền nhân phẩm.  Như vậy rõ ràng là dân chủ không thể có nếu thiếu nhân quyền. Nhân quyền là tiền đề của dân chủ. Một xã hội không có nhân quyền thì dân chủ không thể có.

  Minh Mệnh

  bởi: Hoàng Long từ: quanlambao.blogspot.com
  29.10.2012 06:15
  Nếu Cụ là một đảng viên kỳ cựu của ĐCSVN mà chính Cụ cũng không nhìn ra được "thế lực thù địch" là ai thì Cụ có nghĩ rằng... là một bộ phận của nhân dân mà họ đã bắt giam trong những cuộc xuống đường tại thủ đô Hà Nội và Tp. Sài Gòn để chống sự bánh trướng của Bắc Kinh không, thưa Cụ?

  Nguyễn Trọng Vĩnh: Trước đây tôi đã viết một bài "Thế lực là ai cả" <...nghe không rõ...>; thế lực chính là người láng giềng lớn đã lũng đoạn kinh tế của chúng ta, đã chiếm lĩnh các cứ điểm chiến lược quan trọng của chúng ta, và đã đưa ô ạt hàng vạn người vào đất nước của chúng ta; và bây giờ hàng ngày đe dọa hoành hành ở Biển Đông, ức hiếp ngư dân của chúng tôi, rồi đòi lấn chiếm cả Trường Sa, Hoàng Sa. Hoàng Sa thì họ đã lấn chiếm rồi, còn Trường Sa [họ] cũng đòi lấn chiếm nốt. Trong một bài trước đây viết trên mạng tôi đã nói đấy là lực lượng thù địch chứ không phải ai cả. Tôi muốn nói người láng giềng to lớn chính là những người lãnh đạo chủ nghĩa bá quyền bành trướng Trung Quốc đấy.

  bởi: Nhô Hoa Kỳ từ: Hoa Kỳ
  28.10.2012 18:00
  Các bạn dân chủ mà hiểu dân chủ là gì thì đâu có để nhân dân VN đánh cho chạy te te đâu hè?

  Bàn về một vấn đề to lớn như dân chủ mà chỉ các bạn dân chủ ra rã những câu cú chẳng khác một bầy cừu be be.

  Nhô nói rứa có đúng không hè?

  Dân chủ là nhân dân làm chủ.

  Mà truyền thống các bạn dân chủ thì lấy cái nách ngoại bang làm chủ thì làm sao các bạn biết dân chủ là gì đâu hè?
  Trả lời

  bởi: Vô danh
  30.10.2012 03:31
  Nghe Nhô hoa kỳ nói : Các bạn dân chủ mà hiểu dân chủ là cái gì đâu?. Tui nhớ lại Nhô cũng nói không một ai biết Hiệp Định Paris là gì? đến khi nói đến vài điều của HĐ Paris thì Nhô câm miệng. Bởi vậy những lời của Nhô nói thì nên coi như là"đần độn lộng ngôn" không nên chấp nhứt, bởi tui có đọc hai câu thơ của Cụ Cố nhà Nhô như sau : Uổng thay đàn khảy tai trâu. Nước xao đầu vịt nói lâu nực cười. Phải hong hè ?
  Trả lời

  bởi: Bà Già Ăn Trầu từ: xứ Cờ Hoa
  29.10.2012 13:09
  Tại sao Nhô hoa kỳ không đi qua Dân làm báo? Qua đó sẽ biết dân chủ là như thế nào. Can đãm lên đi chứ.

  bởi: Phạm Hùng Anh. từ: Từ ruộng đồng sỏi đáViêt.
  28.10.2012 11:54
  Có đọc một vài bài của "Nhô", nên hiểu bạn Nhô là người theo cs mà thứ cs nửa nac nửa mỡ...tính ý cá nhân Nhô là tham lam của cải vật chất lớn cũng như quyền lực lớn ở đời, muốn cai trị người bằng cách độc quyền và ích kỷ nếu có thể. Mà với nông dân Việt chúng tôi thì sau nhiều mươi năm sống trong cái ách cs, đã rút ra kinh nghiệm xương máu rằng : Cs được thoát thai từ bến ác, từ sự hận thù, từ sự dối trá... Nói thật ra : Nơi tâm của người Cs không thực có tình thương, trong khi tiến hóa nhân loại thì phải bắt đầu từ tinh thương, phát xuất từ tình thương, tiến bộ từ tình thương và viên mãn không ngoài tình thương...Thế kỷ 21 mà vẫn còn kẻ u-mê theo cs như Nhô thì bạn quá lạc hậu khi so với dòng tiến hóa nhân tâm của nhân loại. Thực chất Csản là đầu trâu mặt ngựa...Đã là thú đội lốt người thì làm gì có dân chủ-- nhân quyền.Trong quá khứ Nó đã đày đọa dân tộc Việt hơn 67 năm bằng khủng bố cả tinh thần và vật chất,: Bắt bớ, bỏ tù, thủ tiêu và hành hạ dã man, đồng thời chuyên cho dân tộc Việt ăn bánh vẽ "chủ nghĩa xãhội không tưởng".Kết quả hiển nhiên của sự sai lầm do tư tưởng cs như Bạn thấy đấy :Bốn phạm vi cơ bản của Xã hội loài người bị xuống cấp rất trầm trọng : Tôn-giáo bị thay thế, Tòa-án bị mua chuộc, giáo dục thì lạc hậu,bệnh viện là chỗ làm tiền của đảng gồm lãnh đạo, y-tá và bác sĩ.Trên thế giới rộng lón này không ai tìm cách vượt biên vào những đất nước theo chế độ cs cả .Nhưng cho đến bây giờ, cs vẫn vậy,vẫn cứ liên tục làm nhiều việc sai lầm cho đồng bào mình như vậy...Nhô nghĩ sao ? Tâm của kẻ ác sẽ sa vào địa ngục đó là điều có thật.
  Trả lời

  bởi: Nhô Hoa Kỳ từ: Hoa Kỳ
  29.10.2012 16:32
  Đọc đống chữ bùi nhùi của bạn, người ta không thấy bạn có chút lý luận nào, chỉ thấy bạn liên tục kết luận "Cộng sản là...", "Cộng sản là...", "Cộng sản là..."

  Nhô vào trang Blog thầy Quốc của các bạn dân chủ với một công cụ duy nhất là Critical Thinking để chiếm thế thù thắng thượng phong. Nhô biết, đây là lợi thế vô cùng quan trọng của Nhô.

  Critical thinking đòi hỏi sự tiếp cận thông tin một cách khách quan, phân tích và lý giải thông tin một cách khách quan để từ đó chúng ta đi đến những kết luận có giá trị (valid conclusions). Thế thôi! Đơn giản thế thôi. Nhưng Critical thinking lại vô cùng khó khăn cho các bạn dân chủ vì các bạn không bao giờ biết khách quan(objective) là gì. Các bạn dân chủ chỉ biết "phán". Các bạn có bao giờ biết dùng lý luận khách quan đâu, cho nên các bạn chỉ biết nói "kết luận" như vẹt mà không cần lý luận.

  Thế giới đã thay đổi, mà cái tư duy "phán" có truyền thống cha truyền con nối của các bạn vẫn không bao giờ thay đổi. Các bạn không cảm nhận sự thay đổi chung quanh và ngay trên chính bản thân các bạn.

  CSVN đã đổi mới(reform) từ đời tám hoánh.

  Mà các bạn thì vẫn còn cái tư duy của thời khủng long!

  Mà các bạn có biết tại sao khủng long tư duy chậm chạp không? Vì thân thể khủng long thì to như cái đình làng, mà não bộ của nó chỉ lớn bằng đầu đủa.

  Phải tốn 40 năm, có khi là 400 năm, khủng long mới biết cái đuôi của nó đã bị người ta chặt bỏ.
  Trả lời

  bởi: Vô danh
  29.10.2012 23:51
  Đọc mớ bùi nhùi của tên đội tàu, mà cứ tưởng đó là bả tàu mà "cẩu nô" từng "thọ hưởng" hưởng quá hóa điên cho nên giống hệt thằng khùng , bá láp bá xàm như thằng điên đi lang thang ngoài chợ, ăn nói bá quàng bá vơ. Cà ri con gà cồ, tam tạng thỉnh kinh bị mọi người đào ông bới Cha. Nói tiếng anh nghe ẳng ẳng ẳng, không biết xấu hổ vẫn lỳ mặt nói hoài, vô liêm vô sỉ, thổ phỉ, côn đồ, chẳng qua cũng chỉ là cẩu nô của tàu cộng.

  bởi: Vô danh
  28.10.2012 11:49
  Chỉ bàn nhân quyền với những ai có ý niệm về nhân quyền,nghĩa là ai đó có liên quan đến con người. Nhô,VNMY,...nói riêng,đảng viên CS nói chung,họ sẽ không đáp ứng gì!. Ông NHQ may ra đã gieo vài khái niệm NQ cho họ,mong rằng họ có đôi chút tiếp thu.

  bởi: lãokhờ từ: cơhoa
  28.10.2012 09:22
  VN đang sống không thiếu thứ gì cả, có những cái VN có mà các nước văn minh còn chưa có nữa là.Thôi hãy yên lặng ngoanngỏan
  mà lây lất cho hết kiếp anh hùng này nhá!.Hãy cố chăm bón cho
  đảng để tháng tháng còn có 13 kg gạo cầm hơi mà bốc phét với
  háng xóm.VN ta nhất là đảng, nhì là côngan đấy các cụ ạ !!! OK!575

  bởi: Vô danh
  27.10.2012 21:17
  nói rằng con chó mà biết leo cây cũng dể tin hơn là nói cộng sản mà có tự do nhân quyền
  Trả lời

  bởi: Bà Già Ăn Trầu từ: xứ Cờ Hoa
  29.10.2012 00:21
  Rất đúng.

  bởi: Người Qua Đường
  27.10.2012 16:55
  Max vĩ đại chính là ở điểm này. Cái đinh trong toàn bộ học thuyết của ông chính là Nhân Quyền đó. Nhưng ông đã sai lầm khi tin rằng đảng Cộng Sản sẽ thực hiện điều này một cách triệt để hơn tất cả. Ông đã không biết rằng kẻ nối nghiệp ông - V.Lenin, ngay khi giành được chính quyền tại Nga sau cách mạng tháng 10, đã phá hủy hoàn toàn lý tưởng cao đẹp ấy bằng cách đặt cái vòng kim cô Chuyên Chính Vô Sản lên đầu nhân loại, nơi mà những bóng ma cộng sản đang hiện hình và lần lượt trở thành lãnh tụ bằng xương bằng thịt của những đám đông nghèo khổ và ngu muội đi theo họ ào ào như bị bỏ bùa mê. Chính cái vòng kim cô này đã biến các tập đoàn Cộng Sản thành những kẻ độc tài man rợ tiêu diệt quyền con người, tiêu diệt tự do, dân chủ trên nửa vòng trái đất. Một thế kỷ qua đi đánh mất bao thế hệ vốn là tinh hoa dân tộc, dù theo Đảng hay không cũng giàu lòng yêu nước. Đôi lúc, như khi đọc bài viết này, lại quay đầu nhìn mà xa xót lắm thay!
  Trả lời

  bởi: tào lao từ: Mel
  29.10.2012 09:53
  Ông này đang bình luận theo giáo điều của CS mà ông đã được nhồi nhét. Biến ông Mác từ một lý thuyết gia trở thành người dẫn đườg cho ông Le6nin một ác gia chuyên hành động giang hồ. Thiệt là bái phục cái cách mấy ông không đi học tối ngày đi chơi lêu lổng để rồi lớn lên nói cái gì, nghĩ cái gì cũng phái đi copy ý tưởng "mấy đồng chí cấp trên".

  bởi: mickey từ: hk
  27.10.2012 14:23
  truoc kia vn hay do loi cho mien dien.bay gio mien dien da co dan chu roi,nhin thay dat nuoc mien dien thay doi tung ngay,con vn minh nguoi dan vn minh moi ngay van bi ap buc.quyen tu do con nguoi la do thuong de ban cho.ko mot ai duoc quyen tuoc doat,

  bởi: Minh Mệnh
  27.10.2012 12:36
  Bàn chút về nhân quyền  Theo Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền quy định thì nhân quyền có bốn quyền như sau :


  - Quyền toàn vẹn con người (the right to the integrity of the person), (Mọi người đều có quyền sống, tự do và an toàn thân thể).

  - Quyền bình đẳng trước pháp luật,

  - Các quyền dân sự và chánh trị,

  - Các quyền kinh tế, xã hội, văn hóa và tôn giáo.


  Như vậy thì trong bốn quyền này quyền nào quan trọng nhất ? Đó chính là “quyền toàn vẹn con người” là quan trọng nhất. Tại sao “quyền toàn vẹn con người” là quan trọng nhất ? Vì con người không được toàn vẹn , không được sống như con người , bị đày đọa như thú vật thì tất cả ba cái quyền còn lại đều vô nghĩa, bấp bênh và chỉ trên lý thuyết. Nói cách khác, khi con người không được toàn vẹn và thân thể đã không được an toàn thì không có cách nào để hưởng ba quyền còn lại được.


  Về nhân quyền VN đi trước châu Âu hơn bốn trăm (400) năm. Vào thời Lý và thời Trần, VN đã phát triển Nhân Quyền đến đỉnh cao mà nay Âu Mỹ đã đạt được. Trong lịch sử thế giới về nhân quyền, VN vào thời Lý và Trần đã làm cho thế giới ngày nay kinh ngạc : Lòng từ bi và đức hiếu sinh của các vị vua thời Lý Trần là bằng chứng hùng hồn của việc tôn trọng nhân quyền “toàn vẹn con người”. Và đó cũng là cái cơ bản để đem đến cho con người Việt thời đó hưởng thụ được toàn vẹn “nhân quyền”.


  Như vậy, thì nhân quyền có thể có ở bất cứ xã hội nào, bất cứ dưới hệ thống chính trị nào nếu cái quyền cơ bản đầu tiên được tôn trọng : đó là quyền “toàn vẹn con người”.


  Quyền “toàn vẹn con người” chỉ có thể có được trong một xã hội mà lấy lòng từ bi và đức hiếu sinh làm phương châm trong cuộc sống.


  Giáo lý từ bi và cứu khổ cùng hiếu sinh của Đạo Phật đã quyết định hình thành và thực thi chính sách nhân quyền nói chung và nhân quyền “toàn vẹn con người” nói riêng vào thời Lý và thời Trần.


  Ngày nay, với sự thoái hóa đạo đức đi đâu mà ta có thể kiếm được ‘nhân quyền đúng nghĩa” cho tất cả nhân sinh ?

  bởi: SƯ TỬ RỐNG từ: KHẮP NƠI AN LẠC
  27.10.2012 06:47
  Chấn động đại địa ,đem nhân phẩm , công bình khắp nơi là việc làm của những Rùa khổng lồ ??? Với rùa khổng thì đừng lo cả đàn xâm chiếm / tranh giành như thời thuộc địa ???Thiện chí của tụi nó ít khi bị bẻ cong ,chỉ có vài con làm biếng hehehe. Vn / trung quốc / bắc triều tiên độc tài kém may mắn như Miến điện : rùa Aung san xuất hiện thì những rùa nhỏ nhận ra các việc làm từ trước là sai , nên giúp đất nước thay đổi . Không thể nào việt nam /trung quốc .......không có rùa nhỏ ???

  bởi: khang(lớp2 trường làng) từ: có1 con cóc ngu thầy chạy
  27.10.2012 05:32
  Với nền văn hiến cộng sản thì sự góp ý kiến của thầy giáo hay những người lương thiện / rùa khổng lồ rất giá trị ??? Một đất nước mà lắm rắn cùng lươn thì cần nên tiếp xúc nhiều với rùa khổng lồ / tiếp xúc với các loại thú hiền , quý , hiếm : may ra sẽ có cái nhìn ,kiến thức, hành xử trượng phu hơn ???

  bởi: Vô danh
  27.10.2012 05:25
  Đảng cộng sản Việt nam nói rằng : "Tự do trong khuôn khổ". Cái khuôn ấy nó chắc cũng chảng to hơn cái cũi chó đâu và đặc biệt là nó vô hình nên đảng khép tội ai cũng được. Chẳng có gì mà cãi, hơn nữa mồm có được mở đâu. Đảng lo hết cho dân thật chu đáo quá.

  bởi: thằng cóc bán vé số
  27.10.2012 05:12
  ở cái chợ an toàn này , mấy thằng cha mấy con mẹ bán cá vung dao xoèn xẹt ,,,thương cho mấy người ở việt nam cứ hể vung đao là bị cái đảng cs quán tính bắt bỏ khám .( hehehe)

  bởi: Vietnammenyeu từ: Canada
  27.10.2012 04:52
  Lâu lắm mới thấy 1 bài viết không ám chỉ quốc gia nào thì cũng không có gì để phản biện mà chỉ viết để góp ý. Thế giới thành lập Tổ Chức Nhân Quyền để bảo vệ những quyền căn bản của Nhân Loại tránh nạn tru di tam tộc như ngày xưa chẳng hạn và những quyền căn bản đó ai ai cũng thấy là đúng một cách hiển nhiên không thể chối cãi. Thế nhưng gần đây, thế giới trở nên độc cực do Mỹ cầm đầu, cầm đầu khác lãnh đạo, cầm đầu là vì Mỹ mạnh quá chứ Mỹ tài cán gì mà lãnh đạo, nên Mỹ tìm cách xâm lấn những xứ nghèo. Tại sao xâm lấn xứ nghèo, nghèo quá có cái vãi gì để ăn mà xâm lấn? Ậy! thế mới nói, xứ nghèo yếu thì dễ nuốt hơn là xứ giàu mạnh. Sư tử khi săn mồi thì nó chỉ lựa con nào yếu nhất trong đàn mà chụp, Mỹ cũng vậy. Xứ nghèo thì không có tiền và thiếu kỷ thuật để khai thác tài nguyên, cuỗm mấy xứ đó có nhiều tài nguên thiên nhiên hơn mấy xứ giàu. Mà làm thế nào để xâm lấn? Một trong những cách là dùng Nhân Quyền như 1 chiêu bài để cả đàn Sư Tử NATO nhào vô xâu xé 1 con nai ốm yếu nào đó để mỗi con sư tử ăn 1 mảnh! Ông Putin đã lên tiếng "chiến tranh lạnh đã hết rồi sao NATO còn đó để làm gì?", ông ta có lý, NATO được thành lập trong chiến tranh lạnh để chống lại "pacte Varsovie" của Liên Xô, nay "pacte Varsovie" giải tán từ hồi Liên Xô sụp đổ thì sao NATO vẫn đứng đó lườm lườm cái mặt? Thổ Nhĩ Kỳ kiếm cớ để lôi cả NATO vào xâu xé Syria vì Thổ là 1 thành viên của NATO và cố ý gây ra xung đột biên giới với Syria. Nên nhấn mạnh Dân Chủ Nhân Quyền kiểu Mỹ chỉ là 1 chiêu bài của Tây Phương thôi, khi chiêu bài Nhân Quyền không còn hiệu nghiệm nữa nghĩa là đang thất bại như hiện nay thì Mỹ sẽ tạo ra 1 chiêu bài khác trừ khi Nga&Tàu mạnh lên để cân bằng quyền lực với Mỹ theo cái kiểu nhờ Anh Pháp tranh giành thuộc địa mà Thái Lan được độc lập. Chiêu bài Dân Chủ Nhân Quyền của Mỹ đã lỗi thời hiện họ đang tìm chiêu bài khác đấy!
  Trả lời

  bởi: Tan từ: VN
  28.10.2012 08:56
  Lam lanh dao ma nghi den dan den nuoc that su ,dat loi ich dat nuoc dan toc len tren loi ich ca nhan be phai , can phai co mot the che kiem soat gat gao nhu tam quyen phan lap chang han thi moi khong di den su doc tai ,nhu vay cac quyen lam nguoi ,nhan quyen moi duoc the hien va ton trong DU KHONG PHAI LA TUYET DOI . Mot che do doc tai , cac quyen co ban cua con nguoi khong co ,lanh dao thi dung tren ,dung ngoai phap luat ,hoac phap luat thi xet xu thien vi bat cong thi khong the nao co nhan quyen >nguoi dan song trong mot che do nhu vay thi nhu tat ca la tu nhan luong tam . Anh co thai do phan doi thi bi bat bo o tu ,con khong thi song trong buc xuc ,tui ho .Khong co quyen lam nguoi la khong ton trong nhan pham cua con nguoi , lanh dao coi nguoi dan nhu la con vat
  Trả lời

  bởi: Vô danh từ: USA
  27.10.2012 16:42
  Trong những cái xấu, nên chọn cái ít xấu nhất Nếu bạn chê thể thức dân chủ ở Tây Phưong, bạn nên rời Canada để tìm đến Trung Quốc hay Bắc Triều Tiên mà sống (nếu thật sự bạn đang ở Canada)

  Nếu bạn nói dân chủ Mỹ là "giả hình", bạn hãy nói với các nhà lãnh đạo Việt Nam đừng gởi đến Mỹ học.

  Ông nội
  Trả lời

  bởi: Vô danh
  27.10.2012 09:37
  hậu cộng sản liên xô và đông âu chỉ còn lại vài thằng độc tài và đảng trị chông lại cả một thế giới tự do rộng mở chúng cứ khư khư điên khùng ôm lấy cái mộng cai trị không cho ai được hả họng cấm nghe cấm thấy những điều chúng không muốn nghe muốn thấy ngay ở thế kỉ 21 của khoa học hiện đại mà nghỉ cũng thiệt là tức cười thằng mỹ phải đổ máu và tiền của cho tự do và quyền làm người trên toàn thế giới là niềm tin hy vọng cho những đât nước con người được giải phóng thoát khỏi kiếp đời súc vật trong các chế độ độc tài đảng trị thế mà lại có những tên súc vật đội lốt người đi vu khống một cách hèn hạ và ngu dốt vì hỏi thử cả thế giới này người ta tin ai tin vào thế giớicủa bọn cộng sản độc tài đảng trị haytin vào thế giới tự do

  bởi: Vô danh
  27.10.2012 04:39
  Nhân quyền được phát hiện trong thế kỷ 20 chỉ vì Cộng Sản sinh ra đời thời gian đó, Cộng Sản chà đạp nhân quyền dã man quá mức nên nhân loại phải đứng lên tranh đấu, đòi cho bằng được nhân quyền, nếu có rồi thì giữ cho bằng được để khỏi bị mất. Nhân loại đã thắng và Cộng Sản không còn nữa trên hành tinh này. Dù vậy, vẫn còn một số ít, độc tài độc đoán cứ vô tư chà đạp nhân quyền như Bắc Hàn, Việt Nam.....

  bởi: Nguoi Song Lam từ: Xu Nghe
  27.10.2012 04:31
  @ Nhô(Hoa Kỳ). Xin được trả lời:

  1. Là một công dân bình thuờng, vào Nam Bộ sau 1975, tôi thật sự không biết có một thỏa thuận về ngưng bắng hay không, nhưng việc che dấu một ký kết như vậy của nhà nước Cộng Sản như họ từng che dấu cái công hàm bán nước của nhà nước Cộng Hòa Dân Chủ Việt Nam do Thủ Tướng Phạm Văn Đồng ký có thể có.

  2. Không phải bây giờ tôi mới mở mắt ra. Năm 1978, Ngay khi đến Miền Nam, được sống giữa đồng bào Nam Bộ, được cọ xát với thực tế, được giao tiếp với một môi trường sống còn âm huởng đôi chút cái không khí tự do của phương Nam...tôi thực sự sáng lòng, sáng tâm, sáng mắt. Sau khi so sánh những tương quan của hai miền, tôi đã chọn ở lại miền đất đã có một thời được sống trong tự do, dân chủ và văn minh nầy.

  3. Ngày xưa, Vua Quang Trung đã tiến quân để giết giặc Tàu. Tết Mậu Thân, cán binh Cộng Sản tiến vào giết dân lành. Giết người Việt Nam. Không một ai chào đón họ, không một ngôi nhà nào chấp nhận họ. Những người cán binh tự nhận làm người cách mạng, làm người giải phóng ấy bị lột mặt nạ, bị từ khướt, bị xua đuổi khắp nơi. Ông Nhô, đồng phạm của Nhô biết điều ấy. Tội ác của các ông đã bị nhận diện, tập thể các ông đã bị khai trừ. Đó là lý do các ông trả thù miền Nam cực kỳ dã man, khủng khiếp và hèn hạ.

  4. Ông luôn luôn mĩa mai niềm tin của kẻ khác. Chỉ có những kẻ cực đoan, cuồng tín và kém giáo dục mới làm điều nầy. Cách xử dụng ngôn ngữ, cách lập luận của ông cho tôi biết ông ở trình độ nào, giai cấp nào...nhưng đó là phần ông, thuộc về cá nhân ông, đảng của ông. Tôi chỉ muốn ông chỉ cho tôi biết, nhiều người muốn biết: 1. cái chủ nghĩa Xã Hội Chủ Nghĩa của ông , đảng ông nó như thế nào, ở đâu và nó thực sự có Độc Lập-Tự Do-Hạnh Phúc không?, 2. Ông đã thấy cái Thiên đường Cộng Sản như ông tin, như ông truyền tuyền, như ông tô vẻ chưa?, nếu chưa thấy thì đừng đả kích, mĩa mai kẻ khác nữa. Nếu thấy rồi thì làm ơn cho tôi thấy, cho tôi rờ, cho tôi ngửi, cho tôi nếm, cho tôi nem một lần, dù chỉ một giây đồng hồ.

  5. Ông nói Việt Cộng vào đánh Mỹ. Hỏi dân Nam, họ bảo các ông vào đánh dân, đốt nhà dân và bị lính Quốc Gia đuổi đánh như đuổi tà. Xác Việt Cộng chết đầy đường, trong đó có các anh tôi, bạn bè tôi, người thân tôi...tôi đau lòng lắm, tôi yêu thuơng họ lắm. Tôi không oán hận miền Nam nhưng căm phẩn bọn đầu lãnh ngồi trong Bắc Bộ Phủ. Chúng lừa dối, phỉnh gạt bao thế hệ tuổi trẻ miền Bắc để tiến hành một cuộc chiến tương tàn, khốc liệt, dai dẵng cho tham vọng của bọn mafia quốc tế bên Nga, bên Tàu.
  Trả lời

  bởi: Vô danh
  29.10.2012 23:52
  I told you once that: "Do not argue with a faceless idiotic extremist."
  Trả lời

  bởi: Bà Già Ăn Trầu từ: xứ Cờ Hoa
  29.10.2012 13:18
  Thỏa thuận ngưng bắn vào Tết mậu thân 1968 là do Hồ Chí Minh đề nghị, với sự đồng ý của Mao Trạch Đông. Đi qua Bắc Kinh, vào Nhân Dân Đại Sảnh Đường, kiếm hồ sơ Tết mậu thân 1968 sẽ thấy. Hoặc vào Sài Gòn, dinh Tổng Thống VNCH, kiếm cũng sẽ có. Bên Dân Làm Báo có nhiều bài viết về Tết Mậu Thân 1968 và hình ảnh trên 5.000 người dân Huế bị chôn sống bởi Bộ Đội Giải Phóng CSVN.
  Trả lời

  bởi: Long từ: Adelaide
  28.10.2012 09:47
  Khi bạn bị dính vào với Nhô HK thì bạn hãy chuẩn bị cho mọi thứ rác rến, ngụy biện, bịa đặt, vu cáo, lì lợm, gian trá, cãi chày cãi cối mà cộng sản đã nhét vô đầu Nhô nầy. Đức Khổng Tử đã dạy : Trong 3 người cùng đi có một kẻ làm thầy ta được. Nhô đi với cả trăm người trên diễn đàn nầy mà y đòi làm thầy tất cả mới chướng chứ. Y ăn nói ngược ngạo với T/s Quốc ai cũng thấy và càng ngán ngẫm Việt cộng..... Blaise Pascal cho biết có 3 loại dốt trên đời . MỘT: Không biết gì hết HAI: Biết không thấu đáo điều mình biết. BA: Biết những điều mình không nên biết. Theo tôi Nhô HK thuộc vào loại thứ hai và thứ ba nhưng y sẽ làm bạn bực mình ít nhiều về những lập luận quái chiêu, dị hợm của y. Forget it ! Have a nice day. Bạn không cần vạch trần những dối trá nữa. Cái trân tráo của Nhô là y dám nói là G/s dìm bài của y vì G/s sợ những phản biện quyết định, đích đáng của y (sic). Mọi người đều thấy chúng ta viết bài ( trong đó có Nhô ) Ban biên tập VOA chọn lọc, thấy không thích hợp là không đăng.VOA có toàn quyền. Nhiều người có lúc không được đăng bài chứ riêng gì Nhô và điều nầy đâu có liên hệ gì đến T/s Quốc. Thế mà Nhô vẫn vu vạ cho T/s Quốc. VC mà...
  Trả lời

  bởi: Nhô Hoa Kỳ từ: Hoa Kỳ
  29.10.2012 06:31
  Hi hí....!

  Thế mới biết. Hoang tưởng, cứ ngỡ là Nhô Hoa kỳ này dễ ăn mà nhào vô húc. Lại thêm một bạn dân chủ được đưa lên "bảng Phong Thần, Phong Thánh".

  Có chút critical thinking, trẻ con cũng học được mà các bạn dân chủ dạy hoài mà vẫn học không nổi!

  Một con người bách chiến bách thắng như Quang Trung mà đã ra Thăng Long thì Việt gian phản động nào mà không chết dưới lưỡi gươm của người anh hùng Áo vãi Tây sơn?
  Trả lời

  bởi: Nhô Hoa Kỳ từ: Hoa Kỳ
  27.10.2012 16:25
  @ Trả lời bạn dân chủ Nguoi Song Lam.

  Nhô xin được trả lời sòng phẳng từng điểm với bạn:

  1- Liên quan đến cái gọi là "thỏa thuân ngưng bắn" mà bạn nêu ra

  Bên trang Blog bác Tín, bạn dân chủ Nguoi Song Lam viết:

  Trích "Lời thỏa thuận ngưng bắn....",

  và khi được Nhô hỏi cái gọi là "thỏa thuận ngưng bắn" ngày Tết đó thì do ai đại diện ký với ai, ai ký ở đâu, ký năm nào, ngày nào, tháng nào, thỏa thuận gồm có điều khoản gì...?

  Và được bạn dân chủ Nguoi Song Lam trả lời rất rõ ràng là:

  trích "Không!, không có ai đại diện, không có ai ký tên, không có gì......"

  Và trên Blog này, Nguoi Song Lam viết

  trích "Là một công dân bình thuờng, vào Nam Bộ sau 1975, tôi thật sự không biết có một thỏa thuận về ngưng bắn hay không,..."

  Qua nội dung trao đổi giữa Nhô và Nguoi Song Lam liên quan đến cái gọi là "thỏa thuận ngưng bắn" đã cho thấy Nguoi Song Lam dùng chữ "không", và "không biết" liên tục.

  Đến đây, với Critical Thinking, tiếp cận thông tin giấy trắng mực đen của bạn dân chủ Nguoi Song Lam viết, phân tích những thông tin của bạn dân chủ Người Song Lam khai nhận, Nhô có thể kết luận là bạn dân chủ Nguoi Song Lam không những có niềm tin mê muội vào những điều không có, không thấy, không hiện hữu, mà bạn dân chủ Nguoi Song Lam còn tin một cách mù quáng những điều mà chính bạn dân chủ Nguoi Song Lam "không biết".

  2-Liên quan đến vấn đề "Mở Mắt, Nhắm Mắt" của bạn dân chủ Nguoi Song Lam:

  Nhô có thể tin là đến năm 1978 bạn dân chủ Nguoi Song Lam vào Miền Nam, bạn mới mở mắt. Điều này có nghĩa là trước 1978, sống ở Miền Bắc, bạn dân chủ Nguoi Song Lam toàn nhắm tịt hai con mắt, cho nên bạn dân chủ Nguoi Song Lam hoàn toàn không thấy Mỹ thả bom như trãi thảm trên Miền Bắc, tàn phá đất nước của bạn, giết hại đồng bào của bạn.

  3-Liên quan sự kiện Quang Trung đánh quân Tàu năm Kỷ Dậu và Việt Cộng đánh quân Mỹ năm Mậu Thân:

  Sự thật lịch sử là Quang Trung đánh và giết tất cả mọi thứ "quân" nào phản lại, chống lại Quang Trung. Quan quân Quang Trung giết cả Nguyễn Hửu Chỉnh, tên lừa thầy phản bạn đã từng theo Quang Trung. Quang Trung đánh và giết bọn quân Nguyễn Ánh dẫn Pháp, dẫn Xiêm La vào VN. Quang Trung đánh và giết bọn quân Thanh và bọn tay sai Việt gian ở Thăng Long. Không có Việt gian thì ai đưa đường dẫn lối, ai nuôi, ai dưỡng, ai phục vục 20 vạn quân Tàu xâm lăng tổ quốc?

  Việt gian thời nào cũng có!

  Chiến Tranh là Chiến Tranh giữa Việt-Mỹ. Hãy nhìn ở bàn Hội Nghị Paris, 2 bên và 4 thành phần là ai là biết. Mậu Thân là Việt cộng đánh Mỹ và bọn Việt gian theo Mỹ chống lại sự Thống nhất và Độc lâp của dân tộc VN. Mậu Thân bọn Việt gian trốn về nhà hết thì Việt Cộng đánh giết ai, và ai đánh giết lại Việt cộng?

  Năm 2010, có hội nghị do báo Người Việt tổ chức hội thảo "35 năm nhìn lại", bao gồm các trí thức Việt-Mỹ, có cả ông Negroponte, nhà ngoại giao trong phái đoàn Mỹ ở Hội nghị Paris, kết quả hội thảo kết luận rằng "thảm sát Mậu Thân là lổ trống lịch sử", nghĩa là không ai kết luân được ai thảm sát đồng bào ta ở Huế. Bom Mỹ từ trên trời ào ào đổ xuống, pháo Mỹ từ Hạm Đội 7 ầm ầm bắn "không kỳ thị", "không phân biệt" vào thành phố Huế, hơn nửa thành phố thành đống xà bần thì lấy gì mà đồng bào ta không chết?

  Việt cộng đánh du kích, dùng chiến lược Chiến tranh nhân dân, Việt cộng sống bám vào dân, Việt cộng là do dân nuôi, dân dưỡng, và từ dân mà ra. Việt cộng nào dại dột giết hại dân lành ? Các bạn dân chủ nói chuyện vô lý! Trẻ con biết suy nghĩ, có chút critical thinking còn không tin thì các bạn dân chủ ăn vạ vu vạ được cái gì?

  -----------(còn tiếp)

  Tái bút: Khuya rồi, mơi Nhô còn phải làm Overtime kiếm cơm. Khất bạn dân chủ Nguoi Song Lam 2 điểm (4) và (5) còn lại. Nhô hứa có dịp, Nhô sẽ trả lời đích đáng cho bạn rõ.
  Trả lời

  bởi: Vô danh
  28.10.2012 17:45
  @Nhô nối đúng, núp trong quần chúng, sống bám vào quần chúng thì Việt cộng nào lại giết hại những người dân dại dột, mà VC đang nhờ cậy từng hạt cơm nguội từng giọt nước lạnh ấy. Nhưng với những người VC không nhờ cậy được, không sống bám được thì lại là khác. Có rất nhiều việc nhiều lần, nhưng chỉ đơn cử một lần thôi, VC về xin tiền, thu tiền, nếu ai không cho, không đóng góp thì bắt đem vào trong "bưng" trói dưới gốc cây rồi treo cờ "MTGPMN" trên cây cho máy bay của "ngụy" xử dùm VC khỏi xử. Ai bị vào trường hợp nầy mổi khi nhìn thấy máy bay"ngụy" tự nhiên quần ướt và xin được trở về để "đóng góp" ủng hộ cho CM. Cái chiêu nầy nó không có lạ với dân có tiền Miền Nam, nhưng đối với Nhô thì nó rất lạ đó, và dám chắc chắn 100% là Nhô không hiểu được?

  Và Nhô hãy giải thích câu nầy coi Nhô nói và viết cái gì đây? và Nhô cũng làm ơn nhín chút thì giờ cho bảng lượng giá về trình độ anh ngữ của Nhô qua câu nói nầy cho mọi người hiểu coi:

  Mà thôi, đừng kể nước Đức có gì, hãy nói bạn có gì trên nước Đức. Tell not what German has. Tell what you have in German.

  Đây có phải là xấu hay làm tốt, dốt hay nói chữ hay không?

  TB : khuya quá rồi phải đi ngủ, nếu phải kể cái trật của Nhô thì chắc là tới ngày "mạt nhật" cũng chưa xong.


  Trả lời

  bởi: TAM Tran
  28.10.2012 09:41
  Neu che do VN ma tot dep ,sao lai cu di lo so cac the luc thu dich chong pha.

  Mau Than 1968 ,bo doi giet bao nhieu nguoi dan vo toi o Hue (khi do toi con nho toi da chung kien va gia dinh toi da co may nguoi la nan nhan cua vu tham sat nay bo doi bat thanh nien di va noi la cac me (nguoi me) dung co lo chung con dua cac anh di hoc may ngay thoi.....roi khong bao gio tro lai nua ,toan la sinh vien cong chuc cac noi ve que an tet nen bi bat ,con binh linh thi o trong don vi thi lam sao bat duoc ,co rat nhieu viec dau long ma chi tiet khong ke ra day duoc ,khong khac gi che do Pon Pot

  Tren the gioi con co may nuoc co the che nhu o VN ,theo dinh huong XHCN da loi thoi roi ,khong the nao co duoc CNXH va CNCS ,che do CS dua ra nhu mot ton giao de lam kim chi nam cho che do , that ra cac lanh dao VN cung biet nhung da phong lao thi theo lao nen phai gia danh ,doi lot dinh huong XHCN de doc tai cai tri .

  Xa hoi VN bay gio co giai cap la giai cap lanh dao dac quyen dac loi va giai cap bi tri ,khong co cong bang .Moi hoat dong cua dat nuoc ,xa hoi ...chinh tri ,giao duc van hoa the thao ... phai phuc vu cho chinh tri tuyen truyen loi ich cua che do roi moi nghi den dan toc dat nuoc.

  Dung vi ich ky ,ca nhan be phai ma phai that su vi tuong lai cua dan toc nguoi dan moi co hanh phuc THAT SU duoc .

  Nguoi dan uat uc co thai do thi bi cho la phan dong cau ket voi the luc thu dich ,xem phia sau co the luc nao xui giuc khong ( nhu ly luan cua NHO ve viec Phuong Uyen bi bat) ,ma truoc day ta hay noi la bi MY Nguy loi dung xuyen tac bop meo ( dung tu de tuyen truen ,nhung ban chat khong thay doi ,lua bip doi tra)

  NHO hay soi lai tu day long minh de ma ly luan cho dung chu dung nguy bien ly luan trai voi luong tam , hay la NHO vi huong dac quyen dac loi hoac bi tuyen truyen ma khong con ly tri

  bởi: NGUYỄN THIÊN TỬ từ: PHẦN LAN
  27.10.2012 02:25
  Có thể tiến sì Quốc nhìn xa+phân tích rộng và trung thực một chút hay không chứ cứ " HẠN HÁN " trong mấy từ nầy thì thế giới sẽ bị diệt bởi bom đạn của những kẻ mạnh và luôn tự hào là " dân chủ+nhân quyền " đó tiến sì Quốc ạ !
  Trả lời

  bởi: Vô danh
  29.10.2012 08:48
  dan chu +nhan qyen doi voi cong san la khong chap nhan vi neu chap nhan co dan chu +nhan quyen thi do khong phai la cong san nua

  bởi: Bac:conK từ: USA
  27.10.2012 02:05
  Đối với Việt Nam , Dân Chủ và Nhân Quyền cũng có. Nhưng chỉ có đối với vài thành phần đặc biệt trong XHCN. Trước hết nói về người dân VN bình thường. Thành phần này hoàn toàn không có những quyền cơ bản của con người . Nếu có sẽ không ai dám đụng đến người dân khi họ phản đối ngoại bang xâm chiếm biển đảo. Không ai dám chiếm đoạt chỗ định cư lâu đời . Không ai dám bắn giết , đánh đập dân công khai giữa thanh thiên bạch nhật....Vậy ai là những người được hưởng Dân Chủ và Nhân Quyền? Xin thưa , đó là Đảng viên CS ở Bộ Chính Trị và Trung Ương Đảng CSVN. Những thành phần này không ai có quyền động đến họ , họ cưỡi trên đầu trên cổ người dân. Bộ Chính Trị và Trung Ương Đảng đương nhiên là có Dân Chủ. Nhưng đó lại là " DÂN CHỦ TẬP TRUNG " . Đã nói đến Dân Chủ là phải có biểu quyết , ý kiến của các thành viên qua phương thức bỏ phiếu cho việc giải quyết các vấn đề trên mọi lãnh vực quan trọng. Vì vầy " Dân Chủ Tập Trung " cũng vừa là cây gậy để có những nghị quyết phản nứơc hại dân. Nhưng đồng thời cũng là vũ khí " gậy ông đập lưng ông ". Nguyễn Phú Trọng và Trương Tấn Sang vừa mới lãnh đòn này môt cách nhục nhã. Tưởng rằng phen này với trên 330 trang liệt kê tội, Nguyễn Tấn Dũng sẽ ra đi. Nhưng phát huy Dân Chủ Tập Trung , phe thắng phiếu lại là đàn em con sâu tham nhũng Chúa Dũng , đại đa số Ủy Viên Trung Ương có mấy ai không tham nhũng, có mấy ai không nhờ ơn che chở của Thủ Tướng nên nói thì hăng mà bỏ phiêu thì phản phé TBT . Đã dân chủ thì đành mếu máo chấp nhân thất bại. Hai ông Trọng Sang đã bất lực tất sẽ còn thất bại tiếp tục vì chính cái "Phát huy dân chủ tập trung" này . Tương lai gần , có thể chính Nguyễn Tấn Dũng sẽ dùng chính "vũ Khí" này loại bỏ hai ông Trọng và Sang một cách ngoạn mục.
  Trả lời

  bởi: Nguoi Song Lam từ: Xu Nghe
  27.10.2012 15:53
  Thưa bạn, cái mà bạn gọi là "Nhân Quyền" ấy thật ra là "Đảng Quyền". Đảng quyền là cái quyền được ngồi xổm lên hiến pháp quốc gia của một nhúm người. Là quyền coi cái sĩ diện bè đảng mình lớn hơn cái danh dự đất nước. Là quyền bán nước. Là quyền được hèn với giặc, ác với dân. Là quyền được tham nhũng, hối lộ, lạm quyền, chuyên chế... Nói đến đảng quyền thì nó vô tận, vì một khi nó đã vượt qua những qui định, giới hạn của luật pháp, thì với lương tâm chai lì, lẽ phải tiêu vong, luân thuờng đạo lý mất gốc thì chẳng còn gì có thể kềm hãm được nữa. Chúng như ngựa hoang giữa sa mạc mà chúng ta, con cháu chúng ta, đã bao thế hệ, như những hạt cát dưới chân chúng, để chúng dày, đạp !!!

  Mong bạn hiểu. Cám ơn.

  bởi: Tư siên từ: VN
  27.10.2012 02:00
  Quyền được sống( chế độ CS xem phim chúng tôi muốn sống)
  Xét xử cách công bằng= luật là tao, tao là luật.
  Tự do ngôn luận nhưng không được nói xấu chế độ.(phải là vẹt)
  Tự do tư tưởng và tôn giáo nhưng phải thần thánh hóa lãnh tụ(giống như đàn bò vào thành phố của TCS. )

  Blog

  Tôi sẽ nhớ Barack Obama!

  Mấy hôm nay Việt Nam chào đón Obama, vị tổng thống Mỹ thứ ba sang thăm một đất nước cựu thù
  Thêm

  Tổng thống Mỹ và chuyện bầu cử Quốc hội Việt Nam

  TT Obama không biết việc mình đến vào Chủ Nhật đã gây xao nhãng cho các cuộc biểu tình của dân Việt
  Thêm

  Vì sao Mỹ bất ngờ dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận vũ khí cho Việt Nam?

  Chỉ ít giờ đồng hồ sau khi đặt chân đến Hà Nội, Tổng thống Obama đã tuyên bố một quyết định gây chấn động
  Thêm

  Nghĩ về quan hệ giữa Mỹ và Việt Nam

  Nhắc đến chữ 'kẻ thù', xin lưu ý là với chính khách Mỹ, chỉ có những lợi ích quốc gia vĩnh viễn nhưng không có bạn hay kẻ thù vĩnh viễn
  Thêm
  Các bài viết khác

  Bạn đọc làm báo

  Tổng thống Obama và tương lai quan hệ Mỹ - Việt

  Để có những đột phá trong quan hệ Mỹ - Việt tùy thuộc vào Hà Nội và chính người dân Việt nếu họ muốn làm nên lịch sử
  Thêm

  TT Obama không đánh đổi dỡ bỏ hoàn toàn cấm vận vũ khí lấy đàn áp nhân quyền ở VN

  Trước hết cần khẳng định rằng mục tiêu chính của Mỹ trong việc thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam là dân chủ hóa Việt Nam
  Thêm

  Cá chết và nước mắm ở Mỹ

  Hơn một tháng qua vấn đề cá chết ở nhiều nơi tại Việt Nam đã gây lo lắng cho người tiêu dùng thủy sản
  Thêm

  Mục đích và ý nghĩa chuyến thăm VN của Tổng thống Obama

  Vậy chuyến thăm Việt Nam lần này của Tổng Thống Hoa kỳ Barack Obama có mục đích và ý nghĩa gì
  Thêm
  Các bài viết khác