Thứ năm, 26/05/2016
Xem

  Tin tức / Hoa Kỳ

  Đại diện Thương mại Hoa Kỳ Ron Kirk từ chức

  Ông Ron Kirk, Đại diện Thương mại Hoa Kỳ
  Ông Ron Kirk, Đại diện Thương mại Hoa Kỳ
  Đại diện Thương mại Hoa Kỳ, ông Ron Kirk nói rằng, ông sẽ rời khỏi chính phủ Obama vào tháng tới.

  Tổng thống đã ca ngợi ông Kirk về việc đã đạt được những hiệp định thương mại với Nam Triều Tiên, Colombia, và Panama.

  Ông Obama cũng cảm ơn ông Kirk về việc tranh đấu điều ông gọi là lề thói thương mại không công bằng trên khắp thế giới.

  Đại diện Thương mại Hoa Kỳ là một phần trong nội các của Tổng thống và ông Kirk đã phục vụ trong chức vụ này bốn năm.

  Ông là một luật sư, một người ủng hộ ông Obama từ sớm và là thị trưởng thành phố Dallas,Texas trong hai nhiệm kỳ.

  Sự kiện nổi bật ở Mỹ (Bấm để xem thêm)